Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webs 1.0, 2.0 i 3.0

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Webs 1.0, 2.0 i 3.0

 1. 1. Diferències entre web 1.0, web 2.0 i web 3.0
 2. 2. Diferències entre web 1.0 i web 2.0
 3. 3. <ul><li>Les web 1.0 són personals (hi ha més gent lectora), en canvi les web 2.0 són col·laboratives. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>El rol del navegant és passiu en la web 1.0, i actiu (sobretot els joves) en la web 2.0 </li></ul>
 5. 5. <ul><li>La web 1.0 no permet crear, recopilar, ni compartir, en canvi la web 2.0 si que ho permet. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>La web 1.0 és una pàgina estàtica, en canvi, la web 2.0 és d’un model senzill, pràctic, dinàmic, divertit i simple. </li></ul>Hotmail (pàgina web 2.0)
 7. 7. <ul><li>La direcció de la informació a la web 1.0 és lineal (emissor- receptor), en canvi a la web 2.0 és horitzontal (tots tenen accés). </li></ul>Emisor-receptor
 8. 8. <ul><li>La web 1.0 té una tecnologia associada al llenguatge HTML, en canvi la web 2.0 no cal tenir-ne coneixements tecnològics avançats. </li></ul>Llenguatge HTML (web 1.0)
 9. 9. <ul><li>La web 1.0 no permet crear xarxes socials, en canvi la web 2.0 si (Google, Facebook,etc). </li></ul>Xarxes socials (web 2.0)
 10. 10. Caracteristíques web 3.0
 11. 11. <ul><li>L’actual xarxa serà transformada en una base de dades. </li></ul><ul><li>Desenvolupament de les noves tecnologies: </li></ul><ul><li>1.Inteligència artificial </li></ul><ul><li>2.Web semàntica </li></ul><ul><li>3.Web geospacial </li></ul><ul><li>4.Web 3D </li></ul>
 12. 15. <ul><li>Fet per: </li></ul><ul><li>Rocío Aguilera Cubero </li></ul>

×