Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Our country

315 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Our country

  1. 1. POLAND
  2. 2. FLAG OF POLAND
  3. 3. COAT OF ARMS
  4. 4. NATIONAL ANTHEM /MELODY/ Hymn Polski-Mazurek Dąbrowskiego Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy, Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami, Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz, Dąbrowski...
  5. 5. NATIONAL DANCE KRAKOWIAK POLONEZ
  6. 6. NATIONAL COSTUMES KRAKOWSKI ŁOWICKI GÓRALSKI
  7. 7. THE CAPITAL CITY - WARSAW
  8. 8. FAMOUS PLACES AND MONUMENTS

×