Presentació històrica de Visual.NET

183 views

Published on

Presentació històrica de Visual.NET

Més manuals a: http://www.exabyteinformatica.com

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
183
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació històrica de Visual.NET

  1. 1. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | ExatiendaHistoria de visual Basic. Net (fins a VB.NET 2003)Visual Basic, la històriaNingú dubta que programar és molt divertit i satisfactori o com vulguin prendre-ho: jovial,al·lucinant, excitant... és així que, actualment, hi ha a tot el món milers de programadors queusem Visual Basic com una gran alternativa per construir aplicacions robustes i escalables.Visual Basic és un llenguatge de propòsit general: es poden crear aplicacions descriptori,utilitaris, jocs, aplicacions multimèdia, sistemes amb gestors de bases de dades, componentsreutilitzables, aplicacions distribuïdes i molt més. Molts critiquen aquesta generalitat(especialment la gent de LINUX), adduint que serveix per a tantes coses que, al final, nocompleix bé amb cap…Els asseguro que molta gent desenvolupadora en Visual Basic no sap exactament el per quèVisual Basic es diu Visual Basic. Bé, el de "VISUAL" suposo que la majoria sap al fet a què esrefereix, i això és, al fet que és un llenguatge amb un entorn visual, amb un entorn gràfic, és adir, un llenguatge que inclou una interfície de desenvolupament gràfic.Laltra part és BASIC, Quina idea conté? o a què exactament ens referim quan diem BASIC oVISUAL BASIC ?. Doncs les possibles respostes vénen i van, uns diran que és un llenguatge bàsic(pel de Basic, que significaria bàsic), un llenguatge amb un entorn de desenvolupament bàsic...i així una sèrie de respostes innocents i alhora equivocades.B.A.S.I.C. significa: Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code, traduint això seria: Codidinstruccions dús universal per a principiants. Basic és un llenguatge de programació queactua com un intermediari entre loperador i el computador. Mitjançant el vocabulari i lesregles Basic, se li ordena al computador el que es vol que faci i el PC transforma aquestesinstruccions per poder executar-les. Altres llenguatges de programació que poden emprar-sesón el Pascal, Fortan i Assembler. BASIC és traduït a codi binari, també es pot escriureprogrames en codi binari però és molt difícil per això van crear el Basic.BASIC és un llenguatge de programació desenvolupat pels nord-americans John Kemeny iThomas Kurtz en el Dartmouth College. La versió original del llenguatge Basic va ser creadalany 1964, guanyant-se una enorme popularitat gràcies sobretot a dues implementacions, TinyBASIC i Microsoft BASIC, que van convertir a aquest llenguatge en la primera llengua francadels microordinadors.Altres importants implementacions han estat CBASIC (BASIC Compilat), Integer i ApplesoftBASIC (per lApple II), GW-BASIC (per a computadores personals), Turbo BASIC (de Borland) iMicrosoft QuickBASIC. El llenguatge ha canviat en el transcurs dels anys doncs va néixer amblobjectiu de servir com a llenguatge per a aquelles persones que desitjaven introduir-se perprimera vegada al món de la programació, i després va patir modificacions, fins que en el 1978es va establir el Basic estàndard.Més endavant, al 1987, va arribar una de les versions més populars del llenguatge: el vell ibenvolgut QuickBasic, una joia dor dels temps del MS-DOS, amb la qual molts es vandesvetllar més duna nit. Les primeres versions eren interpretades i no estructurades. Les mésrecents són estructurades i, sovint, compilades. En aquests temps, BASIC solia ensenyar-se alsprogramadors principiants perquè era "fàcil" dutilitzar i de comprendre, i a més perquè contéels mateixos conceptes fonamentals que molts altres llenguatges considerats més "difícils",com Pascal, C i COBOL, les quals al seu torn, eren molt populars entre els programadors,
  2. 2. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | Exatiendamentre que hi havia una espècie de menyspreu cap a Basic, per tractar-se dun llenguatge “pera principiants".En contrast, fa poc més de 14 anys, el procés de construir una senzilla aplicació basada enMicrosoft Windows solia ser alguna cosa complicada, difícil i llarga. Fins a aquí, tot erenfosques pantalles de text i aplicacions de consola. Amb larribada de Windows, tot va resultarser molt diferent. És així que, construir aquestes aplicacions riques en gràfics no era un procéstrivial abans de la introducció de Visual Basic 1.0 al maig de 1991. Les antigues aplicacions deMS-DOS molt distaven ja de les modernes i visuals de Windows, però, clar, fer aplicacions per aaquest nou sistema operatiu era un real privilegi, que molt pocs estudiosos de la programacióen C podien experimentar.Aquest any, Visual Basic 1.0 va veure la llum, i va revolucionar el desenvolupamentdaplicacions per Windows, especialment per la seva facilitat i per la rapidesa amb la qualpermet crear-les. Sempre escolto comentar que des daquests temps, usant Visual Basic, elsprogramadors podíem, per primera vegada, implementar aplicacions de Windows en unambient intuïtiu i gràfic, simplement arrossegant controls sobre un formulari. Si bé moltespersones van fer de Visual Basic una realitat, un empleat de Microsoft, anomenat Alan Cooper,va ser considerat el veritable pare del llenguatge. Avui amb més de 14 anys del llenguatge almercat, Alan és considerat una eminència.Inicialment, Visual Basic va ser pensat per ser un producte molt tàctic. Microsoft tenia diversesiniciatives en el desenvolupament que liderava Visual Basic 1.0, totes van ser pensades perconvertir-se en les eines de programació a llarg termini, estratègiques, gràfiques i orientades aobjectes. Com sempre ocorre amb els productes en la seva versió 1.0, lequip de Visual Basic1.0 va ser forçat a tallar característiques de la seva llarga llista didees per lliurar realment elproducte al mercat. Conseqüentment, la primera versió va incloure poc més que la tecnologiaEmbedded Basic que havia estat desenvolupada originalment en Microsoft QuickBasic 4.0 (elcodi “p” i compilador de Microsoft) i una eina compiladora de disseny simple originalmentdissenyada per Windows 3.0 però que mai va ser utilitzada per a tal fi. Aproximadament 12mesos després, el desenvolupament i millora de la versió 1.0 va començar, Microsoft va treureal mercat una eina desenvolupadora per cobrir lexigència en aquest moment del mercat elnom del qual en clau va ser "Thunder"(Tro).Des daquest inici bastant desfavorable va venir un resultat igualment difícil de comprendre:un impacte en la indústria informàtica tan profund que va canviar per sempre el curs deldesenvolupament del programari i va crear una explosió al mercat de les aplicacions deWindows. Deu anys més tard, sembla molt obvi però en aquesta època, quan només un petit iselecte grup de persones, era capaç de desenvolupar aplicacions per Windows, Visual Basic 1.0va representar un canvi gegantesc en el disseny daplicacions.Innegablement radical en la seva posada en pràctica, implementació i capacitats, Visual Basic1.0 es va propagar a través de la comunitat en qüestió de pocs mesos. Poc després de el “xoc”inicial de febre per Visual Basic, un petit però fort grup de seguidors va començar atransformar les biblioteques de codi que tenien amb les seves característiques, mètodes iesdeveniments, i a exposar-los com a components de Visual Basic anomenats VBXs, o elscontrols personalitzats. Després de poc temps, la producció daquests componentsreutilitzables va créixer duna comunitat especialitzada a una indústria que creixia de venedorsde controls, i va ajudar a Visual Basic a passar de ser un assoliment de programari a convertir-se en un descobriment tecnològic.Com veurem més endavant, després de la primera versió, el llenguatge va créixer i vacomençar a tornar-se molt popular. A partir de la versió 3, ja sincloïen eines per a laccés adades i una interfície gràfica més còmoda i intuïtiva. Després va arribar la versió 4, que podiacompilar executables tant de 16 bits com de 32; i, finalment, lexili als 32 bits va arribar amb les
  3. 3. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | Exatiendaversions 5 i 6. Actualment, Visual Basic combina la senzillesa de Basic amb el poder dunllenguatge de programació visual que permet desenvolupar robustes aplicacions de 32 bits.Visual Basic ja no és només un llenguatge pels mes novençans, sinó que representa unaexcel·lent alternativa per a programadors de tots els nivells.En aquell any, en la celebració del catorzè aniversari de Visual Basic, es mira al passat a leinaque va revolucionar la manera en la qual es construeix programari, i sanhelen altres 10 anysdinnovació i productivitat de Visual Basic. Parlant dinnovació, doncs ara ja comptem ambMicrosoft Visual Basic .NET, el llenguatge va seguir evolucionant fins que, el 13 de febrer de2002, just un dia abans de Sant Valentí, va néixer oficialment Visual Basic .NET, juntament ambla resta de la família de Visual Studio .NET, això una molt bona notícia ...Simplement una nova versió? No pas. VB.NET no és un simple upgrade; és un canvi realmentprofund i radical, que ho converteix en un dels llenguatges mes poderosos de lactualitat, ambcaracterístiques avançades, com a veritable orientació a objectes, multi-threading, i lapossibilitat de crear Web Services, per nomenar només tres aspectes. Tots aquells que encaratinguin la idea (equivocada) de que Visual Basic és un llenguatge per a principiants, finalmenthauran de callar i ajupir els seus caps. Òbviament no és un canvi que es va produir de la nit aldia. La plataforma .NET, base daquest nou llenguatge, es ve gestant a Microsoft des de fa ja unparell danys, i forma part duna nova estratègia impulsada per aquesta empresa perconquistar el mercat del desenvolupament i dinternet, i seguir creixent. En els últims 14 anys,la comunitat de Visual Basic ha crescut fins a ser la major comunitat de desenvolupadors deprogramari del món. Durant aquest temps, una indústria sencera de venedors de componentsva créixer al voltant daquest producte. Aquest, combinat amb la senzilla forma dedesenvolupar aplicacions per Windows, van ser la base fonamental de la realització de la visióde Microsoft per a la programació basada en Windows.Quan encara no havia passat un any de la seva sortida inicial al mercat ,Visual Basic ja haviaevolucionat ràpidament a un kit desenvolupador altament estratègic. Microsoft haviacomençat a utilitzar Visual Basic internament en alguns dels seus propis projectes que estavadesenvolupant.A mesura que la demanda de Visual Basic augmentava, quedava clar que els desenvolupadorsrequeririen un Visual Basic millor i més capacitat. Per tractar a aquesta necessitat creixent,Microsoft va anunciar la disponibilitat de Visual Basic 2.0 al novembre de 1992. La segonaversió de Visual Basic, distribuïda en ledició estàndard i professional, proveïa alsdesenvolupadors un funcionament perceptiblement millorat i major capacitat per crearaplicacions de grandària major i més sofisticades. Incloïa també una ajuda per millorar laposada a punt i depuració, proveïa de la capacitat de connectar-se a bases de dades mitjançantODBC, i noves i productives eines ,per exemple, la finestra de propietats, sintaxis del codi encolor , i complet suport per a un Interfície de Múltiples Documents (MDI).El quadre de propietats i la caixa deines (amb controls afegits) de Visual Basic 2.0, aplicacionsData-Aware:Mentre ladopció de Visual Basic en les corporacions sexpandia, també ho feia la necessitatduna eina per al desenvolupador que permetés aplicacions data-aware robustes. Visual Basic3.0, anunciat només sis mesos després de la sortida al mercat de la versió 2.0, solucionavaaquesta necessitat combinant el motor de la base de dades de Microsoft Access 1.1 amb unconjunt ric de controls data-aware. Per primera vegada, els desenvolupadors podien connectarfàcilment a les bases de dades en un ambient client/servidor usant un dissenyador visualintuïtiu. La complementació daquestes característiques era els Data Access Object (Objectes
  4. 4. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | ExatiendadAccés a Dades) (DAO), un complet paquet dels objectes que proporcionaven a laccésmitjançant codi a la base de dades. Finalment, Visual Basic 3.0 va ampliar la capacitat de leinade desenvolupament incloent els Crystal Reports, un motor per visualitzar dades extretes enuna varietat de formats personalizables.Eines més potentsDurant els pròxims anys, la indústria informàtica començaria a abraçar el moviment a laprogramació en 32-bits. La sortida al mercat de Microsoft Windows 95 i de Microsoft WindowsNT van conduir a aquesta adopció i va destacar la necessitat deines de desenvolupament méspotents que podrien suportar la nova arquitectura. Va ser llavors quan la revista WindowsWatcher va assenyalar que Visual Basic estava adoptat per més companyies (30 per cent) quequalsevol altre llenguatge de programació. Portar una base instal·lada tan gran deldesenvolupament daplicacions en 16-bits a 32-bits seria una tasca de migració important,però asseguraria lexistència perllongada del llenguatge de programació Visual Basic i de laseva comunitat.La versió 32-bit de Visual Basic -versió 4.0- va ser anunciada al setembre de 1995 i incloïaledició estàndard i professional així com una nova edició destinada al nivell empresarial i eldesenvolupament en equip. Ledició empresarial oferia noves capacitats tals com aautomatització remota, control de dades remot, i una versió integrada de Microsoft VisualSourceSafe per a ladreça de la configuració i realització de diferents versions.Visual Basic 4.0 amb suport 32-bitLes versions de Visual Basic 5.0 i 6.0 -anunciades al març de 1997 i al juny de 1998,respectivament- van representar un pas important cap a possibilitar als desenvolupadors enVisual Basic programar en els nous nivells del funcionament en lambient lliure que representaInternet. Les característiques tals com el compilador del codi natiu van introduir augments delfuncionament de fins al 2.000 per cent. El Webclass designer (dissenyador de classes Web) vasimplificar la creació de les aplicacions del Web proporcionant un model intuïtiu de lobjecteper al servidor web. I el dissenyador de pàgines DHTML va permetre la creació daplicacionsper Microsoft Internet Explorer 4.0- que van combinar la riquesa dHTML dinàmic (DHTML)amb el funcionament i la productivitat de Visual Basic. Finalment, amb la Control CreationEdition (Edició de Creació de Controls), els desenvolupadors de Visual Basic podrien construirfàcilment els controls Microsoft ActiveX dalt rendiment i amb un ampli abast que estavendestinats a Internet.Visual Basic 5.0Visual Basic .NETAvui, es continua ampliant les possibilitats del desenvolupador en Visual Basic. Amb VisualBasic .NET, es possibilita als desenvolupadors en Visual Basic amb nivells de control iproductivitat sense precedents. A través dobjectes-orientats de primera-classe, tals com aherència, gestió estructural excepcional, i construccions amb paràmetres, programar en VisualBasic arribarà a ser més elegant, simple, i de manteniment senzill. Amb laccés complet al marc
  5. 5. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | Exatiendadel NET de Microsoft, els desenvolupadors poden, per primera vegada, aconseguir avantatgedirecte de la rica plataforma de Microsoft i construir aplicacions tradicionals basades enWindows, aplicacions Web de petits clients, els serveis de nova generació de Web de XML, iprogramari per a mòbils.La demo del Goril·la .NET , escrit en Visual Basic .NET.Els Formularis de Windows amb formes, els rics gràfics, les construccions orientades alobjecte, i la integració del servei Web de XML són tot la part de Visual Basic .NET. A travésdels anys, Visual Basic ha evolucionat duna joguina dun aficionat a una eina imprescindibleque continua canviant el món. Ha revolucionat la manera que es treballa amb la informació, lamanera de comunicar-se, i la forma en la qual es construeixen aplicacions.Visual Basic .NET és la nova generació del llenguatge Visual Basic de Microsoft. Amb VisualBasic pot generar aplicacions .NET, incloent serveis Web i aplicacions Web dASP.NET, ràpida ifàcilment. Les aplicacions construïdes amb Visual Basic es generen amb els serveis de CommonLanguage Runtime i es beneficien de .NET Framework.Visual Basic té una gran quantitat de característiques noves i millorades com lherència, lesinterfícies i la sobrecàrrega que la converteixen en un llenguatge eficaç de programacióorientat a objectes.Altres característiques noves del llenguatge són el sub-processament lliure i el controldexcepcions estructurat. Visual Basic integra .NET Framework i Common Language Runtimecompletament, que conjuntament proporcionen interoperabilitat del llenguatge, recol·lecciódelements no utilitzats, seguretat ampliada i compatibilitat de versions millorada.Visual Basic admet herència única i crea llenguatge intermedi de Microsoft (MSIL) com aentrada de compiladors de codi natiu. Visual Basic és, comparativament, fàcil daprendre iutilitzar, i sha convertit en el llenguatge de programació triat per centenars de programadorsdurant la passada dècada.El coneixement de Visual Basic es pot aprofitar de diferents maneres, per exemple, escrivintmacros en Visual Studio o programant en aplicacions com Microsoft Excel, Access i Word.Visual Basic proporciona prototips dalguns dels tipus de projectes més comuns, incloent:Aplicació per Windows, Biblioteca de classes, Biblioteca de control de Windows, Aplicació WebASP.NET, Servei Web ASP.NET, Biblioteca de control Web, Aplicació de consola, Servei deWindows.Amb tots els canvis en la configuració de la tecnologia i de laplicació en els últims 14 anys, lacomunitat de Visual Basic ha continuat innovant com a líders en el desenvolupament i laproducció de programari. Mentrestant, és interessant mirar al passat i observar els èxitsaconseguits per aquest producte, és important remarcar que Visual Basic està només en unafase bastant inicial.Amb Visual Basic .NET, Microsoft proporciona els seus fonaments per assegurar-se que elsdesenvolupadors en Visual Basic continuen conduint aquesta cursa -ara i en el futur.Les versions anteriors de Visual Basic estaven orientades a aplicacions client de MicrosoftWindows. Visual Basic .NET està pensat per crear a més aplicacions de servei Web XML. Per aaquest propòsit, Visual Basic .NET genera codi administrat per Common Language Runtime.Això suposa canvis en el propi llenguatge.Els canvis en Visual Basic .NET estan projectats per a:
  6. 6. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | Exatienda• Simplificar el llenguatge i fer-ho més coherent.• Afegir noves característiques sol·licitades per usuaris.• Fer el codi més senzill de llegir i mantenir.• Ajudar als programadors a evitar els errors de programació.• Crear aplicacions més sòlides i més senzilles de depurar.Visual Basic .NET ofereix nombroses característiques noves i millorades, com a herència,interfícies i sobrecàrrega, que ho converteixen en un eficaç llenguatge de programació orientata objectes. Com a desenvolupador de Visual Basic, ara es pot crear aplicacions multiprocés iescalables utilitzant sub-processament múltiple explícit. Una altra característica nova de VisualBasic .NET inclou el control estructurat dexcepcions, atributs personalitzats i compatibilitatamb CLS (Common Language Specification, Especificació de llenguatges comuns).CLS és un conjunt de regles que estandarditza coses com a tipus de dades i la manera en quèsexposen i interoperen els objectes.Visual Basic .NET afegeix diverses característiques que aprofiten els avantatges de CLS.Qualsevol llenguatge compatible amb CLS pot utilitzar les classes, els objectes i els componentsque es creen en Visual Basic .NET. I vostè, com a usuari de Visual Basic, pot tenir accés a lesclasses, els components i els objectes des daltres llenguatges de programació compatiblesamb CLS sense tenir en compte diferències específiques del llenguatge com els tipus de dades.Les característiques de CLS que utilitzen els programes de Visual Basic .NET són elsenssamblats, espais de noms i atributs. Visual Basic .NET ofereix nombroses característiques dellenguatge orientat a objectes noves o millorades com lherència, la sobrecàrrega, la paraulaclau Overrides, interfícies, membres compartits i constructors.També sinclouen el control estructurat dexcepcions, delegats i diversos tipus de dades noves.Visual Basic .NET 2002/2003Visual Basic .NET 2003 inclou també les següents característiques, que es van presentar enVisual Basic .NET 2002.* Herència.* Control dexcepcions.* Sobrecarrega.* Reemplaçar propietats i mètodes.* Constructors i destructors.* Tipus de dades.* Interfícies.* Delegats.* Membres compartits.* Referències.* Espais de noms.* Enssamblats.
  7. 7. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware/© Roger Casadejús Pérez | Exatienda* Atributs.* Sub-processament múltiple.Visual Basic .NET 2003 té noves funcions que simplifiquen la manipulació de bits i la declaracióde variables de bucle.* Operadors de desplaçament.* Declaració de variables de bucle.

×