Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lectie demonstrativa cerc pedagogic 04.2013

4,275 views

Published on

O lectie frumoasa

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lectie demonstrativa cerc pedagogic 04.2013

 1. 1. CERC PEDAGOGIC semestrul al II-lea an şcolar 2012-2013 Dezvoltarea capacităţilor de comunicare la şcolarul din ciclul primar Competenţele de bază la matematică reprezintă capacitatea de a dezvolta şi de a aplica gândirea matematică cu scopul de a rezolva un şir de probleme apărute în situaţii cotidiene. Cunoştinţele necesare în matematică includ cunoştinţe solide de numeraţie,măsurări, structuri ,operaţii de bază şi prezentări matematice ,o înţelegere a conceptelor şi termenilor matematici ,conştientizarea întrebărilor la care matematica poate oferii răspunsuri.
 2. 2. Clasa a IV-a A Data: 23.04.2013 Unitatea de învăţare: Măsurare şi măsură Subiectul : Metrul-Multiplii şi submultiplii săi Tipul lecţiei:Consolidarea cunoştinţelor Obiective de referinţă: 1.6.-să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire a numerelor naturale,utilizând proprietăţile operaţiilor şi algoritmii de calcul 2.6.-să rezolve ,să compună probleme şi să utilizeze semnificaţia operaţiilor aritmetice în rezollvarea unor situaţii problemă 2.8- să utilizeze instrumente şi unităţi de măsură standard şi nonstandard pentru lungime,capacitate,masă, timp şi unităţole monetare în situaţii variate. LECŢIE DEMONSTRATIVĂ la matematică susţinută în cadrul cercului pedagogic BOCŞA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BOCŞA ,CARAŞ-SEVERIN Prof.înv.primar SAŞEC RODICA DANIELA
 3. 3. Obiective operaţionale: O1-să enumere multiplii şi submultiplii metrului; O2-să recunoască unitatea de măsură specifică diferitelor obiecte date; O3-să efectueze oral ţi în scris transformări în exerciţii şi probleme cu unităţi de măsură pentru lungime ; O4-să rezolve corect probleme practice cu unutăţi de măsură pentru lungime; O5-să respecte ordinea efectuării operaţiilor în rezolvarea exerciţiilor Strategii didactice: Resurse procedurale: Metode şi procedee: Conversaţia, exerciţiul,explicaţia,observaţia,jocul-concurs,metoda ştiu-vreau să ştiu-am aflat,aprecierea verbală. Organizatorice: frontal,individual, pe grupe , în perechi Resurse materiale : poveste,elemente pentru casuţa iepuraşului, fişe de lucru, coli albe şi colorate,marker,panou, coli flipchard
 4. 4. CAPTAREA ATENTIEI Povestea iepuraşului Greutatea zăpezii din iarnă a distrus căsuţa iepuraşului.Caută nişte constructori pricepuţi.Cere ajutorul copiilor.Pentru a stabili care sunt constructorii pricepuţi am organizat un concurs.
 5. 5. Iepuraşul aşteapta constructorii pricepuţi.
 6. 6. ANUNTAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR Metrul.Multiplii şi submultiplii metrului Împărţiţi pe 5 grupe elevii au rezolvat diverse sarcini.Pentru fiecare sarcină rezolvată corect au primit o parte componentă a căsuţei iepuraşului..Grupa care a reuşit să termine prima căsuţa a fost echipa câştigătoare.
 7. 7. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII. -exerciţii de calcul oral cu multiplii şi submultiplii metrului,transformări COMPETENŢE -să enumere multiplii si submultiplii metrului; -să efectueze transformări; -să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire a numerelor naturale utilizând proprietăţile operaşiilor şi algoritmii de calcul.
 8. 8. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PROBA I COMPETENŢE -alegerea numărului care reprezintă măsura cea mai apropiată de realitate; -preizarea instrumentului de măsură şi unităţile de măsură folosite;
 9. 9. Elevii gandesc
 10. 10. PROBA II COMPETENŢE - transformă în unitatea de măsură indicată la răspuns
 11. 11. PROBA III COMPETENŢE - efectuarea unor transformări cu unităţi de măsura pentru lungime
 12. 12. În echipă munca este mai uşoară.
 13. 13. PROBA IV COMPETENŢE - completarea spaţiilor libere cu numere astfel încăt să obţină egalităţi
 14. 14. PROBA V COMPETENŢE -utilizarea semnificaţiei operaţiilor aritmetice în rezolvarea unor situaţii problemă
 15. 15. ECHIPA NR.5 ESTE CÂŞTIGĂTOARE S-au gasit constructorii pricepuţi
 16. 16. Şi echipa nr. 2 a finalizat cu succes sarcina de lucru
 17. 17. OBŢINEREA PERFORMANŢEI COMPETENŢE - compunerea unei probleme după imagini; - transformări în unitatea cerută
 18. 18. Căsuţa iepuraşului a fost construită
 19. 19. BUCUROŞI DE REUŞITĂ
 20. 20. Tehnoredactare Prof. înv primar Saşec Rodica Daniela, Şcoala Gimnazială Nr.2 Bocşa, Jud.Caraş-Severin

×