Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Curs 2012/2013                Roger Valls           BLOC I La matèria   1.3 Matèria: classific...
1.3 Matèria: classificació                  ÍNDEX• ÍNDEX   – Coneixements previs   – Substàncies p...
1.3 Matèria: classificació                  Coneixements previs• Conceptes que cal tenir en compte:   ...
1.3 Matèria: classificació              Substàncies pures VS mescles• Hi ha dos tipus de matèria:   Les  ...
1.3 Matèria: classificació                        Substàncies pures VS mescles• Hi ha dos tipus de...
1.3 Matèria: classificació            Substàncies pures VS mescles• A quin tipus de matèria pertanyen, s. pura ...
1.3 Matèria: classificació     Substàncies heterogènies VS substàncies homogènies• Com diferenciem una substància het...
1.3 Matèria: classificació      Substàncies heterogènies VS substàncies homogènies• A quin tipus de substància pertan...
1.3 Matèria: classificació   Substàncies heterogènies VS substàncies homogènies• ELS COMPONENTS DE LES SUBSTÀNCIES HETE...
1.3 Matèria: classificació     Substàncies heterogènies VS substàncies homogènies• Les substàncies heterogènies són s...
1.3 Matèria: classificació                        Substàncies puresLes substàncies pures. Compostos...
1.3 Matèria: classificació              Substàncies puresLes substàncies pures. Compostos i elements.• Un com...
1.3 Matèria: classificació                      Substàncies puresLes substàncies pures. Compostos i ...
1.3 Matèria: classificació                  Substàncies puresLes substàncies pures. Compostos i elements....
1.3 Matèria: classificació                   MesclesMescles. Dissolucions (o solucions).• Les dissoluci...
1.3 Matèria: classificació                       MesclesMescles. Dissolucions.• Existeixen dissoluc...
1.3 Matèria: classificació                Mescles• A quin tipus de dissolució pertanyen, líquida, gasosa o ...
1.3 Matèria: classificació          Separació de mescles   Separació de mescles:        1. Separació ...
1.3 Matèria: classificació                    Separació de mescles   1. Separació de mescles Hetero...
1.3 Matèria: classificació                    Separació de mescles   2. Separació de mescles Homogè...
1.2 Matèria: classificació                Canvis físics VS Canvis químics               Canvi...
1.2 Matèria: classificació           Canvis físics VS Canvis químics           Canvis físics Vs Canvis...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unitat 1.3 Matèria: classificació

942 views

Published on

 • Gràcies per compartir.Un saludo
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Unitat 1.3 Matèria: classificació

 1. 1. Curs 2012/2013 Roger Valls BLOC I La matèria 1.3 Matèria: classificació Ciències de la Naturalesa 1r ESO
 2. 2. 1.3 Matèria: classificació ÍNDEX• ÍNDEX – Coneixements previs – Substàncies pures VS Mescles – Substàncies Heterogènies VS Substàncies Homogènies. – Substàncies pures – Mescles – Separació de Mescles – Canvis físics VS Canvis químics 2
 3. 3. 1.3 Matèria: classificació Coneixements previs• Conceptes que cal tenir en compte: – Tot el que ens envolta i podem percebre amb els sentits està format de matèria (ex: llapis, llibre, aire, aigua,...). – La matèria està formada per partícules petites o corpuscles (ÀTOMS). TEORIA CINÈTICA O CINÈTOCOCORPUSCULAR. 3
 4. 4. 1.3 Matèria: classificació Substàncies pures VS mescles• Hi ha dos tipus de matèria: Les substàncies pures, Les mescles, formades per formades per una classe de dues o més substàncies. substància. Ex: Sal i sucre Ex: Plat de pasta 4
 5. 5. 1.3 Matèria: classificació Substàncies pures VS mescles• Hi ha dos tipus de matèria: Les substàncies pures, formades Les mescles, formades per dues per una classe de substància. o més substàncies. – Generalment aspecte homogeni, però - Amb aspecte uniforme (m. homogènia) o també heterogeni (ex: glaçons en un got amb diferències entre les seves parts (m. d’aigua). heterogènies). – No es poden separar en diversos - Els seus components es poden separar components per cap mètode de mitjançant mètodes de separació de separació de mescles (però sí de mescles com ara la filtració, la mètodes químics com l’electròlisi o la decantació, l’evaporació o la destil·lació. descomposició tèrmica). – Tenen propietats característiques - Les seves propietats depenen de la definides que ens serveixen per proporció en que es troba cada identificar una substància pura i distingir- component. la d’una altra. 5
 6. 6. 1.3 Matèria: classificació Substàncies pures VS mescles• A quin tipus de matèria pertanyen, s. pura o mescla: LLET AIGUA PURA COURE AIGUA AMB SAL SAL OR MARBRE FORMATGE 6
 7. 7. 1.3 Matèria: classificació Substàncies heterogènies VS substàncies homogènies• Com diferenciem una substància heterogènia d’una homogènia? – Si els components es poden veure a ull nu o amb el microscopi, s’anomenen substàncies heterogènies. – Si els components no es poden veure, es denominen substàncies homogènies. 7
 8. 8. 1.3 Matèria: classificació Substàncies heterogènies VS substàncies homogènies• A quin tipus de substància pertanyen, homogènia o heterogènia: SUCRE SORRA DE PLATJA LLET MARBRE AIGUA AMB SAL FORMATGE 8
 9. 9. 1.3 Matèria: classificació Substàncies heterogènies VS substàncies homogènies• ELS COMPONENTS DE LES SUBSTÀNCIES HETEROGÈNIES ES PODEN SEPARAR PER MITJÀ DE MÈTODES FÍSICS I NO TENEN PERQUÈ ESTAR EN EL MATEIX ESTAT FÍSIC.• ELS COMPONENTS DE LES SUBSTÀNCIES HOMOGÈNIES REQUERIRAN MÈTODES FÍSICS O QUÍMICS DEPENENT DE LA SEVA NATURALESA, ÉS A DIR, DE SI SÓN SUBSTÀNCIES PURES O MESCLES. 9
 10. 10. 1.3 Matèria: classificació Substàncies heterogènies VS substàncies homogènies• Les substàncies heterogènies són sempre mescles (ex: fum, sorra de platja, marbre,...), el problema apareix quan ens enfrontem a les substàncies homogènies les quals poden ser de dos tipus: 1. SUBSTÀNCIES PURES dividies en COMPOSTOS o ELEMENTS. 2. MESCLES d’elements minúsculs que no es veuen amb el microscopi. S’anomenen DISSOLUCIONS. 10
 11. 11. 1.3 Matèria: classificació Substàncies puresLes substàncies pures. Compostos i elements.• Una substància pura és la que té unes propietats específiques com ara la densitat, les temperatures de fusió i ebullició, etc., que la caracteritzen i que serveixen per diferenciar-la d’altres substàncies.• Les substàncies pures que es poden descompondre en altres substàncies pures més senzilles per mètodes químics s’anomenen substàncies compostes o compostos químics. EXEMPLES: COMPOST QUÍMIC ELEMENTS QUÍMICS Aigua pura (H2O) H2O (líquid)  2H (gas) + O (gas) Aigua oxigenada (H2O2) H2O2 (líquid)  2H (gas) + 2O (gas) 11
 12. 12. 1.3 Matèria: classificació Substàncies puresLes substàncies pures. Compostos i elements.• Un compost químic, sempre té les mateixes propietats i les mateixes proporcions entre els àtoms que el formen.• Els àtoms d’una molècula tan sols es poden separar a través de canvis químics. 12
 13. 13. 1.3 Matèria: classificació Substàncies puresLes substàncies pures. Compostos i elements.• Les substàncies que no es poden descompondre en altres de més senzilles s’anomenen substàncies simples o elements químics.• Un element químic és aquella substància que està formada pel mateix tipus d’ àtoms. EXEMPLES: COMPOST QUÍMIC ELEMENTS QUÍMICS Aigua pura (H2O) H2O (líquid)  2H (gas) + O (gas) Aigua oxigenada (H2O2) H2O2 (líquid)  2H (gas) + 2O (gas) 13
 14. 14. 1.3 Matèria: classificació Substàncies puresLes substàncies pures. Compostos i elements.Actualment es coneixen més de cent elements químics en la natura els qualsrepresentem en forma de TAULA PERIÒDICA. 14
 15. 15. 1.3 Matèria: classificació MesclesMescles. Dissolucions (o solucions).• Les dissolucions presenten propietats variables segons les proporcions dels seus components (ex: un got d’aigua com més sal més salada serà l’aigua).• Els compostos d’una dissolució es poden separar per mitjà de mètodes físics.• En una dissolució el component majoritari s’anomena dissolvent i el o els minoritaris que s’anomenen solut/s. 15
 16. 16. 1.3 Matèria: classificació MesclesMescles. Dissolucions.• Existeixen dissolucions de molts tipus: 1. Dissolucions gasoses (ex: l’aire que respirem conté principalment N i O). 2. Dissolucions sòlides (ex: aliatges metàl·lics). 3. Dissolucions líquides (ex: aigua de mar, majoritàriament dissolucions o solucions aquoses). 16
 17. 17. 1.3 Matèria: classificació Mescles• A quin tipus de dissolució pertanyen, líquida, gasosa o sòlida: AIGUA DE L’AIXETA VINAGRE BRONZE AIGUA AMB SAL XOCOLATA DESFETA ACER 17
 18. 18. 1.3 Matèria: classificació Separació de mescles Separació de mescles: 1. Separació de mescles Heterogènies 2. Separació de mescles Homogènies 18
 19. 19. 1.3 Matèria: classificació Separació de mescles 1. Separació de mescles Heterogènies – Per separar els components d’una mescla heterogènia es poden fer servir diferents mètodes segons l’estat físic dels components i les seves propietats. 1. FILTRACIÓ o TAMISSATGE (Separar sòlids de mida petita suspesos en un líquid o no) 2. SEPARACIÓ MAGNÈTICA (Quan un dels components té propietats magnètiques). 3. DECANTACIÓ (Separar líquids de densitats diferents, és a dir, líquids immiscibles, o separar sòlids de líquids). 19
 20. 20. 1.3 Matèria: classificació Separació de mescles 2. Separació de mescles Homogènies – Per separar els components d’aquest tipus de mescles, el més habitual és provocar, en alguns, un canvi d’estat. 1. DESTIL·LACIÓ (Separar i recuperar els components d’una solució líquida amb líquids miscibles). 2. EVAPORACIÓ (Recuperar un sòlid dissolt en un líquid, és a dir, sòlid soluble). 20
 21. 21. 1.2 Matèria: classificació Canvis físics VS Canvis químics Canvis físics Vs Canvis químicsEls canvis en què no es varia la naturalesa de les substànciess’anomenen canvis físics (exemples: quan l’aigua es congela,quan mesclem aigua amb sucre).Els canvis en què s’obtenen substàncies diferents s’anomenencanvis químics. (exemples: quan el ferro d’un clau s’oxida ja queobtenim òxid de ferro). 21
 22. 22. 1.2 Matèria: classificació Canvis físics VS Canvis químics Canvis físics Vs Canvis químicsQuan separem l’aigua en hidrogen i oxigen, femun canvi químic o físic? 22

×