Presentació de Wordpress fins a la 3.5.1

328 views

Published on

Presentació de Wordpress fins a la versió 3.5.1

Més manuals a: http://www.exabyteinformatica.com

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació de Wordpress fins a la 3.5.1

  1. 1. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Presentació de Wordpress (fins a Wordpress 3.5.1)Parlarem en aquest article (una mica extens) de l’evolució del famós i extens CMS: WordPress.B2/ CafelogCap allà al 2001, Michel Valdrighi fent ús de PHP i MySQL va desenvolupar B2/Cafelog. Peraquella època, Matt Mullenweg i Mike Little van començar a desenvolupar un esqueletdaquest sistema de blogs al que després de 2 anys de desenvolupament, se’l va reconèixercom el millor sistema de blogs mai desenvolupat.De WordPress 0.7 a WordPress 1.0La primera versió que va veure la llum va ser la 0.7 al maig de 2003, i la acollida va serincreïble. Les noves millores en relació al predecessor B2/Cafelog eren descomunals i laimplementació delles va fer que lèxit fos rotund.Millores incloses en la versió inicial· Gestió i administració del blogroll.· Nova interfície d’administració.· Manuals de resums (o excerpt).· Plantilles o templates.Funcionalitats que ara donem com a òbvies. Posteriorment va aparèixer la versió 0.71, quecorregia uns petits errors la qual van anomenar Gold, en ella es va afegir la possibilitat demarcar un post com a esborrany, publicat o bé privat, la capacitat de rebre/enviar trackbacks ipingbacks, i moltes millores més.Al gener de 2004 va aparèixer la versió 1.0, amb la que varen corregir i van afegir una granquantitat de funcionalitats com per exemple, millores en el motor de cerca i permalinksamigables fent servir mod_rewrite entre d’altres. De moment, mantenia la limitació dunacategoria per cada post.A l mateix gener van aparèixer 2 versions per solucionar problemes seriosos de seguretat, la1.0.1 anomenada Milers i la 1.0.2 amb el nom de Blakey.
  2. 2. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/De WordPress 1.0 a WordPress 2.0Durant tot el 2004, WordPress no va parar de treure noves versions, sobretot correccions deles versions anteriors i petites noves funcionalitats, no va ser fins al 22 de maig de 2004, el diaen el que WordPress 1.2 va aparèixer en escena amb una gran quantitat de funcionalitats quevan fer les sorprendre els usuaris:· Implementació de sub categories.· Exportació i importació d’arxius OPML.· Creació de miniatures automàtiques.· Xifrat de passwords i cookies.· Nova estructura de plugins.· Normalització lingüística del kernel.· Possibilitat de moderació de comentaris.· Previsualització de comentaris.· Possibilitat d’importació de RSS i LiveJournal.· Eliminació del límit de serveis dactualització.· Flexibilitat de directoris.· Camps personalitzats.Fins al 6 dOctubre daquest mateix any, no va haver-hi cap canvi de versió i es van veureobligats a actualitzar el nucli a la 1.2.1 a causa duna sèrie de problemes de seguretatdetectats.Tanmateix, al desembre daquest mateix any la versió 1.2.2 arrasava en els servidors persolucionar una sèrie d’errors detectats en versions anteriors.Va ser necessari haver d’esperar fins el 17 de febrer de 2005 perquè la versió 1.5 sarribés apublicar. Aquesta versió va marcar un abans i un després en quant a sistemes de gestió deblogs es refereix, en ella s’incloïen:· Personalització de templates o plantilles, una àmplia API amb la qual qualsevol podriadissenyar el seu propi theme i publicar-ho sense cap problema.· Control complet dels comentaris, veient que els comentaris eren la força de les entrades vandecidir donar-li una mica més de transparència al sistema de gestió de comentaris incloentlactual moderació de comentaris.· Possibilitat de crear pàgines: es va crear la capacitat de crear pàgines estàtiques que espoguessin tractar de forma diferent de com es tractaven els posts.
  3. 3. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/· Informació extra de la cronologia en el blog, es va afegir el famós dashboard el qual ensmostrava lúltim succés que va havia passat en el blog, com per exemple els últims comentaris,els pingbacks, etc.· Millores en la API de plugins, es van crear els actuals sistemes de add_filter() per aplicar filtresdes de els nostres plugins.Aquesta versió va rebre el nom de Strayhorn en honor a Billy Strayhorn un famós compositor.Durant la resta de lany simplement es van dedicar a la planificació de la versió 2.0, una versióque hauria de donar una altra sacsejada al cor dels usuaris com va fer la versió 1.5, així queúnicament, va haver-hi 2 modificacions per solucionar petits errors.El 31 de desembre de 2005, es va anunciar la sortida de la versió 2.0, una versió moltinnovadora i que marcava una canvi radical en el kernel de WordPress, des de la base dedades, fins a les API de les plantilles.Entre les millores, els usuaris van poder les següents millores:· Es va re dissenyar per complet el backend del blog.· Fent servir Ajax, varen millorar de manera notable, la velocitat del panell administratiu.· Es va incorporar un editor WYSIWYG (que significa What You See Is What You Get), peraquella època l’editor que usaven era TinyMCE.· Es va incloure Akismet i Skippy’s data base backup com a plugins per defecte de WordPress.· Es va afegir la possibilitat de redimensionar l’àrea de text dedició.· Possibilitat de pujar fitxers des de la pàgina en la qual escrivies.· Millores per aconseguir que lescriptura de posts fós més ràpida.· Previsualització de posts.· Sistema dimportació daltres sistemes de blogs.· Perfilis dusuaris.· Personalització de la capçalera del theme.I els desenvolupadors gaudíem de:· Opcions de perfil per a la gestió dusuaris.· Abstracció del kernel amb classes que ens ajudaven a treballar més fàcilment amb la base dedades, la classe Query,etc.· Es va afegir un sistema intern de scroll.
  4. 4. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/· Noves posiblitats de filtres i accions per plugins.· Framework per crear importadors.· Funcions per themes.De WordPress 2.0 a WordPress 2.6En menys dun mes, la versió 2.0 va haver de ser actualitzada a causa dun problema detectatamb incompatibilitats amb versions antigues de PHP i des daquesta data fins al gener de 2007,no vam tornar a tenir una versió 2.1, únicament subversions correctores derrors com:· WordPress 2.0.5 Ronan: que solucionava més de 50 errors.· WordPress 2.0.6, que incloïa un nou sistema de anti CSS mitjançant la crida a la funcióattribute_escape().· WordPress 2.0.7, va necessitar una modificació per solucionar un problema amb la versióactual de PHP.Ja al gener de 2007, concretament el dia 22, va aparèixer Ella, la versió 2.1. Una versiócarregada de noves funcionalitats tals com:· Auto guardat de posts.· Noves tabs en leditor que et permetia triar com editar els teus posts.· Disminució del XML necessari per importar i exportar WordPress.· Diccionari en leditor visual en mode WYSIWYG.· Possibilitat de que els cercadors no tindexessin.· Possibilitat de crear una pàgina dinici a partir de qualsevol pàgina.· Millores i canvis en el model de base de dades.· Blogroll amb capacitat de gestió de sub categories i categories al vol.· Re disseny de la pantalla de login del projecte Shuttle.· Més Ajax en camps personalitzats, moderació i eliminació de comentaris.· Les pàgines podien ser esborranys i privades.· El dashboard mostrava informació asíncrona de RSS.· Els feeds dels comentaris ara mostren tots els comentaris, no només els 10 últims.· Normalització lingüística per a llenguatges de dreta a esquerra.
  5. 5. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/· Possibilitat de pujar imatges, vídeo i àudio.Al març daquest mateix any i després dhaver passat menys de dos mesos des de la sortida deWordPress 2.1, es van veure obligats a treure la versió 2.1.2 ja que un cracker va introduir partde codi maliciós en el SVN de desenvolupament. Daltra banda la branca de WordPress 2.0seguia avançant amb la versió 2.0.9.El 3 dAbril de 2007 un nou problema de seguretat va fer que la comunitat de WordPresstremolés i es calgués actualitzar a la versió 2.1.3 i 2.0.10 per evitar problemes amb el sistemaXML-RPC.Va caldre esperar fins al 16 de Maig de 2007 perquè sortís a la llum Getz, la versió 2.2 deWordress. Una versió que com les anteriors, venia carregada de noves funcionalitats:· Ginys per a WordPress.· Suport complet en feeds Atom.· Nou importador de Blogger.· Comentaris infinits mitjançant Ajax.· Control de plugins per evitar que WordPress fallés en activar i/o editar-los.· Optimització de la velocitat en filtres per plugins.· Suport 100% per a futures versions de Safari.A causa de més errors de seguretat descoberts durant els mesos posteriors al llançament deWordPress 2.2, van aparèixer versions com la 2.2.1 que corregia, entre d’altres coses,problemes de visualització amb Internet Explorer 7.Fins al 25 de setembre de 2007 no va haver-hi una versió nova, i en aquesta data Dexter, laversió 2.3 de WordPress, va entrar en escena amb un altre lot de bones funcionalitats:· Famós sistema de tags natiu (Taxonomia en WordPress):Entre les novetats de WordPress 2.3, podem destacar que el sistema de taxonomia ens permetcatalogar els nostres posts mitjançant tags, sense perdre el sistema de categories que japosseíem.Per aconseguir aquesta funcionalitat sha hagut de modificar el codi i sobretot la base de dadesque és la base daquest sistema. Un disseny de base de dades erroni pot ser el punt dinflexióper decidir si una aplicació triomfa o sesfondra.En el sistema de taxonomia han apostat per un model de tres taules que ens permetenenllaçar taxonomies amb termes.Aquesta taula contindrà tots els tags que hàgim creat, seran tractats i emmagatzemats deforma única evitant repeticions.
  6. 6. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Un terme no és una categoria o un tag per si mateix, necessitem crear un context mitjançant lataula term_taxonomy. Per defecte les taxonomies creades seran category, link_category ipost_tag, encara que podrem ampliar-les mitjançant plugins. A més ens permetrà que elsitems introduïts tinguin fills. Necessitem una taula que ens faci referència a una taxonomiaamb un objecte (post, categoria, etc.).L’APIJa podem anar veient l’API que tindrem disponible per desenvolupar amb aquestafuncionalitat que el nou WordPress ens va a oferir. Notificació dactualització de plugins iversions de WordPress:· URL canòniques· Panell WYSIWYG avançatDesprés daquesta versió van tornar els problemes de seguretat amb les seves corresponentsversions que no solucionaven aquests errors i es va paralitzar la branca 2.0, obligant als usuarisdaquesta branca a canviar a lactual per seguir disposant de manteniment.El 29 de març de 2008, es va anunciar Becker, la versió 2.5, actualment la versió que més tintaha vessat, a causa de la quantitat de canvis que anunciava i que es podia veure en el SVN dedesenvolupament, una versió carregada de canvis molt bons i uns altres no tan bons:· Canvi radical del panell administratiu.· Ginys en el dashboard.· Sistema de multiupload des de el panell descriptura (solucionant un problema quesolucionàvem a través de plugins).· Ús de dades EXIF de fotos pujades.· Cerca en posts i pàgines estàtiques.· Indicador del nivell de seguretat de la contrasenya.· Protecció dedició simultània.· Possibilitat de creació de galeries.· Inserció de shortcode en els nostres posts.Una versió que va provocar una gran quantitat de problemes que a poc a poc es van sersolucionant i que va fer que plugins anteriorment ja aparcats en temes de updates, shaguessinhagut dactualitzar per no morir amb aquesta nova versió.La versió 2.6 de WordPress és una versió carregada de funcionalitats com fins ara ens venenacostumant:
  7. 7. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/· Integració de Google Gears.· Històric de posts.A continuació es mostren els canvis més significatius de la versió de WordPress, la 2.6, enrelació als desenvolupadors de plugins:ja que van canviar moltes de les opcions del kernel de WordPress, ens veiem obligats arealitzar modificacions en la majoria de plugins.El directori wp-contentWordPress donava la possibilitat de treure la carpeta wp-content/ de la carpeta web i això haocasionat una gran quantitat de canvis entre ells el naixement de dues noves constants quesencarreguen de conèixer la nova ruta.Actualment usem la constant ABSPATH per fer referència a la ruta de l’arrel del nostreWordPress.Aquesta constant segueix disponible, però ja no té per que estar en el directori wp-content/penjant de larrel de WordPress. Per aquest motiu haurem de sobre escriure-ho per tenir uncodi més permissiu.Neixen WP_CONTENT_DIR i WP_CONTENT_URL, dues constants que haurem de tenir moltpresents.Incloent el fitxer wp-config.phpEl fitxer wp-config.php també permet ser tret de la nostra carpeta web, la qual cosa significaque tenim el mateix problema anterior, no hem de creure que tots els usuaris ho tindraninstal·lat en larrel del seu WordPress.Antigament, en estar wp-content/ a l’arrel, podíem usar../../../ per arribar al directori arrel iusar wp-config.php en els nostres plugins. Això en WordPress 2.6, també va canviar.A poc a poc van tancant-se els tiquets del Roadmap i es va fusionant més el que teníem elsusuaris i desenvolupadors de WordPress 2.6, així que mentrestant, havíem destar atents a totsaquests canvis.Per acabar, a dia d’avui (i de la creació d’aquest article) passem ja per la versió 3.5.1, farem unsalt en el temps de sde la 2.6 a la 3.5.1 i veurem quines novetats ens ofereix:· Nou carregador i gestió dimatges.· Les diverses galeries es poden reordenar amb la tècnica arrossegar i deixar anar.· Editor dimatges adjuntes.
  8. 8. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/· Icones planes en leditor visual.· Botons quadrats en comptes de rodons (se suposa que més moderns).· Nou tema per defecte Twenty Twelve.· Escriptori HiDPI per a una millor experiència amb pantalles retina.· Tota la zona dadministració ara és adaptable al dispositiu amb el qual sestigui visualitzant.· Millores en el suport delements incrustables amb oEmbed (Instagram, Slideshare,Soundcloud).· Gestió de plugins favorits.· Millores en multi lloc, com que ara ja es pot instal·lar en una carpeta.· Es canvia el nom de leditor HTML a Text.· Desapareix la gestió denllaços.· XML-RPC actiu per defecte (sic).· APIs actualitzades (TinyMCE, jQuery, jQuery UI, jCrop, i SimplePie).Com veus són moltes coses noves, unes boníssimes i unes altres no tant, però totes dignesdesment.

×