Marketing 2.0. for museums - a bridge or a precipice for the Bulgarian museums

1,232 views

Published on

A presentation on the national conference "The best practices of museums with the media", Stara Zagora, Bulgaria, 2008

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • "Средството е съобщението".Medium is the message Основният постулат на Маклуън: "Средството е съобщението". Не какво се съобщава, а с какво се съобщава. Три комуникационни ери: орална, книгопечатане и електронна. Дотолкова е важно средството за съобщение, че някои учени разделят историята на човечеството по медиите за комуникация които са били използяувани. В книгата си William McGaughey ”Петте епохи на цивилизацията”, тези епохи на човешката история са разделени на 1. Епоха на идеографичните изображения 2. Азбучно писане 3. Печат 4. Електронна записване и разпространение 5. Компютърни комуникации Последната тендеция на медийните комуникации е определена като смартмобинг което позволява ад-хок организация чрез мобилните устройства, така позволявайки ефективна комуникация и социално взаимодействие между много хора. Световната електронна медия се смята в цял свят като мост между култури, и дава много добри възможности на музеите да осъществяват своите информационни, образователни и рекламни функции.
 • Marketing 2.0. for museums - a bridge or a precipice for the Bulgarian museums

  1. 1. Интернет като медия Мост или пропаст за българските музеи Презентация на доклад за Националeн Научнo-практически семинар на Музеите в Южна България Добрите практики на музеите с медиите © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved.
  2. 2. <ul><li>Да се разгледа присъствието на българските музеи в Интернет, и по специално в социалните Интернет медии (Уеб 2.0) и да се анализира доколко това присъствие представлява мост за приобщаване към световната култура или потъва в пропастта на глобализацията и по този начин помага за унищожаването на идентичността и уникалността на българската култура </li></ul>Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи? © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Цел Определения 2 от 10 ИКОМ определение за музей: “постоянно действуваща институция в служба на обществото и неговото развитие, отворена за публиката. Тази институция придобива, запазва, изследва, разпространява информация и излага с цел изучаване, обучение, развлечение и наслада , материални и нематериални образци и обекти на развитието на хората, човечеството и околната среда.” Уеб 2.0 се определя като второ поколение на Интернет-базирани услуги – такива като социални мрежи по Интернет, уикита, средства за комуникация и фоксономии – които дават преимущество на онлайн сътрудничество и споделяне на информация между крайните потребители .
  3. 3. <ul><li>Характеристики на Уикипедиа: 60 милиона посетители на месец. Над 10 милиона статии на всички езици, 2,6 милиона статии на английски, над 64 000 статии на български език (29 място в света), пише се на 250 езика и диалекта. </li></ul>Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи? © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Присъствие в Wikipedia 3 от 10 <ul><li>Списък на българските музеи в българския вариант на Уикипедия: 173 (в това се включват и някои галерии) </li></ul><ul><li>Български музеи със статии на български език в Уикипедия: 66 </li></ul><ul><li>Списък на българските музеи в английския вариант на Уикипедия: 5, като част от листата на всички музеи в света </li></ul><ul><li>Български музеи със статии на английски: 18 </li></ul><ul><li>Гръцки музеи (списък в Уикипедиа на английски): над 380 </li></ul><ul><li>Гръцки музеи със статии в Уикепдиа на английски: над 360 </li></ul>
  4. 4. Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи? © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Присъствие в Wikipedia (продължение) 4 от 10 <ul><li>Списък Италиански музеи (списък в Уикипедиа на английски): над 270 </li></ul><ul><li>Италиански музеи със статии в Уикепдиа на английски: над 120 </li></ul><ul><li>Списък на Турски музеи (в Уикипедия на агнлийски): 26 </li></ul><ul><li>Турски музеи със статии в Укипедия на английски: 16 </li></ul><ul><li>Спискък на музеите в САЩ - над 200 с национално значение. Всички имат статии в Уикипедия </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Присъствие във flickr.com </li></ul>© 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Брой на снимки с етикети свързани с музеите (на английски) 5 от 10 Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи? Характеристики на социалната мрежа: Фокус: фотография, Публика: 28,5 милиона посетители на месец, 2,98 милиарда снимки в базата от данни на фотографии, 59,9 милиона снимки с ГИС етикети 16 261 Museum + Turkey 35 218 Museum + Spain 13 562 Museum + Russia 56 064 Museum + Italy 72 905 19 439 2 087 Museum + France Museum + Greece Museum + Bulgaria 542 1 136 4 256 13 344 60 233 466 Art 1 613 1 839 1 400 234 378 23 310 Archaeology 1 496 934 2 287 3 448 524 300,399 History Turkey Greece Italy France Bulgaria Общо Етикет (museum+)
  6. 6. <ul><li>Присъствие във flickr.com (продължение) </li></ul>© 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. 6 от 10 Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи? Брой на снимки с етикети свързани с музеите (на английски), продължение 14 3* 109 40 879 1,250 Thracian 390 1,348 6,821 2,775 311 27,034 Byzantine 103 12,807 2,131 1,477 233 43,540 Ancient Roman 503 1,376 185 2,969 75 21,406 Ancient Greek 44 184 246 104 235 6 662 Neolithic Romania Italy Turkey Greece Bulgaria Общо Етикет
  7. 7. <ul><li>Присъствие в youtube.com + Google Earth </li></ul>© 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. 7 от 10 ГИС етикети за музеи - на английски <ul><li>Общо музейни канали в Youtube: 792 </li></ul><ul><li>Youtube.com видеоматериали с етикет “Музей” и филмирани в България: 143 </li></ul><ul><li>Музеи в България в Google Earth - 10 </li></ul>Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи? Франция Великобритания Германия САЩ Място 25 милиона общо, 12 милиона youtube 27 милиона общо, 19.4 милиона youtube 26 милиона общо, 16.6 милиона youtube 142 милиона общо, 82 милиона youtube Зрители на месец 1 592 477 000 3 229 476 000 650 251 000 2 334 344 000 1 590 301 000 3 052 670 000 5 044 053 000 11 425 890 000 Youtube.com Видеоматериали 16 700 420 1 070 1 460 2 300 143 USA Turkey Greece Italy France Bulgaria
  8. 8. <ul><li>Уеб 2.0 и българските музеи </li></ul>© 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. 8 от 10 <ul><li>Блогове на музеи в света: 23 537 </li></ul><ul><li>Блогове на музеи на български език: 0 </li></ul><ul><li>Присъствие на музеите с профили, статии и снимки в социалните мрежи: </li></ul><ul><ul><li>Facebook.com (Номер 1 в цял свят от социалните мрежи), активни потребители: 120 милиона </li></ul></ul><ul><ul><li>Музеи във Facebook.com - от цял свят: 543 от България: 0 </li></ul></ul><ul><li>Възможност да се използуват функции на Уеб 2.0 от уебсайтовете на българските музеи: няма </li></ul><ul><li>Възможност да се използува Интернет като медия за интерактивно обучение в българските музеи (документи Wiki, е-мейл автоматизация за изложби и събития, използуване на ресурсите на музея - сваляне на статии, прочит на дигитализирани документи) - няма </li></ul><ul><li>Възможност за научни изследвания чрез предоставяне на дигитализирани експонати и статии - няма </li></ul>Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи?
  9. 9. <ul><li>Предварителни резултати от проведена анкета по Интернет за имиджа на България извън страната </li></ul>© 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Резултати 9 от 10 Анкетата е на английски език и беше изпратена на повече от 5 000 души от цял свят. Първата попълнена анкета беше на 24 Октомври 2008. Попълването продължава и ще продължи до 27 Ноември 2008. <ul><li>Общо хора попълнили анкетата: 170 </li></ul><ul><li>Посетили България: 18.18%, Непосещавали България: 81.82% </li></ul><ul><li>От тези които не са посещавали България: </li></ul><ul><ul><li>над 60% казват, че знаят малко за страната, 10% казват че не знаят нищо. </li></ul></ul><ul><ul><li>40% биха се доверили на мнението за България на приятел от Интернет социална мрежа </li></ul></ul><ul><ul><li>36% биха пътували до България, защото приятел от Интернет социална мрежа им го преоръчва. </li></ul></ul><ul><ul><li>Почти 28% от биха посетили места свързани с културното наследствою </li></ul></ul><ul><ul><li>10% биха посетили музеи </li></ul></ul><ul><li>От тези които са посетили България: </li></ul><ul><ul><li>9.52% са посетили музеи </li></ul></ul><ul><ul><li>16.7 % са посетили места свързани с българското културно наследство </li></ul></ul>Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи?
  10. 10. © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Изводи и заключения 10 от 10 <ul><li>Българското културно наследство, и в частност българските музеи имат много малко присъствие в Интернет - както в европейски, така и в световен мащаб. </li></ul><ul><li>Българските музеи нямат никакво присъствие в социалните мрежи, а присъствеито в Уеб 2.0. уебсайтове се свежда само до откъслечна информация в Уикипедия </li></ul><ul><li>Официалните уебсайтове на музеите, така както са представени в глобалното просртанство на Интернет не могат да бъдат мост за изргаждане на интерактивен културен обмен, дистранционно обучение и реклама на България като дестинация на културния туризъм </li></ul><ul><li>Присъствието на българските музеи в глобалното Интернет пространство е почти незабелижимо. Като резултат, информацияата и комуникацията за тяхното съществуване и огромни богатства потъва в глобалния информационен поток и остава незабелижима. От това се възползуват други страни за да заливат света с невярни данни за нашата история и култура. </li></ul>Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи?

  ×