Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Reunió informativa PSC Sarrià de Ter
         Centre Visitants Gironès


 REUNIÓ INFORMATIVA DEL PSC DE SARRIÀ D...
Reunió informativa PSC Sarrià de Ter
         Centre Visitants Gironès

TEMES:

. Conveni Ajuntament – Consell Co...
Reunió informativa PSC Sarrià de Ter
          Centre Visitants Gironès
  CONVENI AJUNTAMENT – CONSELL COMARCA...
Reunió informativa PSC Sarrià de Ter
           Centre Visitants Gironès

   CONVENI AJUNTAMENT – CONSELL COMA...
Reunió informativa PSC Sarrià de Ter
          Centre Visitants Gironès
  CONVENI AJUNTAMENT – CONSELL COMARCA...
Reunió informativa PSC Sarrià de Ter
          Centre Visitants Gironès

  CONVENI AJUNTAMENT – CONSELL COMARC...
Reunió informativa PSC Sarrià de Ter
          Centre Visitants Gironès
       POSICIÓ DEL PSC DE SARRIÀ D...
Reunió informativa PSC Sarrià de Ter
          Centre Visitants Gironès
       POSICIÓ DEL PSC DE SARRIÀ D...
Reunió informativa PSC Sarrià de Ter
          Centre Visitants Gironès
      POSICIÓ DEL PSC DE SARRIÀ DE...
Reunió informativa PSC Sarrià de Ter
           Centre Visitants Gironès
   PRESENTACIÓ D'UN MODEL INSTÀNCIA P...
Reunió informativa PSC Sarrià de Ter
           Centre Visitants Gironès
   PRESENTACIÓ D'UN MODEL INSTÀNCIA...
Reunió informativa PSC Sarrià de Ter
          Centre Visitants Gironès
                TORN OBE...
Reunió informativa PSC Sarrià de Ter
            Centre Visitants Gironès

                  ...
Reunió informativa PSC Sarrià de Ter
          Centre Visitants Gironès
 Des del PSC de Sarrià de Ter us animem a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Cuestionario formaldehidossss
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Reunió Informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès 22gen10

Download to read offline

Presentació de la reunió informativa del PSC de Sarrià de Ter sobre el conveni entre l'Ajuntament de Sarrià de Ter i el Consell Comarcal del Gironès per la cessió de 1.081 m2 d'equipament municipal (valorat en uns 2 milions €) pel Centre de Visitants del Gironès

 • Be the first to like this

Reunió Informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès 22gen10

 1. 1. Reunió informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès REUNIÓ INFORMATIVA DEL PSC DE SARRIÀ DE TER DIA: divendres 22 de gener de 2010 HORA: 20:30 h LLOC: Sala gran El Coro Sarrià de Ter, a 22 de gener de 2010 sarriadeter.socialistes.cat
 2. 2. Reunió informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès TEMES: . Conveni Ajuntament – Consell Comarcal del Gironès per a la cessió gratuïta de 1.081 m2 pel Centre de Visitants del Gironès . Posició del PSC de Sarrià de Ter . Presentació d'un model instància per entitats i veïns i veïnes per demanar la informació prèvia a l’aprovació definitiva del conveni . Torn obert de paraules Sarrià de Ter, a 22 de gener de 2010 sarriadeter.socialistes.cat
 3. 3. Reunió informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès CONVENI AJUNTAMENT – CONSELL COMARCAL PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA DE 1.081 M2 PEL CENTRE DE VISITANTS DEL GIRONÈS Com arriba aquest conveni a Sarrià de Ter? El Consell Consell Comarcal del Gironès (CCGi) presenta al seu dia un projecte de Centre de Visitants a una convocatòria Feder (fons europeus) amb un pressupost inicial de 4 milions d’euros. Feder aprova el projecte però rebaixa el pressupost a 900.000 euros, dels quals en finançarà la meitat (450.000); els 450.000euros restants els ha d’aportar el CCGi amb altres subvencions o finançament propi (crèdit). Quan el CCGi va presentar el projecte de Centre de Visitants el preveia construïr a Sant Gregori. Després va optar per fer-lo a Quart, projecte finalment inviable per la retallada pressupostària. El CCGi va oferir (enviant un SOS) el projecte als 27 municipis de la comarca. Només 4 dels 27 municipis de la comarca convidats a participar-hi cedint un nou espai van presentar propostes: Campllong, Celrà, Bescanó i Sarrià de Ter, essent aquesta darrera la proposta més avantatjosa econòmicament pel CCGi. Sarrià de Ter, a 22 de gener de 2010 sarriadeter.socialistes.cat
 4. 4. Reunió informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès CONVENI AJUNTAMENT – CONSELL COMARCAL PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA DE 1.081 M2 PEL CENTRE DE VISITANTS DEL GIRONÈS Què diu el conveni? El Centre de Visitants té per objectiu dinamitzar el turisme al territori i donar valor als recursos turístics existents, com a recurs important de dinamització econòmica de la zona, i especialment per a totes les empreses destinades al sector. 1.Objecte del conveni L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’ajuntament de Sarrià de Ter per desenvolupar l’actuació: “construcció del Centre de Visitants del Gironès”, prevista dins el projecte Camins i Oficis del Gironès, sense perjudici de concretar la resta de determinacions de la cessió gratuïta d’ús abans del dia 15 de març de 2010. Sarrià de Ter, a 22 de gener de 2010 sarriadeter.socialistes.cat
 5. 5. Reunió informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès CONVENI AJUNTAMENT – CONSELL COMARCAL PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA DE 1.081 M2 PEL CENTRE DE VISITANTS DEL GIRONÈS 2.Obligacions de les dues parts L’Ajuntament de Sarrià de Ter promourà l’expedient (dins el termini màxim de tres mesos) corresponent per a formalitzar la cessió gratuïta d’ús de 1.081 m2, als baixos del Bloc 9 del PMU Cobega, situat a l’Av. de França, del municipi, per a l’adequació de l’actuació “construcció del Centre de Visitants del Gironès”, dins el context del projecte Camins i Oficis del Gironès. El Consell Comarcal del Gironès, per la seva banda, es farà càrrec de l’adequació de l’equipament de 1.081m2 als baixos del Bloc 9 del PMU Cobega, situat a l’Av. de França, al municipi de Sarrià de Ter, amb una inversió per valor de 900.000 euros, dins l’exercici de l’any 2010. 3.Durada del conveni Aquest conveni serà vigent fins a la formalització del conveni de cessió d’ús de l’equipament anteriorment esmentat, que s’haurà de signar abans del 15 de març de 2010. Sarrià de Ter, a 22 de gener de 2010 sarriadeter.socialistes.cat
 6. 6. Reunió informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès CONVENI AJUNTAMENT – CONSELL COMARCAL PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA DE 1.081 M2 PEL CENTRE DE VISITANTS DEL GIRONÈS El conveni es signa a finals de novembre de 2009, sense que el PSC en tinguem coneixement. El grup municipal del PSC s’assabenta del conveni a principis de desembre de 2009 a través del CCGi, mai a través del govern municipal de Sarrià de Ter. El Ple del CCGi aprova per majoria, amb el vot en contra del conseller comarcal Roger Casero Gumbau (regidor i portaveu del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter), la ratificació del decret de 30 de novembre de 2009 de Presidència (del CCGi) d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter per a la posada en funcionament del Centre de Visitants del Gironès. El Ple de l’Ajuntament de Sarrià de Ter encara no ha aprovat, a dia d’avui, la ratificació del decret d’alcaldia d’aprovació d'aquest conveni. Sarrià de Ter, a 22 de gener de 2010 sarriadeter.socialistes.cat
 7. 7. Reunió informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès POSICIÓ DEL PSC DE SARRIÀ DE TER RESPECTE EL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE 1.081 M2 Podem permetre’ns el luxe de prescindir de 1.081 m2 d’equipaments públics pel nostre poble? Nosaltres pensem que no. Els motius del nostre desacord amb la cessió de 1.081 m2 Sarrià de Ter ja ha estat molt generós amb l’acord de cessió gratuïta a la UdG de terrenys per el Campus de Ciències de la Salut, en una aposta estrategica d'àrea urbana amb un projecte de País. Aquesta és una fòrmula (la cessió gratuïta de sòl i/o sostre per a equipaments públics) de la que no cal abusar. D'altra banda no són equiparables els projectes del Campus de Ciències de la Salut amb el del Centre d'Atenció al Visitant. La defensa dels usos previstos incialment per l’espai que es preveu cedir al CCGi: sala d’exposicions temporal sala museu (Fons Emília Xargay i Vil·la Romana del Pla de l’Horta) arxiu històric de Sarrià de Ter (obligatori per a municipis de més de 5.000 h.) dipòsit suplementari de fons d'arxiu de la biblioteca Sarrià de Ter, a 22 de gener de 2010 sarriadeter.socialistes.cat
 8. 8. Reunió informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès POSICIÓ DEL PSC DE SARRIÀ DE TER RESPECTE EL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE 1.081 M2 Si no tenim cobertes les necessitats presents i futures del nostre poble , no podem cobrir les necessitats del Consell Comarcal del Gironès. Els 1.081 m2 són necessaris per Sarrià de Ter. Amb la cessió perdem el dret a decidir què volem fer-hi pel nostre poble. La indefinició del govern ens surt molt cara. Si el govern no defineix el projecte per aquest espai, opta per cedir-lo a una altra administració perquè hi faci el seu projecte. La repercussió econòmica la cessió: la cessió gratuïta té un valor econòmic que estimem en uns 2 milions d'euros, tenint en compte la repercussió del solar i el cost de l’estructura ja feta. Aquest espai és fruit de l’aprofitament mig, de manera que el què fins ara havia aportat l’ajuntament ho regalem també al CCGi. No entreguem un solar, sinó que entreguem una construcció feta (estructura) pendent dels tancaments i acabats, valorada amb 2 milions d'euros, que aporta Sarrià de Ter i s'estalvia el CCGi.. Quin retorn econòmic tindrà Sarrià de Ter amb aquest nou projecte?. S’ha elaborat prèvia a la decisió de cedir gratuïtament 1.081 m2, un informe i memòria econòmica? Sarrià de Ter, a 22 de gener de 2010 sarriadeter.socialistes.cat
 9. 9. Reunió informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès POSICIÓ DEL PSC DE SARRIÀ DE TER RESPECTE EL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE 1.081 M2 Cedim espais previstos per a usos culturals quan al mateix temps una empresa contractada per l’ajuntament fa un estudi sobre les necessitats futures d’equipaments culturals de Sarrià de Ter (PLEC, Pla Local d’Equipaments Culturals). No valdria la pena espear l'informe del PLEC? El grup municipal del PSC en cap moment ha estat informat pel govern sobre aquest projecte ni sobre l'aprovació del conveni. Entenem que una decisió d’aquesta importància (política, social i econòmica) hauria de ser prèviament informada, com a mínim, a tots els grups municipals representats a l'Ajuntament.. Pensem que les entitats del poble i els veïns i veïnes també tenen dret a ser informats i, encara que la decisió l’ha de prendre finalment el Ple municipal, també a ser com, a mínim, consultats. No qüestionem frontalment el Centre de Visitants del Gironès; aquest podria ser, potser serà, un altre debat. El que qüestionem és que l’ajuntament cedeixi tan espai d’equipament a un cost (econòmic i social) tan elevat per Sarrià de Ter i amb una cessió que no serà, previsiblement, per pocs anys. Sarrià de Ter, a 22 de gener de 2010 sarriadeter.socialistes.cat
 10. 10. Reunió informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès PRESENTACIÓ D'UN MODEL INSTÀNCIA PER ENTITATS I VEÏNS I VEÏNES PER DEMANAR LA INFORMACIÓ PRÈVIA A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI Al mes de desembre, assabentats ja de la signatura del conveni, el PSC de Sarrià de Ter va entrar una sol·licitud a l’ajuntament demanant: Que es posposi l'aprovació del conveni de cessió gratuïta de 1.081 m2 al Consell Comarcal del Gironès per a la construcció del Centre de Visitants del Gironès fins que es pugui garantir un espai alternatiu pels serveis i equipaments previstos inicialment al Bloc 9 del PMU Cobega: una sala d’exposicions, una sala museu i l’arxiu històric. A dia d’avui encara esperem resposta, per escrit o de paraula, de la instància presentada al desembre de 2009.. Una instància és una de les maneres, no l’única, de fer arribar la nostra opinió (entitats i ciutadania) a les administracions públiques, també a l’Ajuntament de Sarrià de Ter. Sarrià de Ter, a 22 de gener de 2010 sarriadeter.socialistes.cat
 11. 11. Reunió informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès PRESENTACIÓ D'UN MODEL INSTÀNCIA PER ENTITATS I VEÏNS I VEÏNES PER DEMANAR LA INFORMACIÓ PRÈVIA A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI Posem a disposició de qui vulgui un model d’instància (Google Docs o Scribd), que pot ser modificat a criteri de qui la vulgui presentar (particulars o entitats) i que en cap cas vol ser la instància del PSC de Sarrià de Ter. No demanem que es faci una consulta popular per decidir si es fa o no la cessió. No exigim el dret a decidir, tan sols el dret a ser informats i, si el govern vol, consultats. Text final de la sol·licitud: Sol·licito Que es posposi l’aprovació del conveni de cessió gratuïta de 1.081 m2 al Consell Comarcal del Gironès per a la construcció del Centre de Visitants del Gironès fins que es faci una reunió informativa del projecte amb les entitats del poble oberta també als veïns i veïnes per tal que puguem valorar els pros i contra de la proposta, essent la nostra opinió sobre el futur del citat equipament un element més a valorar per part de l’ajuntament. Sarrià de Ter, a 22 de gener de 2010 sarriadeter.socialistes.cat
 12. 12. Reunió informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès TORN OBERT DE PARAULES (extracte de les intervencons del públic) El conveni de cessió preveu algun tipus de compensació econòmica del Consell Comarcal a Sarrià de Ter? Ens compensaran la recollida d'escombraries? Com a veí de Sarrià de Ter què m'aportarà a mi el Centre de Visitants del Consell Comarcal? Cedint aquest espai perquè el Consell Comarcal hi faci el seu projecte penso que perdem la capacitat de decidir, en el futur, què volem fer amb aquest equipament per Sarrià de Ter. Podriem considerar la cessió una malversació de fons públics. Jo també felicito el Consell Comarcal. L'operació li surt rodona: volia un Centre de Visitants de 4.000.000 d'euros i al final en tindrà un de 2.900.000 euros, aportant-hi menys de 450.000 euros, aportant Sarrià de Ter gran part dels diners que no vindran d'europa. Sembla que el govern no farà marxa enrere. Què podem fer els veïns i veïnes per aturar aquesta cessió de 1.000 m2 valorats en 2 milions d'euros? Sarrià de Ter, a 22 de gener de 2010 sarriadeter.socialistes.cat
 13. 13. Reunió informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès DIAPOSITIVA EXTRA RESUM DELS COSTOS D'INVERSIÓ DEL CENTRE DE VISITANTS Cost d'inversió del Centre de Visitants del Gironès Pressupost aprovat pel FEDER 900.000,00 € 31,03% Aportació FEDER 450.000,00 € 15,52% Aportació Consell Comarcal Gronès* 450.000,00 € 15,52% Aportació Ajuntament Sarrià de Ter** 2.000.000,00 € 68,97% Cost total inversió Centre Visitants Gironès 2.900.000,00 € 100,00% * Aquest és l'import màxim que ha d'aportar el CCGi, a través de fons propis (crèdit) o d'altres subvencions que pugui aconseguir. ** Valor econòmic dels 1.081 m2 de l'espai que es cedeix, repercutint-hi el solar i l'estructura ja feta Cal que a més dels 1.081 m2 Sarrià de Ter aporti el 68% , 2 milions €, del cost d'inversió? L'Ajuntament de Sarrià de Ter surt al rescat del Consell Comarcal del Gironès. Qui serà el retorn, també econòmic, d'aquesta operació per Sarrià de Ter? Sarrià de Ter, a 22 de gener de 2010 sarriadeter.socialistes.cat
 14. 14. Reunió informativa PSC Sarrià de Ter Centre Visitants Gironès Des del PSC de Sarrià de Ter us animem a presentar la instància per demanar que el govern informi públicament i de manera oberta d'aquesta operació, també per fer-li sentir que una decisió d'aquesta importància política, social i econòmica no es pot prendre d'esquenes i d'amagat del poble. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ Grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Sarrià de Ter sarriadeter@socialistes.cat Sarrià de Ter, a 22 de gener de 2010 sarriadeter.socialistes.cat

Presentació de la reunió informativa del PSC de Sarrià de Ter sobre el conveni entre l'Ajuntament de Sarrià de Ter i el Consell Comarcal del Gironès per la cessió de 1.081 m2 d'equipament municipal (valorat en uns 2 milions €) pel Centre de Visitants del Gironès

Views

Total views

865

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

41

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×