Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaką wartość niesie konflikt?

593 views

Published on

Jaką wartość niesie konflikt

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaką wartość niesie konflikt?

 1. 1. Jaką wartość niesie konflikt?
 2. 2. dr Anna Mitręga
 3. 3. 3 Jaką wartość niesie konflikt? Konflikt Sprzeczność interesów występująca w relacji, której podmioty są powiązane ze sobą. To, co chce jedna strona, nie bardzo odpowiada drugiej. Niełatwym zadaniem rodzicielstwa jest nakłanianie dzieci do licznych czynności, które budzą ich opór (większość aktywności - poza oglądaniem TV, graniem na komputerze i jedzeniem frytek i chipsów. ) Ponadto zabranianie rzeczy niewłaściwych i mówienie NIE sprawia wielu rodzicom kłopot. Cel wykładu: zauważenie dobrych stron konfliktu, poczucie większej mocy w szukaniu dobrych rozwiązań sytuacji konfliktowych
 4. 4. 4 Jaką wartość niesie konflikt? Konflikt W sytuacji konfliktu działają siły jednoczące i jednocześnie odpychające. Dlatego sytuacja konfliktowa wymaga mobilizacji emocjonalnej, wyzwala wiele sprzecznych uczuć, z których wiele ma wartość negatywną.
 5. 5. 5 Jaką wartość niesie konflikt? Konflikt Pozytywne wartości - na przykład: przypływ energii, poczucie sprawstwa i mocy, skupienie na argumentacji i perswazji, twórcze myślenie, znajdowanie produktywnych sposobów komunikacji, nowa jakość relacji, poszerzanie samowiedzy i autonomii, rozwój. Konflikty są dokładnie tak potrzebne rodzinie jak gorączka przy infekcji!
 6. 6. 6 Jaką wartość niesie konflikt? Konflikt Dzięki trenowaniu sposobów pertraktowania i negocjowania konfliktów w rodzinie dzieci mają możliwość trenowania odporności na sytuacje trudne i konfliktowe, sprawdzają własną moc sprawczą, szukają sposobów wywarcia wpływu, perswazji. Dzięki temu realnie przygotowują się do życia w społeczności. Rodzina to poligon doświadczalny kłócenia się, argumentowania, przekonywania, wywierania presji, odpowiedzialnego użycia siły – wszystko to jest niezbędne do funkcjonowania w grupach społecznych. Oprócz konfliktów konstruktywnych czasem można spotkać się z takimi, które mają wyłącznie moc osłabiającą. To typ konfliktów – DESTRUKCYJNYCH. Konflikt ma charakter destrukcyjny, kiedy jedna ze stron nie dąży do wypracowania rozwiązania, a jej celem jest wyłącznie wyrządzenie krzywdy.
 7. 7. 7 Jaką wartość niesie konflikt? Konflikt Wykorzystywać strategie integrujące polegające na szukaniu rozwiązań, które zaspakajają potrzeby obu stron; Unikamy poziomu stanowisk (ja chcę…,) a badamy potrzeby (dlaczego zależy ci na tym?) Nie przyjmujemy osobiście negatywnych komunikatów; Zachowujemy całkowity spokój
 8. 8. 8 Jaką wartość niesie konflikt? Jak wzmacniać pozytywne skutki konfliktu? Nie podnosimy głosu Dążymy do tego, aby wygrały obie strony Myślimy strategicznie dwa ruchy do przodu Nie wdajemy się w czcze wymiany słowne Nie reagujemy na manipulacje Stosujemy komunikaty typu JA, a nie typu TY Uważnie słuchamy drugiej strony Stosujemy przerwy na odpoczynek Oddzielamy człowieka od problemu Zachowujemy pozytywne nastawienie wobec dziecka, ale waleczną pozycję wobec problemu
 9. 9. 9 Jaką wartość niesie konflikt? Jak wzmacniać pozytywne skutki konfliktu? Kontenerujemy dziecko, pomagając mu nazywać emocje (widzę, że jesteś wściekły…) Pozwalamy mu czuć negatywne emocje, ale nie pozwalamy kierować je na innych Rozładowujemy napięcie poczuciem humoru, przerwą na ochłonięcie Stworzenie swobodnego przepływu informacji Próba zrozumienia potrzeb i celów obu stron Podkreślanie tego co łączy, minimalizowanie tego co dzieli Szukanie i proponowanie rozwiązań
 10. 10. 10 Jaką wartość niesie konflikt? Etapy procesu szukania rozwiązań - zadania: Określ problem w sposób satysfakcjonujący obie strony Sformułuj go jako cel Depersonalizuj problem Oddziel określenie problemu od szukania rozwiązań Określ interesy i potrzeby WRAZ Z DZIECKIEM POSZUKUJCIE ROZWIĄZAŃ I WYBIERZECIE NAJLEPSZE
 11. 11. 11 Jaką wartość niesie konflikt? Rozwiązania alternatywne: Kiedy nie da się w prosty sposób zaspokoić potrzeb i interesów można skorzystać z takiej opcji; Zwiększanie zasobów Przysługa za przysługę Rekompensata Ograniczanie kosztów Budowanie mostu
 12. 12. Kontakt ul. Rękawka 3/2 30-535 Kraków Dziękuję! Biura ul. Wiśniowa 36 m. 2 02-520 Warszawa ul. Iwana Pawłowa 1/1 53-604 Wrocław ul. Kościuszki 31a/8 10-503 Olsztyn sekretariat@ud.edu.pl www.uniwersytetdzieci.pl

×