Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Start UP 2008: Online advartising - Justine Toms

601 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Start UP 2008: Online advartising - Justine Toms

 1. 1. <Как да доведем клиенти онлайн> Жюстин Томс - Start UP 2008
 2. 2. <какво се случва в Интернет> Жюстин Томс - Start UP 2008
 3. 3. <Как да доведем клиенти онлайн> Какво е PR? а реклама РЕКЛАМА Връзки с обществеността ПР Реклама ти рекламист ли си?! Специалист връзки с обществеността ПР специалистът рекламира рекламата?! ?! Жюстин Томс - Start UP 2008
 4. 4. <Как да доведем клиенти онлайн> Какво се случва в Интернет? 1. Типове потребители , брой и сравнения с другите медии (ТВ, радио, печат) по: Навици на потребителите Какво правят онлайн 2. Прогнози за развитието на Интернет 3. Прогнози за развитието на другите медии спрямо това на Интернет Жюстин Томс - Start UP 2008
 5. 5. <Как да доведем клиенти онлайн> Какво се случва в Интернет? потребители, брой и сравнения Интернет потребители 2004-2008 15+, градско население, TGI 2008 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Лято 04 Лято 05 Лято 06 Лято 07 Лято 08 Есен 04 Зима 04 Есен 05 Зима 05 Есен 06 Зима 06 Есен 07 Зима 07 Пролет 04 Пролет 05 Пролет 06 Пролет 07 Пролет 08 Жюстин Томс - StartЖюстин Томс, Start UP 2008 UP 2008
 6. 6. <Как да доведем клиенти онлайн> Какво се случва в Интернет? Медийна консумация Откъде използвате Интернет? 2004-2008 15+, градско население, TGI 2008 80,00% вкъщи 60,00% офиса училище 40,00% интернет кафе/клуб 20,00% другаде 0,00% Есен 04 Есен 05 Есен 06 Есен 07 Пролет 04 Пролет 05 Пролет 06 Пролет 07 Пролет 08 Жюстин Томс - StartЖюстин Томс, Start UP 2008 UP 2008
 7. 7. <Как да доведем клиенти онлайн> Какво се случва в Интернет? Демографски профил - възраст 15+, градско население, TGI 2008 80,00% 70,00% 15-19 60,00% 20-29 50,00% 30-39 40-49 40,00% 50-59 30,00% 60-69 20,00% 10,00% 0,00% от от интернет населението потребители Жюстин Томс - те Жюстин Томс, Start UP 2008 Start UP 2008
 8. 8. <Как да доведем клиенти онлайн> Какво се случва в Интернет? Онлайн търговия 2006 – 6.23% 2008 – 8.44% Books 21,83% Mobile Phones or accessories 17,18% Clothing 15,78% Electric/Electronic Appliances 13,00% Computer hardware & accessories 12,46% Cosmetics 10,62% Groceries 9,89% Music 9,71% Software/Games 9,45% Shoes 8,14% Жюстин Томс - Start UP 2008 DVD 6,52% Tickets for events 6,02%
 9. 9. <Как да доведем клиенти онлайн> Какво се случва в Интернет? 1. Типове потребители, брой и сравнения с другите медии (ТВ, радио, печат) по: Навици на потребителите Какво правят онлайн 2. Прогнози за развитието на Интернет 3. Прогнози за развитието на другите медии спрямо това на Интернет тук гледаме едно клипче – “Man is God” Жюстин Томс - Start UP 2008
 10. 10. <класически онлайн маркетинг инструменти> Жюстин Томс - Start UP 2008
 11. 11. <уеб сайтът като марком средство> или нека първо поговорим за сайта защо го правим? Жюстин Томс - Start UP 2008
 12. 12. <уеб сайтът като марком средство> или нека първо поговорим за сайта за кого го правим? Жюстин Томс - Start UP 2008
 13. 13. <уеб сайтът като марком средство> или нека първо поговорим за сайта какво ще прави там този, за когото го правим? Жюстин Томс - Start UP 2008
 14. 14. <уеб сайтът като марком средство> или нека първо поговорим за сайта как ще го хареса този, за когото го правим? Жюстин Томс - Start UP 2008
 15. 15. <уеб сайтът като марком средство> или нека първо поговорим за сайта как ще се развива в бъдеще? как ще го поддържаме как ще го популяризираме Жюстин Томс - Start UP 2008
 16. 16. <уеб сайтът като марком средство> или нека първо поговорим за сайта какъв ресурс ще изисква всичко това? време пари хора Жюстин Томс - Start UP 2008
 17. 17. <Как да доведем клиенти онлайн> Кои са начините за онлайн реклама? 1.Търсачки, SEO 2. Платени препратки 3. Pay-per-Click (Performance Marketing) 4. Каталози и ВИП места 5. Банери 6. Онлайн игри 7. Стрийминг реклама 8. Спонсорирани сайтове 9. и т.н. Жюстин Томс - Start UP 2008
 18. 18. <Как да доведем клиенти онлайн> Кои са начините за онлайн реклама? 1. Търсачки, SEO 2.Платени препратки 3. Pay-per-Click (Performance Marketing) 4. Каталози и ВИП места 5. Банери 6. Онлайн игри 7. Стрийминг реклама 8. Спонсорирани сайтове 9. и т.н. Жюстин Томс - Start UP 2008
 19. 19. <Как да доведем клиенти онлайн> Кои са начините за онлайн реклама? 1. Търсачки, SEO 2. Платени препратки 3.Pay-per-Click (Performance Marketing) 4. Каталози и ВИП места 5. Банери 6. Онлайн игри 7. Стрийминг реклама 8. Спонсорирани сайтове 9. и т.н. Жюстин Томс - Start UP 2008
 20. 20. <Как да доведем клиенти онлайн> Кои са начините за онлайн реклама? 1. Търсачки, SEO 2. Платени препратки 3. Pay-per-Click (Performance Marketing) 4.Каталози и ВИП места 5. Банери 6. Онлайн игри 7. Стрийминг реклама 8. Спонсорирани сайтове 9. и т.н. Жюстин Томс - Start UP 2008
 21. 21. <Как да доведем клиенти онлайн> Кои са начините за онлайн реклама? 1. Търсачки, SEO 2. Платени препратки 3. Pay-per-Click (Performance Marketing) 4. Каталози и ВИП места 5.Банери 6. Онлайн игри 7. Стрийминг реклама 8. Спонсорирани сайтове 9. и т.н. Жюстин Томс - Start UP 2008
 22. 22. <Как да доведем клиенти онлайн> Кои са начините за онлайн реклама? 1. Търсачки, SEO 2. Платени препратки 3. Pay-per-Click (Performance Marketing) 4. Каталози и ВИП места 5. Банери 6.Онлайн игри 7. Стрийминг реклама 8. Спонсорирани сайтове 9. и т.н. Жюстин Томс - Start UP 2008
 23. 23. <Как да доведем клиенти онлайн> Кои са начините за онлайн реклама? 1. Търсачки, SEO 2. Платени препратки 3. Pay-per-Click (Performance Marketing) 4. Каталози и ВИП места 5. Банери 6. Онлайн игри 7.Стрийминг реклама 8. Спонсорирани сайтове 9. и т.н. Жюстин Томс - Start UP 2008
 24. 24. <Как да доведем клиенти онлайн> Кои са начините за онлайн реклама? 1. Търсачки, SEO 2. Платени препратки 3. Pay-per-Click (Performance Marketing) 4. Каталози и ВИП места 5. Банери 6. Онлайн игри 7. Стрийминг реклама 8.Спонсорирани сайтове 9. и т.н. Жюстин Томс - Start UP 2008
 25. 25. <класически инструменти> банери текстови линк платена публикация Web 1.0 Интернет маркетинг Жюстин Томс - Start UP 2008
 26. 26. <web 2.0 тук и сега или отговор на въпроса: Как една стартираща фирма да създаде стратегията си за онлайн реклама без пари или с много малко такива?> Жюстин Томс - Start UP 2008
 27. 27. <Web 2.0 тук и сега> блог подкаст wiki социални мрежи социални медии Web 2.0 Интернет маркетинг Жюстин Томс - Start UP 2008
 28. 28. <Web 2.0 тук и сега> Всеки създава и споделя! Жюстин Томс - Start UP 2008
 29. 29. <Web 2.0 тук и сега> Все пак - кои са Web 2.0 инструментите? wikis blogs RSS social networks social media Жюстин Томс - Start UP 2008
 30. 30. <Web 2.0 тук и сега> Научете повече за всички инструменти. Жюстин Томс - Start UP 2008
 31. 31. <Web 2.0 тук и сега> Включете ги в своя маркетинг план. Жюстин Томс - Start UP 2008
 32. 32. <Web 2.0 тук и сега> Как да ги използваме? Участвайте в комуникацията. Станете активна част от нея! Жюстин Томс - Start UP 2008
 33. 33. <Web 2.0 тук и сега> Бъдете забележителни! Жюстин Томс - Start UP 2008
 34. 34. <Web 2.0 тук и сега> Помогнете на съдържанието си да пътува! Жюстин Томс - Start UP 2008
 35. 35. <Web 2.0 тук и сега> Наблюдавайте от близо нещата и бъдете готови за промяна “в крачка”! Жюстин Томс - Start UP 2008
 36. 36. <ако позволите три съвета> Бъдете бързи! Бъдете честни и открити! Бъдете креативни и иновативни! Жюстин Томс - Start UP 2008
 37. 37. <за настроение преди края> Тук е мястото на второто клипче Gmail and user generated ad Жюстин Томс - Start UP 2008
 38. 38. <ако имате въпроси> питайте ме сега! Жюстин Томс - Start UP 2008
 39. 39. <благодаря за вниманието> Намерете ме на: jtoms@abcbg.com www.justinetoms.com Жюстин Томс - Start UP 2008

×