Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sakramenten
Frälsningen framställd enligt
       Katekesens kristna lära               Altaret i Luthers hem...
Dopets sakrament
I.Vad är dopet?
             Dopet är inte blott vatten, utan vatten, helgat genom Guds befallning och förbun...
Definitioner
●  Dopet, βαπτιζω, babtidzó. Döpa, sänka, tvätta sig. I klassisk
  grekiska betydde baptó att väta något m...
Ordet är det
    grundläggande
     nådemedlet
●  Utan Guds Ords instiftelse, befallning och löften
  så skulle ...
Vilken nytta dopet ger?
  Dopet                     Gal. 3:26-27
●  verkar syndernas förlåtelse (A...
Hur kan vatten åstadkomma en så
       kraftig verkan?
●  Det är inte vatten som gör det, utan        Tron g...
Dopet – Vattnet som är förenat med
      Guds Ord
●  ”Dopet är ett sådant vatten att det är
  bestyrkt med Guds b...
Vad betyder detta dop i vatten?
Genom tron tar vi varje dag emot dopets gåva
                       ...
Dopets nådesförbund är syndernas
        förlåtelse
   ”Vi bekänner ett dop till syndernas
        förlå...
Dopet och församlingen
●  Dopet är Kristus-dörren till församlingens gemenskap. I
  Fornkyrkan var dopskålen placerad v...
Barndop
Varför skall även barn döpas?
●  Jesus sade: ”Låt barnen komma till mig...”; Gör
  alla folk till mina lärjunga...
Särskilda frågor
●  En lekman, en man eller kvinna, kan i
  nödfall förätta dop. Enda kravet är att den
  som förrätt...
Tro och dop, dop och tro...
     Doptillfällen i Apostlagärningarna (I)
                     Luk...
Tro och dop, dop och tro...
       Doptillfällen i Apostlagärningarna (II)
Apostlagärningarna beskriver Guds verk. ...
Vår uppgift i Finland
●  Över 90% av Finlands folk är döpta. Många har ändå
  avfallit från tron och övergett dopets nå...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dopet

8,753 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dopet

 1. 1. Sakramenten
 2. 2. Frälsningen framställd enligt Katekesens kristna lära Altaret i Luthers hemkyrka Nycklamakten ger Dopet är syndernas förlåtelse till dörren... ångrande och stänger de som syndar offentligt från de heligas gemenskap. Predikan om Kristi försoningsverk är ...de heligas det kyrkliga livets grund. Det är den gemenskap i Helige Andes vind och det nattvarden genomsyrar alla nådemedel och gör dem till redskap för evangelium.
 3. 3. Dopets sakrament
 4. 4. I.Vad är dopet? Dopet är inte blott vatten, utan vatten, helgat genom Guds befallning och förbundet med Guds ord. Vilket är detta Guds ord? DET HELIGA Det som vår Herre Jesus Kristus säger i Matteus' sista kapitel: DOPETS Gå ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. SAKRAMENT För familjefadern att i all enkelhet förklara II. Vilken nytta medför dopet? för sitt husfolk Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla, som tror det, som Guds ord och löften lovar. (Luthers lilla katekes) Vilka är dessa Guds ord och löften? De, som vår Herre Jesus Kristus säger i Markus' sista kapitel: Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. III. Hur kan vatten åstadkomma en så kraftig verkan? Det är inte vatten som gör det, utan Guds ord, som är tillsammans med vattnet, och tron, som tror på dessa Guds ord i vattnet. Ty vatten utan Guds ord är vanligt vatten och inte ett dop, men tillsammans med Guds ord är det ett dop, dvs. ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige Ande, som Paulus säger i Titusbrevets tredje kapitel: På grund av sin barmhärtighet frälste han oss, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, såsom vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Detta är ett ord att lita på. IV. Vad betyder detta dop i vatten? Det betyder, att den gamla människan i oss skall dränkas genom daglig ånger och bättring och dödas tillsammans med alla synder och onda begärelser, och att sedan en ny människa dagligen skall uppstå och leva i rättfärdighet och helighet inför Gud för evigt. Var står det skrivet? Aposteln Paulus säger i Romarbrevets sjätte kapitel: Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
 5. 5. Definitioner ● Dopet, βαπτιζω, babtidzó. Döpa, sänka, tvätta sig. I klassisk grekiska betydde baptó att väta något med vatten eller färg. Babtidzó var ett starkare uttryck och betydde även att sänka i vatten eller att t.ex. en båt sjönk. ● Sakrament, lat. Sacramentum, ”helgande”, från ordet sacrare. En översättning från det grekiska ordet mysterion (en hemlighet som Gud har uppenbarat). Ordet mysterion går tillbaka till den kyrkliga ordningen på 100- och 200-talet när man berättade om dopets och nattvardens innehåll endast åt de troende och dopeleverna (katekumenerna). ”Därför kallas det för sakrament eller heligt tecken när man till det yttre hör orden som till det inre innebär något andligt gott som ger hjärtat tröst och frid.” Luther om bättringens sakrament. ● Nådemedel är ett medel genom vilket den Helige Ande utför sitt frälsande uppdrag. De är Guds Ord, dop, syndaavlösning (bikt) och nattvarden.
 6. 6. Ordet är det grundläggande nådemedlet ● Utan Guds Ords instiftelse, befallning och löften så skulle dopet vara endast vanligt vatten och nattvarden endast vanligt bröd och vin. De skulle inte förmedla någon nåd endast lag. ● Gud behöver ingen ny lag, eller ny Moses, ”Kristus är inte Moses, ingen eftersom ingen kunde hålla den första lagen. som kräver eller utfärdar Istället för lagens frälningsväg så öppnade Gud lagar. Han är den som nådens och förlåtelsens väg i Kristi blod genom skänker nåd, Frälsaren som Ordet och Sakramenten. förbarmar sig” Luther ● Det nya förbundet skiljer sig från det gamla i det att nu är det Gud själv som utför frälsningsgärningen och tar oss upp i sin nåd. PS. På Luthers tid fanns det ● Detta gör Gud genom den Helige Ande i Ordet. svärmeandar som ville få ● Guds Ord är Bibeln. Guds Ord är frälsningen direkt från Gud utan sakramentens kraft. Därför säger man att ”alla mellanhänder, ord, sakrament nådemedel verkar samma sak”, eftersom eller församling. De avfärdades samma Ord är i dem alla. Sakramenten är det som villolärare utgående från den ”synliga Ordet” (verbum visibile, Augustinus) bibliska synen på nådemedlen.
 7. 7. Vilken nytta dopet ger? Dopet Gal. 3:26-27 ● verkar syndernas förlåtelse (Apg. 2:38), ● frälsar från döden och djävulen (Rom. ● ”Alla är ni Guds barn genom tron på 6; Gal. 3:27) Kristus Jesus. Alla ni som har blivit ● ger evig salighet (Mark. 16:16; 1 Piet. döpta till Kristus har blivit iklädda 3:21) Kristus.” ● åt alla, som tror det, som Guds ord och ● Tron och dopet hör oskiljaktligt löften lovar. ihop. Dopet är inget som följer ● Vilka är dessa Guds ord och löften? efter tron som någon De, som vår Herre Jesus Kristus säger lydnadsgärning, ny Moses, utan är i Markus' sista kapitel: Den som tror ett medel genom vilket man ikläds och blir döpt skall bli frälst, men den frälsningen. som inte tror skall bli fördömd. (Mark. 16:16).
 8. 8. Hur kan vatten åstadkomma en så kraftig verkan? ● Det är inte vatten som gör det, utan Tron gläds över dopet Guds ord, som är tillsammans med vattnet eftersom Guds Ord gjorde ● Tron, som tror på dessa Guds ord i det till ett nåderikt livets vattnet. ● Vatten utan Guds ord är vanligt vatten vatten. Liksom avlösningen och inte ett dop, men tillsammans med är det ett härligt nådemedel Guds ord är det ett dop ● Dopet är ett nåderikt livets vatten och för syndare. ett bad till ny födelse i den helige Ande. Tit. 3:4-8 ”Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. ”Dopvattnet är rött av Kristi Detta är ett ord att lita på” blod”. Luther
 9. 9. Dopet – Vattnet som är förenat med Guds Ord ● ”Dopet är ett sådant vatten att det är bestyrkt med Guds befallning och förenat med Guds Ord.” ● ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.” (Matt. 28; 19) ● Dopet förrättas med vatten. Till en början skedde det genom nedsänkning i vatten som flöt fram. Med tiden började man använda dopfuntar. I Urkyrkan praktiserade man också dop med begjutning. ● Dopet är ”verbum visibile”, ett synligt Ord”. ”Dopet är vatten förenat med Guds Ord”. ● Ignatios (ca. år 100) lärde att Kristus Luther. blev döpt för att genom sitt lidande ”När Ordet kommer till ämnet blir det ett rena även vårt dopvatten. sakrament”, kyrkofader Augustinus.
 10. 10. Vad betyder detta dop i vatten? Genom tron tar vi varje dag emot dopets gåva Rom ● Den gamla människan i oss skall dränkas ● Den gamla människan skall också dödas tillsammans med alla synder och onda begärelser ● Detta sker genom daglig ånger och bättring ● Följden är att en ny människa dagligen skall uppstå och leva i rättfärdighet och helighet inför Gud för evigt Rom 6:4-5 ”Vi är alltså genom dopet till döden PS. begravda med honom, för att också vi Paulus talar inte skall leva det nya livet, liksom Kristus symbolspråk här utan han talar rakt på sak. uppväcktes från de döda genom Faderns Gud begraver oss härlighet. Ty är vi förenade med honom faktiskt med Kristus och genom en död som hans, skall vi också väcker oss upp från de döda. vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans.”
 11. 11. Dopets nådesförbund är syndernas förlåtelse ”Vi bekänner ett dop till syndernas förlåtelse...” ● ”Ett dop” i den treenige Gudens namn. Vittnesbörd från fornkyrkan: ● Det skall inte återupprepas. Justinus Martyren förenar i ● Dopet verkar syndernas förlåtelse (Apg. 2:38). Dialogen korsets trä och dopet utgående från berättelsen om ● Kristenhetens gemensamma vittnesbörd ända till 1600-talet har varit det samma. Det var de Elia och den borttappade yxan som talade för omdop som lösgjorde (2 Kung 6:1). syndernas förlåtelse från dopet. För rätta ”På samma sätt hade vi kristna är dopet ett bruk av nycklamakten drunknat i våra grovt begångna enligt Petri första evangeliseringspredikan. synder, men när Kristus ● Omvändelse är den förlorade sonens korsfästes på trädet och när återkomst han renade oss med vatten så ● För de döpta är bättring eller omvändelse det återlöste han oss och gjorde samma som att återvända till dopets oss till tacksamhetens och nådesförbund genom avlösning från synd. tjänandets hus.” Varje syndaavlösning är bestänkt med Kristi blod och dopets vatten.
 12. 12. Dopet och församlingen ● Dopet är Kristus-dörren till församlingens gemenskap. I Fornkyrkan var dopskålen placerad vid kyrkans dörr och man gick via den in i frälsningens gemenskap. ● I Urkyrkan och under apostlarnas tid fick endast de som var döpta komma till Herrens bord och till full församlingsgemenskap. Innan detta undervisades de nogrant om den kristna läran om ”livets väg och dödens väg” (att leva som kristen genom att undvika synd och göra goda gärningar). ● ”När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar." (Apg 2:37-39) Dopet är Kristus-dörren ● ”Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” (Mark. 16:16) till frälsningen och nattvardsgemenskapen. Bild: Muonio kyrkas altare
 13. 13. Barndop Varför skall även barn döpas? ● Jesus sade: ”Låt barnen komma till mig...”; Gör alla folk till mina lärjungar, döp dem...” (Matt. 28:19) Till ett folk hör också barnen. ● Även ett foster kan tro (Luk. 1: 44) ● Arvssynden är en verklig synd: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.” (Rom. 3:23). ● Ett odöpt barn kan också få komma till himlen. Kyrkofäderna har sagt ”Det är inte avsaknaden av dopet som leder till förtappelse utan föraktandet av Dopet.” ● ”först skall man döpa barnen. Alla som kan tala för sin egen del skall tala, men för dem som ännu inte kan tala skall deras föräldrar eller någon annnan ur familjen tala” (Hippolytos i sin kyrkoordning från det andra århundradet när han berättar om dopseder i församlingen i Rom).
 14. 14. Särskilda frågor ● En lekman, en man eller kvinna, kan i nödfall förätta dop. Enda kravet är att den som förrättar dop själv är döpt och att dopet sker enligt Kristi befallning. Ett dop som t.ex. barnmorskan har förrättat i nödfall är giltigt. ● Även ett dop av en icke troende präst eller lekman är giltigt. Det inte är dopförättarens tro eller den döptes tro som gör dopet till ett nådemedel. Det är Guds ord som ger dopet dess kraft. ● Den Helige Ande förbinder sig till dopet och är den Gudoms person som verkar i dopet.
 15. 15. Tro och dop, dop och tro... Doptillfällen i Apostlagärningarna (I) Lukas börjar Apostlagärningarna med Petrus predikan. ● Bibeln håller ihop tron och dopet. Predikan är utgångspunkten för Apostlagärningarnas dopteologi och det enda stället där innehållet i dopet (Mark. 16:16; Gal. 3:26-27). Om förklaras mer i detalj. I Paulus försvarstal (22:16) finns en man åtskiljer detta blir dopet en hänvisning till dopet och teologin där bygger på Petrus laggärning och en ny Moses. predikan. I övriga ställen berättas det om hur man kommit till tro och blivit döpt utan att man teologiskt förklarar vad själva dopet betyder. När man söker Bibelns undervisning av dopets Doptillfällen i innebörd och verkan behöver man gå till gå till Petrus och Apostlagärningarna: Paulus brev. Dessa brev är äldre än Apostlagärningarna och visar med klara ord på innehållet i församlingarnas Petrus doppredikan (2:38-42) dopundervisning. Samariterna döps (8:5-25). Det är mer fruktbart att först koncentrera sig på dopets Den Etiopiske hovmannen döps innehåll och betydelse än att försöka finna en teologi utifrån (8:26-40). doptraditioner och doptillfällen. Den Helige Ande undervisar Saulus (Paulus) döps (9:17-18; om dopets innehåll bl.a. genom Petrus och Paulus och binder församlingen till denna undervisning. Den Helige 22:6-16). Ande är suverän och kan vid särskilda situationer handla på Kornelius husfolks döps (10:44-48). ett sätt som vi inte förstår oss på. Lydias husfolk döps (16:14-15). När man tolkar de bibelord om doptillfällen som omnämns i Fångvaktaren och hans husfolk Apostlagärningarna måste man förstå dem i ljuset av klara döps (16:30-34). bibelställen. Detta är en central princip när man läser Bibeln - ”oklara bibelord förklaras med hjälp av klara bibelord”. När Lärjungarna i Efesus döps (19:1-6) vi gör så kommer vi till följande sammanfattning:
 16. 16. Tro och dop, dop och tro... Doptillfällen i Apostlagärningarna (II) Apostlagärningarna beskriver Guds verk. Lukas berättar hur särskilda personer blev kristna. Det är Gud själv som handlar, människorna upplyfts inte eftersom människorna är Guds tjänare. Gud upphöjs och det framgår t.ex. när Petrus anklagar trollkarlen Simon för mutförsök (8:20). Gud frälser i sin församling genom Ordet och Sakramenten. Detta syns i det att alla som kom till tro genom evangeliet blev döpta. Det är anmärkningsvärt att Lukas alltid nämner dopet i samband med händelsen då någon blev frälst. Den Helige Ande hänvisar på detta sätt till Herrens egna ord: ”Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” (Mark. 16:16). När det gäller frälsningen så är inte ordningen eller minuterna mellan olika skeden det avgörande. Apostlagärningarna visar att det avgörande är att Gud frälste dem. I berättelserna fick en Den Helige Ande före dopet (Kornelius), en annan vid handpåläggningen i samband med dopet (Efesus) eller så först när några särkilda apostlar kom från Jerusalem och lade sina händer på dem. I de flesta fall nämns det inget om Den Helige Ande. Ändå är det ingen som tänker att han inte skulle ha varit med. I Efesus var de döpta med Johannes dop, där Den Helige Ande inte var med på det sätt som avses i Nya testamentet. Därför frågar Paulus dem med vilket dop de blev döpta. Samtalet och Paulus fråga När kom Den Helige Ande till de visar att dopet, tron och Den Helige Ande hör ihop. troende, före dopet, efter eller under Stridigheterna om dopet föds när man skall slå fast särskillda själva dopet? I varje fall är det klart tidtabeller och ordningsföljder för frälsningen. Man gör upp A, B eller att den Helige Ande och dopet hör C ordningar som man skall hålla sig till. Det viktiga är att vi tar emot hela frälsningsuppenbarelsen. oskiljaktigt ihop.
 17. 17. Vår uppgift i Finland ● Över 90% av Finlands folk är döpta. Många har ändå avfallit från tron och övergett dopets nådesförbund. ”De har fallit ur skeppet”. ● Från Guds sida är förbundet i kraft, Han håller resebiljetten i tryggt förvar. ”Är vi trolösa - han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.” (2. Tim. 2:13) ● Nu behöver vi gå till dem som har fallit ur skeppet, med andra ord sagt till de förlorade fåren och predika bättring och omvändelse tillbaka till dopets nådesförbund och till Kristi gemenskap. Omvändelsen och tron lyfter den som fallit tillbaka till skeppet. Tuhlaajapoika, Rembrandt ● Dopet frälser inte i sig själv om inte människan i tro Lähde, Wikipedia förlitar sig på Kristus. Det är som att har resebiljetten kvar men ändå hoppa av skeppet. ● Predika omvändelse från synden och syndernas förlåtelse. Den som tror detta har synderna verkligen förlåtna inför Gud, alla änglar och allt skapat, endast för Kristi sanna Ords skull. Han har sagt: ”allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen”.

×