Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Literatura Popular

8,063 views

Published on

diferenzas entre literatura popular e literatura culta. Para ESO

Published in: Education, Technology, Travel
 • Be the first to comment

Literatura Popular

 1. 1. LITERATURA A arte da palabra
 2. 2. DIFERENZAS ENTRE LITERATURA POPULAR E LITERATURA CULTA <ul><li>Literatura popular </li></ul><ul><li>Non ten autor coñecido </li></ul><ul><li>Transmítese oralmente (por iso hai variacións ente os textos) </li></ul><ul><li>A linguaxe é sinxela. Abundan as repeticións (porque así era máis fácil de recordar) </li></ul><ul><li>Ten unha finalidade concreta ensinar, divertir, entreter, ridiculizar… </li></ul><ul><li>Moitas veces vai acompañada de música. </li></ul><ul><li>Literatura culta </li></ul><ul><li>Normalmente ten escritor coñecido. </li></ul><ul><li>É escrita </li></ul><ul><li>A linguaxe é máis difícil. Utilízanse recursos estilísticos máis variados </li></ul>
 3. 3. XÉNEROS LITERARIOS <ul><li>LITERATURA POPULAR </li></ul><ul><li>LITERATURA CULTA </li></ul>NARRATIVA: contos (de costumes, de animais, marabillosos) lendas ... POÉTICA + adiviñas, refráns , cantos de berce , xogos... NARRATIVA: novela, relato POESÍA TEATRO : traxedia , comedia , drama
 4. 4. CONTO <ul><li>Era unha vez un corvo que se achegou </li></ul><ul><li>a unha ventá na que había un queixo </li></ul><ul><li>pousado. Como tiña fame, colleuno e marchou con el. Polo camiño viu unha árbore moi xeitosa e decidìu parar alí e comer o seu queixo. Nese intre chegou un raposo e dìxolle: —Que plumaxe máis bonita tes! Canta, a ver como cantas! O corvo, ó recibir tantas loubanzas do raposo, púxose a cantar. Non se deu conta do que ía facer, e por ser tan orgulloso caeulle o queixo e o astuto do raposo marchoulle con el. Moralexa: Desconfía do que te alabe, porque a alabación sempre foi unha perdición. </li></ul>
 5. 5. LENDA <ul><li>A Pedra Alta é un menhir, tamén é coñecido como Antela, e é a que dá nome á lagoa de Antela. Era o marco divisorio de tres concellos da provincia de Ourense: Xunqueira de Ambía, Vilar de Barrio e Sarreáus, que forman parte do Val de Antela ou A Limia A virxe ía voando de camiño a Cortegada dende o monte Poedo levando a pedra na cabeza e ó chegar onde está hoxe, caéulle quedando chantada no chan. Outros dín que era unha moura que ía fiando á vez que levaba a pedra na cabeza. </li></ul>
 6. 6. REFRÁNS E DITOS <ul><li>Non hai sardiña sen espiña. </li></ul><ul><li>Canto máis se agacha un, máis se lle ve o cu. </li></ul><ul><li>Dime de que te alabas e direiche o que che falta. </li></ul><ul><li>O que non agradece, ó demo se parece. </li></ul><ul><li>Se non che agrada, fai que non ouves nada. </li></ul><ul><li>Se te roe un alacrán, busca viño e busca pan, e máis crego e sancristán, antes hoxe que mañá, pois logo te enterrarán. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>TODO TIPO DE TEMAS </li></ul><ul><li>De amor, esquecemento e outros sentimentos: </li></ul><ul><li>Manuel con Manuel </li></ul><ul><li>Manuel con Manuela </li></ul><ul><li>A vida de namorados </li></ul><ul><li>Non che hai vida como ela </li></ul><ul><li>Mozas e mozos </li></ul><ul><li>Os zapatos piden medias </li></ul><ul><li>As medias piden zapatos </li></ul><ul><li>As rapaciñas bonitas </li></ul><ul><li>Piden rapaciños guapos </li></ul><ul><li>A vida familiar e o paso do tempo </li></ul><ul><li>Estreliña do luceiro </li></ul><ul><li>e mais a da claridá </li></ul><ul><li>foise o día, foise a noite </li></ul><ul><li>foise a miña mocedá </li></ul><ul><li>A murmuración </li></ul><ul><li>Murmura murmuradora </li></ul><ul><li>murmurar sempre é ruín </li></ul><ul><li>eu sempre fun murmurada </li></ul><ul><li>de quen é menos que min </li></ul>
 8. 8. <ul><li>De terras e lugares </li></ul><ul><li>Vexo Vigo, vexo Cangas </li></ul><ul><li>Tamén vexo Redondela </li></ul><ul><li>Vexo a Ponte de San Paio </li></ul><ul><li>Camiño da miña terra. </li></ul><ul><li>Os compañeiros da natureza </li></ul><ul><li>A rula vaise queixando </li></ul><ul><li>que lle roubaron o niño </li></ul><ul><li>quen cho mandou facer rula </li></ul><ul><li>tanto á beira do camiño </li></ul><ul><li>A devoción e as crenzas </li></ul><ul><li>Veño da Virxe da Barca </li></ul><ul><li>Da Virxe da Barca veño </li></ul><ul><li>veño de abala-la pedra </li></ul><ul><li>de ablala-la pedra veño </li></ul><ul><li>Sentenzas e consellos </li></ul><ul><li>O que garda sempre ten </li></ul><ul><li>e o gardar sempre foi bo </li></ul><ul><li>velaí vai vai casar o neto </li></ul><ul><li>leva o traxe do avó </li></ul>
 9. 9. CANTOS DE BERCE <ul><li>Non te troco, meu meniño, </li></ul><ul><li>non te troco, meu amor, </li></ul><ul><li>nin pola prata da lúa, </li></ul><ul><li>nin polo ouro do sol. </li></ul>
 10. 10. NARRATIVA <ul><li>Obras en prosa nas que un narrador conta feitos reais ou ficticios protagonizados por uns personaxes, nun espazo en un tempo concreto. </li></ul>
 11. 11. A TRAXEDIA: obra dramática na que os personaxes que interveñen acaban enfrontados e cun desenlace fatal
 12. 12. COMEDIA Peza teatral con ton optimista, cun final feliz e elementos de humor ou de ironía.
 13. 13. DRAMA Síntese de comedia e traxedia (elementos cómicos)

×