Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Корпоративна социална отговорност: Най-доброто за вашата компания и за вашата кауза(20)

More from ROI Communication(20)

Advertisement

Корпоративна социална отговорност: Най-доброто за вашата компания и за вашата кауза

 1. споделен опит на > 25 фирми
 2. Как да извлечете Максимална полза за Компанията и за каузата ?
 3. 10 препоръки > одобрение
 4. трябва да се позволи на компаниите да спечелят от корпоративния имидж за да се увеличи корпоративната социална отговорност
 5. да се подпомага = добре за и дейността на корпорацията
 6. как бизнес лидерите да избират социалните каузи, които да подкрепят?
 7. как да се съставят и управляват дарителски инициативи?
 8. как да се спечели подкрепата на служителите?
 9. и как да се оцени техния труд?
 10. книгата = Библия за съвременния добър корпоративен гражданин
 11. насочена към корпоративните мениджъри и служители
 12. за да изберат най-добрите възможности, най-добрите партньори и инициативи
 13. Работите в ПР отдел или в отдел за корпоративни комуникации, пъблик афеърс, корпоративна социална отговорност или корпоративни партньорства? Тогава е точно за вас.
Advertisement