SlideShare a Scribd company logo
LAMPIRAN 7A
CONTOH SURAT PERMOHONAN
MENUBUHKAN PASUKAN UNIT PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
KADET POLIS
LAMPIRAN ‘A’
JADUAL PERTAMA
(Kaedah 5)
PASUKAN KADET POLIS DIRAJA MALAYSIA
PERMOHONAN UNTUK MENUBUHKAN PASUKAN KADET
(Hendaklah dihantar dalam tiga salinan)
Bahagian A
Pengarah Pendidikan Negeri,
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Saya (Nama) ……………………………………………………………………………………………………
Pengetua Sekolah ……………………………………………………………………………………………..
Memohon menubuhkan Pasukan Kadet Polis Diraja Malaysia di sekolah saya.
Tarikh: ………………………..

Tandatangan: ……………………………………
(Pengetua)

Bahagian B
Pegawai Pemerintah,
Saya menyokong / tidak menyokong penubuhan Pasukan Kadet di Sekolah
………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………………
…
Tarikh: …………………………

Tandatangan: …………………………….
(Pengarah Pendidikan)

Bahagian C
Diluluskan / Tidak diluluskan
Tarikh: …………………………

Tandatangan: …………………………………
(Pegawai Pemerintah)
LAMPIRAN 7B
CONTOH SURAT PERMOHONAN
MENUBUHKAN PASUKAN UNIT PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
LAMPIRAN ‘ L’
BORANG PERMOHONAN PENUBUHAN PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT
MALAYSIA
1. NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH:_______________________________________________
________________________________________________
TEL:____________________________________________
2. BILANGAN AHLI (40 Orang satu pasukan)
Jantina

Peralihan

Tingkatan 1

Tingkatan 2

Lelaki
Perempuan
Jumlah Kecil
Jumlah Besar :_____________________________________
Nota

:

Senarai nama seperti dalam lampiran.

3. GURU PENASIHAT
Tandatangan _____________________________________
3.1

NAMA : (

3.2

Guru Penasihat sanggup / tidak sanggup menyertai Kursus Guru Kadet Bomba Dan .
Penyelamat

Pengesahan Pengetua

)

(Nama :
Tarikh :

)
LAMPIRAN 8
PERKARA-PERKARA YANG PERLU ADA DALAM TAKWIM

BULAN
Januari

MINGGU/
TARIKH

AKTIVITI
1. Pendaftaran Kelab/Persatuan, Unit
PakaianSeragam dan sukan /
Permainan.
2. Pendaftaran Ahli.

CATATAN
Pengetua/Guru Besar
GPK H.E.M/ Kokurikulum
Guru Penasihat
Guru Permainan
Guru Kelas
Guru Asrama
Guru Pemimpin

3. Mesyuarat Agung.
4. Mesyuarat AJK.
4.1 Menyediakan Perlembagaan.
4.2 Menyediakan Peraturan.
4.3 Menyediakan Perancangan
dan Aktiviti.

Februari

5. Aktiviti
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

November
6.
7.
8.
9.

Kemahiran Asas.
Latihan
Pertandingan Dalaman/Kelas/Rumah
Aktiviti luar/pertandingan luar
Perkhemahan
Hari Kokurikulum Sekolah

Pemantauan.
Penilaian.
Menyediakan Laporan Tahunan.
Dokumentasi

Semua aktiviti sukan
hendaklah berasakan :1.
2.
3.
4.
5.

Rumah
Kelas
Umur
Jantina
Minat
LAMPIRAN 9
CONTOH FORMAT TAKWIM UNIT PAKAIAN SERAGAM,
KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN

BIL.

AKTIVITI

TINDAKAN

1.

4.1. 2001

Mesyuarat Majlis Kokurikulum Sekolah.

Pengetua/Guru Besar
GPK H.E. M /Kokurikulum

2.

6.1. 2001

Pendaftaran ahli-ahli baru

GPK H.E.M/Kokurikulum
Guru Pemimpin
Guru Penasihat
Guru Kelas

3.

10.1. 2001

Mesyuarat Agung Unit Pakaian Seragam, Kelab/
Persatuan dan Kelab Sukan/ Permaianan

Guru Pemimpin
Guru Penasihat

4.

15.2. 2001

Pertandingan Bola sepak antara rumah-rumah

Guru Penasihat Rumah Sukan

5.

3.4. 2001

Pertandingan Bahas Bahasa Inggeris.

Guru Penasihat Persatuan
Bahasa Inggeris.

6.

6.6.2001

Perkhemahan Kadet Bomba dan Penyelamat

Guru Pemimpin Kadet
Bomba dan Penyelamat

7.

4.9.2001

Mesyuarat Majlis Kokurikulum Sekolah
Kali Ke- 2.

Pengetua/Guru Besar
GPK H.E.M /Kokurikulum

8.

12.10. 2001

Menyediakan Laporan Tahunan

GPK H.E.M/ Kokurikulum
Guru Pemimpin
Guru Penasihat

9.

16.11.2001

Dokumentasi

GPK H.E.M/ Kokurikulum
LAMPIRAN 10
CONTOH SURAT PERMOHONAN MENGUTIP DERMA
Persatuan Bahasa Melayu,
Sekolah Menengah Kebangsaan Kebangsaan Ahmad Razali,
68000 Ampang,
Selangor Darul Ehsan.
Rujukan Tuan
Rujukan Kami
Tarikh

:
:
:

Pengetua,
Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali,
68000 Ampang,
Selangor Darul Ehsan.
Tuan,
MEMOHON KEBENARAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN
Merujuk perkara di atas, saya selaku Bendahari Persatuan Bahasa Melayu Sekolah
Menengah Kebangsaan Ahmad Razali dengan penuh rasa tanggungjawab memohon
kebenaran untuk mengutip derma keahlian bagi Persatuan Bahasa Melayu sebanyak
RM3.00 (Ringgit Malaysia :Tiga Sahaja) daripada setiap ahli untuk jangka masa satu tahun.
Kutipan ini adalah penting untuk menjayakan aktiviti persatuan ini.
Diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan.
Sekian terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

………………………….
( ROSLEE BIN ISMAIL )
Bendahari,
Persatuan Bahasa Melayu,
Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali,
6800 Ampang,
Selangor Darul Ehsan.
LAMPIRAN 11
CONTOH SURAT KELULUSAN MENGUTIP DERMA
Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali,
68000 Ampang,
Selangor Darul Ehsan.
Rujukan Tuan
Rujukan Kami
Tarikh

:
:
:

Encik Roslee Bin Ismail,
Bendahari,
Persatuan Bahasa Melayu,
Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali,
68000 Ampang,
Selangor Darul Ehsan.
Tuan,
KELULUSAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN
Merujuk perkara di atas, saya selaku Penolong Pendaftar Sekolah meluluskan permohonan
tuan mengikut Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4)
Warta Kerajaan bertarikh 21 hb.Mei 1998 P.U.(A) 196, untuk mengutip derma keahlian
Persatuan Bahasa Melayu sebanyak RM3.00 (Ringgit Malaysia : Tiga sahaja) daripada
setiap ahli.
2. Sehubungan dengan itu, diharapkan Persatuan Bahasa Melayu akan bergerak aktif di
samping menjaga nama baik sekolah.
Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

…………………………………….
(
)
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali,
68000 Ampang,
Selangor Darul Ehsan.
LAMPIRAN 12
CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN AKTIVITI KOKURIKULUM
KEPADA IBU BAPA/PENJAGA
Sekolah Menengah Kebangsaan Yoke Kuan,
45400 Sekincan,
Selangor Darul Ehsan
Rujukan Tuan
Rujukan kami
Tarikh

:
:
:

Yang Dihormati,
Ibu Bapa / Penjaga Murid,
Sekolah Menengah Kebangsaan Yoke Kuan,
45400 Sekinchan,
Selangor Darul Ehsan.
Tuan,
AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAN YOKE KUAN
Dengan sukacitanya dimaklumkanbahawa sekolah ini akan mengadakan Aktiviti
Kokurikulum dan Kepimpinan Murid peringkat sekolah seperti jadual dibawah ini:
PASUKAN UNIT PAKAIAN SERAGAM
PASUKAN UNIT PAKAIAN
SERAGAM
1. PERSATUAN PENGAKAP
2. PERSATUAN BULAN SABIT MERAH
3. PANDU PUTERI

HARI

WAKTU

ISNIN
ISNIN
ISNIN

3.00 - 4.00 PETANG
3.00 - 4.00 PETANG
3.00 - 4.00 PETANG

HARI
SELASA
SELASA
SELASA

WAKTU
3.00 - 4.00 PETANG
3.00 - 4.00 PETANG
3.00 - 4.00 PETANG

HARI
RABU
RABU
RABU

WAKTU
3.00 - 4.00 PETANG
3.00 - 4.00 PETANG
3.00 - 4.00 PETANG

KELAB/PERSATUAN
KELAB / PERSATUAN
1. PERSATUAN BAHASA MELAYU
2. PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK
3. PERSATUAN BAHASA INGGERIS
KELAB SUKAN / PERMAINAN
KELAB SUKAN / PERMAINAN
1. BOLA SEPAK
2. BOLA JARING
3. OLAHRAGA
Sekian untuk makluman tuan. Kerjasama tuan/puan diucapkan ribuan terima kasih
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

……………………………………
(
)
Pengetua,
Sekolah Menengah Kebangsaan Yoke Kuan,
45400 Sekinchan,
Selangor Darul Ehsan.
LAMPIRAN 13
CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA IBU BAPA/PENJAGA
KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM
Sekolah Menengah Kebangsaan Banting,
42700 Banting,
Selangor Darul Ehsan.
Rujukan Tuan:
Rujukan Kami:
Tarikh:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM KALI KE ……
Saya diarah untuk memaklumkan bahawa anak / jagaan tuan ……..
…………………………….
………………………………………… dari Tingkatan ………………………. telah tidak
menghadiri aktiviti Persatuan / Kelab / Unit Pakaian Seragam ………………………………..
pada …………………………………………………………
2.
Sila maklumkan kepada pihak sekolah dengan menggunakan lampiran yang
disertakan atau berhubung terus Pengetua / Penolong Kanan Hal Ehwal Murid seberapa
segera.
3.
Mengikut Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan
bertarikh 21 hb.Mei 1998 P.U.(A) 196 pelaksanaan kokurikulum sekolah, anak / jagaan tuan
boleh digugurkan daripada menjadi ahli unit pakaian seragam, persatuan / kelab dan kelab
sukan / permainan dan tidak layak menerima sijil kokurikulum.
4.
Untuk makluman pihak tuan, penglibatan anak / jagaan tuan dalam aktiviti kokurikulum
adalah penting sebagai prasyarat kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh atau Institusi
Pengajian Tinggi Awam (IPTA).
Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,
…………………………………………….
(
)
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Banting,
42700 Banting,
Selangor Darul Ehsan.
LAMPIRAN 14
KANDUNGAN FAIL UNIT PAKAIAN SERAGAM,
KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN
1.

Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan dan Sukan /
Permainan daripada guru / murid disertakan bersama :
1.1
1.2
1.3

Draf perlembagaan
Draf aktiviti asas
Senarai Jawatankuasa Penaja (Rujuk Lampiran 17)

2.

Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua / Guru Besar selaku Penolong Pendaftar
Sekolah. Ada penyataan kelulusan penubuhan.

3.

Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin / Penasihat. Ada penyataan penurunan kuasa
pengelolaan dan penyeliaan.

4.

Minit Mesyuarat Agung penubuhan.

5.

Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. (Rujuk Lampiran 18)

6.

Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar.

7.

Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar.

8.

Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar.

9.

Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. (Rujuk Lampiran 19 dan 20)

10.

Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari.

11.

Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua / Guru Besar.

12.

Akaun kewangan / belanjawan yang disahkan.

13.

Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua /
Guru Besar.

14.

Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua / Guru Besar.

15.

Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk.

16.

Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk.

17.

Minit-minit mesyuarat yang diadakan.

18.

Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada :
a.
Kementerian Pendidikan Malaysia
b.
Jabatan Pendidikan Selangor
c.
Pejabat Pendidikan Daerah
d.
Sekolah
19.

Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.

20.

Laporan setiap aktiviti.

21.

Laporan tahunan. (Rujuk Lampiran 21)

22.

Daftar penilaian bagi setiap ahli.

23.

Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru
Pemimpin kepada Pengetua / Guru Besar.

24.

Stok dan inventori.

25.

Sampel-sampel Sijil / Surat Penghargaan.
LAMPIRAN 15
KANDUNGAN BUKU PELAPORAN UNIT PAKAIAN SERAGAM,
KELAB/PERSATUAN DAN KELAB SUKAN/PERMAINAN
1.
2.
3.
4.
5.

Senarai Ahli Jawatankuasa.
Senarai kehadiran.
Takwim.
Senarai kutipan derma.
Laporan aktiviti. (Contoh seperti di bawah)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI MAJU
48000 AMPANG
SELANGOR
LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

1.

Persatuan/ Kelab, Unit Pakaian Seragam dan Kelab Sukan/Permainan__________
________________________________

2.

Guru Penasihat: (1) __________________________________________
(2) __________________________________________

3.

Tarikh: _______________

4.

Kehadiran ahli: ____________/______________

5.

Hari : _________________ Masa: _____________

Kegiatan yang dijalankan: ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.

Pencapaian Kegiatan: ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7.

Komen Guru Penasihat: ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Tandatangan:
………………………………….
(Guru Penasihat)

…………………………………
(Setiausaha)
LAMPIRAN 16 A
GARIS PANDUAN MENGENDALIKAN PERMOHONAN
LAWATAN SAMBIL BELAJAR
(UNDANG-UNDANG (PELANCONGAN) SEKOLAH 1957
1.

Tiga ( 3 ) salinan borang permohonan : Undang-undang (Pelancongan) Sekolah 1957 bersama 3
salinan senarai ahli yang melawat untuk dalam Negeri Selangor Darul Ehsan.
(Mengikut undang-Undang (Pelancongan) Sekolah 1957 lawatan dalam negeri tidak perlu
dipohon akan tetapi pihak sekolah perlu juga diminta memohon untuk tujuan kegunaan rekod
pengurusan di pejabat tuan/puan). Borang pelancongan boleh didapati di Pejabat Pendidikan
Daerah/sekolah masing-masing.

2.

Borang permohonan dan senarai nama yang melawat ditambah lagi dua salinan tiap-tiap satu bagi
sebuah negeri yang dilalui atau dilawati.

3.

Nama peserta kaum Cina diiringi dengan tulisan Cina ( sama ada guru atau murid).

4.

Bilangan guru yang mengelola/mengiringi lawatan murid hendaklah sesuai.Anggarkan setiap 20 orang
murid ada seorang guru yang mengawas.

5.

Jantina guru: kalau ada yang bermalam jika ada murid perempuan mesti adakan guru perempuan
semasa mengawasinya.

6.

Tidak dibenarkan lawatan dibuat dalam masa persekolahan kecuali ada kelulusan.

7.

Semua borang permohonan dan senarai nama lawatan hendaklah ada tandatangan Pengetua /
Guru Besar bersama cop rasmi. Guru Kanan/Guru Penolong Kanan yang menandatanginya
mestilah menggunakan cop rasmi Pengetua/Guru Besar dan dicatat bagi pihak pada awal
sebelum perkataan Pengetua/Guru Besar.Jangan benarkan menggunakan cop Guru Penolong
Kanan.

8. Borang permohonan dan senarai nama yang melawat yang difotostatkan hendaklah disahkan semula
oleh Pengetua/Guru Besar .( Tandatangan bersama cop rasmi).Borang permohonan/senarai nama yang
berbentuk fotostat,satu set yang asal mesti ada bersama.
9. Pihak sekolah tidak dibenarkan mengemukakan borang permohonan/senarai nama yang melawat
dengan menulis satu helai demi satu helai kerana ini adalah membazir tenaga dan membuang masa
sahaja serta akan berlaku kesalahan apabila menyediakan helai yang berikutnya( tidak sama ). Pihak
sekolah hendaklah menyediakan dengan cara : ditaip serentak dengan menggunakan karbon (satu helai
sahaja yang asal dan beberapa helai lain ( yang diperlukan) mesti sama/serupa dengan yang
asal.Dengan cara lain: disediakan satu helai borang permohonan dan senarai nama yang melawat ditaip
atau ditulis , sebelum dicop dan tandatangan difotostat seberapa yang diperlukan.
10. Lawatan ke Singapura / Thailand mestilah disertakan bersama ‘Jadual Lawatan’ tiap-tiap set
permohonan.Borang / permohonan dan senarai nama yang melawat bersama ‘Jadual Lawatan’
hendaklah ditambah satu salinan lagi kerana salinan ini untuk Kementeriaan Pendidikan Malaysia.
BORANG LAWATAN

LAMPIRAN 16 B

PERATURAN-PERATURAN (PELANCONGAN) SEKOLAH 1957
Borang-borang untuk perkara di atas hendaklah dibuat dalam 3 salinan, ditambah dua salinan
lagi bagi tiap-tiap negeri yang hendak dilawati atau dilalui dan disampaikan ke Jabatan
Pendidikan Selangor 5 minggu sebelum tarikh pelancongan.
1.Nama Sekolah_____________________________________________________
2. Nama Guru :_____________________________________________________
3. Nama guru yang mengadakan pelancongan:_____________________________
4. Tujuan melancong: _________________________________________________
5. Nama guru-guru yang membantu:
1. _______________________________ No. K.P: _________________
2. _______________________________ No. K.P: _________________
3. ________________________________No.K.P:___________________
6. Jenis Kenaikan:

_________________________________________

7. Tempat-tempat yang dilawati:
1.
2.
Nama
Tempat

3.
4.
Nama dan alamat penuh
tempat bermalam

Tarikh
Dari

Hingga

1.
2.
3.
………..…………………………
(Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah)
8. Punca Pendapatan Wang:
1. __________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
9. Nama dan keterangan orang-orang yang diberi kuasa untuk membelanjakan wang.
Bil
1
2
3
4

Nama

Jawatan

Kad Pengenalan

Umur

Alamat Penuh
CONTOH MINIT MESYUARAT PENAJA PENUBUHAN
MINIT MESYUARAT PENAJA PENUBUHAN KELAB PELANCONGAN/LAWATAN
SEKOLAH KEBANGSAAN DR. ABDUL LATIFF
45200 SABAK BERNAM
SELANGOR DARUL EHSAN
(Bil. 01/2001)
Tarikh
:
Masa
:
Hari
:
Tempat
:
KEHADIRAN: 30 orang
Bil

Perkara

1

Ucapan Pengerusi
1.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih dan selamat
datang kepada guru penasihat dan pelajar

Tindakan

Makluman

1.2 Pengerusi menyatakan tujuan mesyuarat
2

3

Pemilihan
Jawatankuasa:
2.1 Penasihat
2.2 Pengerusi
2.3 Setiausaha
2.4 Pen. Setiausaha
2.5 Bendahari
2.6 Ahli Jawatankuasa
2.7 Pemeriksa KiraKira:

:Guru
:Murid
:Murid
:Murid
:Murid
:Murid
:Murid

Tugasan Jawatankuasa:
3.1 Memberikan penerangan tugasan untuk
Jawatankuasa tersebut.

Setiausaha

4

Membincangkan Perlembagaan

Semua ahli

5

Hal-Hal Lain.

Disediakan oleh:
Setiausaha Penaja,
Kelab Pelancongan/Lawatan,
Sekolah Kebangsaan Dr. Abd. Latiff,
45200 Sabak Bernam,
Selangor Darul Ehsan.
LAMPIRAN 18

CONTOH PERLEMBAGAAN UNIT PAKAIAN SERAGAM, ,PERSATUAN / KELAB DAN KELAB
SUKAN/PERMAINAN
SEKOLAH KEBANGSAAN BATU LAUT
42800 TANJUNG SEPAT
SELANGOR DARUL EHSAN
PERLEMBAGAAN UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB / PERSATUAN DAN
KELAB SUKAN/ PERMAINAN ……………………………………………………………….
1.

MATLAMAT
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2.

OBJEKTIF
2.1
2.2
2.3

3.

KEAHLIAN
3.1
3.2
3.3

4.

Dibuka kepada semua murid sekolah ini.
Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang
disediakan.
……………………………………………………………………………………………

GURU PENASIHAT
2.4
2.5
2.6

5.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.
Guru Penasihat mempunyai kuasa mutlak merancang,melaksana atau membatalkan
sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu.
……………………………………………………………………………………………

AHLI JAWATANKUASA
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Dilantik semasa Mesyuarat Agung.
Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat layak dicalonkan
sebagai AJK.
Pemilihan AJK secara undian.
AJK Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.
AJK yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan
jawatan kepada Guru Penasihat.
AJK Persatuan hendaklah terdiri:PENGERUSI
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA
PENOLONG SETIAUSAHA
BENDAHARI
AJK KELAS
PEMERIKSA KIRA-KIRA
5.7
5.8
6

Guru Penasihat boleh menambah bilangan AJK jika difikirkan perlu.
……………………………………………………………………………………………

DERMA
6.1 Sumber utama kewangan persatuan/kelab adalah melalui derma yang ditetapkan.
6.2 Persatuan/Kelab juga boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti.
6.3 Ahli yang menyertai aktiviti yang memerlukan belanja besar boleh dikenakan derma khas
bagi membiayai projek tersebut.
6.4 ………………………………………………………………………………………………

7.

KEHADIRAN/PENYERTAAN
7.1
7.2
7.3

8.

AKTIVITI
3.1
3.2
3.3

9.

Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli
jawatankuasa.
Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh guru penasihat dan diumumkan kepada
pengetahuan ahli.
…………………………………………………………………………………………

PERATURAN-PERATURAN
9.1
9.2
9.2
9.3

10.

Ahli persatuan/kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh
persatuan/kelab sepanjang tahun.
Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hakhak keahlian persatuan/kelab.
……………………………………………………………………………………………

Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.
Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.
Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.
…………………………………………………………………………………………

TINDAKAN DISIPLIN
10.1
10.2

10.3
10.4
10.5

Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan/kelab dan tidak
mematuhi peraturan yang ditetapkan.
Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut:
10.2.1 Amaran lisan
10.2.2 Amaran bertulis
10.2.3 Gantung keahlian
10.2.4 Pecat keahlian
Ahli yang dikenakan tindakan disiplin, akan hilang semua hak keahlian.
Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan
kepada guru penasihat unit pakaaian seragam, persatuan / kelab dan kelab sukan /
permainan secara bertulis dan keputusan guru penasihat adalah muktamad.
……………………………………………………………………………………………
11.

PINDAAN PERLEMBAGAAN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.

Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.
Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, ahli jawatankuasa,
guru penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.
Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh guru penasihat dan ahli jawatankuasa
akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.
Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh
pengetua/guru besar.
……………………………………………………………………………………………

HAL-HAL LAIN
12.1
12.2
12.3

Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.
Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.
…………………………………………………………………………………………….

Kelulusan Penolong Pendaftar Persatuan/Kelab Sekolah

…………………………………………………………….
Pengetua/Guru Besar
Tarikh: ………………………….
Cop
LAMPIRAN 19

CONTOH BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI
UNIT PAKAIAN SERAGAM ,KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN
BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI
Guru Pemimpin
……………………………………
Sekolah Kebangsaan Gombak Setia
Tuan,
Saya memohon menjadi ahli ……………………………… Sekolah Kebangsaan Gombak Setia .
Keterangan mengenai diri saya adalah seperti berikut.
1.

Nama Penuh : ……………………………………………………………..

2.

Tahun/Tingkatan: …………………………………………………………….

3.

No. S.Lahir/K.P.

4.

Tarikh lahir

5.

Nama ibubapa/penjaga

6.

Alamat tempat tinggal : ……………………………………………………

: ……………………………………………………………..

: ……………………………………………………………..
: ……………………………………………………

………………………………………………………………………………….
7.

No telefon rumah: ……………………………………………………………

Bersama-sama ini disertakan wang bagi tujuan berikut.
A.
B.
C.
D.

Derma keahlian
Kad ahli
Lencana ahli
Sumbangan

RM……….
RM……….
RM……….
RM……….

Jumlah

RM……….

Sekian terima kasih.

Yang benar,
…………………………………
(Tandatangan ahli)

Tarikh : ………………………..
LAMPIRAN 20
CONTOH JAWAPAN SURAT KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM
DARIPADA IBU BAPA
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Tarikh:

Pengetua,
Sekolah Menengah Kebangsaan Kalumpang ,
44100 Kerling ,
Selangor Darul Ehsan.
Tuan/Puan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM
Terima kasih atas surat tuan Bil…………………………………………….. bertarikh ……………………..
2.
Anak/jagaan saya …………………………………………….. dari tingkatan …………………………
Telah tidak menghadiri aktiviti persatuan/kelab/unit pakaian seragam ……………………. pada
………………………..kerana ……………………………………………………………………………………
3.
Saya akan berjumpa tuan/puan ………………………………………………… jam …………………
pagi / petang untuk berbincang berkaitan kes berkenaan.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,

……………………………………………………..
(Tandatangan ibu bapa/penjaga)
Nama: …………………………………………….
LAMPIRAN 21
CONTOH LAPORAN TAHUNAN
LAPORAN TAHUNAN UNIT PAKAIAN SERAGAM,
KELAB/ PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN
Nama Unit Pakaian Seragam, Persatuan/Kelab dan Kelab Sukan / Permainan : ……………..
Guru Penasihat

:

1. …………………………………………………………………...…..
2.………………………………………………………………………..
3.………………………………………………………………………..

Pengerusi

:

………………………………………………………………………..

Naib Pengerusi

:

…………………………………………………………………………

Setiausaha

:

…………………………………………………………………………..

Penolong Setiausaha :

…………………………………………………………………………..

Bendahari

:

………………………………………………………………………….

Ahli Jawatankuasa

:

1.

…………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………

4.

…………………………………………………………………

Keahlian

:

…………………………………. ……………………………..Orang
Lelaki ……………………… Perempuan ………………………….

Aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun :
Bil

Tarikh

Aktiviti

Catatan

Pencapaian Tertinggi : ( Pertandingan,Peperiksaan, Sijil dan lain-lain )
1.

…………………………………………………………………………...

2.

…………………………………………………………………………..

3.

…………………………………………………………………………..

Disediakan oleh :
…………………………………
( Setiausaha )

Disahkan oleh :
………………………………..
(Guru Pemimpin / Penasihat )

More Related Content

What's hot

Kertas kerja-keceriaan-sekolah
Kertas kerja-keceriaan-sekolahKertas kerja-keceriaan-sekolah
Kertas kerja-keceriaan-sekolah
Pensil Dan Pemadam
 
Sijil Anugerah Pelajar Terbaik Majlis Graduasi
Sijil Anugerah Pelajar Terbaik Majlis GraduasiSijil Anugerah Pelajar Terbaik Majlis Graduasi
Sijil Anugerah Pelajar Terbaik Majlis Graduasi
Miz Malinz
 
Borang kategori 1b dg34
Borang kategori 1b  dg34Borang kategori 1b  dg34
Borang kategori 1b dg34
Msabh Sari
 
Borang kehadiran mesyuarat
Borang kehadiran mesyuaratBorang kehadiran mesyuarat
Borang kehadiran mesyuarat
654321000
 
Teks pengacara majlis tamat prasekolah dan apresiasi tahun 6
Teks pengacara majlis tamat prasekolah dan apresiasi tahun 6Teks pengacara majlis tamat prasekolah dan apresiasi tahun 6
Teks pengacara majlis tamat prasekolah dan apresiasi tahun 6
Nurulhuda Sharif
 
Surat jemputan program jom ke sekolah skpm
Surat jemputan program jom ke sekolah skpmSurat jemputan program jom ke sekolah skpm
Surat jemputan program jom ke sekolah skpm
Muhammad Mukhlis
 
Surat minta sumbangan untuk keceriaan
Surat minta sumbangan untuk keceriaanSurat minta sumbangan untuk keceriaan
Surat minta sumbangan untuk keceriaan
bba5011
 

What's hot (20)

Contoh surat memohon sumbangan pibg
Contoh surat memohon sumbangan pibgContoh surat memohon sumbangan pibg
Contoh surat memohon sumbangan pibg
 
Kertas kerja-keceriaan-sekolah
Kertas kerja-keceriaan-sekolahKertas kerja-keceriaan-sekolah
Kertas kerja-keceriaan-sekolah
 
Sijil Anugerah Pelajar Terbaik Majlis Graduasi
Sijil Anugerah Pelajar Terbaik Majlis GraduasiSijil Anugerah Pelajar Terbaik Majlis Graduasi
Sijil Anugerah Pelajar Terbaik Majlis Graduasi
 
Borang kategori 1b dg34
Borang kategori 1b  dg34Borang kategori 1b  dg34
Borang kategori 1b dg34
 
Borang kehadiran mesyuarat
Borang kehadiran mesyuaratBorang kehadiran mesyuarat
Borang kehadiran mesyuarat
 
8 ponteng sekolah surat-surat amaran
8 ponteng sekolah  surat-surat amaran8 ponteng sekolah  surat-surat amaran
8 ponteng sekolah surat-surat amaran
 
Teks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan Kemerdekaan
Teks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan KemerdekaanTeks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan Kemerdekaan
Teks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan Kemerdekaan
 
Borang dg44
Borang dg44Borang dg44
Borang dg44
 
Laporan post mortem program anti dadah
Laporan post mortem program anti dadahLaporan post mortem program anti dadah
Laporan post mortem program anti dadah
 
Kertas kerja surat latihan kebakaran-bersama-bomba
Kertas kerja surat latihan kebakaran-bersama-bombaKertas kerja surat latihan kebakaran-bersama-bomba
Kertas kerja surat latihan kebakaran-bersama-bomba
 
Surat mohon sumbangan ihya' ramadhan 2013
Surat mohon sumbangan ihya' ramadhan 2013Surat mohon sumbangan ihya' ramadhan 2013
Surat mohon sumbangan ihya' ramadhan 2013
 
Teks pengacara majlis tamat prasekolah dan apresiasi tahun 6
Teks pengacara majlis tamat prasekolah dan apresiasi tahun 6Teks pengacara majlis tamat prasekolah dan apresiasi tahun 6
Teks pengacara majlis tamat prasekolah dan apresiasi tahun 6
 
Contoh surat jemputan penceramah
Contoh surat jemputan penceramahContoh surat jemputan penceramah
Contoh surat jemputan penceramah
 
Kertas kerja majlis persaraan Guru Besar 2018
Kertas kerja majlis persaraan Guru Besar 2018Kertas kerja majlis persaraan Guru Besar 2018
Kertas kerja majlis persaraan Guru Besar 2018
 
Surat mohon sumbangan kfc
Surat mohon sumbangan kfcSurat mohon sumbangan kfc
Surat mohon sumbangan kfc
 
Surat jemputan program jom ke sekolah skpm
Surat jemputan program jom ke sekolah skpmSurat jemputan program jom ke sekolah skpm
Surat jemputan program jom ke sekolah skpm
 
Surat akuan
Surat akuanSurat akuan
Surat akuan
 
Kertas kerja lawatan sambil belajar
Kertas kerja lawatan sambil belajarKertas kerja lawatan sambil belajar
Kertas kerja lawatan sambil belajar
 
Surat minta sumbangan untuk keceriaan
Surat minta sumbangan untuk keceriaanSurat minta sumbangan untuk keceriaan
Surat minta sumbangan untuk keceriaan
 
Myportfolio pk ko(1)
Myportfolio pk ko(1)Myportfolio pk ko(1)
Myportfolio pk ko(1)
 

Similar to Borang pengurusan kokurikulum sekolah

Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah (Jamal)
Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah (Jamal)Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah (Jamal)
Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah (Jamal)
Jamaludin Mohamad Nawi
 
Nota cmp2011 pengurusan kokurikulum di sekolah
Nota cmp2011 pengurusan kokurikulum di sekolahNota cmp2011 pengurusan kokurikulum di sekolah
Nota cmp2011 pengurusan kokurikulum di sekolah
Nor Rani Othman
 
Contoh perisian awal fail kokurikulum
Contoh perisian awal fail kokurikulumContoh perisian awal fail kokurikulum
Contoh perisian awal fail kokurikulum
Zamree Nana
 
Pengurusan sekolah 2013 document
Pengurusan sekolah 2013 documentPengurusan sekolah 2013 document
Pengurusan sekolah 2013 document
Jue Bahari
 
Surat penubuhan pbsmm
Surat penubuhan pbsmmSurat penubuhan pbsmm
Surat penubuhan pbsmm
shahaizol
 
Bukumesyuaratagungpibgkalike33tahun2014
Bukumesyuaratagungpibgkalike33tahun2014Bukumesyuaratagungpibgkalike33tahun2014
Bukumesyuaratagungpibgkalike33tahun2014
Di Sha
 
Buku mesyuarat agung pibg kali ke33 tahun 2014
Buku mesyuarat agung pibg kali ke33 tahun 2014Buku mesyuarat agung pibg kali ke33 tahun 2014
Buku mesyuarat agung pibg kali ke33 tahun 2014
Di Sha
 

Similar to Borang pengurusan kokurikulum sekolah (20)

Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah (Jamal)
Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah (Jamal)Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah (Jamal)
Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah (Jamal)
 
Prosedur penubuhan persatuan
Prosedur penubuhan persatuanProsedur penubuhan persatuan
Prosedur penubuhan persatuan
 
Sekolah Cemerlang kokurikulum
Sekolah Cemerlang kokurikulumSekolah Cemerlang kokurikulum
Sekolah Cemerlang kokurikulum
 
Penubuhan dan pengurusan kelab, persatuan, unit beruniform
Penubuhan dan pengurusan kelab, persatuan, unit beruniformPenubuhan dan pengurusan kelab, persatuan, unit beruniform
Penubuhan dan pengurusan kelab, persatuan, unit beruniform
 
perlembagaan.docx
perlembagaan.docxperlembagaan.docx
perlembagaan.docx
 
Perlantikan ketua penasihat dr muda 2019
Perlantikan ketua penasihat dr muda 2019Perlantikan ketua penasihat dr muda 2019
Perlantikan ketua penasihat dr muda 2019
 
fail unit beruniform, persatuan dan kelab ko kurikulum
fail unit beruniform, persatuan dan kelab ko kurikulumfail unit beruniform, persatuan dan kelab ko kurikulum
fail unit beruniform, persatuan dan kelab ko kurikulum
 
Penubuhan dan pengurusan kelab persatuan & unit beruniform
Penubuhan dan pengurusan kelab persatuan & unit beruniformPenubuhan dan pengurusan kelab persatuan & unit beruniform
Penubuhan dan pengurusan kelab persatuan & unit beruniform
 
Kertas kerja klinik sepaktakraw daerah jempol dan jelebu
Kertas kerja klinik sepaktakraw daerah jempol dan jelebuKertas kerja klinik sepaktakraw daerah jempol dan jelebu
Kertas kerja klinik sepaktakraw daerah jempol dan jelebu
 
Kelab rukun negara 1
Kelab rukun negara 1Kelab rukun negara 1
Kelab rukun negara 1
 
Nota cmp2011 pengurusan kokurikulum di sekolah
Nota cmp2011 pengurusan kokurikulum di sekolahNota cmp2011 pengurusan kokurikulum di sekolah
Nota cmp2011 pengurusan kokurikulum di sekolah
 
Surat kelulusan
Surat kelulusanSurat kelulusan
Surat kelulusan
 
Contoh perisian awal fail kokurikulum
Contoh perisian awal fail kokurikulumContoh perisian awal fail kokurikulum
Contoh perisian awal fail kokurikulum
 
Kertas Kerja Karnival Sukan SK Skarok | Oktober 2016
Kertas Kerja Karnival Sukan SK Skarok | Oktober 2016Kertas Kerja Karnival Sukan SK Skarok | Oktober 2016
Kertas Kerja Karnival Sukan SK Skarok | Oktober 2016
 
Fail ppim permohonan_penubuhan
Fail ppim permohonan_penubuhanFail ppim permohonan_penubuhan
Fail ppim permohonan_penubuhan
 
Pengurusan sekolah 2013 document
Pengurusan sekolah 2013 documentPengurusan sekolah 2013 document
Pengurusan sekolah 2013 document
 
Surat penubuhan pbsmm
Surat penubuhan pbsmmSurat penubuhan pbsmm
Surat penubuhan pbsmm
 
Bukumesyuaratagungpibgkalike33tahun2014
Bukumesyuaratagungpibgkalike33tahun2014Bukumesyuaratagungpibgkalike33tahun2014
Bukumesyuaratagungpibgkalike33tahun2014
 
Buku mesyuarat agung pibg kali ke33 tahun 2014
Buku mesyuarat agung pibg kali ke33 tahun 2014Buku mesyuarat agung pibg kali ke33 tahun 2014
Buku mesyuarat agung pibg kali ke33 tahun 2014
 
Kelab persatuan
Kelab persatuanKelab persatuan
Kelab persatuan
 

More from Roiamah Basri

Garispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makananGarispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makanan
Roiamah Basri
 
Garispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makananGarispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makanan
Roiamah Basri
 
Garispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makananGarispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makanan
Roiamah Basri
 
Garispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makananGarispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makanan
Roiamah Basri
 

More from Roiamah Basri (20)

4.1 matrices
4.1 matrices4.1 matrices
4.1 matrices
 
Buku panduan-kumpulan-kreatif-dan-inovatif
Buku panduan-kumpulan-kreatif-dan-inovatif Buku panduan-kumpulan-kreatif-dan-inovatif
Buku panduan-kumpulan-kreatif-dan-inovatif
 
Separator pbppp
Separator pbpppSeparator pbppp
Separator pbppp
 
Garispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makananGarispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makanan
 
Garispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makananGarispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makanan
 
Garispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makananGarispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makanan
 
Garispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makananGarispanduan penggredan premis_makanan
Garispanduan penggredan premis_makanan
 
Gp pengiktirafan bess-web
Gp pengiktirafan bess-webGp pengiktirafan bess-web
Gp pengiktirafan bess-web
 
edit
editedit
edit
 
Basic relation add math
Basic relation add mathBasic relation add math
Basic relation add math
 
Pend Islam Kertas 1
Pend Islam Kertas 1Pend Islam Kertas 1
Pend Islam Kertas 1
 
Bab 2 koordinasi badan... sains tingkatan4
Bab 2  koordinasi badan... sains tingkatan4Bab 2  koordinasi badan... sains tingkatan4
Bab 2 koordinasi badan... sains tingkatan4
 
Ict dalam pendidikan
Ict dalam pendidikanIct dalam pendidikan
Ict dalam pendidikan
 
100 Soalan Matematik Ting3
100 Soalan Matematik Ting3100 Soalan Matematik Ting3
100 Soalan Matematik Ting3
 
100 soalan Matematik Ting2
100 soalan Matematik Ting2100 soalan Matematik Ting2
100 soalan Matematik Ting2
 
100 soalan Matematik Ting1
100 soalan Matematik Ting1100 soalan Matematik Ting1
100 soalan Matematik Ting1
 
Nota asas google docs dan Frog VLE
Nota asas google docs dan Frog VLENota asas google docs dan Frog VLE
Nota asas google docs dan Frog VLE
 
Asas nombor… math tg5
Asas nombor… math tg5Asas nombor… math tg5
Asas nombor… math tg5
 
KBAT
KBATKBAT
KBAT
 
Nota youtube ke vle frog
Nota youtube ke vle frogNota youtube ke vle frog
Nota youtube ke vle frog
 

Borang pengurusan kokurikulum sekolah

 • 1. LAMPIRAN 7A CONTOH SURAT PERMOHONAN MENUBUHKAN PASUKAN UNIT PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH KADET POLIS LAMPIRAN ‘A’ JADUAL PERTAMA (Kaedah 5) PASUKAN KADET POLIS DIRAJA MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK MENUBUHKAN PASUKAN KADET (Hendaklah dihantar dalam tiga salinan) Bahagian A Pengarah Pendidikan Negeri, ………………………………………………………… ………………………………………………………… Saya (Nama) …………………………………………………………………………………………………… Pengetua Sekolah …………………………………………………………………………………………….. Memohon menubuhkan Pasukan Kadet Polis Diraja Malaysia di sekolah saya. Tarikh: ……………………….. Tandatangan: …………………………………… (Pengetua) Bahagian B Pegawai Pemerintah, Saya menyokong / tidak menyokong penubuhan Pasukan Kadet di Sekolah ……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………………… … Tarikh: ………………………… Tandatangan: ……………………………. (Pengarah Pendidikan) Bahagian C Diluluskan / Tidak diluluskan Tarikh: ………………………… Tandatangan: ………………………………… (Pegawai Pemerintah)
 • 2. LAMPIRAN 7B CONTOH SURAT PERMOHONAN MENUBUHKAN PASUKAN UNIT PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH LAMPIRAN ‘ L’ BORANG PERMOHONAN PENUBUHAN PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 1. NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH:_______________________________________________ ________________________________________________ TEL:____________________________________________ 2. BILANGAN AHLI (40 Orang satu pasukan) Jantina Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Lelaki Perempuan Jumlah Kecil Jumlah Besar :_____________________________________ Nota : Senarai nama seperti dalam lampiran. 3. GURU PENASIHAT Tandatangan _____________________________________ 3.1 NAMA : ( 3.2 Guru Penasihat sanggup / tidak sanggup menyertai Kursus Guru Kadet Bomba Dan . Penyelamat Pengesahan Pengetua ) (Nama : Tarikh : )
 • 3. LAMPIRAN 8 PERKARA-PERKARA YANG PERLU ADA DALAM TAKWIM BULAN Januari MINGGU/ TARIKH AKTIVITI 1. Pendaftaran Kelab/Persatuan, Unit PakaianSeragam dan sukan / Permainan. 2. Pendaftaran Ahli. CATATAN Pengetua/Guru Besar GPK H.E.M/ Kokurikulum Guru Penasihat Guru Permainan Guru Kelas Guru Asrama Guru Pemimpin 3. Mesyuarat Agung. 4. Mesyuarat AJK. 4.1 Menyediakan Perlembagaan. 4.2 Menyediakan Peraturan. 4.3 Menyediakan Perancangan dan Aktiviti. Februari 5. Aktiviti 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 November 6. 7. 8. 9. Kemahiran Asas. Latihan Pertandingan Dalaman/Kelas/Rumah Aktiviti luar/pertandingan luar Perkhemahan Hari Kokurikulum Sekolah Pemantauan. Penilaian. Menyediakan Laporan Tahunan. Dokumentasi Semua aktiviti sukan hendaklah berasakan :1. 2. 3. 4. 5. Rumah Kelas Umur Jantina Minat
 • 4. LAMPIRAN 9 CONTOH FORMAT TAKWIM UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN BIL. AKTIVITI TINDAKAN 1. 4.1. 2001 Mesyuarat Majlis Kokurikulum Sekolah. Pengetua/Guru Besar GPK H.E. M /Kokurikulum 2. 6.1. 2001 Pendaftaran ahli-ahli baru GPK H.E.M/Kokurikulum Guru Pemimpin Guru Penasihat Guru Kelas 3. 10.1. 2001 Mesyuarat Agung Unit Pakaian Seragam, Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan/ Permaianan Guru Pemimpin Guru Penasihat 4. 15.2. 2001 Pertandingan Bola sepak antara rumah-rumah Guru Penasihat Rumah Sukan 5. 3.4. 2001 Pertandingan Bahas Bahasa Inggeris. Guru Penasihat Persatuan Bahasa Inggeris. 6. 6.6.2001 Perkhemahan Kadet Bomba dan Penyelamat Guru Pemimpin Kadet Bomba dan Penyelamat 7. 4.9.2001 Mesyuarat Majlis Kokurikulum Sekolah Kali Ke- 2. Pengetua/Guru Besar GPK H.E.M /Kokurikulum 8. 12.10. 2001 Menyediakan Laporan Tahunan GPK H.E.M/ Kokurikulum Guru Pemimpin Guru Penasihat 9. 16.11.2001 Dokumentasi GPK H.E.M/ Kokurikulum
 • 5. LAMPIRAN 10 CONTOH SURAT PERMOHONAN MENGUTIP DERMA Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Kebangsaan Kebangsaan Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : : Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. Tuan, MEMOHON KEBENARAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN Merujuk perkara di atas, saya selaku Bendahari Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali dengan penuh rasa tanggungjawab memohon kebenaran untuk mengutip derma keahlian bagi Persatuan Bahasa Melayu sebanyak RM3.00 (Ringgit Malaysia :Tiga Sahaja) daripada setiap ahli untuk jangka masa satu tahun. Kutipan ini adalah penting untuk menjayakan aktiviti persatuan ini. Diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Sekian terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, …………………………. ( ROSLEE BIN ISMAIL ) Bendahari, Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali, 6800 Ampang, Selangor Darul Ehsan.
 • 6. LAMPIRAN 11 CONTOH SURAT KELULUSAN MENGUTIP DERMA Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : : Encik Roslee Bin Ismail, Bendahari, Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. Tuan, KELULUSAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN Merujuk perkara di atas, saya selaku Penolong Pendaftar Sekolah meluluskan permohonan tuan mengikut Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb.Mei 1998 P.U.(A) 196, untuk mengutip derma keahlian Persatuan Bahasa Melayu sebanyak RM3.00 (Ringgit Malaysia : Tiga sahaja) daripada setiap ahli. 2. Sehubungan dengan itu, diharapkan Persatuan Bahasa Melayu akan bergerak aktif di samping menjaga nama baik sekolah. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ……………………………………. ( ) Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan.
 • 7. LAMPIRAN 12 CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEPADA IBU BAPA/PENJAGA Sekolah Menengah Kebangsaan Yoke Kuan, 45400 Sekincan, Selangor Darul Ehsan Rujukan Tuan Rujukan kami Tarikh : : : Yang Dihormati, Ibu Bapa / Penjaga Murid, Sekolah Menengah Kebangsaan Yoke Kuan, 45400 Sekinchan, Selangor Darul Ehsan. Tuan, AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAN YOKE KUAN Dengan sukacitanya dimaklumkanbahawa sekolah ini akan mengadakan Aktiviti Kokurikulum dan Kepimpinan Murid peringkat sekolah seperti jadual dibawah ini: PASUKAN UNIT PAKAIAN SERAGAM PASUKAN UNIT PAKAIAN SERAGAM 1. PERSATUAN PENGAKAP 2. PERSATUAN BULAN SABIT MERAH 3. PANDU PUTERI HARI WAKTU ISNIN ISNIN ISNIN 3.00 - 4.00 PETANG 3.00 - 4.00 PETANG 3.00 - 4.00 PETANG HARI SELASA SELASA SELASA WAKTU 3.00 - 4.00 PETANG 3.00 - 4.00 PETANG 3.00 - 4.00 PETANG HARI RABU RABU RABU WAKTU 3.00 - 4.00 PETANG 3.00 - 4.00 PETANG 3.00 - 4.00 PETANG KELAB/PERSATUAN KELAB / PERSATUAN 1. PERSATUAN BAHASA MELAYU 2. PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK 3. PERSATUAN BAHASA INGGERIS KELAB SUKAN / PERMAINAN KELAB SUKAN / PERMAINAN 1. BOLA SEPAK 2. BOLA JARING 3. OLAHRAGA
 • 8. Sekian untuk makluman tuan. Kerjasama tuan/puan diucapkan ribuan terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, …………………………………… ( ) Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Yoke Kuan, 45400 Sekinchan, Selangor Darul Ehsan.
 • 9. LAMPIRAN 13 CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA IBU BAPA/PENJAGA KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM Sekolah Menengah Kebangsaan Banting, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Tuan, PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM KALI KE …… Saya diarah untuk memaklumkan bahawa anak / jagaan tuan …….. ……………………………. ………………………………………… dari Tingkatan ………………………. telah tidak menghadiri aktiviti Persatuan / Kelab / Unit Pakaian Seragam ……………………………….. pada ………………………………………………………… 2. Sila maklumkan kepada pihak sekolah dengan menggunakan lampiran yang disertakan atau berhubung terus Pengetua / Penolong Kanan Hal Ehwal Murid seberapa segera. 3. Mengikut Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 hb.Mei 1998 P.U.(A) 196 pelaksanaan kokurikulum sekolah, anak / jagaan tuan boleh digugurkan daripada menjadi ahli unit pakaian seragam, persatuan / kelab dan kelab sukan / permainan dan tidak layak menerima sijil kokurikulum. 4. Untuk makluman pihak tuan, penglibatan anak / jagaan tuan dalam aktiviti kokurikulum adalah penting sebagai prasyarat kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh atau Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ……………………………………………. ( ) Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Banting, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan.
 • 10. LAMPIRAN 14 KANDUNGAN FAIL UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN 1. Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan dan Sukan / Permainan daripada guru / murid disertakan bersama : 1.1 1.2 1.3 Draf perlembagaan Draf aktiviti asas Senarai Jawatankuasa Penaja (Rujuk Lampiran 17) 2. Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua / Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah. Ada penyataan kelulusan penubuhan. 3. Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin / Penasihat. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. 4. Minit Mesyuarat Agung penubuhan. 5. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. (Rujuk Lampiran 18) 6. Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. 7. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. 8. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. 9. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. (Rujuk Lampiran 19 dan 20) 10. Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari. 11. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua / Guru Besar. 12. Akaun kewangan / belanjawan yang disahkan. 13. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua / Guru Besar. 14. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua / Guru Besar. 15. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. 16. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. 17. Minit-minit mesyuarat yang diadakan. 18. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada : a. Kementerian Pendidikan Malaysia b. Jabatan Pendidikan Selangor c. Pejabat Pendidikan Daerah d. Sekolah
 • 11. 19. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli. 20. Laporan setiap aktiviti. 21. Laporan tahunan. (Rujuk Lampiran 21) 22. Daftar penilaian bagi setiap ahli. 23. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua / Guru Besar. 24. Stok dan inventori. 25. Sampel-sampel Sijil / Surat Penghargaan.
 • 12. LAMPIRAN 15 KANDUNGAN BUKU PELAPORAN UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB/PERSATUAN DAN KELAB SUKAN/PERMAINAN 1. 2. 3. 4. 5. Senarai Ahli Jawatankuasa. Senarai kehadiran. Takwim. Senarai kutipan derma. Laporan aktiviti. (Contoh seperti di bawah) SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI MAJU 48000 AMPANG SELANGOR LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 1. Persatuan/ Kelab, Unit Pakaian Seragam dan Kelab Sukan/Permainan__________ ________________________________ 2. Guru Penasihat: (1) __________________________________________ (2) __________________________________________ 3. Tarikh: _______________ 4. Kehadiran ahli: ____________/______________ 5. Hari : _________________ Masa: _____________ Kegiatan yang dijalankan: ____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6. Pencapaian Kegiatan: ________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 7. Komen Guru Penasihat: ______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Tandatangan: …………………………………. (Guru Penasihat) ………………………………… (Setiausaha)
 • 13. LAMPIRAN 16 A GARIS PANDUAN MENGENDALIKAN PERMOHONAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR (UNDANG-UNDANG (PELANCONGAN) SEKOLAH 1957 1. Tiga ( 3 ) salinan borang permohonan : Undang-undang (Pelancongan) Sekolah 1957 bersama 3 salinan senarai ahli yang melawat untuk dalam Negeri Selangor Darul Ehsan. (Mengikut undang-Undang (Pelancongan) Sekolah 1957 lawatan dalam negeri tidak perlu dipohon akan tetapi pihak sekolah perlu juga diminta memohon untuk tujuan kegunaan rekod pengurusan di pejabat tuan/puan). Borang pelancongan boleh didapati di Pejabat Pendidikan Daerah/sekolah masing-masing. 2. Borang permohonan dan senarai nama yang melawat ditambah lagi dua salinan tiap-tiap satu bagi sebuah negeri yang dilalui atau dilawati. 3. Nama peserta kaum Cina diiringi dengan tulisan Cina ( sama ada guru atau murid). 4. Bilangan guru yang mengelola/mengiringi lawatan murid hendaklah sesuai.Anggarkan setiap 20 orang murid ada seorang guru yang mengawas. 5. Jantina guru: kalau ada yang bermalam jika ada murid perempuan mesti adakan guru perempuan semasa mengawasinya. 6. Tidak dibenarkan lawatan dibuat dalam masa persekolahan kecuali ada kelulusan. 7. Semua borang permohonan dan senarai nama lawatan hendaklah ada tandatangan Pengetua / Guru Besar bersama cop rasmi. Guru Kanan/Guru Penolong Kanan yang menandatanginya mestilah menggunakan cop rasmi Pengetua/Guru Besar dan dicatat bagi pihak pada awal sebelum perkataan Pengetua/Guru Besar.Jangan benarkan menggunakan cop Guru Penolong Kanan. 8. Borang permohonan dan senarai nama yang melawat yang difotostatkan hendaklah disahkan semula oleh Pengetua/Guru Besar .( Tandatangan bersama cop rasmi).Borang permohonan/senarai nama yang berbentuk fotostat,satu set yang asal mesti ada bersama. 9. Pihak sekolah tidak dibenarkan mengemukakan borang permohonan/senarai nama yang melawat dengan menulis satu helai demi satu helai kerana ini adalah membazir tenaga dan membuang masa sahaja serta akan berlaku kesalahan apabila menyediakan helai yang berikutnya( tidak sama ). Pihak sekolah hendaklah menyediakan dengan cara : ditaip serentak dengan menggunakan karbon (satu helai sahaja yang asal dan beberapa helai lain ( yang diperlukan) mesti sama/serupa dengan yang asal.Dengan cara lain: disediakan satu helai borang permohonan dan senarai nama yang melawat ditaip atau ditulis , sebelum dicop dan tandatangan difotostat seberapa yang diperlukan. 10. Lawatan ke Singapura / Thailand mestilah disertakan bersama ‘Jadual Lawatan’ tiap-tiap set permohonan.Borang / permohonan dan senarai nama yang melawat bersama ‘Jadual Lawatan’ hendaklah ditambah satu salinan lagi kerana salinan ini untuk Kementeriaan Pendidikan Malaysia.
 • 14. BORANG LAWATAN LAMPIRAN 16 B PERATURAN-PERATURAN (PELANCONGAN) SEKOLAH 1957 Borang-borang untuk perkara di atas hendaklah dibuat dalam 3 salinan, ditambah dua salinan lagi bagi tiap-tiap negeri yang hendak dilawati atau dilalui dan disampaikan ke Jabatan Pendidikan Selangor 5 minggu sebelum tarikh pelancongan. 1.Nama Sekolah_____________________________________________________ 2. Nama Guru :_____________________________________________________ 3. Nama guru yang mengadakan pelancongan:_____________________________ 4. Tujuan melancong: _________________________________________________ 5. Nama guru-guru yang membantu: 1. _______________________________ No. K.P: _________________ 2. _______________________________ No. K.P: _________________ 3. ________________________________No.K.P:___________________ 6. Jenis Kenaikan: _________________________________________ 7. Tempat-tempat yang dilawati: 1. 2. Nama Tempat 3. 4. Nama dan alamat penuh tempat bermalam Tarikh Dari Hingga 1. 2. 3. ………..………………………… (Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah) 8. Punca Pendapatan Wang: 1. __________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________ 9. Nama dan keterangan orang-orang yang diberi kuasa untuk membelanjakan wang. Bil 1 2 3 4 Nama Jawatan Kad Pengenalan Umur Alamat Penuh
 • 15. CONTOH MINIT MESYUARAT PENAJA PENUBUHAN MINIT MESYUARAT PENAJA PENUBUHAN KELAB PELANCONGAN/LAWATAN SEKOLAH KEBANGSAAN DR. ABDUL LATIFF 45200 SABAK BERNAM SELANGOR DARUL EHSAN (Bil. 01/2001) Tarikh : Masa : Hari : Tempat : KEHADIRAN: 30 orang Bil Perkara 1 Ucapan Pengerusi 1.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada guru penasihat dan pelajar Tindakan Makluman 1.2 Pengerusi menyatakan tujuan mesyuarat 2 3 Pemilihan Jawatankuasa: 2.1 Penasihat 2.2 Pengerusi 2.3 Setiausaha 2.4 Pen. Setiausaha 2.5 Bendahari 2.6 Ahli Jawatankuasa 2.7 Pemeriksa KiraKira: :Guru :Murid :Murid :Murid :Murid :Murid :Murid Tugasan Jawatankuasa: 3.1 Memberikan penerangan tugasan untuk Jawatankuasa tersebut. Setiausaha 4 Membincangkan Perlembagaan Semua ahli 5 Hal-Hal Lain. Disediakan oleh: Setiausaha Penaja, Kelab Pelancongan/Lawatan, Sekolah Kebangsaan Dr. Abd. Latiff, 45200 Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan.
 • 16. LAMPIRAN 18 CONTOH PERLEMBAGAAN UNIT PAKAIAN SERAGAM, ,PERSATUAN / KELAB DAN KELAB SUKAN/PERMAINAN SEKOLAH KEBANGSAAN BATU LAUT 42800 TANJUNG SEPAT SELANGOR DARUL EHSAN PERLEMBAGAAN UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN/ PERMAINAN ………………………………………………………………. 1. MATLAMAT ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2. OBJEKTIF 2.1 2.2 2.3 3. KEAHLIAN 3.1 3.2 3.3 4. Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan. …………………………………………………………………………………………… GURU PENASIHAT 2.4 2.5 2.6 5. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Guru Penasihat mempunyai kuasa mutlak merancang,melaksana atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu. …………………………………………………………………………………………… AHLI JAWATANKUASA 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat layak dicalonkan sebagai AJK. Pemilihan AJK secara undian. AJK Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. AJK yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat. AJK Persatuan hendaklah terdiri:PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI AJK KELAS PEMERIKSA KIRA-KIRA
 • 17. 5.7 5.8 6 Guru Penasihat boleh menambah bilangan AJK jika difikirkan perlu. …………………………………………………………………………………………… DERMA 6.1 Sumber utama kewangan persatuan/kelab adalah melalui derma yang ditetapkan. 6.2 Persatuan/Kelab juga boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti. 6.3 Ahli yang menyertai aktiviti yang memerlukan belanja besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai projek tersebut. 6.4 ……………………………………………………………………………………………… 7. KEHADIRAN/PENYERTAAN 7.1 7.2 7.3 8. AKTIVITI 3.1 3.2 3.3 9. Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh guru penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. ………………………………………………………………………………………… PERATURAN-PERATURAN 9.1 9.2 9.2 9.3 10. Ahli persatuan/kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan/kelab sepanjang tahun. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hakhak keahlian persatuan/kelab. …………………………………………………………………………………………… Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. ………………………………………………………………………………………… TINDAKAN DISIPLIN 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan/kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 10.2.1 Amaran lisan 10.2.2 Amaran bertulis 10.2.3 Gantung keahlian 10.2.4 Pecat keahlian Ahli yang dikenakan tindakan disiplin, akan hilang semua hak keahlian. Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada guru penasihat unit pakaaian seragam, persatuan / kelab dan kelab sukan / permainan secara bertulis dan keputusan guru penasihat adalah muktamad. ……………………………………………………………………………………………
 • 18. 11. PINDAAN PERLEMBAGAAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, ahli jawatankuasa, guru penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh guru penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh pengetua/guru besar. …………………………………………………………………………………………… HAL-HAL LAIN 12.1 12.2 12.3 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan. Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat. ……………………………………………………………………………………………. Kelulusan Penolong Pendaftar Persatuan/Kelab Sekolah ……………………………………………………………. Pengetua/Guru Besar Tarikh: …………………………. Cop
 • 19. LAMPIRAN 19 CONTOH BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI UNIT PAKAIAN SERAGAM ,KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI Guru Pemimpin …………………………………… Sekolah Kebangsaan Gombak Setia Tuan, Saya memohon menjadi ahli ……………………………… Sekolah Kebangsaan Gombak Setia . Keterangan mengenai diri saya adalah seperti berikut. 1. Nama Penuh : …………………………………………………………….. 2. Tahun/Tingkatan: ……………………………………………………………. 3. No. S.Lahir/K.P. 4. Tarikh lahir 5. Nama ibubapa/penjaga 6. Alamat tempat tinggal : …………………………………………………… : …………………………………………………………….. : …………………………………………………………….. : …………………………………………………… …………………………………………………………………………………. 7. No telefon rumah: …………………………………………………………… Bersama-sama ini disertakan wang bagi tujuan berikut. A. B. C. D. Derma keahlian Kad ahli Lencana ahli Sumbangan RM………. RM………. RM………. RM………. Jumlah RM………. Sekian terima kasih. Yang benar, ………………………………… (Tandatangan ahli) Tarikh : ………………………..
 • 20. LAMPIRAN 20 CONTOH JAWAPAN SURAT KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM DARIPADA IBU BAPA ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Tarikh: Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Kalumpang , 44100 Kerling , Selangor Darul Ehsan. Tuan/Puan, PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM Terima kasih atas surat tuan Bil…………………………………………….. bertarikh …………………….. 2. Anak/jagaan saya …………………………………………….. dari tingkatan ………………………… Telah tidak menghadiri aktiviti persatuan/kelab/unit pakaian seragam ……………………. pada ………………………..kerana …………………………………………………………………………………… 3. Saya akan berjumpa tuan/puan ………………………………………………… jam ………………… pagi / petang untuk berbincang berkaitan kes berkenaan. Sekian, terima kasih. Yang benar, …………………………………………………….. (Tandatangan ibu bapa/penjaga) Nama: …………………………………………….
 • 21. LAMPIRAN 21 CONTOH LAPORAN TAHUNAN LAPORAN TAHUNAN UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB/ PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN Nama Unit Pakaian Seragam, Persatuan/Kelab dan Kelab Sukan / Permainan : …………….. Guru Penasihat : 1. …………………………………………………………………...….. 2.……………………………………………………………………….. 3.……………………………………………………………………….. Pengerusi : ……………………………………………………………………….. Naib Pengerusi : ………………………………………………………………………… Setiausaha : ………………………………………………………………………….. Penolong Setiausaha : ………………………………………………………………………….. Bendahari : …………………………………………………………………………. Ahli Jawatankuasa : 1. ………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………… Keahlian : …………………………………. ……………………………..Orang Lelaki ……………………… Perempuan …………………………. Aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun : Bil Tarikh Aktiviti Catatan Pencapaian Tertinggi : ( Pertandingan,Peperiksaan, Sijil dan lain-lain ) 1. …………………………………………………………………………... 2. ………………………………………………………………………….. 3. ………………………………………………………………………….. Disediakan oleh : ………………………………… ( Setiausaha ) Disahkan oleh : ……………………………….. (Guru Pemimpin / Penasihat )