Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9 10 budet

639 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

9 10 budet

 1. 1. Buden om begärelsen Nionde och tionde budet
 2. 2. Nionde budet: Du skall inte ha begär till din nästas hus. Vad betyder det? SVAR: Vi skall frukta och älska Gud så att vi inte med list försöker få vår nästas arv eller hus, eller under sken av lag och rätt försöker få det, utan att vi hjälper honom att behålla det. Lilla katekesen
 3. 3. Tionde budet: Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, inte heller till hans boskap, inte heller till något annat som tillhör din nästa. Vad betyder det? SVAR: Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte lockar eller drar ifrån vår nästa hans hustru, någon som arbetar hos honom eller hans boskap, utan påminner alla om att vara trogna och göra sin plikt. Lilla Katekesen
 4. 4. Buden som riktar sig mot hjärtats begärelser. ● Nionde och tionde budet är från ● Det att vi vill ha något är inte början samma bud. fel i sig själv. Gud har gett oss en vilja att sträva framåt ● Gud vet vad vi behöver och ger i livet. det till oss enligt sin faderliga godhet. ● Viljan att ha blir till synd i det ögonblick då vi vill ha något ● Budet förbjuder oss att ha begär som är förbjudet för oss och och att sträva efter sådant som vi får begärelse efter det och Gud inte har avsett åt oss. strävar efter att få det. ● Man förbiser Gud när man försöker få det som Gud har gett åt en annan.
 5. 5. Du skall inte ha begär ● Eva var den första som föll i begärelsens synd. Hon skulle inte ha fått äta av det förbjudna trädet, men hon såg att ”trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det”. ● Adam var den andra som föll i samma synd ● Kung Ahab och Nabots vingård 1 Kung. 21. ● David och Urias hustru Batseba. 2 Sam. 11.
 6. 6. ”...i sken av lag och rätt...” ● Moral är större än lagparagrafer. En sak kan vara rätt enligt lagen men moraliskt förkastlig. ● Att omkullkasta eller försvåra en konkurrents näringsverksamhet med hjälp av lagparagrafer är att ha begär till hans egendom. Det är inte en rejäl konkurrans. ● Gud förbjuder oss att försöka få fördelar på en annans bekostnad trots att metoden skulle vara laglig.
 7. 7. Vi följer budorden när... ● Vi inte har begär efter fel saker. ● Vi hjälper vår nästa att föröka sin egendom. ● Vi skyddar en annans egendom. ● Vi hjälper andra i deras arbete. ● Vi förkovrar vår nästas andliga och sociala kapital genom att tala gott om honom eller henne.
 8. 8. Jesus ord om begärelse ● Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Matt. 5:27-28. ● Och han tillade: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren." Mark. 7:20-23.
 9. 9. Plock ur Bibeln ● ”Ve dem som tänker ut fördärv och på sin bädd planlägger det som är ont. Så snart morgonen gryr sätter de planerna i verket, om det står i deras makt. De har begär till åkrar och roffar dem åt sig, till hus och lägger beslag på dem. De använder våld mot människor och hus, mot en man och hans egendom.” Mika 2:1-2. ● ”Vad skall vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte! Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade sagt: Du skall inte ha begär." Rom. 7:7
 10. 10. Låt oss be Käre himmelske fader. Allt tillhör dig i himmelen och på jorden. Du har gett oss gåvor för att vi skall tjäna dig och vår medmänniskor. Du skapade i oss ett hjärta så att vi av hjärtat skulle älska dig och vår nästa. Ge oss kraft att lyssna till din röst och lyda den, när du talar till vårt samvete enligt ditt ord. Vi bekänner att vi i tankar, ord och gärningar har brutit mot din heliga vilja. Vi har inte älskat som vi borde utan vårt hjärta har blivit en källa till onda gärningar. Vi har eftersträvat och haft begär till sådant som du inte har avsett åt oss. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig en frimodig ande. Så att jag inte bara följer dina bud till det yttre utan håller dem av hjärtat. ”Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro” Vi tackar dig för din Sons offerdöd för alla våra synder. Han täckte med sitt blod det som vi brutit mot dig. Må hans blod två våra samveten rena. Vi lämnar att tro alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. Amen.

×