Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lagtavlorna
Första lagtavlan:    Andra lagtavlan:
Förhållandet till    Förhållandet till
Gud         ...
Den andra lagtavlan

●  Buden 4-10 är lagens andra tavla
●  Buden berör människornas inbördes
  förhållande och männis...
Fjärde budet:
Hedra din far och din mor...

  ...så att du får leva länge i det
  land som HERREN, din Gud,
  ger di...
Vad betyder det?
Svar:
Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte
föraktar eller förargar våra föräldrar och
överordnad...
Guds avbild och välsignad att
     härska över skapelsen
●  Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till ...
Gud är ordningens Gud
●  Gud skapade en viss samhällsordning:
   ●  Familjen är den äldsta och första institutuionen
 ...
Makt och ansvar hand i hand
 ●  Den som har fått mycket krävs också
   på mycket.
 ●  Var ock en ansvarar för sina egn...
Vi visar vår kärlek till Gud
    enligt detta bud när vi...
…respekterar de
människor som Gud har
gett i uppgift att t...
Vi överger Gud enligt
    detta bud när vi...

…inte lyder utan talar
ont bakom ryggen     Uppror!
och motsätter os...
Måste man alltid lyda?
                  ●  Man får inte lyda överheten
Fråga: Den tyska krigsledningen...
Exempel
●  Men en Herrens ängel öppnade på natten fängelsets
  portar och förde ut dem och sade: "Gå och ställ er i
  ...
Låt oss be
Käre Gud, himmelske Fader. Du är maktens och kraftens källa. Du har skapat ordningen
och vill att den skall råd...
När de som hade makten föll riktigt djupt så ledde
Gud detta till en underbar frälsningsgärning.

            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4 budet

495 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4 budet

 1. 1. Lagtavlorna Första lagtavlan: Andra lagtavlan: Förhållandet till Förhållandet till Gud vår nästa Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. (1 Joh. 4:20)
 2. 2. Den andra lagtavlan ● Buden 4-10 är lagens andra tavla ● Buden berör människornas inbördes förhållande och människornas liv tillsammans. ● Jesus sammanfattade buden i den andra tavlan med orden: ”Älska din nästa som dig själv”. ● Den andra tavlan lär oss att älska. Att älska vår nästa är att skydda honom enligt dessa bud.
 3. 3. Fjärde budet: Hedra din far och din mor... ...så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig (2 Mos. 20:12)
 4. 4. Vad betyder det? Svar: Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar eller förargar våra föräldrar och överordnade, utan hedrar dem, tjänar dem, lyder dem, älskar och uppskattar dem. Luthers lilla katekes
 5. 5. Guds avbild och välsignad att härska över skapelsen ● Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!" (1 Mos. 1:26-28.) Gud kallade människan, mannen och kvinnan att odla och beskydda skapelse och ta den i besittning.
 6. 6. Gud är ordningens Gud ● Gud skapade en viss samhällsordning: ● Familjen är den äldsta och första institutuionen ● Församlingen är lika gammal ● Bya gemenskaper, folkstammar, städer, samhällen m.m. Består av familjer och enskilda. ● Blodsband förenar familjen, överenskommelser förenar större sammanhang ● Auktoritet, hierarki och lydnad hör till Guds väsen. ”Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande.” (Hebr. 5:8) ● Som Guds avbild ordnar sig människorna hierarkiskt i sina samhällen – alltid finns det en makt som använder sin makt och de som lyder. ● Makt är en välsignad makt! De som regerar skall förutom att lyssna på Gud också vara lyhörda för människorna.
 7. 7. Makt och ansvar hand i hand ● Den som har fått mycket krävs också på mycket. ● Var ock en ansvarar för sina egna gärningar inför Gud. På den yttersta domen döms man också enligt hur man har använt sin ansvarsställning ● All makt kommer från Gud och i sista hand skall vi stå till svars inför honom.
 8. 8. Vi visar vår kärlek till Gud enligt detta bud när vi... …respekterar de människor som Gud har gett i uppgift att ta hand om oss ● Vi lyder dem ● Vi tjänar dem ● Vi älskar dem
 9. 9. Vi överger Gud enligt detta bud när vi... …inte lyder utan talar ont bakom ryggen Uppror! och motsätter oss dem som Gud har satt att ta hand om oss. Upplopp!
 10. 10. Måste man alltid lyda? ● Man får inte lyda överheten Fråga: Den tyska krigsledningen krävde av sina soldater att de ● Om de vill få oss att göra något också skulle döda kvinnor och ont barn? Hur skulle du själv ha handlat som soldat i den ● Om de leder oss att bryta mot situationen? Varför? Guds bud. – Gällande barnmorskor, läs: 2 Mos. 1:15-21 – ”Man måste lyda Gud mer än människor”. Apg. 5:29 Fråga: Skulle du som läkare på en hälsovårdsstation skriva ut en Byt hellre yrke än att remiss att döda en människa i en bryta mot Guds vilja. mammas mage? Varför
 11. 11. Exempel ● Men en Herrens ängel öppnade på natten fängelsets portar och förde ut dem och sade: "Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv." Apg. 5:19-21. Herren befriade apostlarna och i lydnad predikade de evangelium för överheten. ● Jesus botade en officers dotter. ● Kornelius behövde inte lämna sin militärtjänst. ● Fångvaktaren i Filippi ● Staten bär svärdet och ansvaret. Den enskilde ansvarar för sin egen del, svärdet är egentligen inte hans utan Guds tjänaren eller överhetens. Rom. 13:1-4 ● Barnmorskorna och Farao, 2 Mos.1:15-21.
 12. 12. Låt oss be Käre Gud, himmelske Fader. Du är maktens och kraftens källa. Du har skapat ordningen och vill att den skall råda. Ge oss ett ansvarsfullt sinnelag att använda den makt du har gett oss som föräldrar, fostrare, lärare, ledare och församlingsherdar så att vi tjänar deras bästa som vi har ansvar för. Vi är alla underställda någon. Låt oss som barn lyssna, som ungdomar lyda och som vuxna vara trofasta. Ge oss kraft att vara trogna våra förmän i vårt arbete, även om de ibland inte behandlar oss på bästa sätt. Du har insatt herdeämbetet i din församling och gett herden i uppdrag att leda oss på himlavägen. Ge oss ett rätt sinne att som dina lamm lyssna till herdens röst och troget älska dem som du har gett i uppgift att ge oss föda genom ditt Ord. Du själv talar genom dem när de troget delar livets ord. Välsigna våra predikanter. Ge dem kraft att bryta Guds Ords bröd ibland oss. Led dem med ditt ord och styrk det såningsarbete som de gör. Ge dem ett broderligt sinnelag. Ge oss mod att leva som ansvarskännande medborgare och församlingsmedlemmar, så att vi höjer vår röst för din sak om vi ser att våra ledare och herdar handlar emot din vilja. Ge oss möjlighet att rätta till det som blivit fel. Vår Herre, härskare och överherde, i Jesu Kristi namn. Amen.
 13. 13. När de som hade makten föll riktigt djupt så ledde Gud detta till en underbar frälsningsgärning. ”Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?” Alla fann de honom skyldig till döden.

×