Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació de les novetats i llicències Vmware esxi 5

243 views

Published on

Presentació de les novetats i llicències de Vmware esxi 5

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació de les novetats i llicències Vmware esxi 5

  1. 1. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Presentació de les novetats i llicències de VMWare ESXi 5Fins a fa uns dies el llicenciament de vSphere 5 afectava fins i tot a la versió gratuïta limitant-laa 8Gb de RAM, fins que fa uns dies van rectificar limitant-la a 32Gb (així com la resta deproductes), ja que fins i tot frenen lentrada de nous clients. A més VMware es compromet adonar-nos 7 anys de suport amb la versió 4.1.A part de que ara es llicencien les CPU’s físiques sha de llicenciar la vRAM (que és la suma dela memòria virtual utilitzada per les màquines virtuals). Es ilimiten els cores per processador enqualsevol edició de vSphere 5. Il·limitada la pRAM (Memòria fisica dels host) en qualsevoledició de vSphere 5. Aquestes són les llicències de les diferents edicions de vSphere 5(desapareix la Advanced convertint-se en Enterprise):· vSphere 5 Essentials, vSphere 5 Essentials Plus i vSphere 5 Standard Edition: 32 Gb. de vRAM i1 CPU física.· vSphere 5 Enterprise Edition: 64 Gb. de vRAM i 1 CPU física.· vSphere 5 Enterprise Plus Edition: 96 Gb. de vRAM i 1 CPU física.Per exemple: Tenim 2 servidors amb 2 CPUs físiques cadascuna (amb 6 cores cadascuna) i128Gb de RAM per host; si ho volem llicenciar amb Enterprise Edition necessitarem 4 llicències(1 per processador), això ens dóna que podrem usar un pool de 256Gb de vRAM (64Gb x 4llicències), el mateix que la memòria fisica total (així que perfecte, però no sempre és així). Sien els host’s ampliem la memòria RAM haurem dadquirir tantes llicències iguals (en aquestcas Enterprise) en necessitem tantes fins a aconseguir el pool de vRAM necessari (o podríemcalcular si ens sortiria millor actualitzar les llicències que tinguem a Enterprise Plus). Si enspassem en el consum de RAM utilitzada per les nostres màquines, en les edicions Essentials iEssentials Plus no ens deixarà arrencar més màquines, en la resta dedicions únicament ensavisarà.Aquest seria un resum de les diferències entre les edicions de VMware vSphere 5, aquí podremtrobar una calculadora (Excel XP, 2003, 2007, 2010) creada per VirtualVCP molt útil perconèixer les llicències que necessitaríem en tots els escenaris possibles o per quan actualitzema vSphere 5. A més podrem baixar-nos leina gratuïta CapacityVIEW de vKernel i podremconèixer la memòria assignada (vRAM) en el nostre entorn actual de vSphere. El passat 12 deJuliol en una increïble presentació VMware ens varen mostrar totes les novetats de vSphere 5,que són les següents:· Nou hypervisor ESXi 5, ja no tenim ESX, menor grandària i més seguretat.· vSphere Auto Deploy: Combinant host profiles, Image Builder (sèrie dutilitats en línia decomandament per personalitzar imatges ESXi incloent components de fabricants de tercersnecessaris) i PXE podrem simplificar el desplegament de ESXi per a noves instal·lacions oactualitzacions en entorns grans, basant-se en regles, scripts i configuracions que serancarregades durant larrencada.
  2. 2. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/· VMware vSphere Storage Appliance: És un appliance que ens permet disposar en entornspetits dun emmagatzematge compartit en els nostres hosts ESXi obtenint alta disponibilitat apartir dels emmagatzematges locals de cada host. Màxim de tres hosts per magatzem, elappliance ha destar executat en cada host.· vSphere Web Client: És un client web per administrar vSphere 5 multiplataforma basat enTova Flex, podrem realitzar des de ell la majoria de les tasques relacionades ambladministració, desplegament i configuració de les màquines virtuals.· vCenter Server Appliance: Appliance virtual que executa vCenter Server sobre Linux preconfigurat en una màquina virtual (estalviant-nos una llicència de Microsoft) gestionant lainfraestructura virtual des de qualsevol lloc del món mitjançant un navegador web.· Virtual Machine Virtual Maquinari 8: Fins a 32 vCPUs, 1 Tb. RAM, suport de gràfics 3D perWindows Aero en maquinari que no accelera, suporti USB 3.0 i UEFI virtual BIOS (permetentarrencar les MVs des dunitats de disc, CD-ROM o USB, però no de xarxa).· vSphere Storage DRS: VMware guarda de forma dinàmica les MVs en diferents magatzemsbasant-nos en la seva I/O i lespai utilitzat de disc. Mitjançant un clúster Datastore basat en elsdatastores seleccionats, el conjunt dells formen una única unitat lògica (datastore) amb lacapacitat total dells, podent balancejar la càrrega daquests o crear regles dafinitat entrediferents discs virtuals (VMDK’s); obtenint per tant millor rendiment en el nostreemmagatzematge.· Profile Driven Storage: Basant-nos en una sèrie de perfils demmagatzematge (generats apartir dun acord de qualitat de servei amb els nostres clients/departaments) podrem conèixerel millor datastore per una MV, podent generar datastores més i menys ràpids i protegits…- Secure Syslog: Millores en el sistema de registres de missatges, tots ells es generen ara per unSyslog i poden ser emmagatzemats de forma local o per un servidor remot de forma segura(sota SSL), tot això es podrà configurar mitjançant el client de vSphere o ESXCLI, disponiblemitjançant un plugin en el vCenter de Windows o utilitzant syslog-ng en el vCenter VirtualAppliance (en linux).· Nou VMFS 5, podent crear datastores majors de 2 Tb. ja que utilitza GPT (Guid PartitionTable) de fins a 64Tb (sense usar extres).· En vSphere Distributed Switch 5.0 (vDS): NetFlow 5 per enviar el flux de tràfic de xarxa iobtenir major control de la xarxa, en Port Mirroring podrem copiar el tràfic I/S dun port, nouprotocol de descobriment LLDP (Link Layer Discovery Protocol), millores en Network I/OControl (NIOC) com network resource pool.· ESXi Firewall: Ja no sutilitza el tallafocs basat en iptables, ara està integrat en ESXi, podremdefinir quines IP’s o xarxes arriben a quins serveis del host o definir regles.· I un llarg etc: Suport de més de 512 VMs i 2048 vCPUs per host, suport de dispositius USB aixícom lectors de targetes per connectar a les MV’s des del client o el Web Client de VMware (perautenticar-nos per exemple), suport per a S.O. Apple Mac OS X Server 10.6 (Snow Leopard)
  3. 3. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/com a convidat, suport millorat amb SNMP traps i ontrol complet de tot el maquinari del host,millores en la configuració iSCSI, I/O Control en magatzems NFS, Swap en discos sòlids o SSD(Solid State Disk), suport de vMotion sobre WAN o xarxes dalta latència, suport de StoragevMotion en màquines amb snapshots, tots els nodes en el clúster poden ser primaris, vSphereAuthentication Proxy que permet als host ESXi unir-se al domini sense utilitzar credencials deDirectori Actiu permetent major seguretat en desplegar els hosts sense contrasenyes en elsarxius de configuració.

×