Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 budet

414 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 budet

 1. 1. De tio buden Wednesday, October 20, 2010
 2. 2. Första budet: Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar. ”Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.” (2 Mos 20:2-6) Wednesday, October 20, 2010
 3. 3. Vad betyder det? Svar: Vi skall frukta och älska Gud över allting och förtrösta endast på honom.  Luthers Lilla katekes Wednesday, October 20, 2010
 4. 4. Guds två böcker Naturens bok berättar: Bibeln berättar: • Att Gud är Fader, Son • Det finns en skapare och Helig Ande • Människorna är syndare • Om Frälsaren • Gud är rättvis och straffar det • Om Guds kärlek i som är fel Kristus Wednesday, October 20, 2010
 5. 5. Gud är Ande (Joh.4:24) Guds egenskaper:  Evig  Oföränderlig  Närvarande över allt  Allsmäktig  Vet allt  Helig  Rättvis  Trofast  Vill det goda  Barmhärtig  Nådig Wednesday, October 20, 2010
 6. 6. Den treenige Guden Gud är Fadern, Sonen och den Helige Ande ”Men detta är den allmänneliga kristna tron, att vi dyrkar en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom, i det att vi varken sammanblandar personerna eller söndrar det gudomliga väsendet. En är nämligen Faderns person, en annan Sonens och åter en annan den Helige Andes. Men Faderns och Sonens och den Helige Andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät.” Ur den Athanasianska trosbekännelsen Trinidads anglikanska församlings emblem Wednesday, October 20, 2010
 7. 7. Två olika slags avgudadyrkan Dold avgudadyrkan:  Vi fruktan för fel saker  Petrus var rädd inför judarna, Gal. 2.14  Herodes lät halshugga Johannes döparen för att inte skämma ut sig inför gästerna Öppen avgudadyrkan:  Fruktar andra kristna mer än Gud!  Dyrka det skapade som gud  Vi älskar fel saker  Kejsarkulten under  Den rike unge mannen älskade sin rikedom mer än Gud fornkyrkans tid  Vi älskar vår familj mer än Gud, jfr Elis pojkar 1 Sam. 2:23.  Naturreligionerna  Om vi lägger i vår egen ficka av de medel som borde gå till Guds rikes arbete  Att tro på en annan gud än  Vi går på söndagsnöjen istället för att lyssna till Guds Ord den Treenige Guden  Vi litar på fel saker  ”en högre makt”  Goljat litade på sina vapen och sin storlek  ”övernaturlig vishet”  Vi litar på våra egna goda gärningar och glömmer bort Jesu försoningsgärning.  Vi hoppas på vår hopsparade rikedom ifall det blir svåra tider Wednesday, October 20, 2010
 8. 8. Hur kan vi älska Gud enligt detta bud?  Att vi känner honom och bekänner att han är Herre och Frälsare  Att vi i vårt hjärta litar på honom, söker vår trygghet hos honom och älskar honom.  Gå för att lyssna på Guds Ord  Delta i Guds rikes arbete  Älska våra medmänniskor Wednesday, October 20, 2010
 9. 9. Gud hatar synden, men älskar syndaren  ”Ni skall vara heliga, ty jag är helig.” 3 Mos. 11:45  Gud hatar synden eftersom han är helig.  Han älskar syndaren för sin förlåtande kärleks skull. Joh. 3:16.  Fadern kallar i kärlek människorna till ett liv i omvändelse och i förtröstan på nåden. (Liknelsen om den förlorade sonen) Wednesday, October 20, 2010
 10. 10. låt oss be Helige treenige Gud, Fadern och Sonen och den Helige Ande.   Du har skapat människan för din gemenskap, till föremål för din eviga kärlek. Du älskar alla som du skapat och vill ha dem tillsammans med dig. Vi avföll från dig på grund av vårt eget fel, det är helt vårt fel. Vi valde falska gudar.   Du övergav oss ändå inte utan byggde upp gemenskapen på nyt. Du kom själv ner från himlen och föddes som människa. Du uppenbarade dig själv i din Son Jesus Kristus, du räckte oss din hand för att vi skulle gripa tag i den. Du ville samla oss under dina vingar liksom hönan samlar sina kycklingar. Men vi har inte velat komma under ditt beskydd.   Käre Gud. Du kom ner som den Helige Ande. Genom Anden ger du oss nåden att komma inför dig. Du själv ger oss styrka att resa oss och komma till dig. Ditt Heliga Ord väcker liv i döda ben, ger dem kött och kraft. Din Ande blåser nytt liv i oss, så att vi kan kommma för att tro syndernas förlåtelse för alla våra synder, så att vi kan prisa och tacka dig i ditt eviga rike! Detta allt gör du i din faderliga kärlek och godhet utan vår förstjänst.   Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Wednesday, October 20, 2010
 11. 11. Min frid ger jag er! Wednesday, October 20, 2010

×