Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dalawang Lakad ng Buhay
1Co 13:11 Nang ako'y bata pa, ay
nagsasalita akong gaya ng bata,
nagdaramdam akong gaya ng bata,
nagiisip akong gaya ng ba...
 Eph 4:14-16 Upang tayo'y huwag nang maging
mga bata pa, na napapahapay dito't doon at
dinadala sa magkabikabila ng lahat...
; Na dahil sa kaniya'y ang buong
katawan na nakalapat na mabuti at
nagkakalakip sa pamamagitan ng
tulong ng bawa't kasukas...
Eph 4:17 Ito nga ang sinasabi ko, at
sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y
hindi na nagsisilakad pa na gaya naman
ng lakad ...
 Eph 4:31 Ang lahat ng kapaitan, at
kagalitan, at pagkakaalit, at
kadaldalan, at panglilibak, ay
mangaalis nawa sa inyo, ...
 Eph 4:20-24 Nguni't kayo'y hindi
nangatuto ng ganito kay Cristo; Kung
tunay na siya'y inyong pinakinggan, at
kayo'y tinu...
 Eph 5:19 Na kayo'y mangagusapan ng
mga salmo at mga himno at mga awit
na ukol sa espiritu, na nangagaawitan
at nangagpup...
Rom 14:10 Datapuwa't ikaw, bakit humahatol
ka sa iyong kapatid? at ikaw naman, bakit
pinawalaang halaga mo ang iyong kapat...
 Eph 5:26 Upang kaniyang pakabanalin ito, na
nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng
tubig na may salita,
 Eph 5:27 Upan...
Ano ang buhay na gusto mo
Ano ang buhay na gusto mo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2

Share

Download to read offline

Ano ang buhay na gusto mo

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ano ang buhay na gusto mo

 1. 1. Dalawang Lakad ng Buhay
 2. 2. 1Co 13:11 Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nagiisip akong gaya ng bata: ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng
 3. 3.  Eph 4:14-16 Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian; Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pagibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa kaniya, na siyang pangulo, sa makatuwid baga'y si Cristo
 4. 4. ; Na dahil sa kaniya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawa't kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawa't iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kaniyang sarili sa pagibig.
 5. 5. Eph 4:17 Ito nga ang sinasabi ko, at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga Gentil, sa pagpapalalo sa kanilang pagiisip, Eph 4:18 Na sa kadiliman ng kanilang pagiisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Dios, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso;
 6. 6.  Eph 4:31 Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala:  Eph 4:32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.
 7. 7.  Eph 4:20-24 Nguni't kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo; Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya; At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip, At kayo'y
 8. 8.  Eph 5:19 Na kayo'y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon;  Eph 5:20 Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Dios na ating Ama;  Eph 5:21 Na pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Cristo.
 9. 9. Rom 14:10 Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. 2Co 5:10 Sapagka't tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Cristo; upang tumanggap ang bawa't isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa
 10. 10.  Eph 5:26 Upang kaniyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita,  Eph 5:27 Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong bagay; kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan.
 • ogiesibayan25

  Jul. 23, 2020
 • Aprilfrias

  Apr. 25, 2018

Views

Total views

7,805

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

71

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×