Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moodle a la classe d’idiomes

537 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moodle a la classe d’idiomes

 1. 1. MOODLE A LA CLASSE D’IDIOMES Roger Vilanova Pi 11 d’abril del 2011 Disseny d’entorns i escenaris d’aprenentatge – PAC 1 – CAS 2
 2. 2. CONTEXT <ul><ul><ul><li>Espai Moodle existent </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ha de servir per al desenvolupament d’habilitats pràctiques lingüístiques, tant orals com escrites. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procés constructivista i col·laboratiu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alumnat: 18 - 35 anys, nivell d’alfabetització digital alt. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Professorat: més grans que l’alumnat, poca experiència amb TIC, reticències al seu ús. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. CONTEXT (2) <ul><ul><ul><li>Moodle com a complement a la presencialitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Centre Institut Goethe: espai comú per a cada nivell, adaptable a necessitats i ritme. Els nivells oferts són: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Usuari bàsic: A1 – A2 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Usuari independent: B1 – B2 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Usuari experimentat: C1 – C2 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>20 - 25 docents per a uns 800 alumnes, repartits entre els 6 nivells de competència abans especificats. </li></ul>
 4. 4. OBJECTIUS <ul><li>Curt termini </li></ul><ul><li>Formació professorat </li></ul><ul><li>Crear plataforma moodle comú als nivells d’estudi </li></ul><ul><li>Crear, configurar i aprofitar les eines col·laboratives i de treball que ofereix el moodle </li></ul><ul><li>Aportar llistat de recursos i eines 2.0 al servei del docent. Assessorar-los en el seu ús. </li></ul><ul><li>Llarg termini </li></ul><ul><li>Ampliar les competències del professorat </li></ul><ul><li>Ús global de la plataforma moodle </li></ul><ul><li>Tot material didàctic multimèdia </li></ul><ul><li>Situar l’institut com a capdavanter en l’ús de les TIC en l’educació </li></ul>
 5. 5. RECURSOS <ul><li>Plataforma Moodle </li></ul><ul><ul><li>Xat </li></ul></ul><ul><ul><li>Fòrum </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació asincrònica </li></ul></ul><ul><li>Eines 2.0 </li></ul><ul><li>MDM </li></ul><ul><li>Servei tècnic: correu, vídeo tutorial, FAQ </li></ul><ul><li>Partida pressupostària </li></ul>
 6. 6. ANÀLISI DAFO
 7. 7. ANÀLISI DAFO (2)
 8. 8. PERFIL METODOLÒGIC
 9. 9. ADDIE
 10. 10. ADDIE (2)
 11. 11. DIAGRAMA GANTT L’equip disposa d’una planificació acurada de tasques Clickar per ampliar
 12. 12. PROPOSTES D’ADAPTACIÓ <ul><ul><ul><li>Acords globals entre els docents d’un mateix nivell. MDM puguin cobrir diferents subnivells i necessitats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MDM efectius per a l’ensenyament lingüístic, aprofitant les potencialitats de la plataforma Moodle. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activitats no necessariament presencials  fer-les utilitzant la plataforma. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Crear un banc d’activitats per a l’autoaprenentatge fer “lliçons extra” o activitats de reforç  paliar la poca disponibilitat horària de què es gaudeix </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creació i foment de llocs al fòrum en els quals es puguin resoldre dubtes  estalvi de temps presencial. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. SEGUIMENT I AVALUACIÓ <ul><ul><ul><li>Feeback constant entre docents i alumnes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reunions setmanals entre els docents i la dissenyadora instruccional  enllaç amb els serveis tècnics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comunicació directa amb el servei tècnic . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Qüestionaris per a docents i estudiants un cop finalitzat el procés d’instrucció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi de diferències entre l’us programat de la plataforma i l’us real que se n’ha extret. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reportatge i anàlisi dels possibles problemes tècnics que hagin succeït. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presentació d’un informe final de la dissenyadora instruccional per a la direcció de l’institut. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ

×