Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 Mailako Bileraren Aurkezpena

619 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5 Mailako Bileraren Aurkezpena

 1. 1. 6. mailako gurasoen bilera. Reunión de padres de alumnos de 6º curso. 2008-9-30 Curso 2008-2009 Ikasturtea
 2. 2. <ul><li>Zikloko irkasleak / Profesores del ciclo : </li></ul><ul><li>Juan Carlos Goñi 6 A </li></ul><ul><li>Juan Carlos Pascual 6 B </li></ul><ul><li>Susana Aranzabal (Ingelesa) </li></ul><ul><li>Lourdes Aranburu(Musika) </li></ul><ul><li>Olatz Amozarrain (Erlijioa) </li></ul><ul><li>Raúl Leiba (Soinketa) </li></ul>5. mailakoak: Joserra, Nerea, Ana Laguntza: Konsuelo - Pili.
 3. 3. <ul><li>Arloak/ Metodologia : </li></ul><ul><li>   Arlo bakoitzak bere helburu espezifikoak ditu. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gorputz Hezkuntza . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Musika </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Euskera/Ingurune </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ingelesa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Matematika </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gaztelania </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>1.      Áreas/metodología </li></ul><ul><li>       Cada área tiene sus objetivos y contenidos específicos. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>E. Física </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Música </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Euskera/Ingurune </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Inglés </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Matemáticas </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Lengua española </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>        Bereziki arlo guztietan landuko direnak : </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Irakurketa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Idazketa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Lanerako Ohiturak </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Elkarbizitza </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ardurak . </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Autonomia </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>       Los aspectos que se van a trabajar en todas las áreas son: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Lectura </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Escritura </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hábitos de trabajo </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Convivencia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Responsabilidad </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Autonomía </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Ordutegia / horario (fotocopiados)
 8. 8. Asistentzia eta puntualitatea. Agenda. Oharrak Asistencia y puntualidad. Agenda. Notas *********
 9. 9. Ebaluaketak : Abenduan: Elkarrizketak Martxoan: Ikasleei zuzenean. Ekainan: Elkarrizketak Evaluaciones . Diciembre: Entrevista personal. Marzo: Directamente a los niños. Junio: Entrevista personal. *******
 10. 10. Gehixao eta hobeto. Hizkuntz Normalkuntzaren Proiektuaren barruan gaude. Bergarako beste ikastetxeekin batera “gehixao eta hobeto “ kanpainan. Euskarazko errefortzuak: Arrizuri Jauregian Gehixao eta hobeto. Estamos dentro del proyecto de Normalización Lingüística. Participamos junto con el resto de colegios de Bergara en la campaña “Gehixao eta hobeto”. Refuerzos de euskera: En el palacio Arrizuri,.
 11. 11. Gurasoekin harremanak .    Tutoreak 6.A Juan Carlos Goñi Asteartean, 16:00etan 6.B Juan Carlos Pascual Ostegunean 9:45etatik 10:30etara Relación padres-profesores .    Tutores 6ºA Juan Carlos Goñi Martes a las 16:00 h. de la tarde. 6ºB Juan Carlos Pascual Jueves de 9:45 a 10:30.
 12. 12. <ul><li>Jarduerak : </li></ul><ul><li>         Barnetegia: “LIZARRA” </li></ul><ul><ul><li>Euskaraz bizi, mahats-bilketa eta horren inguruko gaiak aztertu, naturari buruzko gaiak, kirolak, ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Urriaren 8, 9 eta 10ean. </li></ul></ul><ul><ul><li>. Agenda 21 </li></ul></ul><ul><li>         Olentzero: Abenduaren 24a. </li></ul><ul><li>         Eskola Irratia </li></ul><ul><li>Ostiraletan 12:00etan, 13:15etan eta 15:15etan. FM 108.00 </li></ul><ul><li>         Eskola kirola </li></ul><ul><li>6. maila: astearteetan 16:30-17:30etan </li></ul><ul><li> ostegunetan 17:30-18:30etan Mtez. Iralan. </li></ul><ul><li>         Mendi irteerak. </li></ul><ul><li>         Dantza. </li></ul><ul><li>         Zeramika ikastaroa. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Actividades . </li></ul><ul><li>Internados de euskara: ” ESTELLA” </li></ul><ul><ul><li>” Vivir en Euskera”, temas relacionados con la vendimia, la naturaleza, deporte,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Días: 8, 9 y 10 de Octubre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Agenda 21. </li></ul></ul><ul><li>Olentzero 24 de diciembre. </li></ul><ul><li>Radio escolar. </li></ul><ul><li>Los viernes a las 12:00, a las 13:15 y a las 15:15 h. FM 108.00. </li></ul><ul><li>Deporte escolar . </li></ul><ul><li>6.maila: martes 16:30-17:30h. </li></ul><ul><li>jueves 17:30-18:30h. En Mnez. de Irala. </li></ul><ul><li>Salidas al monte. </li></ul><ul><li>Dantza </li></ul><ul><li>Cursillo de cerámica </li></ul>
 14. 14. Agenda 21 Jasangarritasunaren aldeko proiektua da. Euskadin 431 ikastetxe. Urte bakoitzean gai bat lantzen da. Aurten: “Ura” Un proyecto a favor del desarrollo sostenible. En Euskadi 431 centros. Cada año se trabaja un tema. Este curso: “El agua”
 15. 15. Zerbitzuak .         Jangela  Arduraduna: Jose Luis Carnicero        Garraioa  Susana Uriarte        Umezaintza  (2. mailararte) Servicios:        Comedor.  Responsable : Jose Luis Carnicero        Transporte  Susana Uriarte        Guardería .  (hasta 2º)
 16. 16. Txangoetara irteteko baimena. Ikaslearen datuak. Permiso para salir del centro. Datos del alumno. Tutoreari emateko/Entregar al tutor:
 17. 17. Kuotak : Lehenengo hiruhilekoan: Barnetegia. Eskola kirola. Bigarren hiruhilekoan: Liburu eta materiala Gurasoen elkartekoa Cuotas : Primer trimestre: Barnetegi Deporte escolar. Segundo trimestre: Libros y material. Asociación de Padres.
 18. 18. Mila esker. Muchas gracias.

×