Presentació del protocol TCP/IP

257 views

Published on

Presentació del protocol TCP/IP

Més manuals a: http://www.exabyteinformatica.com

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació del protocol TCP/IP

  1. 1. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Presentació del protocol TCP/IPTCP/IP és un conjunt de protocols. La sigla TCP/IP significa "Protocol de control detransmissió/Protocol dInternet". Prové dels noms de dos protocols importants del conjunt deprotocols, és a dir, del protocol TCP i del protocol IP.En alguns aspectes, TCP/IP representa totes les regles de comunicació per a Internet i es basaen la noció dadreça IP, és a dir, en la idea de brindar una adreça IP a cada equip de la xarxaper poder enrutar paquets de dades. A causa de que el conjunt de protocols TCP/IPoriginalment es va crear amb finalitats militars, està dissenyat per complir amb una certaquantitat de criteris, entre ells:· Dividir missatges en paquets.· Utilitzar un sistema dadreces.· Enrutar dades per la xarxa.· Detectar errors en les transmissions de dades.El coneixement del conjunt de protocols TCP/IP no és essencial per a un simple usuari, de lamateixa manera que un espectador no necessita saber com funciona la seva xarxa audiovisualo de televisió. No obstant això, per a les persones que desitgen administrar o oferir suporttècnic en una xarxa TCP/IP, el seu coneixement és fonamental.La diferència entre estàndard i implementacióEn general, TCP/IP relaciona dues nocions:· La noció destàndard: TCP/IP representa la manera en la qual es realitzen les comunicacionsen una xarxa; la noció dimplementació: la designació TCP/IP generalment sestén a programaribasat en el protocol TCP/IP. En realitat, TCP/IP és un model laplicació del qual de la xarxal’utilitzen els desenvolupadors. Les aplicacions són, per tant, implementacions del protocolTCP/IP.TCP/IP és un model de capesPer poder aplicar el model TCP/IP en qualsevol equip, és a dir, independentment del sistemaoperatiu, el sistema de protocols TCP/IP sha dividit en diversos mòduls. Cadascun daquestsrealitza una tasca específica. A més a més, aquests mòduls realitzen les seves tasques undesprés de laltre en un ordre específic, és a dir que existeix un sistema estratificat. Aquesta ésla raó per la qual es parla de model de capes.
  2. 2. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/El terme capa sutilitza per reflectir el fet de que les dades que viatgen per la xarxa travessendiferents nivells de protocols. Per tant, cada capa processa successivament les dades (paquetsdinformació) que circulen per la xarxa, els afegeix un element dinformació (anomenatencapçalat) i els envia a la capa següent.El model TCP/IP és molt similar al model OSI (model de 7 capes) que va ser desenvolupat perlOrganització Internacional per a lEstandardització (ISO) per estandarditzar les comunicacionsentre equips.Presentació del model OSIOSI significa Interconnexió de sistemes oberts. Aquest model va ser establert per la ISO perimplementar un estàndard de comunicació entre equips duna xarxa, això és, les regles queadministren la comunicació entre equips. De fet, quan van sorgir les xarxes,cada fabricantcomptava amb el seu propi sistema (parlem dun sistema patentat), amb la qual cosacoexistien diverses xarxes incompatibles. Per aquesta raó, va ser necessari establir unestàndard.La funció del model OSI és estandarditzar la comunicació entre equips perquè diferentsfabricants puguin desenvolupar productes (programari o maquinari) compatibles (sempre quesegueixin estrictament el model OSI).La importància dun sistema de capesLobjectiu dun sistema en capes és dividir el problema en diferents parts (les capes), dacordamb el seu nivell dabstracció.Cada capa del model es comunica amb un nivell adjacent (superior o inferior). Per tant, cadacapa utilitza els serveis de les capes inferiors i els hi proporciona a la capa superior.El model OSIEl model OSI és un model que comprèn 7 capes, mentre que el model TCP/IP té només 4. Enrealitat, el model TCP/IP es va desenvolupar gairebé a la vegada que el model OSI. És per aixòque està influenciat per aquest, però no segueix totes les especificacions del model OSI.La capa física defineix la manera en la qual les dades es converteixen físicament en senyalsdigitals en els mitjans de comunicació (polsos elèctrics, modulació de llum, etcètera).La capa denllaç de dades defineix la interfície amb la targeta dinterfície de xarxa i com escomparteix el mitjà de transmissió.La capa de xarxa permet administrar les adreces i l’enrutament de dades, és a dir, la seva rutaa través de la xarxa.
  3. 3. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/La capa de transport sencarrega del transport de dades, la seva divisió en paquets iladministració de potencials errors de transmissió.La capa de sessió defineix linici i la finalització de les sessions de comunicació entre els equipsde la xarxa.La capa de presentació defineix el format de les dades que gestiona la capa daplicació (la sevarepresentació i, potencialment, la seva compressió i xifrat) independentment del sistema.La capa daplicació li brinda aplicacions a la interfície. Per tant, és el nivell més proper alsusuaris, administrat directament pel programari.El model TCP/IPEl model TCP/IP, influenciat pel model OSI, també utilitza lenfocament modular (utilitzamòduls o capes), però només en conté quatre.Com es pot apreciar, les capes del model TCP/IP tenen tasques molt més diverses que les delmodel OSI, considerant que certes capes del model TCP/IP es corresponen amb diversos nivellsdel model OSI.Les funcions de les diferents capes són les següents:· Capa daccés a la xarxa: especifica la forma en la qual les dades s’han d’enrutar, sigui el quesigui el tipus de xarxa utilitzat.· Capa dInternet: és responsable de proporcionar el paquet de dades (datagrama).· Capa de transport: brinda les dades de enrutament, juntament amb els mecanismes quepermeten conèixer lestat de la transmissió;· Capa daplicació: incorpora aplicacions de xarxa estàndard (Telnet, SMTP, FTP, etcètera).A continuació sindiquen els principals protocols que comprenen el conjunt TCP/IP:· Aplicacions de xarxa TCP o UDP IP, ARP, RARP FTS, FDDI, PPP, Ethernet i xarxa danells.Encapsulació de dadesDurant una transmissió, les dades creuen cadascuna de les capes en el nivell de lequipremitent. En cada capa, se li agrega informació al paquet de dades. Això es diu encapçalat, és adir, una recopilació dinformació que garanteix la transmissió. En el nivell de lequip receptor,quan es travessa cada capa, lencapçalat es llegeix i després selimina. Llavors, quan es rep, elmissatge es troba en el seu estat original.
  4. 4. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/En cada nivell, el paquet de dades canvia el seu aspecte perquè se li afegeix un encapçalat. Pertant, les designacions canvien segons les capes:· El paquet de dades s’anomena missatge en el nivell de la capa daplicació.· El missatge després sencapsula en forma de segment en la capa de transport.Una vegada que sencapsula el segment en la capa dInternet, pren el nom de datagrama;finalment, es parla de trama en el nivell de capa daccés a la xarxa.Capa daccés a la xarxaLa capa daccés a la xarxa és la primera capa de la pila TCP/IP. Ofereix la capacitat daccedir aqualsevol xarxa física, és a dir, brinda els recursos que shan dimplementar per transmetredades a través de la xarxa.Per tant, la capa daccés a la xarxa conté especificacions relacionades amb la transmissió dedades per una xarxa física, quan és una xarxa dàrea local (Xarxa en anell, Ethernet o FDDI),connectada mitjançant línia telefònica o un altre tipus de connexió a una xarxa. Tracta elssegüents conceptes:· Enrutamiento de dades per la connexió.· Coordinació de la transmissió de dades (sincronització).· Format de dades.· Conversió de senyal (anàloga/digital).· Detecció derrors a la seva arribada.Afortunadament, totes aquestes especificacions són invisibles a lull de lusuari, ja que enrealitat és el sistema operatiu el que realitza aquestes tasques, mentre els controladors demaquinari permeten la connexió a la xarxa (per exemple, el controlador de la targeta dexarxa).La capa dInternetLa capa dInternet és la capa "més important" (si bé totes són importants a la seva manera), jaque és la que defineix els datagrames i administra les nocions dadreces IP.Permet l’enrutament de datagrames (paquets de dades) a equips remots juntament ambladministració de la seva divisió i construcció quan es reben.
  5. 5. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/La capa dInternet conté 5 protocols· El protocol IP.· El protocol ARP.· El protocol ICMP.· El protocol RARP.· El protocol IGMP.Els primers tres protocols són els més importants per a aquesta capa.La capa de transportEls protocols de les capes anteriors permeten enviar informació dun equip a un altre. La capade transport permet que les aplicacions que sexecuten en equips remots puguin comunicar-se. El problema és identificar aquestes aplicacions.De fet, segons lequip i el seu sistema operatiu, laplicació pot ser un programa, una tasca, unprocés, etc.A més a més, el nom de laplicació pot variar de sistema en sistema. És per això que shaimplementat un sistema de numeració per poder associar un tipus daplicació amb un tipus dedades. Aquests identificadors es denominen ports.La capa de transport conté dos protocols que permeten que dues aplicacions puguinintercanviar dades independentment del tipus de xarxa (és a dir, independentment de lescapes inferiors). Aquests dos protocols són els següents:· TCP, un protocol orientat a connexió que brinda detecció derrors.· UDP, un protocol no orientat a connexió en el qual la detecció derrors és obsoleta.La capa daplicacióLa capa daplicació es troba en la part superior de les capes del protocol TCP/IP. Conté lesaplicacions de xarxa que permeten la comunicació mitjançant les capes inferiors.Per tant, el programari en aquesta capa es comunica mitjançant un o dos protocols de la capainferior (la capa de transport), és a dir, TCP o UDP.Existeixen diferents tipus daplicacions per a aquesta capa, però la majoria són serveis de xarxao aplicacions brindades a lusuari per proporcionar la interfície amb el sistema operatiu. Espoden classificar segons els serveis que brinden:
  6. 6. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/· Serveis dadministració darxius i impressió (transferència).· Serveis de connexió a la xarxa.· Serveis de connexió remota.· Diverses utilitats dInternet.

×