Mobile marketing monitor 2013

377 views

Published on

Mobile marketing spending is still increasing. Mobiles increasingly becomes an instrument for direct sales. The use of Mobile as a tool for brand awareness is declining, according to a study Mobilemarketing.nl conducted, in cooperation with mobile marketing bureau Velti, among the Top 500 advertisers in the Netherlands.
The study shows that mobile marketing rapidly becomes a standard part of the marketing mix. 86% (77% in 2012) expect to use mobile marketing in the future. Only 1% (down from 4% in 2012) say they shall not use it. 13% has not decided yet.
At the same time, participants say that the budgets for mobile marketing will increase in the next two years. 69% of the advertisers expect an increase of mobile marketing budget. 28% expect even an increase of the budget of over 50%.
In the study, respondents were also asked about how they thought Mobile will be integrated in the marketing mix. A couple of years ago, mobile marketing was used in a more experimental way. Today, 14% use mobile marketing in an ad hoc way. But 68% say they integrate mobile marketing in the marketing mix.

Rogier van den Heuvel, VP Benelux & Nordics, Velti: ‘The very fast growth of “smart” mobile devices have transformed the world we live in. The transformation enables marketeers to engage with (potential) consumers in a personal, fast and easy way. This (mobile) communication can be used for sharing information, notifications, confirmations, customer service, order- and delivery status, conversion, location based info and offers for creating or improving customer loyalty program.’

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mobile marketing monitor 2013

 1. 1. Mobile Marketing Monitor 2013 obileMarketingNederland.n
 2. 2. Mobile Marketing Monitor 2013 wordt mede mogelijk gemaakt door obileMarketingNederland.n
 3. 3. Mobile Marketing Monitor 2013 Samenvatting Inleiding Geachte lezer, In de Mobile Marketing Monitor 2013 vindt u de resultaten van een onderzoek naar het gebruik van mobile marketing binnen Nederland. Dit jaar heeft MobileMarketing.nl (onderdeel van Adfo Groep) het onderzoek samen met mobile marketing bureau Velti verricht. In deze Monitor wordt een overzicht gegeven van de huidige en toekomstige status van mobile marketing binnen Nederland vanuit een adverteerdersperspectief. Het onderzoek doet uitspraak over de mobile marketing activiteiten en verwachtingen van de top 500 adverteerders in Nederland. 97 markteers uit top 500 adverteerders hebben aan dit onderzoek deelgenomen. De centrale vraag van het onderzoek luidde: Wat is de huidige en toekomstige status van mobile marketing bij de top 500 adverteerders van Nederland. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een overzicht tot stand gekomen met daarin; het aantal bedrijven dat mobile marketing inzet, in hoeverre deze inzet is geïntegreerd in de marketingmix, in hoeverre de budgetten voor mobile marketing gaan veranderen, welke doelstellingen adverteerders met mobile marketing willen behalen, welke voordelen van mobile marketing het hoogst gewaardeerd worden en welke obstakels er overwonnen dienen te worden alvorens adverteerders meer gebruik gaan maken van mobile marketing. Aanleiding In de Mobile Marketing Monitor 2012 bleken techniek en consument klaar te zijn voor mobile marketing, maar adverteerders waren nog enigszins voorzichtig met het op grote schaal inzetten van mobile marketing. Dit onderzoek geeft inzicht over hoe in 2013 marketeers bij de 500 grootste adverteerders in Nederland omgaan met mobile. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online enquête. Ondanks de sterke invloed van social media op mobile marketing en de grote mate van social media gebruik via mobile devices, hebben we er dit jaar nog voor gekozen om 'Social' in beperkte mate mee te nemen. In de volgende mobile marketing monitor zal hier meer focus op komen te liggen, aangezien de grenzen tussen Mobile en Social zijn vervaagd. Uiteraard mogen deze marketingactiviteiten niet als twee aparte kanalen worden gezien, maar door voor dit onderzoek mobile marketing los te trekken hopen we een meer afgekaderd beeld te verschaffen over de mobile marketing activiteiten van top 500 adverteerders. obileMarketingNederland.n
 4. 4. De resultaten Uit het onderzoek blijkt dat de belangstelling naar mobile marketing nog steeds groeiende is. 85% van de adverteerders heeft in het verleden mobile marketing ingezet en 33% zet op dit moment één of meerdere vormen van mobile marketing in. “85% van de top 500 adverteerders heeft reeds mobile marketing ingezet” De belangrijkste motivaties om mobile marketing in te zetten, waren; Meer betrokkenheid tussen merk en klant (66%), Interactiviteit( 49%) en Complementariteit met andere media(45%). 86% van de adverteerders heeft aangegeven dat zij mobile marketing in de toekomst gaat inzetten. Slechts 1% (in 2012 was dit nog 4%) gaat dat zeker niet doen en de overige 13% weet het nog niet. Daarnaast gaat mobile bij de meeste bedrijven verder in de marketingmix geïntegreerd worden. Vorig jaar was dit het geval bij 42% en dit jaar is dit gegroeid naar 63%. Vorig jaar werd mobile vooral op experimentele wijze ingezet (38% in 2012 tov 14% in 2013), via een opzichzelfstaande integratie vindt er uiteindelijk een verschuiving naar volledige integratie plaats. “Mobile marketing budgetten blijven komende jaren stijgen” Deze groeiverwachting is ook terug te zien in de budgetten die beschikbaar worden gesteld voor mobile marketing. 69% van de adverteerders verwachten komende 2 jaar hun mobile marketing budgetten te vergroten. 43% geeft minder dan 10% van het marketingbudget uit aan mobile marketing. Er wordt trouwens vaak geen verschil gemaakt in de budgetverdeling tussen online en mobile marketing. 66% van de adverteerders laat mobiel onder het online budget vallen. Mobile marketing kan voor diverse doeleinden worden gebruikt. De belangrijkste doelstellingen, die adverteerders door middel van mobile marketing trachten te behalen zijn; het stimuleren van de directe verkoop (63%), engagement genereren (54%) en ondersteuning van specifieke promoties (45%). Het genereren van naamsbekendheid was met 52% in 2012 nog een belangrijke doelstelling. Dit jaar is dit slechts voor 34% van de adverteerders nog van belang. De typen mobile marketing die daarvoor het meest gebruikt worden zijn de mobile website, mobiele app en mobile display advertising. “Focus ligt sinds dit jaar op mobile websites ipv apps” In 2012 gaven adverteerders nog aan dat apps in de toekomst de meest populaire mobile marketing tool zou zijn, maar de daadwerkelijke focus is dit jaar meer bij mobile (vriendelijke) websites komen te liggen. Adverteerders geven aan dat zij deze drie typen mobile marketing ook in de toekomst het meest blijven gebruiken. De inzet van Augmented Reality is op zijn retour, terwijl in 2012 veel adverteerders nog verwachtten dat AR juist in 2013 meer ingezet zou worden. Ook de inzet van QR codes is verminderd. De inzet van SMS in het marketingproces blijft wel overeind staan. obileMarketingNederland.n
 5. 5. “Vaak nog geen rol voor mobiel bij loyalty” Meer dan de helft van de adverteerders geeft in dit onderzoek aan een loyaliteit of engagement programma te hebben voor klanten. Bij 2/3 van deze programma’s speelt mobiel echter nog geen rol. Tenslotte is er aan adverteerders die (nog) geen mobile marketing inzetten gevraagd welke obstakels er overwonnen dienen te worden alvorens zij wél mobile marketing zullen gaan gebruiken. “Augmented Reality en QR zijn op hun retour” Mobile Commerce wordt ook steeds meer ingezet, waarbij er vooral betaald wordt met: iDeal (33%) en Credit Card (27%). 86% van de onderzochte top 500 adverteerders geeft aan dat de organisatie een mobiel (vriendelijke) site heeft. Hieronder vallen trouwens naast corporate sites, ook de (campagne) websites van onderliggende merken. In 2012 was dit nog 59%. Het belangrijkst aan een mobile site is volgens hen de Weergave van de website(44%) en de Navigatie op de website (36%) . Voor adverteerders die hebben aangegeven nog geen mobiel (vriendelijke) site te hebben bleek een derde aan te geven dat deze wel al in de planning staat. 14% is zich nog aan het oriënteren. Een belangrijke overweging voor deze adverteerders om hun website ook mobiel te maken is wanneer er een duidelijke groei in mobiele bezoekers wordt aangenomen en wanneer er ook een nieuwe website gebouwd dient te worden. Hieruit komt ook dit jaar weer naar voren dat een groot deel van de adverteerders nog te weinig kennis over de mogelijkheden heeft, er nog veel onduidelijkheid over het bereik is, of dat er geen budget voor is. “Gebrek aan kennis nog steeds een belemmering bij mobile marketing inzet” Vrijwel alle ondervraagde adverteerders zijn bekend met mobile app (95%)s, mobile site (96%) en QR (93%) als marketing tool. NFC (44%), Bluetooth (56%) en mobile coupons(61%) zijn het minst bekend. Note: In het onderzoek wordt een aantal keer de termen verleden, heden en toekomst gebruikt. Verleden is hierbij langer dan 2 jaar geleden, toekomst beschrijft de plannen binnen nu en twee jaar. obileMarketingNederland.n
 6. 6. Onderzoeksresultaten Inzet mobile marketing: Om een helder inzicht te krijgen in de status van mobile marketing is er gevraagd welke adverteerders op dit moment een of meer vormen van mobile marketing gebruiken en welke adverteerders dat in de toekomst van plan zijn. Het blijkt dat 33% van de adverteerders op dit moment gebruik maakt van mobile marketing, de overige 67% doet dat op dit moment niet. 85% heeft wel reeds mobile marketing ingezet. In 2012 had pas 63% van de adverteerders mobile marketing ingezet (een stijging van 27% tov vorig jaar). Binnen nu en twee jaar wordt er ook flinke stijging in het mobile marketing budget verwacht. Meer dan een kwart (28%) van de adverteerders geeft aan dat zij hun huidige mobile marketing budget komende 2 jaar met meer dan 50% laten stijgen en 41% verwacht een lichtere stijging (Figuur 2). Slechts 1% van de adverteerders is niet van plan om mobile marketing in te gaan zetten. In 2012 was dit nog 4%. Ook het percentage adverteerders dat heeft aangegeven mobile marketing als marketinginstrument in te toekomst te gaan (blijven gebruiken) is gestegen van 77% vorig jaar naar 86% in 2013. Bij de overige 13% is dat nog onbekend (zie grafiek 3). Figuur 1: mobile marketing bij Nederlandse top 500 adverteerders (n=97) obileMarketingNederland.n
 7. 7. Figuur 2: Figuur 3: obileMarketingNederland.n
 8. 8. Er is ook gekeken naar de mate van integratie in de marketingmix. Uit de online enquête is gebleken dat mobile marketing twee en meer jaar geleden vooral experimenteel en op adhoc basis werd ingezet. Slechts 12% van de adverteerders had mobile marketing volledig in de marketingmix laten integreren. Op dit moment zet nog maar 14% mobile marketing experimenteel in. Reeds 68% integreert het nu in de marketingmix. Een kwart doet dit volledig geïntegreerd met andere media campagnes. Bij 40% is mobilemarketing wel geïntegreerd, maar stonden campagnes nog op zichzelf (figuur 4). Voor de toekomst wordt een nog verdergaande integratie verwacht. Nog maar 4% van de respondenten geeft aan mobile op experimentele wijze in te willen zetten en 5% op ad-hoc basis. 20% wil het als een op zichzelf staand marketinginstrument in de marketingmix opnemen terwijl ruim 67% van de respondenten mobile binnen nu en twee jaar volledig in de marketingmix wil laten integreren. Figuur 4– Integratie van mobile marketing in de marketingmix (in%) obileMarketingNederland.n
 9. 9. Naast de mate van integratie geven ook de verwachte budgetten aan in hoeverre mobile marketing aan het groeien is. Er is daarom gevraagd naar de budgetverdelingen en in hoeverre deze gaan veranderen. Bij ongeveer 34% van de Nederlandse adverteerders uit de top 500 wordt er onderscheid gemaakt tussen online en mobile marketing bij de verdeling van de marketingbudgetten (30% in 2012). Bij de overige 66% valt het budget dat voor mobile marketing beschikbaar is gesteld nog onder online marketing. Onderstaande tabel laat zien dat bij 52% van de adverteerders de budgetten voor mobile marketing de laatste 2 jaar zijn gestegen. Bij 23% is het budget voor mobile marketing gelijk gebleven. Geen van de adverteerders gaf een daling in de afgelopen 2 jaar aan. Voor een kwart van de adverteerders was het niet bekend wat de exacte beweging van het mobiele budget is geweest. Zoals bij figuur 2 reeds aangegeven ligt het in de lijn der verwachtingen dat de mobile marketing budgetten de komende twee jaar flink gaan stijgen. Ruim 69% van de adverteerders verwacht een stijging van het mobile marketing budget. 28% daarvan verwacht zelfs een stijging van meer dan 50%. Figuur 5 – Verandering in budgetten (in %) obileMarketingNederland.n
 10. 10. Minder focus op apps Naast het gegeven dat mobile marketing komende jaren blijft doorgroeien is het ook interessant om te zien welke tools van mobile marketing de adverteerders op dit moment inzetten en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Op dit moment is de mobiel (vriendelijke) site de meest gebruikte vorm van mobile marketing. 86% van de respondenten heeft aangegeven deze op dit moment in te zetten. De 2e en 3e plaats gaan naar de mobile app met 78% en mobile display advertising met 51%. Steeds meer consumenten lezen hun email op hun mobiel en daarom wordt er ook steeds meer aandacht geschonken aan het mobiel vriendelijk maken van nieuwsbrieven. Adverteerders hebben in het onderzoek aangegeven dat zij QR-codes en augmented reality minder hebben ingezet. Bluetooth marketing speelt praktisch geen rol meer bij de marketing activiteiten van de top 500 adverteerders. Ondanks dat veel high-end smartphones tegenwoordig NFC hebben, speelt dit momenteel een zeer beperkte rol in de mobile marketing. Adverteerders verwachten in de toekomst wel dat NFC belangrijk bij de mobile marketing inzet kan worden. Adverteerders laten in het onderzoek naar voren komen dat mobiele applicaties een iets minder prominente rol gaan spelen bij hun mobile marketing inzet. Mobile Commerce, Mobile Loyalty, Mobile Display Advertising en Location based services zullen naar verwachting vaker worden ingezet (figuur 7). Figuur 6 – Inzet mobile marketing per instrument obileMarketingNederland.n
 11. 11. Figuur 7: Inzet mobile marketing middelen in de toekomst Smartphone vs tablet Voorgaande toepassingen gaan in de toekomst door de meeste adverteerders voornamelijk voor smartphones ontwikkeld worden. 76% van de adverteerders geeft namelijk aan dat de smartphone de grootste prioriteit zal krijgen. 28% van de respondenten zegt de tablet de hoogste prioriteit te geven. Figuur 8: obileMarketingNederland.n
 12. 12. Mobile (vriendelijke) website 86% van de respondenten geeft aan dat de organisatie een mobiel (vriendelijke) site heeft. Hieronder vallen naast corporate sites, ook de (campagne) websites van onderliggende merken. In 2012 was dit nog 59%. Het belangrijkst aan een mobile site is volgens hen de Weergave van de website(44%) en de Navigatie op de website (36%). Voor adverteerders die hebben aangegeven nog geen mobiel vriendelijke site te hebben bleek eenderde aan te geven dat deze wel al in de planning staat. 14% is zich nog aan het oriënteren. Een belangrijke overweging voor deze adverteerders om hun website ook mobiel geschikt te maken is of er een duidelijke groei in mobiele bezoekers wordt aangenomen en of er ook een nieuwe website gebouwd dient te worden. Figuur 12: obileMarketingNederland.n
 13. 13. 26% van de respondenten geeft aan dat de ontwikkeling van een mobile (vriendelijke) website meer dan €15.000 euro heeft gekost. 63% weet de kosten niet. Dit kan eraan liggen dat deze kosten niet uit het marketingbudget komen of dat deze kosten niet gecommuniceerd mogen worden. 46% van de adverteerders die hebben aangegeven nog geen mobile (vriendelijke) websites te hebben, hebben de reden ‘Anders’ aangestipt. Een groot aandeel van de respondenten geeft aan er nu mee bezig te zijn en op korte termijn een mobile- of responsive website te gaan lanceren. Enkele geven aan dat deze zaken internationaal worden geregeld of dat ‘de doelgroep hier niet bij past’ (zie figuur 13). Een groei in mobiele bezoekers en bij de bouw van een geheel nieuwe online websites zijn redenen om een nieuwe mobile (vriendelijke) website te nemen. (figuur 14) Figuur 13: Figuur 14: obileMarketingNederland.n
 14. 14. Mobile loyalty Meer dan de helft van de adverteerders geeft in dit onderzoek aan een loyaliteit of engagement programma te hebben voor klanten. Bij 2/3 van deze programma’s speelt mobiel echter nog geen rol. 56% van de adverteerders verwacht echter dat NFC in de toekomst wel een rol bij hun marketinginzet gaat spelen. Wat willen adverteerders met mobile marketing bereiken? Adverteerders willen mobile marketing vooral inzetten om de directe verkoop te stimuleren (63%). In het verleden was dit slechts (51%). Daarnaast noemt 49% het ondersteunen van specifieke promoties (was 41%). Het genereren van merkbekendheid was in het verleden een belangrijkere doelstelling dan tegenwoordig (34% , was 45%). Weinig bedrijven gebruiken mobile om zich te onderscheiden van concurrentie (9%) of met CRM als doeleinde (11%). obileMarketingNederland.n
 15. 15. Figuur 9 – Doelstellingen mobile marketing Waarom mobile marketing? Nu duidelijk is welke doelstellingen adverteerders trachten te behalen met mobile marketing is het ook interessant om te weten waarom zij voor mobile marketing zouden kiezen en niet voor een ander advertentiekanaal. Daarom is er gevraagd waarin mobile marketing het meest verschilt ten opzichte van andere marketinginstrumenten. Uiteindelijk blijkt dat de interactieve eigenschappen van mobile marketing door adverteerders als grootste voordeel ten opzicht van andere marketinginstrumenten worden gezien (42%). De betrokkenheid tussen merk en klant komt op de tweede plaats (37%). Ook worden betrokkenheid (34%), locatiegebondenheid (27%), bereik in aantal (27%) en meetbaarheid (25%) als voordelen ten opzichte van andere media gezien. obileMarketingNederland.n
 16. 16. Figuur 10 – Beoordeling eigenschappen van mobile marketing obileMarketingNederland.n
 17. 17. Waarom géén mobile marketing? Een misschien wel nog belangrijkere vraag dan waarom adverteerders mobile marketing inzetten is de vraag waarom sommige adverteerders dit (nog) niet doen. Er is daarom ook gevraagd welke obstakels een rol spelen om mobile marketing niet in te zetten. Bij de helft van de adverteerders die nog geen mobile marketing inzetten komt dit door gebrek aan kennis over de mogelijkheden. Daarnaast spelen ook de onduidelijkheid in het bereik en financiële redenen een rol. Figuur 11 – Obstakels die de inzet van mobile marketing in de weg staan obileMarketingNederland.n
 18. 18. Wat dient er volgens u te gebeuren om mobile marketing verder te laten groeien? Er moet meer gekeken worden wat echt relevant voor de eindgebruiker is. Er dienen meer cases te zijn, waarin ook de cijfers worden gedeeld. Meer onderzoek op welke manier de inzet van mobile marketing de hoogste ROI oplevert. Het ontbreekt vaan aan insights. Vergroten van marketing budget Verhogen van kennis over mobile marketing en de meetbaarheid daarvan. Verdere adoptie van smartphone gebruikers Verbetering in mobile payment mogelijkheden. De mindset van markteers moet veranderen van kanaaldenken naar contentdenken. Minder fragmentatie in de diverse mobiele platformen. Meer onderzoek, meer meten, meer experimenteren en vooral meer delen van ervaringen tussen marketeers onderling Intern overtuigen van de kracht van mobiel Meer inzicht in opbrengsten. Bewezen succesvolle cases Betere (re)targeting mogelijkheden op doelgroep Creatieve en mediabureaus dienen hun mobile marketing kennis te vergroten. Verdere standaardisatie van mobile marketing advertising formaten. Resultaten beter inzichtelijk maken. Betere businesscases en makkelijkere sales conversie Mensen moeten meer producten via de mobiel gaan (durven) kopen. obileMarketingNederland.n
 19. 19. Verantwoording onderzoek Methode van onderzoek Het onderzoek is tot stand gekomen door kwantitatief onderzoek te verrichten. Hierbij is gebruik gemaakt van een combinatie van online- en telefonisch onderzoek. De respondenten zijn in eerste instantie persoonlijk telefonisch benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Nadat zij hadden aangegeven te willen deel te nemen is de enquête naar hen verzonden. Universele populatie De gehele populatie bestaat uit de top 500 adverteerders in de Nederlandse markt. De lijst met de top 500 adverteerders is samengesteld op basis van bruto mediabestedingen in 2012 (De meest recent beschikbare gegevens op het moment dat dit onderzoek van start ging). De top 500 is samengesteld door onderzoeksbureau Nielsen. 1 Veldwerk: Het veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 27 augustus en 30 september 2013. Criteria respondent Om tot een betrouwbaar antwoord te komen is het belangrijk dat de respondent ook kennis over de gestelde vragen heeft. Dit onderzoek is daarom alleen onder relevante marketingmanagers of –medewerkers afgenomen. Vragenlijst: De vragenlijst met 39 vragen is mede tot stand gekomen in overleg met Richard Otto (MobileMarketing.nl), Jochem de Klein (Adformatie) en Rogier van den Heuvel (Velti Benelux & Nordics). De informatie voor de vragen is vergaard door door deskresearch. Respons In totaal hebben er 108 mensen gereageerd. Hiervan waren er echter een aantal niet bruikbaar. Deze resultaten zijn dan ook niet meegenomen. In de resultaten zijn 97 complete vragenlijsten verwerkt. Non-responsverantwoording Er zijn diverse redenen voor non-respons aan te wijzen. Zo zijn er bijvoorbeeld bedrijven die in het beleid hebben opgenomen om niet deel te nemen aan onderzoeken. Daarnaast is er bij een aantal vragen de optie ‘zeg ik liever niet’ of ‘onbekend’ toegevoegd. Deze resultaten zijn ook als missing opgegeven, waardoor het non-respons gehalte bij sommige vragen hoger ligt. obileMarketingNederland.n
 20. 20. Mobile Marketing Monitor is in samenwerking met MobileMarketing.nl en Velti opgezet/ Over MobileMarketing.nl: MobileMarketing.nl is hét Nederlandse platform over Mobile Marketing & – advertising. Sinds maart 2013 is MobileMarketing.nl onderdeel van Adfo Groep. www.mobilemarketing.nl Over Velti Velti is aanbieder van mobile marketing en advertising technologieën voor merken, reclame bureaus, telecom operators en media netwerken. www.velti.com De volgende adverteerders hebben meegewerkt aan dit Mobile Marketing onderzoek: 538Groep, A.S.R., ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam RAI, ANWB, FBTO, Basic-Fit, Bavaria NV, Bloemenbureau Holland, BNP Paribas Cardif, bol.com, Bolton Adhesives, AkzoNobel, Brunel, Canon Nederland, De Persgroep, DEEN supermarkten B.V., DELA,Discovery Networks Benelux, Dr. Oetker, Dutch Filmworks, Dyson, Efteling, Emesa Netherlands B.V., Emirates Airlines, Energiedirect.nl, Fonq.nl, Goede Doelen Loterijen, Greetz, Het FD, Holiday on Ice, HP, IBM Nederland BV, Independent Films, IKEA, ING, Inshared, Jumbo Supermarkten, KLM, KPN Wholesale, Kuwait Petroleum / Tango Tankstations, Louwman & Parqui b.v., Marktplaats, Omroep MAX, Mazda Motor Nederland, McDonald's B.V., Meda Pharma B.V., Media Markt, Microsoft, Mojo Concerts, Moneyou, Nationale-Nederlanden, NRC Media, Nuon, Nutricia Nederland, OAD Reizen, Obvion, OHRA, PARSHIP, PepsiCo Nederland, Peugeot Nederland NV, Philips, PLUS Retail, PostNL, Pouw Automotive Groep, Prominent, Q-music, Rabobank, Samsung Mobile, Sanoma, Schoenenreus, Sky Radio Group, SNS Bank, South African Tourism, Specsavers International BV, Sundio Group , T-Mobile, Tele2, TicketVeiling.nl, transavia.com, Unique Nederland, Univé, USG Marketing, Communication & Sales Professioals, V&D ,Vaillant Group Netherlands, VGZ, Vodafone, Volvo Cars Nederland, Walibi Holland BV, Wehkamp.nl, Weight Watchers, Yakult, Yellowbrick obileMarketingNederland.n
 21. 21. obileMarketingNederland.n
 22. 22. obileMarketingNederland.n

×