Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació d'Oscommerce

1,259 views

Published on

Presentació d'Oscommerce.

Més manuals a: http://www.exabyteinformatica.com

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació d'Oscommerce

 1. 1. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Presentació osCommerce (eCommerce)El projecte osCommerce és una solució Open Source de botiga de comerç electrònic en líniaque està disponible gratis sota llicència GNU. Posseeix un carro de la compra que permet lavenda directa per internet gestionant la administració de la web i el manteniment de la botigaen línia amb el mínim desforç i sense cap cost, càrrecs de llicència o limitacions.Un dels punts forts és lextensa comunitat que dóna suport tant a la construcció del projectecom a la creació de contribucions que proveeixen deines addicionals a les ja àmpliesfuncionalitats que ofereix osCommerce.Aquest projecte porta ja 5 anys en els quals shi ha sumat una gran comunitat dedesenvolupadors i avui aquesta comunitat engloba ja vora 65.000 botigues, desenvolupadors,dissenyadors, seguidors daquest projecte i sobre unes 3.000 contribucions de la comunitatque fan daquest projecte un dels millors sistemes eCommerce de tots.osCommerce fes servir una solució Open Source, codi obert, per proveir duna plataformalliure i oberta de comerç electrònic, que inclou el llenguatge PHP i el servidor estable Apache, ila ràpida base de dades MySQL. No té especials requeriments, osCommere només necessita lacapacitat per funcionar a partir de PHP 4.1 més un servidor amb Linux, Solaris, BDS, Mac OS Xo bé també Microsoft Windows.Pel que fa a lestructura. Hi ha una part pública i una part d’administració de la web,normalment les webs es gestionen des del panell de control del proveïdor pujant els arxiushtml o de imatges i la web només respon mostrant el contingut que té mitjançant enllaços quehi ha en les seves pàgines. Amb l’osCommerce això és mes complet perquè disposa deprogramació especial i duna base de dades amb la qual interactua el visitant de manera quedavant les consultes mostra resultats com a llista de productes segons les categories osemblances; o simples recerques de productes, també disposa deines com mostrar les últimesnovetats, ofertes, etcètera.Disposa d’un menú per categories de productes que es genera automàticament i que enllaça auna llista amb tots els productes duna classe o una categoria.A més a més múltiples opcions útils que també donen mes dinamisme i mes possibilitats depresentar millor els seus productes.També disposa de carro de la compra i passarel·les de pagament confiables, encara que ésmodificable per no mostrar-ho i només disposar duna web informativa amb catàleg deproductes i molt més.AVÍS: Si va a instal·lar osCommerce a lordinador ha de veure el tutorial de instal·lació deEasyPHP i osCommerce a lordinador, ja que té algunes característiques diferents en lainstal·lació en lordinador. Aquest tutorial correspon a la instal·lació en un hospedatge aInternet, és a dir, un servidor a internet.
 2. 2. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Instruccions de la instal·lació:Passos previs abans de la instal·lació:· Requisits que ha de complir el hosting o hospedatge per poder instal·lar i que funcionicorrectament el catàleg d’osCommerce.Hem dactivar: Register_globals on.· Descarregar l osCommerce de la web oficial.· Pujar tots els arxius al servidor mitjançant FTP.· Crear una carpeta anomenada backup o copies dins de la carpeta admin.· Haureu de canviar els permisos chmod.· Crear una base de dades buida dins de MySQL.· Començar la instal·lació d’osCommerce des del navegador.· Procés de configuració completat.· Esborrar la carpeta install per seguretat un cop acabada la instal·lació.· Canvis necessaris després de la instal·lació.· Seguretat, protegeixi el directori admin.· Avisos o warnings de la capçalera del catàleg, solució.· Canvis en els permisos dalgunes carpetes després dinstal·lar osCommerce per corregirerrors.· Finalització de la instal·lació.Passos per instal·lar-hoPassos previs:· Tria del hosting o hospedatge de la pàgina d’osCommerce.El procés és semblant a d’altres sistemes com són Joomla, Wordpress, Drupal, etcètera. Ha decomplir aquests requisits mínims sense els quals no és possible que funcioni una web daquesttipus.Els requisits mínims indispensables del servidor o del pla dhospedatge on allotgi la pàgina websón els següents:
 3. 3. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/· Les pàgines han de poder funcionar amb el llenguatge PHP.· S’ha de poder treballar amb bases de dades MySQL.També han de:· O bé tenir una opció en el panell de control del compte per protegir directoris ambcontrasenya o bé si no disposen daquesta opció en el panell de control de lhospedatge, shade comprovar llavors abans que s’accepta lús del .htaccess.· Que es pugui utilitzar aquest arxiu .htaccess per protegir carpetes amb contrasenya perprotegir la carpeta de l’admin, (és la part d’administració de la web) existeixen d’altresmètodes però aquest és el mes convenient.(Aquest últim punt si no ho indica en les característiques consultar en un cercador si algunapersona parla daquest servidor i si permeten lús daquest arxiu o no en el servidor que es volinstal·lar l’osCommerce).· Register_globals on, ha destar activat ja que osCommerce requereix que estigui activatregister globals, (en cas de no estar habilitada existeix un pegat, però és recomanable que elservidor ho tinc habilitat, també pot posar-se en contacte amb ells i veure si poden activar-liregister_globals).Existeix altres característiques que serien recomanables però aquestes són les mínimes iindispensables per poder instal·lar osCommerce.Quan hàgim comprovat aquests passos ja podrem passar al punt següent.Descarregar l’osCommerce de la web oficial· El podeu descarregar des de: http://www.oscommerce.com· Descomprimir larxiu zip.· Un cop descomprimit, veureu que el ZIP conté diversos arxius dajuda, llicència i demèsextres. Dins també hi trobareu diversos arxius i carpetes:catalogadmin : conté tots els arxius de la part d’administració de la web.download:images : conté les imatges o gràfics que s’utilitzen en la web.includes : conté mòduls, les parts de la web, els idiomes, etc.install : conté els arxius d’instal·lació d’osCommerce, només s’utilitzen en la instal·lació i al finalper seguretat sha desborrar tot el seu contingut i la carpeta install.
 4. 4. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/pub: conté altres arxius .PHP necessaris.· Pujar tots els arxius mitjançant FTP al servidor on anem a allotjar la pàgina webd’osCommerce. La carpeta que heu de pujar és la que es diu catalog, amb tot el seu contingutdins tal com venia a l’hora d’haver-ho descomprimit.Abans de fer-ho: En aquest punt abans hem de triar on anirà el catàleg fet amb osCommerce,existeixen les següents opcions:La seva adreça serà mes o menys aquesta: www.elseudomini.com· La instal·lació per defecte d’osCommerce faria que el catàleg es veiés en l’adreça:www.elseudomini.com/catalog/ <-- pujant la carpeta catalog dins del seu lloc.· Pot escollir canviar catalog per una altra paraula: botiga (www.elseudomini.com/botiga),shop (www.elseudomini.com/shop), o el que desitgi. (re nombrant-la abans de pujar-la o unavegada que lhagi pujat al seu lloc).· Fins i tot pot instal·lar-ho directament en la carpeta arrel del seu compte, amb el que elcatàleg sortiria en posar l’adreça: www.elseudomini.com (pujant el contingut de la carpetacatalog en el seu lloc).· Com pujar-ho: Per pujar mitjançant FTP faci servir un programa de FTP, el FileZilla, CuteFTP osimilar, connectis mitjançant el seu compte FTP amb el servidor on té allotjada la pàgina i pugiels arxius com li indicarem a continuació. Si trigués una mica en pujar tots els arxius, comprovique tots pugen correctament i en cas dhaver-hi algun error en algun, haurà de tornar a pujaraquest arxiu al seu lloc exacte.Per pujar-los correctament fes servir la manera automàtica, o bé tots els arxius .PHP puja’ls enmode ASCII mitjançant FTP un per un.· En el cas anterior www.elseudomini.com/catalog haurà de pujar la carpeta catalog amb tot elseu contingut dins de la carpeta arrel del seu hospedatge. Comprovi que es pugencorrectament tots els arxius i que no en falta cap, en cas derror en algun arxiu repeteixil’acció.· En el cas de voler tenir un altre nom per a la carpeta catalog re nombri-la abans de pujar ouna vegada que lhagi pujat al seu servidor completament amb tot el seu contingut, re nombri-la (premi amb el botó dret del ratolí sobre catalog i seleccionant en el menú Rename o renombrar, escrigui el nom que desitgi).· En el cas de voler que aparegui el catàleg quan algú posi la seva adreça principalwww.elseudomini.com Haurà de pujar el contingut de la carpeta catalog dins de la carpetaarrel principal del seu compte, pugi una a una cada carpeta i cada arxiu.· Crear carpeta anomenada backup o copia dins de la carpeta admin. Després dacabar tot elprocés de pujada dels arxius, ha de crear una carpeta anomenada backup o copia dins de lacarpeta d’admin. Quedaria així: catalog/admin/backup.En cas dhaver re nombrat catalog amb un altre nom seria aquest_nom/admin/backup
 5. 5. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Fer això corregirà un error que sinó provocaria el següent missatge: Error: Backup directorydoes not exist. Please set this in configure.PHP (Error: el directori de backup no existeix. Perfavor, estableixi-ho en el configure.PHP).Errors que pots tenir a lhora de pujar els teus arxius mitjançant FTP:· Que us doni un error al pujar larxiu .htaccess .Si a més a més aquest error conté un caràcterno vàlid o semblat ("nom darxiu prohibit") és que segurament aquest lloc on tens allotjada lapàgina no permet lús daquests tipus darxius, era un dels requisits que dèiem més amunt, iper tant no et permetrà utilitzar-ho per protegir la carpeta admin amb contrasenya.Pots de totes maneres, pujar-ho si el re nombres a htaccess.txt i després de pujar-lo el tornes are nombrar a .htaccessHauries de veure si en el panell de control del teu compte en aquest servidor tenen una opcióper protegir directoris o carpetes amb contrasenya, en aquest cas podràs protegir la carpetaadmin si no t’ho deixen fer amb el .htaccess· Heu canviar els permisos chmod: dalgunes carpetes una vegada pujades al servidor perrealitzar-ho heu fer-ho mitjançant FTP amb el programa FileZilla, Cute FTP o amb un altreprograma similar. Connecteu amb el vostre compte de FTP, en el vostre compte heu d’haverinformat les dades de connexió FTP, el nom del servidor que sol ser alguna cosa semblat a això:FTP.dominidelteuhosting.com, el nom dusuari de FTP que thagin donat o hagis creat, lacontrasenya i en alguns programes de FTP has de posar el port, que és el 21, o bé en el panelldel vostre compte segurament tindreu un FTP via web o un administrador darxius, si amb ellpodeu administrar els permisos, feu-ho amb aquest web-FTP, sinó llavors heu utilitzar unprograma com hem indicat.Connecteu i igual que quan vareu pujar els arxius, però aquesta vegada en les carpetes i arxiusque sindica mes a baix heu prémer sobre ells amb el botó dret del ratolí, us sortirà un menúcontextual petit sobre aquest arxiu o carpeta, seleccioneu en aquest menú File atributtes, en elcas del programa FileZilla, en altres serà semblant o en permisos chmod, pot variar el nom dunprograma a un altre, i amb això us sortirà la finestra per poder canviar els permisos, els podreucanviar a la numeració de tres dígits que us apareix o bé marcant read, writable i execute.Les carpetes i arxiusLa carpeta que vareu crear abans anomenada backup en: catalog/admin/backup canvia elspermisos daquesta carpeta backup a: 777 (en el requadre de dalt hem indicat com fer-ho).La carpeta includes en: catalog/admin/includes a: 755 larxiu configure.php en:catalog/admin/includes/configure.PHP a: 777La carpeta images en: catalog/images a: 777La carpeta includes en: catalog/includes a: 755Larxiu configure.php en: catalog/includes/configure.PHP a: 777
 6. 6. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/(En el cas dhaver re nombrat la carpeta catalog amb un altre nom llavors estaran aquestescarpetes dins de la carpeta amb el nom que li vas posar, i en cas de no haver posat la carpetacatalog serà admin/backup per exemple i les demès de forma similar).· Crea una base de dades buida de MySQL. En el panell de control del compte de la web crea, oactiva, una base de dades MySQL.La realització daquest pas varia dun servidor a un altre i pot ser duna forma més senzilla auna més complexa segons el servidor, per exemple en alguns servidors en activar lús de PHPes crea també la base de dades i us donen les dades ells, en uns altres pot ser que hagi dhaverde crear un nom dusuari sinó li donen un, i també una contrasenya per a la base de dades,anoti aquestes dues dades que necessitaràs per la instal·lació d’osCommerce. També pot serque no faci falta contrasenya per a la base de dades.En uns altres, cal crear primer la base de dades, i després el user o usuari de la base de dades ila seva contrasenya. El host sol ser localhost. I posteriorment haurà de donar-li permisos aaquest usuari per poder instal·lar osCommerce.Acabats els passos previs a la instal·lació d’osCommerce, comences ara la instal·laciód’osCommerce mitjançant el script de instal·lació.Dades que es sol·liciten en el procés d’instal·lació d’osCommerceCal diferenciar diverses coses abans i també shan de recaptar les següents dades:El nom dusuari del compte que varem crear en aquest servidor i la seva contrasenya, igual queel domini de la pàgina web o en cas duna pàgina en un servidor gratuït l’adreça que ensassignin.Necessitarem també l’adreça de la base de dades, el nom de la base de dades, el nom dusuaride la base de dades i també la seva contrasenya si ens requereixen que li informemcontrasenya, en alguns casos no cal.L’adreça FTP del servidor i les dades dusuari FTP i contrasenya no són dades que esdemanaran en la instal·lació d’osCommerce.Comença la instal·lació· Després dhaver pujat els arxius, creat la base de dades i activat el PHP de la pàgina, començala instal·lació.Obre el teu navegador i escriu la següent adreça:http://www.elteudomini.com/catalog/
 7. 7. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/(Si vareu re nombrar la carpeta catalog amb un altre nom hauríeu de posar aquest nom encomptes de catalog, si vareu posar en canvi tots els arxius dins de la carpeta arrel llavors noheu posar catalog).O bé si no aparegués res:http://www.elteudomini.com/catalog/install/install.phpHa de ser l’adreça que tinguis, tant si és de pagament com un hosting gratuït. (Amb aixòcomença la instal·lació, amb els arxius que hi ha en aquesta carpeta d’instal·lació).· Primera finestra, benvinguda:Surten dos botós en aquesta primera finestra: Install i upgrade.Prémer sobre el botó Install.· Nova instal·lació: Us sortirà una finestra amb nova instal·lació. Import catalog database:Aquesta casella ha destar marcada, importa automàticament la base de dades (és un arxiu sqlque ve entre els arxius d’osCommerce que vares pujar i que es van inserir a les taules en labase de dades que vas crear buida abans) amb lestructura d’osCommerce. (Assegura’t de quevas crear la base de dades com sespecificava en el pas de creació de base de dades MySQL).Automatic configuration: Ha destar marcada perquè les dades de configuració que anem adonar amb aquesta instal·lació es guardin en els arxius corresponents de configuraciódl’osCommerce (aquests arxius són: catalog/includes/configure.php icatalog/admin/includes/configure.php) (Assegura’t de que li vas donar els permisos CHMODdescriptura descrits anteriorment, que eren de 777).Si no estan marcades aquestes dues caselles, llavors marca-les.Prem en el botó Continue.Importació de la base de dadesUs sortirà una finestra on haureu dintroduir diverses dades de configuració de la teva pàgina:Aquestes dades les pots trobar en el panell de control del teu web, en les dades de connexióMySQL o de la base de dades. Si vares crear la base de dades i lusuari, llavors són aquestesdades. Si les va activar el servidor pot ser que li enviessin un correu en donar-se dalta de lapàgina web i els hi informessin d’aquestes dades a través del mateix email. Si no és així, pot serque quan va crear-ho en el panell de dades del seu compte, com indiquem en el pas anterior,s’hagi creat la base de dades. L’usuari de la base de dades abans daquest pas, a més a més hadestar funcionant el servidor de la base de dades. Els noms amb que es descriuen poden serque no coincideixin amb els noms que li doni el seu servidor, poden variar, però el que volendir és el següent:
 8. 8. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Servidor de base de dadesServidor de la base de dades, és l’adreça on es troba la base de dades en aquest servidor,dependrà de cada servidor, normalment es posa localhost però el servidor pot tenir una altratipus d’adreça, com MySQL.elteuservidor.com, fins i tot pot ser una adreça IP.Encara que localhost sol ser en la majoria dels casos.En lalta del compte ho solen indicar o en altre cas envien un correu informant de les dades.· Nom d’usuari: Aquest és el nom dusuari del compte que hagis creat, si no than especificatun de precís com a nom de la base de dades.· Contrasenya: Alguns no tenen contrasenya i d’altres sí, si et van demanar que la creessisescriu aquí llavors la contrasenya que vas crear per a la base de dades.· Nom de la base de dades: Aquí va el nom de la base de dades.· Connexions persistents: Deixa en blanc aquesta casella. Connexions persistents hauria d’estarsempre desactivat per a servidors compartits (no VPS).· Sessió d’emmagatzematge: Aquí heu marcar on voleu que es guardin les dades de lessessions, si en un arxiu o en la base de dades, heu d’escollir on ho voleu. Si escolliu en un arxiu(File) heu tenir permís per poder utilitzar la carpeta tmp, aquesta carpeta no està visiblemitjançant FTP a menys que hi accediu des de el panell de control, el qual us permetrà veureles carpetes "no publiques". Si escolliu Database llavors les sessions quan compra el client onavega per la web es guardaran en la base de dades, s’aniran acumulant aquí. També heudhaver donat permisos a lusuari de la base de dades que vareu crear, per poder treballar ambla base de dades, si va ser el lloc de lhospedatge qui ho va activar, ja estarà creat.Després daixò prem el botó Continuar.Possibles errors que es poden donar:Errors. Si alguna cosa ha sortit malament us donarà un error:Prem llavors en el botó back i us tornarà a la finestra del pas anterior on heu de corregir si hiha hagut algun error. Els errors poden ser des de no haver posat contrasenya i s’hauriad’informar, o es va posar una però no era correcte, o no va posar bé les dades, o no vares crearla base de dades i lusuari, o no li vas donar permisos a lusuari de la base de dades que varescrear. O bé hi ha un problema amb el servidor de la base de dades i no s’ha pogut connectar.Després de corregir l’error, prem de nou en el botó Continuar.Test de connexióSi tot ha anat bé i ha connectat bé amb la base de dades amb les dades que has introduït enels passos anteriors, apareixerà aquesta una finestra:
 9. 9. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/És aconsellable que anoteu aquesta adreça perquè us servirà per protegir la carpeta de l’admincom veurem després, en el cas de no tenir una opció en el vostre panell de control del compteque protegeixi directoris o carpetes amb contrasenya.La ruta a larxiu osCommerce amb l’adreça absoluta és la que es mostra aquí, aquesta ésl’adreça en el servidor on teniu la pàgina.Serà alguna cosa semblant a: /xxx/xxx/xx/catalog/install/oscommerce.sql (la part de les xxx ésla part que varia dun servidor a un altre i pot estar composta duna successió de carpetes. És laruta com en un ordinador tipus CArxius de programa... La ruta que es va fer servir perprotegir amb contrasenya la carpeta admin es va indicar daquesta manera.Després, quan calgui protegir la carpeta admin, es va fer servir la ruta a un arxiu que està dinsde la carpeta admin i que serà més o menys així la seva adreça:/xxx/xxx/xx/catalog/admin/.htpasswdAixò cal tenir-ho en compte perquè posteriorment serà necessari protegir la partd’administració de la web i és aquesta adreça "absoluta" la que sha dentendre que no ésl’adreça dinternet www.elseudomini.comPrémer en el botó Continuar.Importació de la base de dades correctaSi tot ha anat bé sortirà la finestra d’instal·lació correcta / successful.En aquest pas el que fa osCommerce és carregar les taules de la base de dades en larxiuoscommerce.sql que conté la carpeta install i els importa dins de la base de dades MySQLbuida que vares crear al principi. Són les taules de la base de dades que fa servir el catàleg.Prémer a Continuar o Continue.Configuració d’osCommerceUs hauria de sortir una altra finestra de configuració però no heu de canviar res de les dadesque apareixen en aquest pas.Informació del servidorTítol: "Please enter the web server information:"WWW Address: Adreça del catàleg en línia de la botiga, amb catalog/ al final serà alguna cosaaixí: http://www.eteudomini.com/catalog/. On elteudomini serà el domini que tingui la tevapàgina web, en cas de ser un hosting gratuït serà l’adreça que t’hagin assignat.
 10. 10. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Si vareu re nombrar catalog llavors apareixerà aquí re nombrat, si els arxius d’osCommerce elsvareu posar dins de la carpeta arrel no apareixerà catalog/Webserver Root Directory: Això és l’adreça absoluta de la teva pàgina web, aquesta és la rutaals seus arxius dins del servidor on té allotjada la pàgina, és diferent de l’adreça normalconeguda per tots dhttp://www...És aconsellable anotar-la.És on sinstal·la el catàleg./.../elteunomdusuari/catalog/ :- això és l’adreça real de la teva pàgina web en el servidor, en elpanell de configuració has de posar aquesta adreça.HTTP cookie domain: aquesta és l’adreça normal del teu web sense el /catalog/ i sense http://És on es guarden les cookies, serà alguna cosa així: elteudomini.comHTTP cookie path: /catalog/Enable SSL Connections: deixa en blanc aquesta casella, tret que sàpigues lús i la vulguisactivar. Seria en cas que tinguis un compte SSL en el teu servidor per a transaccions segures.Procés de configuració completat.Sortirà una finestra amb dos botons.Catalog i administration toolsSi prems en catalog s’obrirà una finestra on apareixerà ja la botiga muntada d’osCommercePer obrir-la accediu a la pàgina http://www.eteudomini.com/catalog/index.phpApareixerà el catàleg i en la part superior uns warnings o avisos que direm ara com corregir,pot ser que siguin tres.Si us donés algun error i no mostrés el catàleg, és que no heu realitzat algun dels passoscorrectament, habitualment sol ser perquè no es van posar els permisos descriptura en elsdos arxius configure.phpSi prems en el botó administration tools sortirà: que has desborrar la carpeta Install deldirectori catalog/install i tot el seu contingut abans de continuar, com a requisit de seguretat.Encara que no us surti aquest avís heu d’esborrar la carpeta install. Per fer-ho, mitjançant elprograma FTP esborres tot el contingut daquesta carpeta Install que es troba a: catalog/installi també esborres aquesta carpeta anomenada install, no esborris altres carpetes o arxius.Surti o no surti un missatge davís heu esborrar la carpeta catalog/install. En alguns servidorsno dóna lavís però per motius de seguretat sha desborrar.
 11. 11. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/I ara prova a entrar en administrations tools i ja podràs entrar en la part d’administració delteu web:Conté dades de interès, un llistat en la part esquerra que conté dades com el número decomandes, clients, comentaris, quantitat de productes totals del catàleg, etcètera.Uns menús en la resta: Configuració, mòduls, catàleg,, eines, etc. i en cadascun hi ha diversossubmenús encara que aquí no es mostren tots els que hi ha. Prement en un menú o submenúentrareu en la part d’administració.Per tant ara tindreu dues adreces que utilitzareu a partir d’ara per gestionar la web, i seran:www.eteudomini.com/catalogAquesta mostra el catàleg tal com ho veuen els clients o visitants de la web. Si vareu renombrar la carpeta catalog a un altre nom serà el que vareu triar, i si ho vareu pujar a lacarpeta arrel serà només www.eteudomini.comwww.eteudomini.com/catalog/adminAquesta adreça és on accedeixes a la part d’administració de la teva web.Important: Si té en el panell de control del seu compte una opció per protegir directoris ocarpetes protegeixi ara la seva carpeta admin, assigni un usuari i contrasenya per només poderentrar vostè, ja que la part d’administració és accessible i pot entrar qualsevol després de lainstal·lació. Anoti o recordi el nom dusuari i contrasenya que ha triat per poder entrar enl’administració, esculli una contrasenya duns vuit o nou dígits com mínim, lletres i números ique no correspongui amb dades que es puguin esbrinar.Sinó té aquesta opció en el seu panell llavors segueixi els passos de protecció de la carpetaadmin (catalog/admin/) que sindiquen a continuació, ja que després de la instal·lació aquestaadreça és accessible per qualsevol persona.En aquesta part és on està tota l’administració de la teva web, on safegeix més productes, esmodifiquen, en definitiva, on es porta a terme tota la gestió de productes.Els següents passos ha de realitzar-los després dacabar la instal·lació:Canvis necessaris després de la instal·lacióAquí comença la post instal·lació:Hi ha dos diversos passos importants en acabar la instal·lació: protecció del directori del’admin i resoldre els avisos de la capçalera que apareixen en el catàleg.Tenir els permisos correctes en algunes carpetes.
 12. 12. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Seguretat, protegeixi el directori adminAbans de fer res, ha de protegir amb contrasenya la carpeta admin (la d’administració).· Si en el panell de control del seu compte disposa duna opció per protegir directoris ocarpetes amb contrasenya faci-ho des de aquí.- Si no disposa daquesta opció llavors faci el següent:Com veureu, es té lliure accés a la administració en acabar la instal·lació i qualsevol que visiti laweb podrà entrar i canviar el que vulgui en la part d’administració, que és on safegeixen iproductes i on sadministra osCommerce.Existeixen diverses opcions per restringir laccés a aquest directori. En el panell del vostrecompte pot ser que existeixi una opció de protecció de directoris o similar i ho podeu ferdirectament des daquesta funció. També existeixen contribucions que realitzen això.Un altre mètode és fer que tingui contrasenya la carpeta admin, i daquesta manera calgui ferlogin per entrar mitjançant un usuari i una contrasenya.Una vegada que shagi protegit amb contrasenya apareixerà una finestra en posar l’adreçawww.elseudomini.com/catalog/admin com. Informem el usuari i contrasenya per poderaccedir a l’administració web i ja haurem solucionat el problema de seguretat.Passos per realitzar-ho:Resum:1. Triar un nom dusuari i triar una contrasenya.2. Xifrar la contrasenya i crear arxiu htpasswd.txt3. Crear l’arxiu htaccess.txt4. Pujar els arxius dins de la carpeta admin.5. Re nombrar els arxius a .htpasswd i .htaccess respectivament.1. Primer has de triar:Un nom dusuari i una contrasenya i anotar-los bé o recordar aquestes dues dades ja que sónels que necessitaràs per accedir a ladministrador.La contrasenya ha de ser almenys de vuit dígits, amb números i lletres intercalats com desitgis.2. Aquest mètode pel qual es va a fer per protegir amb contrasenya requereix lús de dosarxius:
 13. 13. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/.htaccess : conté les instruccions que fan que surti la finestra que sol·licita usuari i contrasenya..htpasswd : conté les dades de verificació del nom dusuari i contrasenya.En aquest cas la carpeta que protegirem serà la carpeta admin, que estarà normalment en:...../catalog/admin/ (pot variar si sha re nombrat catalog amb un altre nom (exemple:/botiga/admin/ o /shop/admin/) o si la instal·lació sha realitzat sobre la carpeta arrel encomptes de la carpeta admin).Aquests dos arxius que shan indicat aniran dins de la carpeta admin o de la carpeta que esvulgui protegir:..../catalog/admin/.htaccess..../catalog/admin/.htpasswdEn larxiu .htpasswd a més a més la contrasenya anirà xifrada, la qual cosa li dóna majorseguretat. El contingut total daquest arxiu tindrà aquest format:nom_de_usuari:contrasenya_xifrada.(encara que a lhora de fer login hem de posar el nomdusuari i contrasenya del pas 1, sense xifrar).A continuació expliquem com xifrar la contrasenya:2. la contrasenya es pot xifrar de diferents formes, un mètode que indiquem aquí és elsegüent:Hi ha pàgines que fan això o que creen el que es diu el contingut de larxiu .htpasswd, comvarem indicar a dalt, una pàgina que fa això és:http://www.flash.net/cgi-bin/pw.pl(o pots buscar-ne d’altres a Google amb la cerca .htpasswd content generator).En entrar en aquesta pàgina, sortiran dues caselles per emplenar:Una per l’username o nom dusuari que has escollit i una altra per a la contrasenya. Unavegada que escriguis els dos prem en el botó Encript. Es generarà una pàgina en la qualapareixerà:En una part una línia en la qual hi haurà el nom dusuari que vas triar seguit de dos punts i ungrup de números i lletres que són la contrasenya xifrada. El format serà així:nom_de_usuari:contrasenya_xifrada.Exemple: Roger:R5g38EV5n9M1s4g (el que es veu a continuació dels dos punts és lacontrasenya xifrada).
 14. 14. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Només aquesta línia tal com es veu aquí amb el nom:contrasenya_xifrada és la que ha danaren un arxiu que anomenat .htpasswdPer crear aquest arxiu pots fer-ho amb dreamweaver o amb un altre editor de codi que tinguis.Crea una pàgina nova per exemple amb el dreamweaver i esborres el contingut del codiperquè no hi hagi res (mira en la part de codi per comprovar que no hi hagi res) i aquesta líniala copies i l’enganxes aquí quedant en aquest arxiu sol com en lexemple de dalt:Exemple: Roger:R5g38EV5n9M1s4gDesprés graves larxiu en el teu ordinador, amb el nom htpasswd.txtFixa’t que has de gravar-ho amb aquest nom htpasswd.txt, amb aquesta extensió i sense elpunt inicial (això és perquè has de pujar-ho al final quan texpliqui ara, mitjançant FTP ambaquest nom i després re nombrar-lo en el servidor, però això vindrà ara). Ja tens creat aquestarxiu.Contingut per a larxiu .htaccessÉs on es demana que sol·liciti un nom dusuari i contrasenya en entrar en una carpeta i en casde no donar-ho o donar un altre per error no deixa veure gens del contingut.Dins de la carpeta admin ha dhaver-hi un arxiu amb aquest nom, pot ser que es diguihtaccess.txt, amb el que has dobrir-ho i veuràs que ja té contingut, no has desborrar-hi res,sinó afegir el següent:És probable que no us aparegui perquè alguns servidors oculten aquest tipus darxiu, en talcas, si mires amb lAdministrador darxius d’osCommerce que trobes en el submenú ArxiusdEines i mires dins de la carpeta catalog/admin podràs veure’l.Mitjançant aquest arxiu faràs la petició de login sol·licitant usuari i contrasenya, en la següentURL trobaràs una manera de funcionament:http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/howto/auth.htmlUna forma de fer-ho és la següent:Obre aquest arxiu .htaccess amb Dreamweaver o amb Notepad i al final del contingut hauràsd’escriure el que sindica aquí.El que es va a afegir requereix saber l’adreça absoluta de larxiu .htpasswd, l’adreça absoluta.El que s’afegirà serà:AuthUserFile adreça absoluta que té la ruta fins a larxiu .htpasswdAuthGroupFile /dev/nullAuthName Benvingut
 15. 15. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/AuthType Basicrequire valid-userCom recordes, larxiu .htpasswd anirà dins de la carpeta admin, i aquesta ruta serà la ruta del’adreça o path absolut fins a larxiu .htpasswdSi vareu anotar l’adreça absoluta que us apareixia quan importàvem la base de dades en lainstal·lació llavors serà fàcil fer aquest pas, encara que també teniu un mètode per esbrinar-ho, i pot ser que també us ho indiquin en el panell de control del vostre compte, de no ser així,per esbrinar-ho aneu a la administració d’osCommerce, en entrar en el admin, us sortirà elrequadre blau inicial, cal seleccionar en el submenú Arxius del menú Eines, amb això entrareuen lAdministrador darxius d’osCommerce, sota el nom "Administrador darxius" trobareu queapareix l’adreça absoluta de les carpetes que es van veient en aquest administrador darxius.Tot just entrar hi haurà l’adreça de la carpeta catalog, i posarà tota la ruta fins a aquestacarpeta. Pot ser que després de catalog apareguin dues barres // però en l’adreça que has deposar on tindicarem ara no ha dhaver-hi dues barres // sinó una després de catalog.En aquesta primera línia AuthUserFile anirà la ruta a larxiu .htpasswd que estarà en la carpetacatalog/admin/.htpasswd. La resta de la ruta a aquest arxiu és el que heu col·locar en aquestalínia. Quedant alguna cosa així:AuthUserFile /xxx/xxx/xxx/xxx/catalog/admin/.htpasswd(si heu re nombrat la carpeta catalog a un altre nom serà llavors amb el nom que hagueuescollit).La resta amb aquesta línia que heu afegir a aquest arxiu .htaccess és el següent:AuthUserFile /xxx/xxx/xxx/xxx/catalog/admin/.htpasswdAuthGroupFile /dev/nullAuthName BenvingutAuthType Basicrequire valid-user(En AuthuserFile esborra l’adreça que he posat aquí, hi posa la ruta de l’adreça absoluta fins aaquest arxiu .htpasswd que estarà dins de catalog/admin com hem dit).Ja afegit això grava larxiu, si ho ha baixat amb FTP grava-ho igualment amb la mateixa extensióque laltre, seria:htaccess.txtSense el punt davant
 16. 16. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Els dos arxiushtaccess.txti htpasswd.txtShan de pujar mitjançant FTP dins de la carpeta admin (catalog/admin/htaccess.txt icatalog/admin/htpasswd.txt ) amb el FileZilla o Cute FTP o el programa que tinguis de FTP.Una vegada en el servidor els re nombres, mitjançant el programa de FTP prement amb el botódret del ratolí sobre larxiu i seleccionant en "rename" o re nombrar i els canvies els noms així:htaccess.txt a .htaccesshtpasswd.txt a .htpasswdi ja està fet.Per veure el resultat:Ara prova amb el teu navegador a entrar en aquesta carpeta que has protegit, serà alguna cosaaixí:http://www.eteudomini.com/catalog/admin/Et sortirà una finestra petita si tot ha anat bé. En ella has de posar el nom dusuari en la casellaque correspon i la contrasenya que havies triat al principi en la casella de contrasenya i podràsentrar (no vagis a posar la contrasenya xifrada en la casella de la contrasenya, això és unamesura de seguretat només per posar-la en el fitxer .htpasswd, escriu en la casella de lacontrasenya la que vas triar en principi).Si passa que no entres al admin i et demana una altra vegada que facis login, una vegada i unaaltra, és que la ruta a larxiu .htpasswd no és correcte, fixat de que no tingui barres dobles enl’adreça i que la ruta sigui correcta, que no hi hagi dues vegades catalog/admin.Sempre sortirà aquesta finestra mentre tinguis aquests dos arxius en la carpeta admin.Si fas servir el navegador Firefox hauràs d‘esborrar els arxius temporals en acabar, esborra elsarxius temporals tant de Firefox com dInternet Explorer, sobretot en cas de ser un ordinadorcompartit.Des instal·lació: En cas de voler desinstal·lar aquesta funció, has de connectar-te mitjançantFTP i esborrar de larxiu .htaccess la part que hem introduït i després esborrar larxiu .htpasswduna vegada comprovis que ja no et demana usuari i contrasenya.Avisos de la capçalera del catàlegErrors o "Avisos" que apareixen després dinstal·lar osCommerce:
 17. 17. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Segurament us apareixeran dos warnings o avisos en la part superior del catàleg si heu fet lainstal·lació com hem indicat aquí, sinó possiblement sortiran tres Avisos en la part superiorAvís: El directori dinstal·lació existeix en: /.../catalog/install. Per raons de seguretat, eliminiaquest directori completament. Has desborrar la carpeta install, el seu contingut i la carpetaaquesta. Es troba a catalog/install.A això ens referíem abans.Avís: Es pot escriure en el fitxer de configuració: /.../catalog/includes/configure.php. Endeterminades circumstàncies això pot suposar un risc , per favor corregeixi els permisosdaquest fitxer.Si t’aparegués aquest error: Backup directory does not exist. Please set this in configure.php(Error: el directori de backup no existeix. Per favor, estableixi-ho en configure.php) Has decrear una carpeta anomenada backup dins de la carpeta admin i donar-li permisos CHMOD777.Canviï els permisos també dels següents arxiusPer canviar els permisos de les següents carpetes i arxius ha de connectar-shi mitjançant unprograma de FTP, com el FileZilla o Cute FTP i una vegada connectat buscar les següentscarpetes i arxius, i prémer sobre la carpeta o arxiu amb el botó dret, apareixerà un petit menúcontextual, sha de seleccionar en el cas del programa FileZilla sobre la opció "atributtes" iapareixerà la finestra de selecció de permisos CHMOD daquesta carpeta que hagi seleccionato arxiu, aquí ha de canviar la numeració que apareix que indiquem a continuació:Posar els permisos CHMOD de la carpetes:catalog/images en 777catalog/admin/images/graphs en 777/catalog/admin/includes en 755catalog/includes en 755Si us dóna un altre error com a aquest:Avís: El directori per guardar dades de sessió no existeix: /tmp. Les sessions no funcionaran finsque no es corregeixi aquest error.Llavors heu crear una carpeta anomenada backup dins de la carpeta admin i posar-li depermisos 777 (aquest pas ja l’hem vist abans).
 18. 18. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/És aconsellable que creeu una pàgina en blanc anomenada index.html i que la pugeu dins de lacarpeta images en catalog/imagesTècniques i trucs de protecció i seguretat en el catàleg osCommercePer evitar laccés a ladministració, la indexació de les imatges del catàleg, per evitar elhotlinking i que altres webs no facin servir les nostres imatges, que la pàgina no es mostri enframes sota el domini dun altre lloc, que no es llisti o no es visualitzi el codi dels arxius delcatàleg, evitar lús darxius o carpetes amb permisos CHMOD 777, i lús de larxiu robots.txt.Les següents mesures d’alguns llocs dhospedatges disposen dopcions en el panell de controlper realitzar-les, en cas de no tenir-les pot activar-les manualment com se li indicarà acontinuació.Principal abans de res:Realitzar periòdicament un backup / Copia de seguretat de tots els arxius del catàleg i de labase de dades:Això ho podem fer en el panell de control de lhospedatge del catàleg si existeix alguna opcióde realització de còpia de seguretat dels arxius, o bé fer-ho manualment descarregant elcatàleg i guardant-lo en un lloc segur.La base de dades si es té la mateixa opció en el panell de control o bé mitjançant PHPmyAdminen la opció Exportar, fer una còpia de seguretat.Realitzar-ho periòdicament o davant grans modificacions en els arxius.Hotlinking : evitar que altres webs facin servir les nostres imatges del catàleg.Altres pàgines webs poden enllaçar les nostres imatges i consumir el nostre ample de banda,per evitar això es realitza de la següent forma:Requisits:1. Catàleg allotjat en un servidor Linux amb servidor web Apache2. Ús permès darxius .htaccess3. Mòdul rewrite activat en el servidor, (mod_rewrite).4. Directiva RewriterCond permesa en larxiu .htaccess.5. Arxiu .htaccess en el directori arrel del seu lloc amb el codi que sindicarà a continuació.En el directori arrel del seu lloc ha de tenir un arxiu .htaccess en el qual afegirà el següent codi.Si vostè té el seu catàleg per a que es mostri en el directori arrel (www.elseudomini.com)llavors tindrà un arxiu .htaccess ja, si en canvi té el seu catàleg dins del directori catalog i unaltre, haurà de crear si no té aquest arxiu en el directori arrel del seu lloc o arxiu:
 19. 19. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Directori arrel del seu lloc (www.elseudomini.com) /.htaccessEl codi a afegir és el següent:RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(.+.)?elseudomini.com/ [NC]RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$RewriteRule .*.(jpe?g|gif|bmp|png)$ - [F]En aquest codi vegi que on apareix: "elseudomini" ha de substituir aquesta paraula pel seudomini, sense posar .com o .net o .org ,.... només el nom del domini i on apareix "com" si elseu domini acaba en .com ha de deixar-ho així, si el seu és .net canviï com per net, si és org oés o un altre canviï com per la extensió del seu domini.Si no té un arxiu .htaccess en el seu directori arrel comprovi en el panell de control delhospedatge del seu catàleg si té alguna aplicació FTP o administrador darxius, i vegi els arxiusdel seu lloc, és possible que aquest tipus darxius només ho vegi des de aquí i no amb unprograma de FTP que hagi connectat al seu lloc, si ho veu i té el catàleg en el directori arrelhaurà d’editar aquest arxiu i afegir aquest codi da dalt. Si no té en el seu directori arrel unarxiu .htaccess n’haurà de crear un de la següent forma: en el bloc de notes afegeixi aquestcodi amb el seu domini i extensió de domini, i guardi larxiu amb nom htaccess.txt, despréspugi’l mitjançant FTP al seu directori arrel, després re nombril a .htaccess.Si funciona correctament, primerament, en visitar el seu catàleg veurà les imatges, en cas deno veure-les és que ha posat malament la segona línia on hauria d’aparèixer el seu domini,comprovi que no té elseudomini.com.com si ho té així, esborri aquest .com, o bé pot ser queno compleixi alguns dels requisits que shan indicat per poder utilitzar aquesta funció.No mostrar la pàgina en frames: Un altre lloc web podria, mitjançant frames, mostrar el seucatàleg o alguna pàgina del mateix catàleg sota el domini daquest lloc, es veuria el seu catàlegamb un altre domini o bé dins d’algun frame daquesta pàgina.Evitar la visualització del codi dels arxius del catàleg: En el panell de control de lhospedatgedel seu lloc pot haver-hi una opció que no permeti visualitzar el codi dels arxius dalgunacarpeta, osCommerce porta un arxiu .htaccess en la carpeta catalog/includes/ que realitzaaquesta funció, en cas de no portar-lo l’haurà de crear, el seu contingut és el següent:Order Deny,AllowDeny from allAixò no permet veure el contingut daquests arxius.Evitar llistar els arxius dun directori: Si vostè instal·la osCommerce tal i com ve per defecte ivisita el seu catàleg afegint el directori images, veurà una llista dels arxius, arxius d’imatges enaquest cas, del seu catàleg, en www.elseudomini.com/catalog/images
 20. 20. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Això no és convenient perquè es poden baixar totes les imatges a més a més que daquestamanera es poden veure els arxius de qualsevol directori.Per evitar això hi ha opcions en el panell de control del seu hospedatge que eviten veure elsarxius dun director.Evitar lús de carpetes o arxius amb permisos CHMOD 777 (descriptura i lectura per tots):Mantenir carpetes o arxius amb aquests permisos és un risc pel catàleg, però per exemple perafegir productes nous al catàleg, aquests tenen imatges / fotografies daquests productes, i lacarpeta catalog/images/ ha de tenir permisos CHMOD 777 per poder guardar aquestesimatges daquests nous productes. Mentre es treballa amb osCommerce i s’afegeix un nouproducte lusuari que ho fa és Apache, aquest usuari Apache no té permisos per poder guardararxius en aquesta carpeta si aquesta carpeta images amb permisos 755 (només escriptura pera lusuari FTP i lectura pels demès). Pel que es veu obligat a haver de posar permisos 777(escriptura i lectura per tots) per poder guardar aquestes noves imatges en la carpeta images,sent de gran risc per als seus arxius això. Pot recórrer a canviar els permisos de la carpetaimages a 777 només quan afegeixi nous productes o bé fer el següent perquè amb permisos755 pugui afegir imatges.Solució: Això es realitza canviant lusuari propietari daquesta carpeta images, també serveixper a qualsevol altra carpeta o arxiu:En el moment dinstal·lar osCommerce, quan hagi acabat la instal·lació d’osCommerce, entri enla secció dadministració d’osCommerce i vagi al menú Eines, dins seu vagi al submenú Arxius,entrarà així en lAdministrador darxius d’osCommerce, vora la carpeta images hi veurà queapareix com a propietari daquesta carpeta el nom dusuari de FTP que tingui per al compte deFTP en el panell de control del seu hospedatge.Ara sense tancar la finestra on veu la secció de l’admin del seu catàleg, obri una altra finestradel navegador i entri en el compte de lhospedatge del seu lloc, i en el panell de control delhospedatge entri en ladministrador darxius o webFTP que posseeixi, o mitjançant elprograma de FTP que usés per pujar els arxius d’osCommerce, i re nombri aquesta carpeta aimages2 o un altre nom, després haurà de, mitjançant el panell de control del seu allotjament,canviar els permisos CHMOD de la carpeta catalog, o bé si no va utilitzar aquesta carpeta i téels arxius en el directori arrel del seu lloc tindrà que canviar els permisos de la carpeta públicadel seu lloc, a 777 (permís d’escriptura per a tots), només ho farà pel següent:En Administrador darxius d’osCommerce premi en el botó "nova carpeta" que es troba al finaldaquesta pàgina, i en la pàgina que carregués (no es veuran imatges però si text en la pàgina,és temporal) escrigui en la casella del nom de la nova carpeta, el nom images, i premi en elbotó per crear-la.Amb això tindrà creada aquesta carpeta amb lusuari Apache, que és el que en afegir nousproductes, utilitzarà els permisos dApache, i amb 755 podrà afegir imatges a aquesta carpetaimages.Després daixò torni a canviar els permisos de la carpeta catalog o la carpeta publica del seulloc, segons fos el seu cas, a 755 o com estigués abans de canviar-los a 777. Això és important
 21. 21. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/que ho faci per no córrer el risc de tenir aquesta carpeta amb permisos descriptura per aqualsevol.Per tenir els arxius que tenia abans la carpeta images haurà en el panell de control delhospedatge del seu lloc, canviar els permisos daquesta carpeta a 777 i pujar o canviar elsarxius de la seva antiga carpeta images, la que va re nombrar abans, a la nova carpeta, i unavegada fet això canviï de nou els permisos de la nova carpeta images de 777 a 755. Desprésdaixò esborri lantiga carpeta images que va re nombrar abans.Arxiu robots.txt perquè els cercadors no indexin arxius o pàgines del catàleg:En la carpeta catalog/includes/ sol trobar-se aquest arxiu que ha de moure a la carpeta arrel dela seva web, o bé crear-ho en aquesta localització, tindrà aquest contingut per defecte:User-agent: *Disallow: /admin/Disallow: /download/Disallow: /images/Disallow: /includes/Disallow: /pub/Amb això sindica que els cercadors o bots no busquin pàgines o arxius per indexar dinsdaquests directoris.osCommerce perquè pugui instal·lar-ho en el seu ordinador requereix de diverses aplicacions:· El llenguatge PHP.· El servidor Apache.· La base de dades MySQL.· Un administrador de base de dades MySQL com és PHPMyAdmin.Aquestes aplicacions les pot instal·lar per separat o bé recórrer a paquets instal·ladors que lesinclouen i centralitzen l’administració daquestes eines. Un daquests paquets instal·ladors ésEasyPHP.Amb aquest tutorial podrà instal·lar un o diversos catàlegs d’osCommerce en el seu ordinador,sota windows, i podrà realitzar pràctiques o aprendre el seu funcionament, instal·larcontribucions o fer modificacions de prova.També podrà realitzar tota la instal·lació i personalització del seu catàleg en el seu ordinadorper posteriorment pujar-ho a un servidor web on allotjar-ho.
 22. 22. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Nota: Aquest tutorial NO és per crear un servidor de pàgines webs amb el catàlegd’osCommerce al que saccedeixi a la traves dInternet.En aquest tutorial expliquem amb detall des de 0 tot el procés dinstal·lació daquestesaplicacions que realitzarem amb EasyPHP i també la posterior instal·lació d’osCommerce enlordinador sobre windows.Protecció de la carpeta adminEn aquest cas duna instal·lació en lordinador en la qual no saccedeix des de lexterior no ésnecessari, per una instal·lació en un servidor web en Internet si.En cas de voler protegir laccés es pot realitzar inserint el següent codi en larxiu .htaccess queestà dins de la carpeta admin:Order deny,allowallow from 127.0.0.1deny from allAixò indica que només es pot entrar en aquesta carpeta des dun accés local en la màquina, sifos el cas que es pogués accedir des de lexterior mitjançant internet.Des de lordinador en què aquest instal·lat osCommerce sentra directament sense que demanicontrasenya.Per saber més, pot consultar el FAQ de EasyPHP a l’adreça:http://www.easyPHP.org/faq.PHP3?lang=es#15(Si no pot crear un arxiu .htaccess en windows perquè no li permet crear fitxers sense nom, hopot fer amb el bloc de notes, posi el codi indicat a dalt i en guardar-ho seleccioni en Tipusdarxius "Tots els arxius" i posi de nom .htaccess).Treballar amb aquesta instal·lació d’osCommerceCada vegada que es vulgui utilitzar l’osCommerce de la instal·lació en l’ordinador que s’ha fet,s’hauran d’inicialitzar els serveis d’apache i MySQL.Per fer això nhi ha prou amb prémer en lenllaç a EasyPHP, que es troba en Botó dInici>>Totsels programes->EasyPHP->EasyPHP.La finestra que inicia tant el servidor Apache com la base de dades MySQL es mostra, desprésamb posar l’adreça de la pàgina o bé prement amb el botó dret del ratolí sobre la iconaIniciada EasyPHP que es troba en la barra destat al costat del rellotge (la part de baix a ladreta) hi apareixerà un petit menú contextual, seleccionant llavors en Administració apareix la
 23. 23. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/finestra de EasyPHP on estan tots els "àlies" i demès enllaços, sha de prémer sobre el "àlies"que varem crear per la instal·lació d’osCommerce i sortirà la finestra del catàleg, De no iniciarel servidor Apache i MySQL no apareixerà el catàleg.En cas de voler instal·lar osCommerce en un servidor en Internet la configuració és diferent i téalguns passos mes, en aquest cas vegi el tutorial per instal·lació d’osCommerce en un servidoren Internet (anterior).Errors possibles en l’adminError 1064 – Error de sintaxis -20, 20 en la línia 1.Aquest error pot aparèixer en entrar en administració, en Clients > Comandes, se sol donar eninstal·lar osCommerce en lordinador i no en instal·lar-ho en un servidor web encara que en casde que passi això la solució és:En larxiu:catalog/includes/classes/split_page_results.phpEn la línia 67:$this->sql_query .= " limit " . $offset . ", " . $this->number_of_rows_per_page;substituir això pel següent:$this->sql_query .= " limit " . max($offset, 0) . ", " . $this->number_of_rows_per_page;I per últim en larxiu:catalog/admin/includes/classes/split_page_results.phpEn la línia 38:$sql_query .= " limit " . $offset . ", " . $max_rows_per_page;substituir això pel següent:$sql_query .= " limit " . max($offset, 0) . ", " . $max_rows_per_page;I ja ho tenim solucionat!
 24. 24. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Altres errors possiblesSi aparegués un error similar a aquest:Warning: MySQL_connect(): Accés negat per a usuari: root@localhost (Fent servir clau: SI) in...catalogincludesfunctionsdatabase.PHP on line 19Unable to connect to database server!Comprovi en larxiu:catalog/includes/configure.phpAproximadament per la línia 40 on apareix això:define(DB_SERVER_PASSWORD, );Si ha posat contrasenya entre les dues cometes, haurà d’esborrar-la.define(DB_SERVER_PASSWORD, contrasenya);Deixant-la buida:define(DB_SERVER_PASSWORD, );Guardi els canvis i ara podrà veure el catàleg. Si en l’admin li passés el mateix, hauria decomprovar també larxiu:catalog/admin/includes/configure.phpAcaba aquí la instal·lació d’osCommerce en el PC. Per entrar en la part d’administraciód’osCommerce, per veure l’administració d’osCommerce premi en el botó Administration Toolde la ultima finestra de la instal·lació o bé vagi a l’adreça:http://localhost/àlies_que_va_escollir/catalog/adminApareixerà la part d’administració del seu web (en local) d’osCommerce.adminAquesta part conté dades de interès:· Un llistat en la part esquerra que conté dades com número de comandes, clients, comentaris,quantitat de productes totals del catàleg, etc...
 25. 25. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/· Uns menús en la resta: Configuració, mòduls, catàleg,..., eines, i en cadascun hi ha diversossubmenús encara que aquí no es mostren tots els que hi ha. Prement en un menú o submenúentrareu en la part d’administració.Com instal·lar l’osCommerce en el PC amb l’ajuda de EasyPHP1. Descomprimir els arxius d’osCommerce: una vegada que ho descomprimeixi obtindrà elsegüent: carpeta osCommerce que conté a dins, diversos arxius dajuda, llicència..., i duescarpetes:carpeta extres (dins té diversos arxius i carpetes, aquesta carpeta i el seu contingut no ésnecessària per a la instal·lació, són extres).carpeta catalog (carpeta que conté tots els arxius necessaris per al funcionamentd’osCommerce, conté el següent:carpeta admin : (conté tots els arxius de la part d’administració de la web).carpeta downloadcarpeta images : (conté les imatges o gràfics que s’utilitzen en la web).carpeta includes : (conté mòduls, les parts de la web, els idiomes...).carpeta install : (conté els arxius d’instal·lació d’osCommerce, només s’utilitzen en lainstal·lació i al final per seguretat sha desborrar tot el seu contingut i la carpeta install (ja esdirà quan en el tutorial)).carpeta pubA més a més daquestes carpetes hi ha arxius .PHP necessaris. La carpeta que susés és lacarpeta catalog i tot el seu contingut.Per utilitzar-ho amb EasyPHP per una instal·lació d’osCommerce en el PC heu de descomprimirlarxiu zip que heu descarregat d’osCommerce en una carpeta a la qual accedirà EasyPHP.En lexemple daquest tutorial hem creat la carpeta:C:htdocsosCommerce1. Dins del disc dur C: s’ha de crear una carpeta anomenada htdocs (o qualsevol altre nomque desitgi: www, html_public, etc, en el cas daquest tutorial hem fes servirt htdocs), dinsdaquesta carpeta crear una altra anomenada osCommerce, quedant així:C:htdocsosCommerceOpció 1: Col·locar la carpeta catalog dins de C:htdocsosCommerce i quedaria així:
 26. 26. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/C:htdocsosCommercecatalogOpció 2: Els arxius i carpetes que estan dins de la carpeta catalog els col·loquem directamentdins de la carpeta C:htdocsosCommerce. Quedaria així:C:htdocsosCommerceOpció 3: Igual que la opció 1 però la carpeta catalog la re nombrem amb un altre nom, perexemple: botiga, shop,...:C:htdocsosCommercebotiga(EasyPHP té una carpeta anomenada www on pot col·locar els arxius també).2. Crear una carpeta anomenada backup dins de la carpeta de admin. Quedaria així:catalog/admin/backupAixò evita un missatge derror que sortirà al final si no sha creat.Procés dinstal·lació d’osCommerce en el PCSi els arxius els guardo dins de la carpeta www de EasyPHP (C:Arxius deprogramaEasyPHPwww) segueixi pel pas 2.2 de creació de la base de dades, en cas dedescomprimir-ho en una altra carpeta segueixi pel següent pas 2.1En lexemple ho hem descomprimit en:C:htdocsosCommercecatalog
 27. 27. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/2.1 Crear un Àlies en EasyPHP:Prem amb el botó dret del ratolí sobre la icona Iniciada EasyPHP de EasyPHP que esta en lasafata destat, al costat del rellotge, sortirà un menú contextual sobre el punter. SeleccioniAdministració s’obrirà una finestra del navegador amb l’adreça http://127.0.0.1/home/ ohttp://localhost/home/ i que mostra el següent:Administració EasyPHP:(Perquè funcioni correctament ha destar iniciat Apache i MySQL, sempre pot iniciar EasyPHPprement en lenllaç en el menú del botó inici >> Tots els programes >> EasyPHP >> EasyPHP, encas de no estar iniciat veurà la icona Iniciada EasyPHP en la safata de sistema al costat delrellotge, aquí sha de veure si està iniciat Apache i MySQL, estarà parpellejant aquest puntvermell, si no, premi dues vegades sobre aquesta icona, sortirà una finestra on apareixeràinformació sobre Apache i MySQL, cadascun té un botó, si prem sobre un daquests botonsapareixerà un desplegable en el que podràs escollir iniciar si no està iniciat un dels dos. Arapremi actualitzar en el navegador i hauria de sortir la pàgina amb la imatge a dalt).Crear àlies:A la dreta dApache hi ha escrit: "Àlies". Just a sota d’àlies, hi ha una icona en forma de carpetai al costat escrit apareix: afegir. Prémer sobre afegir. Apareixerà el següent: Afegir àlies.Ompleneu la casella del punt 2 amb el àlies que vulgueu posar, com és per instal·larosCommerce n’hi ha prou amb posar osCommerce o un altre nom que serveixi per identificar-ho, en el nostre exemple li hem posat en la casella número 2 daquesta pantalla dàlies:osCommerce.En la casella número 3 cal posar la ruta on estan els arxius descomprimits d’osCommerce, siho teniu en una carpeta en C:osCommerce per exemple, seria posar: c:osCommerce. Tambépodeu col·locar-ho dins de la carpeta www de EasyPHP, però si voleu instal·lar diverses cosesmés o diverses webs diferents d’osCommerce podeu fer-ho amb aquest mètode:En lexemple que realitzarem en aquest tutorial ho hem instal·lat en C:htdocsosCommerce, icom osCommerce té la carpeta catalog del catàleg posem en aquesta casella, en aquestexemple: C:htdocsosCommercecatalogPer realitzar-ho hem creat una carpeta anomenada htdocs dins del disc dur en C:, dinsdaquesta carpeta hem creat una altra anomenada osCommerce.osCommerce com se sol instal·lar per defecte en una carpeta anomenada catalog, la qual cosaposem al final en aquesta casella número 3: C:htdocsosCommercecatalogPrem en el botó OK que apareix una mica mes a baix i apareixerà després daixò el següent:
 28. 28. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Alias osCommerceAra apareixerà el àlies que hagi triat, en lexemple daquest tutorial és: osCommerce i l’adreçaon es troben els arxius d’osCommerce, la ruta és: C:htdocsosCommercecatalogEncara falta realitzar més passos però quan acabi la instal·lació podrà veure la seva pàginad’osCommerce en el cas de lexemple en:http://localhost/osCommerce/catalogO bé:http://127.0.0.1/osCommerce/catalogO bé des de ladministrador de EasyPHP prement en el àlies->osCommerce que és un accésdirecte.Els següents passos per acabar la instal·lació són crear la base de dades i començar el procésd’instal·lació d’osCommerce com veurem a continuació.2.2. Creació de la base de dades:Novament, entreu a l’Administració de EasyPHP, prement amb el botó dret del ratolí sobre laicona de EasyPHP Iniciat EasyPHP en la safata de sistema i seleccioneu Administració.Apareixerà de nou la pàgina http://127.0.0.1/home/Àlies osCommerce:En el tercer quadre vermell, en PHPMyAdmin, al costat apareix Gestió BBDD, premi sobreGestió BBDD (això obre una altra finestra amb l’adreça http://127.0.0.1/MySQL/) és elPHPMyAdmin, és un administrador de bases de dades MySQL que està realitzat en llenguatgePHP:PHPMyAdminFixeu-vos en aquesta pàgina en la part superior sota el titulo: Benvingut a PHPMyAdmin...Hi ha el següent:MySQLJust a sota, hi ha crear nova base de dades i hi ha una casella buida, en aquesta casella enblanc escriu el nom de la base de dades que vulgueu per a la base de dades que faràs servir perosCommerce en el PC, per exemple pot posar: osCommerceBDI en la casella que està al costat on està seleccionat Collation, és un desplegable, prem en ellsobre la fletxa per veure el desplegable: collation.
 29. 29. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Just a sota de la primera opció Collation està en blanc i a sota hi ha més opcions, seleccionaaquesta casella que està en blanc perquè no aparegui res.Premi el botó CrearSi no hi ha error es crearà la base de dades amb el nom que li haguem assignat.Apareixerà: Base de dades creada correctament,...Consulta SQL:...Amb això sha creat la base de dades.Les dades del compte de la base de dades que necessités saber:· Per la instal·lació d’osCommerce i que heu danotar seran:Nom de la base de dades: en lexemple li assignem: osCommerceBD serà el nom que heuescollit en el pas anterior.Usuari MySQL: rootSempre que instal·leu osCommerce en lordinador amb EasyPHP, root és sempre el nomdusuari de la base de dades.Contrasenya: en blanc.No tindrà contrasenya, en aquest cas en local amb EasyPHP no té, i només es connecta a labase de dades des del PC.Lusuari té tots els privilegis per poder treballar.La base de dades estarà buida, només estarà creada, en el procés de instal·lació osCommercees crearan totes les taules de la base de dades, això serà en els següents passos.2.3. Començar la instal·lació d’osCommerceEasyPHP IniciatJa tenim creada la base de dades, ha destar activat EasyPHP, la icona Iniciada EasyPHP amb elpunt vermell intermitent, i si es posiciona el punter damunt, apareixerà un globus d’informacióEASYPHP (Iniciat).Àlies creat en EasyPHP.Base de dades creada.1. Obri una finestra del navegador i escrigui l’adreça:
 30. 30. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/http://localhost/àlies_que_va_escollirEn lexemple donat en aquest tutorial seria:http://localhost/osCommerce/En canvi si els arxius d’osCommerce els va descomprimir en la carpeta www de EasyPHP heude posar només l’adreça http://localhost/També podeu prémer amb el botó dret del ratolí sobre la icona de EasyPHP de la safata desistema Iniciat EasyPHP, sortirà un desplegable i escolliu la opció Administració.Apareixerà la pàgina local d’administració de EasyPHP:Àlies osCommercePrement ara sobre el àlies que vares crear apareixerà la pàgina de benvinguda de la instal·laciód’osCommerce, en lexemple el àlies que varem crear es diu osCommerce i seguim prementsobre el nom osCommerce.Finestra de benvinguda d’osCommercePremi en Install.A la finestra següent "New Installation" – premi New Installation.Hi ha dues caselles en aquesta finestra:Import / Catalog Database.Deixar marcada, ja que això és perquè osCommerce instal·li les taules de la base de dades queva a necessitar després per funcionar.Automatic Configuration:Ha destar marcada perquè les dades de configuració que anem a donar amb aquestainstal·lació es guardin en els arxius corresponents de configuració dl’osCommerce (aquestsarxius són catalog/includes/configure.php i catalog/admin/includes/configure.php)Prémer en el botó Continue.Database Import.New InstallationHa demplenar les caselles amb les dades de la base de dades que vares crear en els passosanteriors.
 31. 31. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Database Server:localhostServidor de la base de dades, és l’adreça on es troba la base de dades en aquest servidor,dependrà de cada servidor, en aquest cas per a les instal·lacions en lordinador amb EasyPHPsempre és localhost (si fora a realitzar una instal·lació en un lloc dhospedatge serien altresdades, hauria de per a això el tutorial de instal·lació d’osCommerce en un lloc web (mésamunt)).Username: rootAquest és el nom dusuari del compte que hagis creat, amb EasyPHP sempre és root, no s’hade posar un altre ja que EasyPHP assigna aquest quan vas crear la base de dades.Password: En blancEn el cas aquest dinstal·lar-ho amb EasyPHP en local sempre és sense contrasenya.Database name:Nom de la base de dades que li hagi assignat en el moment de la creació de la base de dades.Si recorda, en lexemple li assignem el nom: osCommerceBDPersistent Connections: Deixar en blanc aquesta casella.Nota: Persistent connections should be disabled for shared servers.Session Storage:Marcar en Files (ve així per defecte)Aquí ha de marcar on vulgui que es guardin les dades de les sessions: en un arxiu o en la basede dades, si marca Database guardarà les sessions en la base de dades, i si marca Files esguardaran les sessions en un arxiu del disc dur, però haurà de crear en la carpeta arrel del seudisc dur una carpeta anomenada tmp És on es guardaran les sessions quan es visita la pàgina,en aquest cas quan vostè la visiti, aquests arxius que es varen crear es poden esborrar quanvulgui.Després de realitzar això premi en el botó ContinuarTest connection successfulTest connection succesfulI si ens fixem a sota de tot, aquesta adreça indica on està larxiu sql (el que conté les taules dela base de dades d’osCommerce que sinseriran en la base de dades en els passos següents).
 32. 32. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Prémer llavors el botó ContinueApareixerà ara la finestra en la qual informa que sha importat correctament les taules de labase de dades des del fitxer oscommerce.sql que indicàvem abans.Importat de la base de dades correcte.The database import was successful!Prémer llavors en el botó ContinueApareixerà una pantalla amb la configuració d’osCommerce de la instal·lacióosCommerce ConfigurationAquestes caselles apareixeran emplenades per si soles, no cal canviar res.WWW Address:Adreça http del catàleg de la botiga, amb catalog/ al final, serà alguna cosa així:http://localhost/àlies_que_vull_escollir/catalog/En àlies_que_vull_escollir apareixerà el àlies que vareu escollir al principi per osCommerce.En lexemple daquest tutorial usem el àlies osCommerce, i així ens apareix en aquesta casella:http://localhost/osCommerce/Webserver Root Directory:Això és l’adreça absoluta de la seva pàgina web, l’adreça absoluta (absolute path)és la ruta a lacarpeta on estan els arxius d’osCommerce en lordinador, la ruta des de C: fins a /catalog/En lexemple daquest tutorial els arxius d’osCommerce els varem posar enc:/htdocs/osCommerce/catalog/, i així ens apareix en aquesta casellaHTTP Cookie Domain:Aquesta és l’adreça normal del seu web sense el /catalog/ i sense http:// És on es guarda lescookies posarà:localhostHTTP Cookie Path:En lexemple daquest tutorial ens apareix: /osCommerce/Enable SSL Connections:
 33. 33. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware(C) Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Deixeu-la en blanc aquesta casella.Prem en el botó ContinueDe nou apareixerà la finestra:database importPerò ara apareixerà amb les dades farcides.Premi en el botó ContinueI ara sortirà la finestra:La configuració ha estat correcta!En aquesta finestra apareixen dos botonsO catalogO Administration ToolPer veure el catàleg premi en el botó catalog, per veure la administració d’osCommerce premien el botó Administration ToolPrement obrir en el botó catalog s’obrirà una nova finestra del navegador que mostra laportada del catàleg d’osCommerce.Enhorabona!!! Ja hem vist en aquest tutorial com primer instal·lar i administrar osCommerceen un servidor web i en la segona part com instal·lar-ho a través de EasyPHP en un servidorweb local.

×