Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uit betrouwbare bron opgetekend. Gebruik van bronnen bij genealogisch onderzoek

Presentatie bij lezing gehouden voor de Werkgroep Genealogie van de Historische Vereniging "De Proosdijlanden". Vinkeveen, zaterdag 25 april 2009, voor de afdeling Betuwe van de Nederlandse Genealogische Vereniging op 18 januari 2011.

 • Login to see the comments

Uit betrouwbare bron opgetekend. Gebruik van bronnen bij genealogisch onderzoek

 1. 1. Uit betrouwbare bron opgetekend Gebruik van bronnen bij genealogisch onderzoek Rob van Drie Vinkeveen, 25 april 2009
 2. 2. Genealogisch onderzoek Discipline met eigen methodiek: kritische genealogische methode
 3. 3. Genealogisch onderzoeksproces
 4. 4. Uit betrouwbare bron opgetekend Wat is een bron? Persoon of object waaraan we informatie ontlenen
 5. 5. Velerlei materiaal Gesproken, geschreven, gedrukt, papier, perkament, foto, film, zerk, digitaal etcetera
 6. 6. Velerlei inhoud Onderzoekresultaten, archiefbronnen Primaire en secundaire bronnen (basisbronnen en aanvullende bronnen) Primaire en secundaire gegevens (basisgegevens en aanvullende gegevens)
 7. 7. Uit betrouwbare bron opgetekend Kritische beoordeling bron en informatie daarin
 8. 8. Vorm: origineel versus afgeleid Origineel: - op of dicht bij gebeurtenis gemaakt - kennis feit uit eerste hand Afgeleid: - bewerking origineel
 9. 9. Betrouwbaarheid: positie informant In tijd en ruimte: Primaire info: informant heeft kennis uit eerste hand Secundaire info: details niet uit eerste hand bekend
 10. 10. Akte van indemniteit
 11. 11. Betrouwbaarheid: belang informant Hoe onafhankelijk is bron en informatie daarin?
 12. 12. Betrouwbaarheid: dupliceergeneratie Hoe ver zit geraadpleegde bron af van origineel?
 13. 13. Duplicering bron informatie
 14. 14. Duplicering bron informatie terug naar de bron
 15. 15. Uit betrouwbare bron opgetekend Verwerking gevonden informatie in eigen administratie
 16. 16. Overnemen informatie Transcriptie, samenvatting (regest), citaat, feit
 17. 17. Transcriptie Kritisch-normaliserende methode
 18. 18. Kritisch-normaliserende methode - Hoofdlettergebruik en interpunctie genormaliseerd - Afkortingen uitgeschreven - Bij ij: wordt y als we nu i schrijven - Letter i wordt j als we nu j schrijven - Namen: hoofdletters, ij/y niet genormaliseerd - Patroniemen niet uitgeschreven
 19. 19. Transcriptie: wat staat er? Oefenboeken Cursussen Hulpmiddelen
 20. 20. Bronverantwoording Zodat je zelf weet Zodat de ander weet
 21. 21. Bronverantwoording Verwijs eerst naar wat je zelf zag, vervolgens naar wat je informant zag
 22. 22. Bronverantwoording Archiefbron: archiefbewaarplaats, archieffonds, inventarisnummer, folio/bladzijde
 23. 23. Bronverantwoording Literatuur: auteur, titel, plaats en jaar van uitgave, pagina’s
 24. 24. Dank voor uw aandacht rob.vandrie@cbg.nl www.slideshare.net/robvandrie

×