PBS KSSM .. panduan pelaksanaan

1,710 views

Published on

Pelaksanaan PBS KSSM

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,710
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PBS KSSM .. panduan pelaksanaan

 1. 1. Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Semua Guru Penolong KananSetiausaha : Setiausaha PeperiksaanAhli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Penyelarasan) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pementoran) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepadakeperluan pihak lain 2
 2. 2. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yangditetapkan Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama c. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua d. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah 3
 3. 3. 4
 4. 4.  Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah. 5
 5. 5. i. Pentaksiran formatif dijalankan seiring denganproses pengajarandan pembelajaran (Contoh: lembaran kerja,pemerhatian, kuiz,senarai semak, laporan tugasan dan tugasanrumah); danii. Pentaksiran sumatif dijalankan di akhir suatuunit pembelajaran(Contoh: ujian bulanan, ujian semester).
 6. 6. Proses pentaksiran sekolah adalah seperti berikut:i. Mengenal pasti konstruk atau perkara yang hendak ditaksir;ii. Merancang, memilih serta membina dan mentadbir instrumen pentaksiran yang memberi peluang kepada murid mempamerkan atau mempersembahkan hasil kerja yang relevan;iii. Menilai hasil kerja murid dengan merujuk kepada deskriptor dan evidens dalam standard prestasi untuk menentukan tahap penguasaan murid;iv. Memberi maklum balas kepada murid tentang prestasi mereka berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta merancang dan melaksanakan langkah penambahbaikan; danv. Merekod prestasi dalam portfolio untuk rujukan guru, penyelaras, murid dan ibu bapa.
 7. 7. BIL. PERKARA INFO/TEMPOH TINDAKAN 1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Disember LP 2. Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Disember JPN Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah 3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari, Mei, Sept JPN/PPD/Sekolah dan Disember 4. Pendaftaran Murid dalam SPPBS Januari – Februari Sekolah 5. Tempoh pelaksanaan PBS Sepanjang sesi Sekolah persekolahan 6. Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran, Sepanjang tahun Sekolah/PPD/JPN/ Pemantauan, Penyelarasan dan LP/Bahagian KPM Pengesanan 7. Pengumpulan prestasi murid dalam SPPBS Sepanjang tahun Sekolah ©2011 Lembaga Peperiksaan, Putrajaya 8. Pelaporan prestasi murid Mengikut keperluan Sekolah 8
 8. 8. MA ME OGO NO DI AKTIVITI JAN FEB APRIL JUN JUL SEPT OKT C I S V SMESYUARAT X X X XPBSKURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUANFORMATIF SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANSUMATIF DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPELAPORAN MENGIKUT KEPERLUANPBSPEMENTORAN BILA-BILA MASA IKUT KEPERLUANPEMANTAUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENYELARASAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPENGESANAN DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD 9
 9. 9. 10
 10. 10. • Pentaksiran yang dirancang, dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir, diperiksa dan direkod oleh sekolah.• Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan dan rubrik pemarkahan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh tertentu mengikut mata pelajaran tertentu. 11
 11. 11. PP ditaksir menggunakan pelbagai kaedah:i. Kerja Kursus;ii. Projek;iii. Ujian Lisan (Mata Pelajaran Teras dan Elektif);iv. Tugasan dan Folio;v. Pemerhatian;vi. Kemahiran Amali;vii. Persembahan dan Pembentangan Lisan; danviii. Ujian Bertulis (Mata Pelajaran Teras)
 12. 12. BIL INFO/TEMPO PERKARA TINDAKAN. H Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke LP1. Disember JPN Mengedarkan Surat Pekeliling dan2. Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke Disember JPN PPD dan Sekolah Januari, Mei, JPN/PPD/Sekol3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS Sept dan Dis ah Pendaftaran Murid dalam Sistem Januari –4. Sekolah Aplikasi (SPPBS) Februari Tempoh pelaksanaan Pentaksiran Ditentukan oleh5. Sekolah Pusat LP 13
 13. 13. BIL PERKARA INFO/TEMPOH TINDAKAN. Aktiviti Penjaminan Kualiti: •Sekolah/PPD/J •Pemantauan •Sebelum, semasa PN/ •Penyelarasan dan LP/Bahagian 6. selepas tugasan KPM •Setelah tugasan selesai •Pengesanan •LP sahaja Setelah selesai 7. Pengumpulan penskoran setiap tugasan Sekolah/LP Setelah tugasan 8. Pelaporan prestasi murid Sekolah/LP Selesai 14
 14. 14. MA APRI OGO SEP NO DI AKTIVITI JAN FEB MEI JUN JUL OKT C L S T V SMESYUARAT X X X XPBSKURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUANTUGASAN DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAANRUBRIK DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAANPENSKORANPELAPORAN SETELAH SELESAI PROSES PENJAMINAN KUALITIPPPEMANTAUAN SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS TUGASANPENYELARASA SETELAH SELESAI TUGASANNPENGESANAN AKAN DITENTUKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN 15
 15. 15. RUMUSANBI PERKARA PENTAKSIRAN PENTAKSIRANL SEKOLAH PUSAT1 Tempoh Pelaksanaan Sepanjang sesi Ditentukan oleh LP persekolahan2 Instrumen Disediakan oleh sekolah Disediakan oleh LP3 Penjaminan Kualiti Pementoran Pemantauan Pemantauan Penyelarasan Penyelarasan Pengesanan (LP Pengesanan sahaja)4 Tempoh Penjaminan Sepanjang tahun Ditentukan oleh LP Kualiti 16
 16. 16. RUMUSANBIL PERKARA PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PUSAT5 Aplikasi SPPBS Sedang dibangunkan6 Pengumpulan prestasi Sepanjang tahun - SPPBS Ditentukan oleh LP / rubrik murid7 Pelaporan prestasi / Mengikut keperluan yang Ditentukan oleh LP rubrik murid ditentukan oleh JK PBS sekolah (Auto generated dalam SPPBS)8 Penyimpanan Ditentukan oleh JK PBS Ditentukan oleh LP Evidence sekolah 17
 17. 17. Guru merekod penyertaan, penglibatan danpencapaian murid dalam aktiviti jasmani,kesihatan, sukan, kokurikulum dan ekstrakurikulum menggunakan borang dan aplikasiPAJSK 18
 18. 18. PAJSK merangkumi pentaksiranberdasarkan aspek-aspek berikut:i. Sukan;ii. Kokurikulum;iii. Ekstrakurikulum;iv. Pendidikan Jasmani; danv. Kesihatan.
 19. 19. Panduan instrumen pentaksiran PAJSK disediakan olehLembaga Peperiksaan(KPM) dengan kerjasama badan-badan atau agensiprofessionalBertujuan untuk:i.Mengukur kecergasan dan kesihatan murid dalampelbagai aktiviti jasmani;ii.Mengukur penyertaan, penglibatan dan prestasi murid dalam pelbagai aktiviti kokurikulum dan ekstrakurikulum; daniii. Instrumen dan panduan pentaksiran sedia ada dimantapkan olehLembaga Peperiksaan bersama organisasi yang berkenaan berdasarkan bidang kepakaran masing-masing.
 20. 20.  Aktiviti Jasmani diukur berdasarkan Standard Prestasi Jasmani iaitu: i. Panduan Pentaksiran Aktiviti Pendidikan Jasmani; ii. Format Pelaporan Body Mass Index (BMI); iii. Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK); dan iv. Standard Kriteria Penjagaan Kesihatan.
 21. 21. • Aktiviti Kokurikulum diukur berdasarkan Standard Prestasi Kokurikulum dan• ditaksir menggunakan pelbagai jenis aktiviti dan instrumen seperti:• i. Kecergasan : sebagai contoh: naik turun bangku, BMI;• ii. Kesihatan : pemerhatian, Buku Rekod Kesihatan;• iii. Penyertaan : keahlian, kehadiran;• iv. Penglibatan : jawatan, komitmen, peringkat; dan• v. Prestasi : pencapaian, sumbangan.
 22. 22. Evidence adalah terhad dan disimpan oleh gurudi tempat yang selamat secara bersistematik 23
 23. 23. . Ujian Aptitud AmiUkuran gabungan beberapa kebolehanberkaitan :a. visual - ruang - bukan verbal (pintar ruang);b. linguistik/verbal (pintar perkataan);c. logik-matematik/numerikal (pintar nombor/penaakulan); dand. minat dan kecenderungan.
 24. 24. • ii. Ujian Aptitud Khusus• Ukuran kebolehan khusus yang berkaitan dengan potensi diri murid dalam• sesuatu bidang pekerjaan atau khusus:• a. muzik (pintar muzik);• b. kreativiti (pintar minda);• c. interpersonal (pintar orang - pengalaman sosial);• d. intrapersonal (pintar diri - refleksi kendiri);• e. kinestatik - jasmani (pintar jasmani); dan• f. naturalis (pintar naturalisme).
 25. 25. • iii. Inventori Personaliti• Ukuran ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu yang• membezakannya dengan orang lain untuk:• a. membantu guru mengenal pasti aspek-aspek sikap dan personaliti individu murid supaya strategi pengajaran yang sesuai dapat digunakan;• b. membantu murid memahami personaliti diri sendiri dan orang lain untuk tujuan berinteraksi; dan• c. mengenalpasti stail pembelajaran.

×