Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manual de la zona d'administració de Zen cart

235 views

Published on

Manual de la zona d'administració de ZenCart.

Més manuals a: http://www.exabyteinformatica.com

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manual de la zona d'administració de Zen cart

 1. 1. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/MMMManual de la zona d’administració de Zenanual de la zona d’administració de Zenanual de la zona d’administració de Zenanual de la zona d’administració de Zen CCCCartartartartÍNDEXINTRODUCCIÓ A L’ADMINISTRACIÓ DE ZEN CART…………………………………3PAS 1 – CONFIGURACIÓ GENERAL DE ZEN CART……......……………………….……...41.1 LA MEVA BOTIGA………………………………........…………………..41.2 IMATGES…..………………………………………………………………....61.3 ENVIAMENTS / PAQUETS..…………………………………………………....71.4 TARGETES DE CRÈDIT..……………………………………………… ………71.5 LLISTAT DE PRODUCTES………………………………………………….....8PAS 2 – CONFIGURACIÓ I GESTIÓ DE LA PART PÚBLICA ……..…………….…… ….….92.1 CATEGORIES / PRODUCTES ………………………………………………....92.2 CONTROLADOR DE PREUS DE PRODUCTES…………………………………162.3 ATRIBUTS…..………………………………………………………………192.4 OFERTES……………………………………...……………………………222.5 PRODUCTES DESTACATS O FAVORITS……...…...………………………….23PAS 3 – MÒDULS DE PAGAMENT I ENVIAMENT......…………………………………...243.1 MÒDULS DE PAGAMENT...…………………………...……………………243.2 MÒDULS D’ENVIAMENT.…………………………………………………..283.3 TOTAL DE LA COMANDA..………………………………………………....32PAS 4 – CLIENTS I COMANDES...……………………………………………………...334.1 CLIENTS…………………………………………………………………...364.2 COMANDES...…………………………………………………………….364.3 GRUP DE PREUS…....……………………………………………………...374.4 NOTIFICACIONS DE PAGAMENT INSTANTANI DE PAYPAL……...……….…38PAS 5 – UBICACIÓ / IMPOSTOS.......…………………………………………………….395.1 PAÏSOS…………..…………………………………………………………395.2 ZONES……………...………………………………………………………405.3 DEFINICIÓ DE ZONES……..………………………………………………..405.4 TIPUS D’IMPOSTOS……...…………………………………………….……435.5 PERCENTATGE D’IMPOST..…………………………………………….…..43PAS 6 – LOCALITZACIÓ......………………………………………………….….………..456.1 MONEDES...……………………………………………………..………….456.2 ESTAT DE LES COMANDES..…………………………………….…………..47
 2. 2. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/PAS 7 – INFORMES..…………………………………………………………………….487.1 PRODUCTES VISTOS………………………………………………………..487.2 PRODUCTES COMPRATS...………………………………………………….487.3 TOTAL DE COMANDES DE CLIENTS….……………………………………..497.4 INVENTARI BAIX…...……………………………………………………….497.5 REFERITS A CLIENTS.....…………………………………………………….50PAS 8 – EINES....................……………………………………………………………....518.1 CONTROLADOR DE LA DISPOSICIÓ DE CAIXES………………… ………….518.2 ENVIAR EMAILS……………………………………………………………. 548.3 BUTLLETÍ I NOTIFICACIONS ……………………………………………… 548.4 QUI ESTA EN LÍNIA.....……………………………………………………….558.5 CONFIGURACIÓ D’ADMINISTRADORS......…………………………………...568.6 EMAIL DE BENVINGUDA.…………………………………………………...568.7 CÒPIES DE SEGURETAT…...………………………………………………...578.8 MÚLTIPLES IMATGES PER PRODUCTE..……………………….……………59
 3. 3. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/2
 4. 4. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Introducció a l’administració de Zen Cart:Per a la gestió de la botiga, aquesta disposa d’un gestor via Web, alqual s’hi accedeix en la següent direcció:http://www.elseudomini.com/carpeta_botiga/adminDesprés ha d’introduir el seu usuari i contrasenya en la següent pantalla.A l’introduir les dades requerides accedirà al panell d’administració de botigaZen Cart que ens mostrarà un petit resum de l’estat actual del seu Zen Cart:
 5. 5. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/PAS 1. - CONFIGURACIÓ GENERAL DE ZENCART:L’administració de Zen Cart es distribueix en 10 menúsdesplegables que engloben tota la gestió de la botiga virtual. Començaremexplicant el menú configuració ja que en aquest menú s’estableixen elsparàmetres més generals de Zen Cart els quals s’encarregaran delfuncionament general de la botiga i de identificar-nos en la Web.1.1 LA MEVA BOTIGA:En primer lloc haurem d’establir les dades administratives i representatives de lanostra empresa. Per això haurem de situar el ratolí en el menú desplegable“CONFIGURACIÓ” ipremeremen la opció “La meva botiga”:Localització: Configuració -> La meva botigaPer a editar qualsevol d’aquestes opcions només haurem de prémer ambel ratolí sobre ella i se ens obrirà en la part dreta les opcions per editar la opcióescollida. Veiem com s’editaria el nom de la botiga:Només hauríem de substituir el text nomBotiga per un nom que desitgemassignar-li en camp que es pot veure en la imatge superior.
 6. 6. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Ara procedirem a comentar quines son les opcions més comunes i per a que esfan servir:“Nom de la botiga” i “Propietaris de la botiga”:Representen el que els seus propis noms indiquen (Recomanem posar com nomdel propietari el mateix nom que la botiga. El motiu és que això ho fa servir la botigacom a “Remitent” dels correus que envia”. Si posa el seu nom, aquest apareixerà comremitent).“Mostrar preus amb Impostos”:Por defecte està en “False” (Fals). Indica que els preus que es mostren en labotiga no inclouen els impostos (encara que els impostos s’incloguin al realitzar-se lacomanda i es mostrin en els passos del procés de compra.Si volguéssim que els preus es mostressin amb els impostos inclosos,editaríem això, marcaríem la casella “True” (Veritat) i faríem clic al botó“Actualitzar”La majoria de les opcions restants no son necessàries editar-les, tret de lesopcions que representen informació sobre la botiga i el seu propietari, como pot ser ladirecció física de la botiga, el país, etc.…
 7. 7. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/1.2 IMATGES:Localització: Configuració -> Imatges.En aquesta pàgina es troben els atributs de las imatges que es mostren enZen Cart.Per a cada producte i categoria es poden assignar una o vàries imatges lesquals tenen un tamany. Aquest tamany pot veure’s redimensionat per a poder mostraraquestes imatges en determinades zones de la botiga.El contingut d’aquesta pàgina es en el que es defineixen els diferents tamanysals que redimensionarà Zen Cart en cada part d’aquesta.Por defecte aquests valors son correctes i no és necessari tocar-los.
 8. 8. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/1.3 ENVIAMENTS/PAQUETS:Localització: Configuració -> Enviaments/Paquets.En aquesta pàgina es recull tota la informació sobre els enviaments (des deon, fins quan s’envia,…).La única opció a ressaltar es la opció “Usar ENVIAMENT GRATUÏT per acomandes de pes 0”, si s’estableix el seu valor a 1 i vostè disposa de productesamb pes ‘0’ o sense definir, sempre que un client realitzi una comanda el pes total de laqual sigui ‘0’, Zen Cart obligarà a aquest client a utilitzar aquest mètode d’enviamentforçosament.Per defecte aquests valors són correctes i no és necessari tocar-los.1.4 TARGETES DE CRÈDITEn a q u e s t a pàgina podrem escollir quines són les targetes que acceptem enel nostre negoci. Funciona igual que tots els items de l’administració. Ens posem a sobre, fem clicen “editar” icanviem el valor, finalment apliquem el canvio amb el botó actualitzar.Veiem que per defecte aquesta botiga d’exemple accepta Visa i MasterCard.
 9. 9. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/1.5 LLISTAT DE PRODUCTESLocalització: Configuració -> Productes- Llistat.En aquesta pàgina es troben les opcions més generals referent al que esmostra o no en els diferents llistats de productes.Por defecte aquests valors son correctes i no es necessari tocar-los.
 10. 10. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/PAS 2 – CONFIGURACIÓ I GESTIÓ DE LA PART PÚBLICA2.1 CATEGORIES / PRODUCTES:Per a accedir al menú de Configuració del catàleg haurem de situar el ratolísobre la opció “Catàleg”.La primera de les opcions que anirem a gestionar i una de les més importants és“Categories / Productes” des de on podrem crear noves categories o eliminar les actualsaixí como crear i eliminar productes en la nostra botiga virtual.- Aquesta opció serveix per a editar la categoria.- Aquesta opció serveix per a eliminar la categoria.- Aquesta opció serveix per a moure la categoria dins d’una altra de elles.- Aquesta opció serveix per a definir els Meta-Tags de la categoria.
 11. 11. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/L’estat pot canviar-se simplement fent clic sobre el requadre de color verd Per acanviar l’estat de la categoria de forma que si establim l’estat d’una categoria com a deshabilitat aquesta no serà visible en el catàleg.Aquesta opció no és útil en el cas de que un determinat producte o categoria esquedi sense estoc de forma que no disposem de productes per a vendre de forma quehaguem de reactivar aquesta categoria / producte per a que els nostres possibles clients nocompren un producte el qual no podem oferir-li encara.D’aquesta manera les categories que se mostren seran totes les que el seu estat és“Habilitat”, es a dir, les categories DVD i Hardware, però no es mostrarà la categoriaSoftware.Per a crear una nova categoria només haurem de que fer clic sobre el botó“Nova Categoria” como es mostra en la següent imatge.
 12. 12. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/En aquest nivell es situen les categories generals i només categories, maiproductes. Dins d’aquestes categories inicials podrem escollir entre inserir méssubcategories o productes de manera que si creem un producte dins d’una categoria,dins d’aquesta només podrem inserir productes, el mateix passa amb lessubcategories, si inserim una subcategoria no podrem inserir productes, noméssubcategories.En la nova pàgina que se ens obrirà només haurem de que emplenar elsdiferents camps de text.Opcionalment podrem assignar una imatge a la categoria:En l’apartat “Pujar a directori:” se nos brinda la possibilitat d’indicar el directorion s’ubicarà la imatge escollida dins de la carpeta images/, situada en l’arrel del hosting,de forma que ens mostrarà un desplegable amb totes les subcarpetes incloses dins de lacarpeta images.
 13. 13. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/La opció “Ordenar:” ens dóna la possibilitat d’indicar-li a Zen Cart l’ordre en elque volem que mostri les categories en el catàleg.Una vegada definits tots aquests paràmetres només haurem de prémer enel botó per a crear la nova categoria.Como podem observar en las imatges superiors, ara apareix la nova categoriatant en l’administració del Zen Cart como en el catàleg.Si premem sobre la categoria en el catàleg se’ns obrirà el contingut d’aquestajunt a la seva descripció i imatge (en cas de tenir-la). Òbviament com que la categoria encarano té contingut algun ens apareixerà un text indicant-nos aquesta situació.Ara anem a veure com és el procés per a crear contingut a dins d’aquestacategoria. El primer és situar-nos en l’interior de la categoria en qüestió i per a aixòhaurem de prémer la icona amb forma de carpeta situada a la esquerra de la categoria a laque volem accedir.Una vegada dins se’n oferirà la possibilitat de crear una nova subcategoria dinsd’aquesta ó bé crear un producte. Per a crear una nova subcategoria s’ha de seguir elsmateixos passos que per a crear una categoria tal i com hem explicat anteriorment.En el següent exemple anirem a procedir a crear un producte.En aquesta nova pàgina haurem d’omplir tots els camps que estimemnecessaris p er al nou producte.
 14. 14. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Primer h i h a dues caselles de selecció. Per defecte apareixmarcada “En estoc” però si seleccionéssim “Sense estoc” hauríem de posara baix la “Fitxa de Disponibilitat” (si premem la fletxa a la dreta apareixun calendari per a seleccionar-la). En aquest cas aquest producteapareixeria en la botiga com (“Aquest producte estarà disponible el...”).Després, hi ha un desplegable “Fabricant dels productes” per siv o l e m associar el producte a un fabricant dels que hem definit (sobredefinir fabricants es parla més endavant en aquest document).A continuació un desplegable ens demana seleccionar l’impostaplicable dels que tinguem definits (sobre definir impostos es tracta mésendavant en aquest document), i el preu brut (el preu net apareix en funcióde l’impost seleccionat).A continuació posem la “Quantitat de productes” i el“Model dels productes”“Quantitat de productes” és el número d’aquests que tenim enestoc, i que la botiga usarà per a controlar el estoc si hem validataquesta opció, si no controlem el estoc, simplementposem una quantitat grancom per exemple9999. “Model de productes”és la referència que li donem a aquest producte.Ens demana després la imatge del producte. La botiga la mostraràpetita on procedeixi. Convé que sigui d’un tamany gran d’uns 500 x 500píxels i deun pes mai superior a 40-50 KB ja que pot fer que la navegació per laWeb sigui lenta.Premem en “Browse” (“Examinar”) i apareix una finestraque ens permet seleccionar la imatge en el nostre disc dur.Si existeix una pàgina Web parlant més del producte, la posaríem enla casella “URL de producte” (sense http://, es a dir, posaríem quelcomsemblant a: www.elfabricant.com/producteX.html). Al final de la descripciódel producte apareixeria: “Visiti la Web oficial del producte. Premi aquí.”.
 15. 15. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/14Per últim només haurem de prémer en els botons.Una vegada seguits aquests passos el nou producte apareixerà tant enl’administració de la nostra botiga virtual como en el catàleg.ADMINISTRACIÓCATÀLEGLa imatge superior que es mostra en la captura anterior és la imatge que liassignem a la categoria en el moment de la seva creació.
 16. 16. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/2.2 CONTROLADOR DE PREUS DE PRODUCTESLocalització: Catàleg -> Controlador de preus de Productes.Els preus de productes admeten moltes opcions, encara que una de les mésusades sigui la de preus per quantitat.Es poden aplicar preus per quantitat o descomptes per quantitat.Anem a aplicar-lo al producte creat ‘Producte de prova’. Veiem com: Sipremem en Catàleg -> Controlador de preus de productes ensapareixerà la següent pàgina després de seleccionar la categoria “Exemple”:
 17. 17. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/A sota d’aquesta pàgina indica que no s’han definit descomptes per quantitat:Per afegir-los premem el botó de s o t a ‘Editar’, i en la pàgina que apareixpremem el botó ‘Afegir 5 descomptes en blanc’ (podem afegir de 5 en 5 i usar els quenecessitem):Ens apareix una pàgina en la que podem posar les quantitats i descomptes:Omplim les caselles de la primera columna amb la quantitat fins a la que s’aplica eldescompte, les caselles de la segona columna amb el descompte aplicat i seleccionem deldesplegable si mostrar com a percentatge, preu o quantitat descomptada i premem“Actualitzar”.Només hem usat tres de les cinc opcions de descompte disponibles (si ennecessitem per exemple, set, afegiríem els 5 primers, faríem clic al botó “Afegir 5descomptes en blanc” i afegiríem els dos restants.).
 18. 18. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Per a aquest producte d’una a quatre unitats no hi ha descompte, de 5 a 14unitats s’aplica el 10%, de 15 a 24 unitats el 15% i per a més de 25 unitats el25%.Vegem com se li presenta a l’usuari:Si editem i escollim del desplegable ‘Preu actual’, i omplimconvenientment les caselles, es presenta així:Si editem i escollim del desplegable ‘Quantitat descomptada’, iomplim convenientment les caselles, es presenta així:Mentre que si editem i escollim del desplegable ‘Cap’, el quadre de preusper quantitat desapareix.
 19. 19. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/2.3 ATRIBUTSLocalització: Catàleg -> Controlador d’atributs.Els atributs son una eina realment útil en una botiga virtual ja que ens permetenfer distincions entre productes similars d’una forma fàcil i ràpida.Aquests atributs ens permeten fer distincions entre talles, pesos, colors,tamanys, quantitat d’elements,…Zen Cart porta ja creats multitud d’atributs els quals podem (o no) utilitzar.Normalment es millor crear els nostres propis atributs ja que el procés és senzill iaquests atributs s’ajustaran més i millor al què necessitem.El primer que hem de saber són les parts de les que es compon un atribut:- Noms d’atribut -> Color, Talla,…- Valor d’atribut -> Verd, Vermell, Groc,…Per crear nous atributs hem d’accedir a la pàgina del Controlador d’atributs,Configuració->Controladord’atributs:1.- Premem en el botóEn aquesta pàgina podem veure tots els atributs que té Zen Cart creats per defecte.Per a crear nous atributs només hem d’inserir el nom d’aquest nou atribut en els camps detext (un per idioma) que es troben sota del Llistat d’atributs, seleccionar la forma d’eleccióde l’atribut i prémer en .
 20. 20. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Les diferents formes en les que es poden presentar l’atribut són:- Dropdown: Llista desplegable.- Text: Només text.- Radio: Opció seleccionable.- CheckBox: Múltiples opcions seleccionables.- File: Arxiu.- Read Only: Text de només lectura.Una vegada haguem creat l’atribut hem de prémer en el botóPer crear els diferents valors que pot prendre aquest atribut.En la nova pàgina se’ns mostrarà un Llistat amb tots els possibles valors quepoden prendre els diferents atributs. Només haurem de seleccionar del desplegablel’atribut que acabem de crear i inserir un valor en els quadres de text (un peridioma) que es troben a la dreta del desplegable. Per últim només haurem deprémer en el botó .Haurem de repetir aquest pas per a cada un dels possibles valors que desitja queenglobi aquest atribut. En aquest exemple anem a inserir dos valors per a l’atribut deexemple, aquests valors seran “Valor de prova” i “Valor de prova 2”.Una vegada creat l’atribut i assignat valors a aquest només haurem d’indicar-lia Zen Cart quins productes del nostre catàleg tindran associat aquest atribut. Per a aixòhaurem de:1.- Dirigir-nos a la pàgina Catàleg -> Categories / Productes.2.- Buscar el producte en qüestió al que volem associar l’atribut.3.- Prémer sobre la opció Característiques de l’atribut.
 21. 21. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/4.- Hem de seleccionar el nom de l’atribut junt amb el seu valor i introduir l’increment de preu o de pes, en caso de produir-se. També han de definir-se les diferentsopcions Per a aquest valor d’atribut, assignar-li imatges,… i per últim prémer en inserir.5.- Una vegada haguem seguit aquests passos per a tots els valors ens apareixeran totsaquests de la següent manera just a sobre del quadre d’afegir nous atributs:Una vegada creat l’atribut i assignats els seus valors, aquests es presentaran als usuaris dela seva Web como es mostra en la següent imatge.
 22. 22. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/2.4 OFERTESLocalització: Catàleg -> Ofertes.Per a crear una oferta no hem d e fer res m és qu e p rém er en el botói seguir els passos:Seleccionem el producte que vulguem posar en oferta, en la segonacasella posem el preu de la oferta (tant en preu net como en % de descompte), i sivolem que la oferta aparegui entre determinades dates, escollim aquestes delscalendaris que apareixen al prémer en las fletxes a la dreta.IMPORTANT - En ocasions i depenent del servidor, les opcions de “Datade Disponibilitat” i “Data d’expiració” no funcionen correctament amb la qual cosahaurem de deixar aquests camps en blanc i activar i desactivar la oferta manualment.Per ú ltim només haurem de prémer en el botó i el producte apareixeràautomàticament en oferta entre les dates senyalades.
 23. 23. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/La veurem aparèixer, per exemple, en la secció d’ofertes amb el preuantic tatxat i el d’oferta ressaltat en vermell:2.5 PRODUCTES DESTACATS O FAVORITSLocalització: Catàleg -> Productes DestacatsPer crear un producte destacat o favorit només haurem de seguir elsmateixos passos que per crear una oferta però en aquesta pàgina.
 24. 24. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/PAS 3 – MÒDULS DE PAGAMENT I ENVIAMENTEn el procés de fer una comanda en la botiga, s’ha de triar el mode d’enviamenti la forma de pagament, que seran els que permeti el gestor.Si només tenim una forma de pagament permesa, a l’usuari li apareixeràuna pàgina amb el text “Única forma de pagament permesa”.Veiem el més habitual.3.1 MÒDULS DE PAGAMENTLocalització: Mòduls -> Pagament.Veiem que tenim actives les formes de pagament:- Transferència bancària: En aquest cas en la comanda apareixerà elsegüent text:Abans de fer la transferència o el ingrés en compteesperi a que li confirmem la disponibilitat delsarticles sol·licitats. Una vegada avisat pot fer-nos l’ingrés en el següent compte bancari:XXXX XXXX XX XXXXXXXXXX - Titular del compte (Banc-Caixa)Indicant el seu nom i número de comanda.Una vegada rebut el pagament enviarem elpaquet.
 25. 25. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/- Paypal: Per a admetre el pagament per targetes de crèdit.Ha d’obrir un compte “PayPal Business” amb PayPal a:https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=_onboarding-listS’obre de forma gratuïta i immediata i queda definida per la direcció decorreu electrònic que els hi indiqui i la contrasenya que posi.La comissió per actuar com a TPV é s de l’ordre del 5 % (en l a sevaw eb indiquen el valor exacte) i res més. Quan demani una transferènciadel seu compte de PayPal al seu banc ja no li cobren cap comissió.Premem sobre la primera opció que tenim activa: “Transferència bancària”i després en “Editar”. Apareix:Veiem primerament dos cercles per a seleccionar: True (Veritat – Aquestaforma de pagament està activa) o False (Fals – A q u e s t a forma de pagament noestà activa i per tant no apareix).En la última casella: Fer pagaments a: posem el nom al que volem que es realitzila transferència i aquest serà el que aparegui si s’escull aquesta forma de pagament.Per utilitzar correctament el mètode de pagament de PayPal és necessari queaccedeixi al seu compte en PayPal (www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=_login-run), prémer en ‘Perfil’ i després en ‘Preferències de Ventes’, premi en “Preferènciesde pagament en el lloc w eb”. Seleccioni activat p er a “Retorn automàtic”, i posi com“URL tornada” la que s’indica, en aquest exemple:https://elmeudomini.com/directori_zencart/index.php?main_page=checkout_process.Amb això l’usuari fa una compra en la botiga, i paga mitjançant PayPal ambtargeta de crèdit. La botiga li connecta amb el servidor de PayPal que carrega la targetade crèdit amb l’import de la compra, abona aquest import en el seu compte i li retorna aaquesta pàgina web que ha posat i que de nou es de la seva botiga, on li diu “Moltesgràcies per la seva compra. La seva comanda serà enviada...”
 26. 26. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Premi en editar, per posar la direcció de correu electrònic corresponent al seucompte en PayPal:La resta d’opcions de Configuració són correctes per defecte.La botiga virtual Zen Cart que oferim ve instal·lada amb nombrosos mètodesde pagament addicionals, entre ells diversos mòduls Per a poder pagar mitjançant lespassarel·les de pagament de diverses entitats bancàries.(una passarel·la de pagament ésla redirecció a una pàgina web segura del mateix banc per a poder posar els númerosde la targeta sense cap perill)Una altra forma d’acceptar el pagament amb targeta de crèdit aliena a totes lesformes ja explicades seria utilitzant el mètode “Credit Card”. Amb aquest mètode elclient deixaria gravat en el sistema el seu número de targeta de crèdit així com la data decaducitat de forma que seria l’administrat de Zen Cart el encarregat de realitzar elcàrrec de la quantitat de la comanda de forma manual utilitzant o bé un TPV manualcomú o be utilitzant els serveis d’una Banca Virtual. Amb aquest mètode és elpropietari de la botiga el que ha de garantir la seguretat del pagament (gensrecomanable, per a això existeixen les passarel·les de pagament,on totes lesresponsabilitats van a càrrec del banc).Un altre mètode de pagament molt utilitzat és el pagament per ContraReembors. En primer lloc hem d’instal·lar el mòdul en caso de que ja no estiguiinstal·lat, Per a ells només hem de prémer sobre el mòdul i prémer sobre el botó “+Install”.
 27. 27. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Acte seguit només haurem de configurar el mètode de pagament de la mateixaque les anteriors:L’únic que s’ha de fer és establir l’estat del mètode a“True” i establir, si ho necessita, la zona per a la queestarà actiu aquest mètode de pagament.La verdadera utilitat d’aquest mètode no resideix en lapossibilitat del pagament Contra Reembors sinó que amés a més permet cobrar un plus per el mètode d’enviamentescollit posteriorment per la comanda.Per a utilitzar aquesta opció hem de dirigir-nos a “Mòduls -> Total de la comanda”:En aquesta pàgina hem d’assegurar-nos de que el mòdul de Reembors estàinstal·lat, en cas de no estar-ho l’instal·larem nosaltres mateixos prement en “+Install”.Cada una de las opcions que aquí apareixen serveixenper a establir el cost que suposarà pagar amb Reemborsutilitzant cada mètode d’enviament, és a dir, si esselecciona el mètode de pagament Reembors i acteseguit s’escull el mètode d’enviament “Tarifes”, alcomprador se li carregarà la quantitat que s’estableixi enla casella corresponent, és a dir, la casella “COD feefor Zones”.Aquestes caselles s’emplenen establint primer el codiISO del país seguit de ‘:’ i de l’import a cobrar, sies desitja inserir més cobraments per zones s’inseriràuna ‘,’ seguit d’un altre valor com el comentat:ES:3.00,EN:5.00Això significa que p els clients espanyols escobraran 3 € i pels residents a Anglaterra escobraran 5 €.
 28. 28. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/3.2 MÒDULS D’ENVIAMENTLocalització: Mòduls -> Enviament.Veiem marcades amb un cercle verd les que tenim actives. Si alguna no lavolem, la seleccionem i després fem clic a “Treure” i apareixerà un cercle vermell (enel futur podrem en qualsevol moment seleccionar-la i prémer el botó d’instal·lar) obé, prémer el botó “Editar”, marcar la casella com a “False” (Fals) i apareixeràmarcada amb un cercle groc. En ambdós casos a l’usuari no li apareixeran.Per a la majoria dels mètodes d’enviament la Configuració és molt senzilla,simplement establim el cost de cadascun, establir l’impost a aplicar (en cas de queexisteixi), definir la zona per a la que es desitja oferir aquest mètode d’enviament deforma que per als clients que no pertanyin a aquesta zona, la botiga no els hi doni laopció d’escollir aquest mètode i per últim definir l’orde en el que es mostrarà aquestmètode.Passarem a explicar els mètodes més específics com són:- Opcions d’enviament gratis.- ENVIAMENT GRATUÏT.- Servei Urgent, paquet blau 4 dies i portal Express 24h.- Tarifes.
 29. 29. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/“Opcions d’enviament gratis”: Ho seleccionem i premem sobre el botó EDITAR.Aquest mòdul d’enviament e ns permet la opciód’indicar-li a la botiga la opció al client de realitzarl’enviament de forma gratuïta quan compleixi lessegüents condicions:- Total de la comanda entre dues quantitats:Total >= i Total <=- El pes total està entre duesquantitats: Weight >= i Weight <=- El número d’elements total està entre:Item Count >= i Item Count <=La resta de la Configuració d’aquest mòdul és similara la resta.“ENVIAMENT GRATUÏT”: Ho seleccionem i premem EDITAR.Bàsicament la Configuració d’aquest mètode d’enviamentés similar a la que comentàvem al principi però hemd’indicar que aquest mètode d’enviament està configurat pera ser utilitzat per defecte per als enviaments de les comandesamb poc pes.‘0’ per el que recomanem estrictament que defineixicorrectament el pes dels seus productes o que es revisi laConfiguració que s’explica en el punt 1.6 d’aquest manual.
 30. 30. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/“Servei Urgent, paquet blau 4 dies i portal Express 24h”:La Configuració d’aquests 3 mètodes és exactament la mateixa i l’explicarem una sola vegada.Bàsicament la veritable utilitat d’aquests 3 mètodes és que ens dóna la possibilitat de definir,mitjançant una taula, les despeses d’enviament a aplicar les quals es calcularan mitjançant unataula que definirem nosaltres en funció del pes, del preu o del número d’elements, segonsdefinim en l’apartat “Mètode de Taula”.La taula que té definida d’exemple es: 25:8.50,50:5.50,10000:0.00Això significa que fins a 25 les despeses d’enviament són 8,50 (NOTA.- Posi elseparador de decimals com punt, és a dir, 8,50 és 8.50. De 26 a 50 són 5,50 i de 50 a10000 les despeses d’enviament són zero.Després, seleccionem quins són aquests primers números 25, 50, 1000 entre:-weight (Pes. En les unitats Kg., gr., etc. que varem informar al definir cada article.No se’ns va demanar així que si pensem en grams, seran grams, si pensem en quilos, seranquilos, etc.).-price (Preu).-item (número d’articles).Per últim, si hi ha despesesdemanipulació, empaquetat, etc. ho posem en la tercera casella. Comque els demès paràmetres són correctes segons ens apareix, premi el botó “Actualitzar” a sota.
 31. 31. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/“Tarifes”.Aquest mètode d’enviament és similar alsexplicats just abans d’aquest e x c e p t e elmètode Tarifes també e ns permet fer distincionsentre zones de manera que podem definir unataula diferent per a cada zona d’enviament quecreiem convenient.
 32. 32. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/3.3 TOTAL DE LA COMANDALocalització: Mòduls -> Total de la comanda.En aquesta pàgina es configura el que es pot mostrar/aplicar al total de lescomandes realitzades en la botiga de manera que el que no vulguem que s’apliqui o quees mostri en el càlcul del total de la comanda prèvia a la confirmació d’aquest, hauremd’eliminar-ho d’aquesta pàgina.
 33. 33. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/PAS 4 – CLIENTS I COMANDESQuan accedim a l’administració del nostre Zen Cart, aquest ens mostra un petitresum de l’estat de la botiga indicant-nos entre altres coses un petit Llistat dels clientsactualment registrats en la botiga i de les comandes més recents.En aquesta pàgina-resum veiem a dalt que tenim un client que s’ha registrat eldia 24/08/2007 i a la dreta veiem que ha fet una comanda en la mateixa data.
 34. 34. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Premem sobre el client registrat. Ens apareix una pàgina amb botons pera poder editar-lo i veure l e s seves dades, eliminar-lo, veure l e s sevescomandes o enviar-li un email, i asota un resum d’aquest.Premem el botó “Editar” i ens apareix una pàgina amb les seves dades deregistre per a canviar el què necessitem:Si enlloc del botó editar, premem el botó “Comandes” veiem les comandesrealitzades per aquest client:
 35. 35. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Per veure la comanda que ha fet premem el botó “Editar”:Aquesta comanda ens haurà arribat prèviament per correu electrònic.Si enlloc del botó “Editar” haguéssim premut el botó “Factura” ens apareix unapantalla en la que podem imprimir i adjuntar a la comanda.O si haguéssim premut el botó “Embalatge”, ens apareix l’“Albaràd’entrega” per a que l’imprimim i li donem al transportista:
 36. 36. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/4.1 CLIENTSLocalització: Clients -> Clients.Per a qualsevol de ells podem editar-ho, veure les seves comandes,eliminar-lo o enviar-li un correu, com hem vist abans.4.2 COMANDESLocalització: Clients -> Comandes.Apareix una llista de totes les comandes existents, i en la columna “ESTAT”l’estat en que es troba: “Pendent”, “En procés” o “Enviat”.Podem actualitzar l’estat d’una comanda fent servir la segona part d’aquest. Perexemple, si una comanda es pagava per “Transferència Bancària” i es rep, es comença apreparar i s’actualitza a aquest estat.
 37. 37. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/En aquesta comanda que estava en “Pendent”, seleccionem del desplegable “EnProcés” i premem el botó “Actualitzar”.Si hem marcat la casella “Notificar al client” aquest rebrà un correuindicant-li el nou estat de la seva comanda. Si a més a més marquem la casella “Afegircomentaris”, el que escrivim en la casella “Comentaris” s’inclourà en el correu que s’envia alclient.Igual actuaríem quan la comanda hagi estat preparada i enviada.Actualitzaríem l’estat de la comanda de “En Procés” a “Enviat”.4.3 GRUP DE PREUSLocalització: Clients -> Grup de Preus.Podem crear diferents grups de clients als que la botiga aplicarà undescompte per grup al realitzar una comanda.Anem a crear un nou grup, anomenat “Grup de proves” al que la botigaaplicarà un descompte del 5%. Per a fer això, premem el botó “Inserir”:Només hem d’inserir el nom del nou Grup de Preus i el percentatge dedescompte que se li aplicarà als clients que pertanyin a aquest grup. Per últim premem enel botó “Gravar”.
 38. 38. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Per a inserir un client en un grup de preus només haurem de dirigir-nos a lapàgina de clients (Clients -> Clients) i l’editem seleccionant en la opció Grup de Preus elgrup que desitgem i prémer en “Gravar”.Quan el client assignat a aquest grup de preus realitzi una compra en la nostrabotiga virtual automàticament rebrà un descompte del 5% en el total de la compra.4.4 NOTIFICACIONS DE PAGAMENT INSTANTANI DE PAYPALLocalització: Clients -> PayPal IPNSi la botiga accepta pagaments per targeta de crèdit a través de PayPal (veure 3.1MÒDULS DE PAGAMENT), en aquesta pàgina se’ns va indicant cada un delspagaments rebuts a través de PayPal:
 39. 39. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/PAS 5 – UBICACIÓ / IMPOSTOS5.1 PAÏSOSLocalització: Ubicació/Impostos ->Països.Accedim a les pàgines amb la definició de tots els països en la botiga. Nos’haurà de tocar, a no ser que necessitem definir un nou país.A la dreta es mostra un resum del país seleccionat, i els botons per a editar-loo esborrar-lo, i a sota un desplegable per a navegar a la pàgina que vulguem i un botóper a afegir un nou país si és necessari.
 40. 40. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/5.2 ZONESLocalització: Ubicació/Impostos -> Zones.Apareixen les zones que componen els països.No s’haurà de tocar, a no ser que haguem de definir un nou país inecessitem definir les seves zones.A la dreta es mostra un resum de la zona seleccionada, i els botons per a editar-lao esborrar-la, i a sota un desplegable Per a navegar a la pàgina que vulguem i un botóper a afegir una nova zona si és necessari.5.3 DEFINICIÓ DE ZONESLocalització: Ubicació/Impostos -> Definició de zones.Permet descriure les zones a les que s’apliquen els impostos.Anem a crear una zona que anomenarem “Zona IVA”, que contindràtotes les províncies espanyoles, exceptuant les dues Canàries, Ceuta i Melilla, ons’aplicarà el IVA al 21%.
 41. 41. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Ens apareix la nova zona, però no configurada. Hem de prémer sobre el botó“Editar”.Per a configurar-la, hem d’indicar els països i zones a que s’aplica aquestimpost. Premem el botó “Detalls” i en la nova pàgina en “Inserir”:Ara hem d’inserir les zones les quals composaran la Zona IVA una a una de lasegüent manera:1.- Seleccionem el país:2.- Seleccionem la zona del país:
 42. 42. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/3.- Premem en “Inserir”:Una vegada premem en inserir la zona “A Coruña” passarà a formar part de laZona IVA:Aquest procés l ’ haurem de r epetir a m b totes las zones que desitgem queformin part de la nostra nova zona, en aquest exemple es repetiria el procés per a totesles províncies espanyoles excepte Les Canàries, Ceuta i Melilla.
 43. 43. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/5.4 TIPUS D’IMPOSTLocalització: Ubicació/Impostos -> Tipus d’impostPermet descriure impostos segons la seva classe.Per a inserir classes d’impostos col·locarem el ratolí sobre el botó “Novaclasse d’impost” per a inserir una classe d’impost.Veiem que s’ha inserit correctament:Ara hem de definir el percentatge aplicable d’aquest impost.5.5 PERCENTATGE D’IMPOSTLocalització: Ubicació/Impostos -> Percentatge d’impost.Només hem de prémer en el botó “Nou Percentatge d’impost”:
 44. 44. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Com que només tenim un tipus d’impost, IVA, en el primer desplegable és l’únic queens apareix. També en el segon desplegable només apareix una zona, Zona IVA.La casella important és la tercera, ‘Percentatge (%)’, on posem el quecorrespon, en el nostre cas el 21%.La quarta casella, ‘Descripció’, és una referència interna i podemposar el què vulguem.La cinquena casella, ‘Prioritat’ (0 és més que 1, 1 més que 2, etc.) s’aplica si per a unazona hi ha dos tipus d’impostos i indica la prioritat d’aplicació.Vegem que la nova tassa s’ha definit.Si premem en definir zones (o Ubicacions/Impostos >> Definició deZones) veiem ja la zona d’aplicació d’impost, Zona IVA, correctament definida, amb lesseves zones i impostos definits.
 45. 45. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/PAS 6 – LOCALITZACIÓ6.1 MONEDESLocalització: Localització -> Monedes.Ens permet indicar quines monedes acceptarà la botiga i que són les quel’usuari podrà escollir.A Espanya se sol definir l’Euro per defecte i addicionalment el dòlar per a lesventes internacionals. Així, els productes de la botiga apareixeran en euros, però si algú hodesitja podrà escollir el dòlar i veure els productes en aquesta moneda.Els botons ens permeten editar o eliminar una moneda. Si l’Euro és el valor perdefecte (al que es refereixen els demès) s’edita per posar-li el valor ‘1,00’.Premem el botó ‘Nova Moneda’ per a afegir la pesseta:
 46. 46. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Com podem veure ja apareix la pesseta en el Llistat de monedes acceptades.Si premem el botó ‘Actualitzar monedes’, el sistema es connecta amb elsservidors de canvi de divises i l‘actualització es realitza automàticament (això no ésnecessari si només tenim definides l’Euro i la Pesseta ja que el canvi de la Pesseta és fixrespecte a l’Euro).En la part superior se’ns dóna la informació sobre l’actualització realitzada.
 47. 47. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/6.2 ESTAT DE LES COMANDESLocalització: Localització -> Estat de les comandes.En aquesta pantalla es representen els diferents estats en què es pot trobar unacomandaPodem editar, eliminar o afegir un nou estat.
 48. 48. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/PAS 7 – INFORMESPodem consultar diferents informes. Aquests són:Informe de productes vistos.Informe de productes comprats.Informe de total de comandes per client.Informe de productes amb estoc baix.Informe d’origen de clients.7.1 PRODUCTES VISTOSLocalització: Informes -> Productes vistos.Podem consultar un informe sobre les vegades que han estat vistos cada undels nostres productes accedint a la pàgina representada per la imatge superior.7.2 PRODUCTES COMPRATSLocalització: Informes -> Productes comprats.Podem consultar un informe sobre les vegades que han estat comprats cada undels nostres productes. En la imatge superior podem veure que del producte “Producte deprova” han estat comprades 15 unitats. Si ara realitzem una altra compra, aquestaquedarà reflectida també en aquest informe.En la imatge superior podem observar que una/s nou/s compra/s per el total de 3unitats del producte “Alguna cosa passa amb Mary” s’ha/n realitzat.
 49. 49. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/7.3 TOTAL DE COMANDES DE CLIENTSLocalització: Informes -> Total de comandes de clients.Podem consultar un informe sobre les comandes realitzades fins al moment.Apareix un llistat amb els clients i les comandes realitzades, en que en lescolumnes ens indica el número de comanda, el client i el total de la comanda ordenantaquestes en una espècie de Ranking en el que el primer serà el client que més hagiinvertit comprant en la nostra botiga virtual.Si premem sobre un client entrarem directament als detalls del client que es vanexplicar en l’apartat 4.1.7.4 INVENTARI BAIXLocalització: Informes -> Inventari baix.Podem consultar un informe sobre la quantitat que tenim en estoc dels productes.Apareix un llistat amb els productes i el número d’unitats disponibles ordenant-les demenor a major quantitat de estoc.
 50. 50. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/7.5 REFERITS DE CLIENTSLocalització: Informes -> Origen de clients.dates.Podem consultar un informe sobre les comandes realitzades entre determinadesEscrivim en les caselles entre quines dates volem l’informe i premem el botó‘Mostrar’. Apareix:Si premem el botó ‘Editar’ veiem la comanda completa.
 51. 51. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/PAS 8 – EINESEn aquest apartat passarem a explicar les eines més útils de les que disposemen la nostra botiga virtual. Aquestes eines ens ajudaran a definir l’aspecte de lanostra botiga, gestionar tots els usuaris administradors de la botiga, configurar elssideboxes de la botiga,…8.1 CONTROLADOR DE LA DISPOSICIÓ DE LES CAIXESLocalització: Eines -> Controlador de la disposició de las caixes.Denominem quadres al què apareix en les columnes de la dreta i esquerra.Podem ocultar-los, moure’ls, etc.Per exemple, anem a ocultar el quadre de la dreta ‘Gèneres musicals’:caixes”:En primer lloc hem d’accedir al “Controlador de la disposició de lesPremem sobre la icona ‘Editar’ corresponent aaquest quadre (music_genres):Seleccionem ‘OFF’ enlloc de ‘ON’ i noconsiderem el demés. Premem ‘Actualitzar’:
 52. 52. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Veiem que l’estat del quadre ara és ‘OFF’:I en la botiga ara no apareix la caixa (SIDEBOX) “Gèneres Musicals”:Ara anem a fer que aparegui el sidebox de ‘Login’ que actualment estàdesactivat i farem que aparegui en la tercera posició de la columna de la dreta.Premem sobre la icona d’editar corresponent:I configurem el sidebox per a que s’ajusti al que hem deciditprèviament:Per a això establim que s’ha d’activar elsidebox: -> Estat ONEl situem a la dreta: Localització -> DRETAEstablim l’orde per a que es mostri en la posiciódesitjada tenint en compte que quant menor siguil’orde es mostrarà en una posició superior: Orde-> 1 (ja existeix l’orde -1 i 0).
 53. 53. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Podem observar com amb aquesta Configuració hem aconseguit el quèpreteníem:Inicio11DVD->EjemclcHardwareOfertas ...Nueves Productes •••Productesreccm.endadcs •••Todcs los Productes ...Bienvenido invitado! Deseas Ingresar?Nuev..s Artícuos Estt! MesBicho::.C3S.99CJ-. 00!:.Oo: .30t:ce.::-uentoChridé contraseñ-aCrear cuenta
 54. 54. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/8.2 ENVIAR EMAILSLocalització: Eines -> Enviar email.Podem enviar correus a tots els clients, tots e ls subscriptors, un clientdeterminat, etc. seleccionant del desplegable el/els destinatari/s de l’email.8.3 BUTLLETÍ I NOTIFICACIONSLocalització: Eines -> Butlletí i notificacions de productes.Podem enviar butlletins de notícies als subscriptors al butlletí de notícies, onotificacions de producte als subscriptors a aquestes.En aquesta eina ens apareix una pàgina amb la llista de butlletins quetenim, i en la columna ‘Mòdul’ ens indica si és un ‘Butlletí de notícies’(newsletter) o és una ‘Notificació de producte’ (product_notification).
 55. 55. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/8.4 QUI ESTÀ EN LÍNIALocalització: Eines -> Qui està en línia.Ens dona informació sobre els usuaris que estan visitant la nostra botiga, el quèestan comprant, el temps que porten connectats, etcètera.
 56. 56. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/8.5 CONFIGURACIÓ D’ADMINISTRADORSLocalització: Eines -> Configuració d’administradors.Referent als administradors de la botiga, Per a poder editar, canviar lacontrasenya o eliminar qualsevol.8.6 EMAIL DE BENVINGUDALocalització: Eines -> Email de benvinguda.
 57. 57. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/8.7 COPIES DE SEGURETATLocalització: Eines -> Copies de seguretatCrear Copia de seguretatpantalla.Fem clic sobre el botó Copia de seguretat que apareix a la dreta de laA continuació el sistema mostrarà les opcions disponibles per a la creació de lacopia de les dades. Per defecte, es marcarà la opció Utilitzar compressió, que permetrealitzar una copia comprimida de les dades, ocupant d’aquesta forma un menor espai en elservidor. Si ho desitja, pot realitzar una copia sense compressió marcant la opció Sensecompressió (Codi SQL). Aquesta última opció, només estarà disponible en el cas d’indicarque desitja descarregar l’arxiu de dades (Descarregar copia de seguretat sense gravar enel servidor).La opció Descarregar copia de seguretat sense gravar en el servidor ens permet descarregardirectament al nostre ordinador l’arxiu de dades generat pel sistema, sense deixar una copiaen el servidor.Fem clic sobre el botó Copia de seguretat y veurem com el sistema genera una novaentrada en el registre de copies de seguretat.En el registre podrem observar les següents dades:* Títol:Dins del títol de cada copia podrem trobarel botó Descarregar, el qual ens permetràdescarregar una copia de l’arxiu de dades en el nostre ordinador.* Data de creació:Indica la data i hora en la que es va crear la copia de seguretat de les dades (data i hora delservidor).* Tamany:Espai ocupat en el servidor per la copia.
 58. 58. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Restaurar una copia de seguretatSeleccionem la opció Copies de seguretat dins del menú EinesFem clic sobre una de les copies existents.Premem el botó Restaurar.Premem de nou el botó restaurar que apareix just després de totes lesexplicacions d’ajuda.Observació: comprovarà al restaurar una copia comprimida, que apareix un nouelement en el registre de copies. Aquest element té el mateix nom que la copiacomprimida, però una extensió diferent (només sql).L’arxiu és una copia sensecomprimir, que el sistema ha generatPer a aplicar la restauració de lesdades. Si ho desitja pot eliminaraquest nou registre (sensecomprimir) o el registre que vautilitzar per a restaurar les dades(comprimit).Eliminar una copia de seguretatSeleccionem la opció Copies de seguretat dins del menúFem clic sobre una de las copies existents.Premem el botó Eliminar.Confirmem la eliminació de la copia de seguretat prement de nou el botó Eliminar.
 59. 59. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/8.7 MÚLTIPLES IMATGES PER PRODUCTEAquesta utilitat permet poder afegir varies imatges per a un únic producteen concret ja que per defecte Zen Cart només admet una imatge per producte.Aquesta extensió no ve instal·lada per defecte.Per a accedir al gestor d’imatges d’un producte ha de navegar per lascategories i quan trobi la llista on apareix el producte desitjat ha de pressionarsobre el botó amb la l letra “ i” de color rosa (abans d’entrar ala fitxa del producte).Pot comprovar en la imatge anterior que el botó “i” de color rosa esta en lapart dreta de la pantalla, cada producte disposa d’aquests botons.Una vegada li hem donat a a q u est botó, entrem en el panell que esmostra en la imatge anterior. Des de el primer desplegable escollim lacategoria on es troba el producte que volem afegir més d’una imatge i acontinuació el producte en qüestió en el requadre de sota d’aquest primerselector. Finalment, quan el tinguem seleccionat, li donem al botó senyalaten la imatge “nou arxiu” i afegim les imatges que vulguem per a aquestproducte.

×