Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Activitats

455 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Activitats

 1. 1. Activitats 2n Batxillerat
 2. 2. Activitat 26 <ul><li>Vivia </li></ul><ul><li>Voldré </li></ul><ul><li>Vivint </li></ul><ul><li>Càpigues </li></ul><ul><li>Veia </li></ul><ul><li>Faci </li></ul><ul><li>Cabessis </li></ul><ul><li>Puguem </li></ul><ul><li>Dut </li></ul><ul><li>Cabo </li></ul><ul><li>Sabent </li></ul><ul><li>Faré </li></ul><ul><li>Visqués </li></ul><ul><li>Escrit </li></ul><ul><li>Veiessis </li></ul><ul><li>Puguem </li></ul><ul><li>Vull </li></ul><ul><li>Sàpiga </li></ul><ul><li>Cabent </li></ul><ul><li>Corregut </li></ul><ul><li>Fèiem </li></ul><ul><li>vegem </li></ul>
 3. 3. Activitat 27 <ul><li>Quan puguem, enviarem l’arxiu a tothom </li></ul><ul><li>Si sabessis com t’estima, la tractaries </li></ul><ul><li>Que no veus que ja no hi cabo </li></ul><ul><li>Tots confiàvem que no us veiéssiu… </li></ul><ul><li>En aquell temps ens deien “avorrits” </li></ul><ul><li>Jo no crec que encara visqui als EE.UU. </li></ul><ul><li>Sembla que el temps transcorri… </li></ul><ul><li>Duia un barret de palla antic. </li></ul>
 4. 4. Activitat 27 (II) <ul><li>Al final, voldran que el partit s’acabi </li></ul><ul><li>Estaria bé que reescrivissis aquesta part </li></ul><ul><li>No vaig dir que corregués perill </li></ul><ul><li>Podeu contactar escrivint un cel . </li></ul>
 5. 5. Activitat 31 <ul><li>Cometre </li></ul><ul><li>Dissoldre </li></ul><ul><li>Estrènyer </li></ul><ul><li>Merèixer </li></ul><ul><li>Oferir </li></ul><ul><li>Pondre </li></ul><ul><li>Admetre </li></ul><ul><li>Prometre </li></ul><ul><li>Incloure </li></ul><ul><li>resoldre </li></ul><ul><li>Cometent </li></ul><ul><li>Dissolent </li></ul><ul><li>Estrenyent </li></ul><ul><li>Mereixent </li></ul><ul><li>Oferint </li></ul><ul><li>Ponent </li></ul><ul><li>Admetent </li></ul><ul><li>Prometent </li></ul><ul><li>Incloent </li></ul><ul><li>resolent </li></ul><ul><li>Comès,-esa, -esos,-eses </li></ul><ul><li>Dissolt </li></ul><ul><li>Estret,-a,-s,-es </li></ul><ul><li>merescut,-uda,-uts,-udes </li></ul><ul><li>Ofert,-a,-s,-es </li></ul><ul><li>post,-a,-s,-es </li></ul><ul><li>Admès,-esa,-esos,-eses </li></ul><ul><li>Promès,-esa,-esos,-eses </li></ul><ul><li>Inclòs,-osa,-osos,-oses </li></ul><ul><li>resolt,-a,-s,-es </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Interrompre </li></ul><ul><li>Confondre </li></ul><ul><li>Romandre </li></ul><ul><li>Viure </li></ul><ul><li>Absoldre </li></ul><ul><li>Dir </li></ul><ul><li>Aparèixer </li></ul><ul><li>Escriure </li></ul><ul><li>percebre </li></ul><ul><li>Interrompent </li></ul><ul><li>Confonent </li></ul><ul><li>Romanent </li></ul><ul><li>Vivint </li></ul><ul><li>Absolent </li></ul><ul><li>Dient </li></ul><ul><li>Apareixent </li></ul><ul><li>Escrivint </li></ul><ul><li>Percebent </li></ul><ul><li>Interromput,-uda,-uts,-udes </li></ul><ul><li>Confós,-oses,-osos,-oses </li></ul><ul><li>Romàs,-asa,-asos,-ases </li></ul><ul><li>viscut,-uda,-uts,-udes </li></ul><ul><li>Absolt,-a,-s,-es </li></ul><ul><li>Dit,-a,-s,-es </li></ul><ul><li>aparegut,-da,-ts,-des </li></ul><ul><li>Escrit,-a,-ts,-tes </li></ul><ul><li>percebut,-uda,-uts,-udes </li></ul>
 7. 7. Activitat 32 <ul><li>Aquest matí hem sabut que no tenim deutes </li></ul><ul><li>Aquesta setmana s’ha establert un rècord </li></ul><ul><li>Aquest mes m’han ofert dues feines </li></ul><ul><li>Aquest any han absolt 3 condemnats </li></ul><ul><li>El que ha valgut més la pena ha estat… </li></ul><ul><li>Fa dues hores han reomplert la piscina… </li></ul><ul><li>Aquesta vegada no m’ha ofès la cara que m’has fet… </li></ul><ul><li>En aquest campionat no hem merescut els gols que hem encaixat </li></ul>
 8. 8. Activitat 33 <ul><li>Romandre </li></ul><ul><li>Retenir </li></ul><ul><li>Proveir </li></ul><ul><li>Moldre </li></ul><ul><li>Cabre </li></ul><ul><li>Sobreseure </li></ul><ul><li>Estrènyer </li></ul><ul><li>Coure </li></ul><ul><li>Defendre </li></ul><ul><li>Recloure </li></ul><ul><li>Romanent </li></ul><ul><li>Retenint </li></ul><ul><li>Proveint </li></ul><ul><li>Molent </li></ul><ul><li>Cabent </li></ul><ul><li>Sobreseient </li></ul><ul><li>Estrenyent </li></ul><ul><li>Coent </li></ul><ul><li>Defenent </li></ul><ul><li>Recloent </li></ul><ul><li>Romàs </li></ul><ul><li>Retinguts </li></ul><ul><li>Proveïda </li></ul><ul><li>Mòlts </li></ul><ul><li>Cabut </li></ul><ul><li>Sobreseguda </li></ul><ul><li>Estret </li></ul><ul><li>Cuita </li></ul><ul><li>Defès </li></ul><ul><li>Recloses </li></ul>
 9. 9. Activitat 33 (II) <ul><li>Treure </li></ul><ul><li>Pondre </li></ul><ul><li>Oferir </li></ul><ul><li>Empènyer </li></ul><ul><li>Imprimir </li></ul><ul><li>Encendre </li></ul><ul><li>Atendre </li></ul><ul><li>Preveure </li></ul><ul><li>Interrompre </li></ul><ul><li>Traient </li></ul><ul><li>Ponent </li></ul><ul><li>Oferint </li></ul><ul><li>Empenyent </li></ul><ul><li>Imprimint </li></ul><ul><li>Encenent </li></ul><ul><li>Atenent </li></ul><ul><li>Preveient </li></ul><ul><li>Interrompent </li></ul><ul><li>Treta </li></ul><ul><li>Post </li></ul><ul><li>Oferts </li></ul><ul><li>Empeses </li></ul><ul><li>Impresos </li></ul><ul><li>Encesa </li></ul><ul><li>Atès </li></ul><ul><li>Prevista </li></ul><ul><li>Interrompuda </li></ul>

×