Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
BillMyParents Investor Presentation January 2012 (OTCBB: BMPI)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Pelaksanaan PBS

Download to read offline

PBS KSSM

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Pelaksanaan PBS

 1. 1. Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Semua Guru Penolong KananSetiausaha : Setiausaha PeperiksaanAhli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Penyelarasan) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pementoran) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepadakeperluan pihak lain 2
 2. 2. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yangditetapkan Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama c. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua d. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah 3
 3. 3. 4
 4. 4.  Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah. 5
 5. 5. i. Pentaksiran formatif dijalankan seiring denganproses pengajarandan pembelajaran (Contoh: lembaran kerja,pemerhatian, kuiz,senarai semak, laporan tugasan dan tugasanrumah); danii. Pentaksiran sumatif dijalankan di akhir suatuunit pembelajaran(Contoh: ujian bulanan, ujian semester).
 6. 6. Proses pentaksiran sekolah adalah seperti berikut:i. Mengenal pasti konstruk atau perkara yang hendak ditaksir;ii. Merancang, memilih serta membina dan mentadbir instrumen pentaksiran yang memberi peluang kepada murid mempamerkan atau mempersembahkan hasil kerja yang relevan;iii. Menilai hasil kerja murid dengan merujuk kepada deskriptor dan evidens dalam standard prestasi untuk menentukan tahap penguasaan murid;iv. Memberi maklum balas kepada murid tentang prestasi mereka berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta merancang dan melaksanakan langkah penambahbaikan; danv. Merekod prestasi dalam portfolio untuk rujukan guru, penyelaras, murid dan ibu bapa.
 7. 7. BIL. PERKARA INFO/TEMPOH TINDAKAN 1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Disember LP 2. Mengedarkan Surat Pekeliling dan Disember JPN Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah 3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari, Mei, Sept JPN/PPD/Sekolah dan Disember 4. Pendaftaran Murid dalam SPPBS Januari – Februari Sekolah 5. Tempoh pelaksanaan PBS Sepanjang sesi Sekolah persekolahan 6. Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran, Sepanjang tahun Sekolah/PPD/JPN/ Pemantauan, Penyelarasan dan LP/Bahagian KPM Pengesanan 7. Pengumpulan prestasi murid dalam Sepanjang tahun Sekolah SPPBS Pelaporan prestasi murid Mengikut keperluan Sekolah ©2011 Lembaga Peperiksaan, Putrajaya 8
 8. 8. AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DISMESYUARAT X X X XPBSKURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DANFORMATIF PEMBELAJARANSUMATIF DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPELAPORAN MENGIKUT KEPERLUANPBSPEMENTORAN BILA-BILA MASA IKUT KEPERLUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DANPEMANTAUAN PEMBELAJARANPENYELARASAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPENGESANAN DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD 9
 9. 9. 10
 10. 10. • Pentaksiran yang dirancang, dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir, diperiksa dan direkod oleh sekolah.• Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan dan rubrik pemarkahan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh tertentu mengikut mata pelajaran tertentu. 11
 11. 11. PP ditaksir menggunakan pelbagai kaedah:i. Kerja Kursus;ii. Projek;iii. Ujian Lisan (Mata Pelajaran Teras danElektif);iv. Tugasan dan Folio;v. Pemerhatian;vi. Kemahiran Amali;vii. Persembahan dan Pembentangan Lisan;danviii. Ujian Bertulis (Mata Pelajaran Teras)
 12. 12. BIL. PERKARA INFO/TEMPOH TINDAKAN Surat Arahan Pelaksanaan PBS LP 1. Disember ke JPN Mengedarkan Surat Pekeliling 2. dan Surat Arahan Pelaksanaan Disember JPN PBS ke PPD dan Sekolah Januari, Mei, Sept JPN/PPD/Sekola 3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS dan Dis h Pendaftaran Murid dalam 4. Januari – Februari Sekolah Sistem Aplikasi (SPPBS) Tempoh pelaksanaan 5. Ditentukan oleh LP Sekolah Pentaksiran Pusat 13
 13. 13. BIL. PERKARA INFO/TEMPOH TINDAKAN Aktiviti Penjaminan Kualiti: •Sebelum, semasa dan selepas •Sekolah / PPD / •Pemantauan 6. tugasan JPN / LP / •Penyelarasan •Setelah tugasan Bahagian KPM •Pengesanan selesai •LP sahaja Setelah selesai 7. Pengumpulan penskoran setiap tugasan Sekolah/LP Setelah tugasan 8. Pelaporan prestasi murid Sekolah/LP Selesai 14
 14. 14. AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DISMESYUARAT PBS X X X XKURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUANTUGASAN DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAANRUBRIKPENSKORAN DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAANPELAPORAN PP SETELAH SELESAI PROSES PENJAMINAN KUALITIPEMANTAUAN SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS TUGASANPENYELARASAN SETELAH SELESAI TUGASANPENGESANAN AKAN DITENTUKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN 15
 15. 15. RUMUSANBIL PERKARA PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PUSAT1 Tempoh Sepanjang sesi Ditentukan oleh LP Pelaksanaan persekolahan2 Instrumen Disediakan oleh sekolah Disediakan oleh LP3 Penjaminan Kualiti Pementoran Pemantauan Pemantauan Penyelarasan Penyelarasan Pengesanan (LP Pengesanan sahaja)4 Tempoh Sepanjang tahun Ditentukan oleh LP Penjaminan Kualiti 16
 16. 16. RUMUSANBIL PERKARA PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PUSAT5 Aplikasi SPPBS Sedang dibangunkan6 Pengumpulan prestasi Sepanjang tahun - SPPBS Ditentukan oleh LP / rubrik murid7 Pelaporan prestasi / Mengikut keperluan yang Ditentukan oleh LP rubrik murid ditentukan oleh JK PBS sekolah (Auto generated dalam SPPBS)8 Penyimpanan Ditentukan oleh JK PBS Ditentukan oleh LP Evidence sekolah 17
 17. 17. Guru merekod penyertaan, penglibatandan pencapaian murid dalam aktivitijasmani, kesihatan, sukan, kokurikulumdan ekstra kurikulum menggunakanborang dan aplikasi PAJSK 18
 18. 18. PAJSK merangkumi pentaksiranberdasarkan aspek-aspek berikut:i. Sukan;ii. Kokurikulum;iii. Ekstrakurikulum;iv. Pendidikan Jasmani; danv. Kesihatan.
 19. 19. Panduan instrumen pentaksiran PAJSK disediakan olehLembaga Peperiksaan(KPM) dengan kerjasama badan-badan atau agensiprofessionalBertujuan untuk: Bertujuan untuk:i.Mengukur kecergasan dan kesihatan murid dalam i.Mengukur kecergasan dan kesihatan murid dalampelbagai aktiviti jasmani; pelbagai aktiviti jasmani;ii.Mengukur penyertaan, penglibatan dan prestasi ii.Mengukur penyertaan, penglibatan dan prestasi murid dalam pelbagai aktiviti kokurikulum dan murid dalam pelbagai aktiviti kokurikulum dan ekstrakurikulum; dan ekstrakurikulum; daniii. Instrumen dan panduan pentaksiran sedia ada iii. Instrumen dan panduan pentaksiran sedia ada dimantapkan olehLembaga Peperiksaan bersama dimantapkan olehLembaga Peperiksaan bersama organisasi yang berkenaan berdasarkan bidang organisasi yang berkenaan berdasarkan bidang kepakaran masing-masing. kepakaran masing-masing.
 20. 20. Aktiviti Jasmani diukur berdasarkan Standard Prestasi Jasmani iaitu: i. Panduan Pentaksiran Aktiviti Pendidikan Jasmani; ii. Format Pelaporan Body Mass Index (BMI); iii. Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan SEGAK); dan iv. Standard Kriteria Penjagaan Kesihatan.
 21. 21. • Aktiviti Kokurikulum diukur berdasarkan Standard Prestasi Kokurikulum dan ditaksir menggunakan pelbagai jenis aktiviti dan instrumen seperti:• i. Kecergasan : sebagai contoh: naik turun bangku, BMI;• ii. Kesihatan : pemerhatian, Buku Rekod• Kesihatan;• iii. Penyertaan : keahlian, kehadiran;• iv. Penglibatan : jawatan, komitmen, peringkat;• v. Prestasi : pencapaian, sumbangan.
 22. 22. Evidence adalah terhad dan disimpan oleh gurudi tempat yang selamat secara bersistematik 23
 23. 23. i. Ujian Aptitud AmUkuran gabungan beberapakebolehan berkaitan :a. visual - ruang - bukan verbal (pintar ruang);b. linguistik/verbal (pintar perkataan);c. logik-matematik/numerikal (pintar nombor/penaakulan); dand. minat dan kecenderungan.
 24. 24. • ii. Ujian Aptitud Khusus• Ukuran kebolehan khusus yang berkaitan dengan potensi diri murid dalam• sesuatu bidang pekerjaan atau khusus:• a. muzik (pintar muzik);• b. kreativiti (pintar minda);• c. interpersonal (pintar orang - pengalaman sosial);• d. intrapersonal (pintar diri - refleksi kendiri);• e. kinestatik - jasmani (pintar jasmani); dan• f. naturalis (pintar naturalisme).
 25. 25. •iii. Inventori Personaliti• Ukuran ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu yang• membezakannya dengan orang lain untuk:• a. membantu guru mengenal pasti aspek-aspek• sikap dan personaliti individu murid supaya• strategi pengajaran yang sesuai dapat• digunakan;• b. membantu murid memahami personaliti diri• sendiri dan orang lain untuk tujuan• berinteraksi; dan• c. mengenalpasti stail pembelajaran.

PBS KSSM

Views

Total views

1,046

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

16

Actions

Downloads

14

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×