Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte Cotxe Amb Comandament 3r 08 09

19,325 views

Published on

Procés constructiu cotxe amb comandament

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

Projecte Cotxe Amb Comandament 3r 08 09

 1. 2. PROPOSTA DE CONSTRUCCIÓ D’UN VEHICLE CABLEDIRIGIT
 2. 3. 1. CONDICIONS INICIALS 1.- AQUEST PROJECTE ES REALITZARÀ EN GRUPS DE 2 ALUMNES. 2.- HA DE PODER-SE FER AMB MATERIALS QUE ES PUGUIN TREBALLAR FÀCILMENT AMB ELS RECURSOS DE L’AULA DE TECNOLOGIA. 3.- NOMÉS ES PODRÀ FER SERVIR 1 MOTOR. 4.- EL VEHICLE DISPOSARÀ D’UN COMANDAMENT: DES DEL COMANDAMENT CONTROLAREM EL SENTIT DE LA MARXA I LA VELOCITAT (3 VELOCITATS) 5.- LA MAQUETA BASE ES REALITZARÀ AMB FUSTA.
 3. 4. 1. CONDICIONS INICIALS 6.- LES DIMENSIONS MÀXIMES DE LA BASE SERAN DE 90x190 cm. 7.- EL DISSENY HA DE SER ATRACTIU. L’ALUMNAT SERÀ LLIURE PER INCLOURE LES MODIFICACIONS QUE ESTIMI CONVENIENTS. 8.- CAL QUE SIGUI ECONÒMIC.
 4. 5. <ul><li>2. MATERIALS NECESSARIS </li></ul><ul><li>FUSTA DE CONTRAPLACAT DE 4x90x190 mm. </li></ul><ul><li>1 MOTOR AMB REDUCTORA. </li></ul><ul><li>4 RODES. </li></ul><ul><li>1 INTERRUPTOR (*) </li></ul><ul><li>1 COMMUTADOR (*) </li></ul><ul><li>3 CLIPS Nº 9 </li></ul>
 5. 6. <ul><li>2. MATERIALS NECESSARIS </li></ul><ul><li>2 m DE CABLE ELÈCTRIC. </li></ul><ul><li>1 PASTILLA DE CONNEXIONS (regleta) </li></ul><ul><li>10 cm DE VARETA ROSCADA DE 5 mm Ø (eix davanter) </li></ul><ul><li>1 PILA DE PETACA. </li></ul><ul><li>3 RESISTÈNCIES </li></ul><ul><li>4 CLAUS O PUNTES D’1-2 cm </li></ul>
 6. 7. MATERIALS NECESSARIS
 7. 8. MATERIALS NECESSARIS
 8. 9. PROCÉS CONSTRUCTIU
 9. 10. LA PLATAFORMA ESTARÀ CONSTITUïDA PER UNA FUSTA RECTANGULAR DE CONTRAPLACAT DE 90x190 mm. DISPOSAREU D’UNA FUSTA DE 9x114 cm. D’AQUESTA FUSTA US HAUREU DE TALLAR EL TROS DE 9x19 cm. 9 cm 19 cm CONSTRUCCIÓ DE LA BASE
 10. 11. MUNTATGE DEL MOTOR I DE L’EIX DAVANTER <ul><li>CENTRAREM EL MOTOR SOBRE LA BASE. </li></ul><ul><li>MARCAREM ELS PUNTS ON ANIRAN LES PESTANYES </li></ul><ul><li>DE SUBJECCIÓ. </li></ul><ul><li>FAREM ELS FORATS AMB LA BARRINA EN ELS PUNTS MARCATS </li></ul>
 11. 12. <ul><li>EL REFORÇAREM AMB DUES GOTES DE COLA TERMOFUSIBLE. </li></ul><ul><li>ÉS MOLT IMPORTANT QUE EL MOTOR QUEDI BEN ALINEAT </li></ul>MUNTATGE DEL MOTOR I DE L’EIX DAVANTER
 12. 13. <ul><li>TOT SEGUIT POSEREM LES RODES DEL DARRERE. </li></ul>MUNTATGE DEL MOTOR I DE L’EIX DAVANTER
 13. 14. MUNTATGE DE L’EIX DAVANTER <ul><li>D’UN LLISTÓ DE PI TALLAREM 2 TROSSOS DE 3,5 cm. </li></ul><ul><li>TOT SEGUIT HAUREM DE FER UN FORAT A AQUESTES PECES PER A QUE PASSI L’EIX DE LES RODES. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>PER TAL QUE ENS QUEDI EL FORAT ALINEAT EN LES DUES PECES, EL MILLOR SERÀ FORADAR-LES LES </li></ul><ul><li>DUES A LA VEGADA. </li></ul>MUNTATGE DE L’EIX DAVANTER
 15. 16. <ul><li>PER A FER-HO, SUBJECTAREM LES DUES PECES JUNTES AMB UN SERJANT I FAREM UN FORAT CENTRAT AMB EL TREPANT DE COLUMNA (BROCA DE 4 mm) </li></ul><ul><li>AQUESTA OPERACIÓ ÉS PERILLOSA: </li></ul><ul><li>FES-LA AMB L’AJUDA DEL PROFESSOR/A </li></ul>MUNTATGE DE L’EIX DAVANTER
 16. 17. MUNTATGE DE L’EIX DAVANTER <ul><li>POSTERIORMENT, AFERRAREM AMB COLA TERMOFUSIBLE AQUESTES PECES A LA BASE I COL·LOCAREM L’EIX DAVANTER. </li></ul>
 17. 18. MUNTATGE DE L’EIX DAVANTER <ul><li>FINALMENT MUNTAREM LES RODES DAVANTERES </li></ul>
 18. 19. <ul><li>NOMÉS CALDRÀ INSERIR L’INTERRUPTOR AL FORAT QUE PRÈVIAMENT HEM FET A LA BASE, DE MANERA QUE L’ELEMENT ACCIONADOR ENS QUEDARÀ A LA PART DE BAIX DEL COTXE. </li></ul><ul><li>D’AQUESTA MANERA ELS CABLES NO CREUARAN L’EIX. </li></ul>FIXACIÓ DE L’INTERRUPTOR
 19. 20. <ul><li>LES PILES DE 4,5 v LES COL·LOCAREM A LA PART DEL DARRERE. </li></ul><ul><li>LES AFERRAREM AMB DUES GOTES DE COLA TERMOFUSIBLE. </li></ul>FIXACIÓ DE LES PILES
 20. 21. ESQUEMA ELÈCTRIC COMANDAMENT PILA + PILA - MOTOR MOTOR
 21. 22. ESQUEMA ELÈCTRIC COMANDAMENT
 22. 23. DETALL DEL COMANDAMENT
 23. 24. DETALL CABLEJAT MOTOR
 24. 25. INVERSOR DE GIR: UNA ALTRA MANERA DE CONSTRUIR-LO
 25. 26. CARROSSERIA <ul><li>EL DISSENY DE LA CARROSSERIA SERÀ LLIURE. </li></ul><ul><li>AIXÍ PODRÀS MOSTRAR LA TEVA CREATIVITAT I ORIGINALITAT. </li></ul><ul><li>FES SERVIR MATERIALS FÀCILS DE TREBALLAR I QUE SIGUIN LLEUGERS, COM FUSTA DE CONTRAPLACAT, CARTRÓ O POREXPAN </li></ul>
 26. 27. EXEMPLES
 27. 28. EXEMPLES
 28. 29. EXEMPLES
 29. 30. EXEMPLES
 30. 31. EXEMPLES
 31. 32. EXEMPLES
 32. 33. EXEMPLES
 33. 34. EXEMPLES
 34. 35. EXEMPLES
 35. 36. EXEMPLES
 36. 37. INFORME TÈCNIC INDEX. 1.- CONDICIONS INICIALS: 1.1.- PROPOSTA DE TREBALL: OBJECTIU. 1.2.- ESPECIFICACIONS DEL PROBLEMA. 2.- INVESTIGACIÓ: RECERCA D'INFORMACIÓ. 3.- POSSIBLES SOLUCIONS: PLUJA D'IDEES. 3.1.- PROPOSTA DE DISSENY ALUMNE 1 3.2.- PROPOSTA DE DISSENY ALUMNE 2 4.- DISSENY FINAL: 4.1.- ESBÓS DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 4.2.- PLÀNOLS. 5.- PLA DE TREBALL: 5.1.- PREVISIÓ DE RECURSOS. 5.2.- PLANIFICACIÓ I SEQÜENCIACIÓ. 5.2.- TEMPS TOTAL PREVIST.
 37. 38. 6.- PRESSUPOST 7.-VALORACIÓ DEL PROJECTE: AVALUACIÓ 7.1.- AVALUACIÓ DEL PRODUCTE. 7.2.- AVALUACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. 7.3.- PROBLEMES SORGITS. 8.- PROPOSTES DE MILLORA: MODIFICACIONS. INFORME TÈCNIC

×