Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ortografia UNITAT 1. a / e en posició àtona
<ul><li>Presentació </li></ul><ul><li>Els parlants de les comarques orientals dels Països Catalans pronunciem igual les vo...
NORMES <ul><li>1a) Els noms de gènere masculí acabats en el so /∂/, s’escriuen amb “e”: </li></ul><ul><li>Exemples: l’hom...
<ul><li>2a) Els noms de gènere femení acabats en el so /∂/, s’escriuen amb “a”: </li></ul><ul><li>Exemples: la dona, la ...
<ul><li>Aquesta diferència d’escriptura entre el masculí (=“-e”) i el femení (= “-a”) desapareix en els plurals. </li></u...
Observacions  <ul><li>el canvi de “-a” en el singular a “-es” en els plurals femenins provoca canvis ortogràfics de la co...
<ul><li>4a) Quan els verbs acaben amb el so /∂/, escriurem </li></ul><ul><li>“ a”  últim so de la paraula </li></ul><u...
<ul><li>5a) </li></ul><ul><li>Quan els verb acaben amb el so /∂/ més consonant, escriurem </li></ul><ul><li>“ e”  pen...
<ul><li>6a) Quan el so /∂/ és en el lexema de la paraula, buscarem una paraula de la mateixa família que tingui aquesta vo...
Exemples sona /e/ tancada Adr e ça Adr e çar sona /a/ Br a ç Abr a çar sona /e/ tancada N e do N e dar sona /ε/ oberta P e...
<ul><li>7a) Malgrat la utilitat d’aquestes normes, hi ha moltes paraules que cal aprendre-les de memòria o de consultes a...
EXERCICIS <ul><li>Busca al diccionari el significat de la paraula “neutre –a”. Quina relació veus entre la definició del d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ortografia U1 La Vocal Neutra

29,286 views

Published on

Aprenem a escriure "a" o "e" quan el so d'aquestes lletres és el mateix --> vocal neutra

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Ortografia U1 La Vocal Neutra

 1. 1. Ortografia UNITAT 1. a / e en posició àtona
 2. 2. <ul><li>Presentació </li></ul><ul><li>Els parlants de les comarques orientals dels Països Catalans pronunciem igual les vocals </li></ul><ul><li>a i e quan es troben en posició àtona. </li></ul><ul><li>Les vocals “ a ” / “ e ” sonen igual quan estan en síl·laba àtona  sònen / ∂/ = vocal neutra (no sòna ni /a/ ni /e/, però s’assembla a les dues). </li></ul><ul><li>Això pot fer que ens equivoquem a l’hora d’escriure-les: ens podem confondre i escriure “a” en lloc de “e” (o al revés) perquè la pronúncia és idèntica </li></ul>
 3. 3. NORMES <ul><li>1a) Els noms de gènere masculí acabats en el so /∂/, s’escriuen amb “e”: </li></ul><ul><li>Exemples: l’home, el cotxe, el llibre, </li></ul><ul><li>el sastre </li></ul><ul><li>Excepcions: els noms acabats en </li></ul><ul><li>– ista, –cida, –arca, –ma, –ta </li></ul><ul><li>Exemples: el futbolista, l’homicida, </li></ul><ul><li>el monarca, el drama, el poeta </li></ul>
 4. 4. <ul><li>2a) Els noms de gènere femení acabats en el so /∂/, s’escriuen amb “a”: </li></ul><ul><li>Exemples: la dona, la cadira, la llibreta, la sastra . </li></ul><ul><li>També s’escriuran amb “a” els equivalents femenins com: la futbolista, l’homicida, la monarca, la poeta </li></ul><ul><li>Exepcions: la base, la classe, la frase, la febre, la higiene, la torre </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Aquesta diferència d’escriptura entre el masculí (=“-e”) i el femení (= “-a”) desapareix en els plurals. </li></ul><ul><li>3a) </li></ul><ul><li>Tant el plural masculí dels noms acabats en –e, </li></ul><ul><li> s’escriuen amb –es </li></ul><ul><li>com els plurals femenins acabats en –a </li></ul><ul><li>Exemples: els homes, els cotxes, els llibres, els sastres, </li></ul><ul><li>les dones, les cadires, les llibretes, les bases, les classes, les frases, les febres, les torres </li></ul><ul><li>els i les futbolistes, els i les homicides, els i les monarques, els i les sastres, els i les poetes </li></ul>
 6. 6. Observacions <ul><li>el canvi de “-a” en el singular a “-es” en els plurals femenins provoca canvis ortogràfics de la consonant que va davant seu (amb l’objectiu que aquesta consonant mantingui el so original). </li></ul>Les Pasques /q/ Les Pasqües /qu/ La Pasqua /qu/ Les aigues /g/ Les aigües /gu/ L’aigua /gu/ Les plaçes /s/ Les places /s/ La plaça /s/ Les plujes /j/ Les pluges /j/ La pluja /j/ Les vages /j/ Les vagues /g/ La vaga /g/ Les vaces /s/ Les vaques /k/ La vaca /k/ Incorrecte Femení plural Femení singular
 7. 7. <ul><li>4a) Quan els verbs acaben amb el so /∂/, escriurem </li></ul><ul><li>“ a”  últim so de la paraula </li></ul><ul><li>Exemples: ell canta, ella riuria, ella venia, </li></ul><ul><li>ell obra (sinònim d’actua, fa) </li></ul><ul><li>Exempcions: ell corre, ell omple, tu vine, ell obre (antònim de tanca).- </li></ul><ul><li>Evidentment, els infinitius acabats en –re: rebre, perdre ... </li></ul>
 8. 8. <ul><li>5a) </li></ul><ul><li>Quan els verb acaben amb el so /∂/ més consonant, escriurem </li></ul><ul><li>“ e”  penúltim so </li></ul><ul><li>Exemples: tu cantes, tu cantaries, ells canten, vosaltres riuríeu ,... </li></ul>
 9. 9. <ul><li>6a) Quan el so /∂/ és en el lexema de la paraula, buscarem una paraula de la mateixa família que tingui aquesta vocal dubtosa en posició tònica </li></ul><ul><li>[recordem que en posició tònica, </li></ul><ul><li>“ a” sonarà sempre /a/, i </li></ul><ul><li>/ε/ oberta </li></ul><ul><li> “ e” sonarà sempre o </li></ul><ul><li>/e/ tancada]. </li></ul>
 10. 10. Exemples sona /e/ tancada Adr e ça Adr e çar sona /a/ Br a ç Abr a çar sona /e/ tancada N e do N e dar sona /ε/ oberta P e s P e sar sona /a/ Af a ito Af a itaré sona /a/ P a s / ∂/ (vocal neutra) P a ssar Paraula de la família amb la vocal en posició tònica i, per tant, no dubtosa, clara Com sona la vocal dubtosa (en negreta) Paraula amb la vocal neutra i dubtosa
 11. 11. <ul><li>7a) Malgrat la utilitat d’aquestes normes, hi ha moltes paraules que cal aprendre-les de memòria o de consultes al diccionari. Un altre mètode infal·lible és llegint llibres i escrivint redaccions a classe, per tal d’anar autocorregint-nos i aprenent. </li></ul><ul><li> s’escriuen amb “a”: a mbaixada, ass a ssí, a valuació, d a vant, m a l e ncolia, r a có </li></ul><ul><li> s’escriuen amb “e”: ass e mblea, e nyorar, m e r a vella, mon e stir, s e rgent </li></ul>
 12. 12. EXERCICIS <ul><li>Busca al diccionari el significat de la paraula “neutre –a”. Quina relació veus entre la definició del diccionari i la definició de “vocal neutra”? </li></ul><ul><li>“ Neutre –a”: quina categoria gramatical té? És a dir, és un nom, un adjectiu, un verb,...?. </li></ul><ul><li>Fixa’t en les explicacions que vaig donant i digues </li></ul><ul><li>per què a vegades poso </li></ul><ul><li>les vocals entre cometes (com aquí: “a”, “e”,...) </li></ul><ul><li>i a vegades, entre barres horitzontals (com aquí: /a/). </li></ul><ul><li>Busca al diccionari el significat de la paraula “lexema”. </li></ul>

×