Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Genealogie en privacy

Lezing gehouden op 4 juli 2009 op de Pro-Gen Zomermarkt in Putten. Gedragscode voor gebruik persoonsinformatie van levende personen, anders dan voor persoonlijk gebruik.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Genealogie en privacy

 1. 1. Genealogie en privacy<br />Rob van Drie<br />Putten , Pro-Gen Dag, 4 juli 2009<br />
 2. 2. Privacy<br />Bescherming persoonlijke levenssfeer<br />
 3. 3.
 4. 4. Vragen<br /><ul><li> Mag je ongevraagd gegevens over iemand publiceren?
 5. 5. Verschil tussen boek en internet?</li></ul>- Kan je iets tegen publicatie ondernemen?<br />- Wat is rol CBG hierbij?<br />- Ethiek genealogisch onderzoek<br />
 6. 6. Grondwet 1983<br />‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen , recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer’ (art. 10.1) <br />
 7. 7. Wet Bescherming Persoonsgegevens<br />(2001)<br />‘Toestemming betrokkene nodig voor verwerking persoonsgegevens’ (art. 8a)<br />
 8. 8. Begrippen<br />1. Persoonsgegevens: alles waardoor iemand te identificeren is<br />2. Verwerking: alle handelingen met gegevens<br />Betrokkene: degene op wie informatie betrekking<br /> heeft <br />
 9. 9. Vrijgesteld<br /><ul><li>Overheid voor bepaalde taken
 10. 10. Persoonlijk en huishoudelijkgebruik
 11. 11. Doden</li></li></ul><li>Doden hebben geen privacy?<br />Behoren wel tot persoonlijke levenssfeer nageslacht<br />
 12. 12. Gedragscode<br />Stel op de hoogte<br />Geef inzage en wijzig of verwijder<br />Vraag toestemming publicatie<br />
 13. 13. Meldingsplicht voor genealogen?<br />Meldingenregister College Bescherming Persoonsgegevens<br />Bestanden met levenden, die je naar buiten brengt<br />
 14. 14. Straf?<br />Voor de rechter?<br />Boete College Bescherming Persoonsgegevens<br />
 15. 15. Vragen aan CBG<br />“Iemand heeft mijn stamboom gepikt. Ik ben al een paar maanden bezig te vertellen, dat zij alle levende familieleden van haar site moet halen, maar helaas, zij doet het niet. Begin december heb ik aangifte gedaan bij de politie. Haar man heeft mij met de dood bedreigd. Dus dat is geen bagatel. Wilt U ingrijpen en deze persoon laten weten dat zij ongeoorloofde dingen doet?”<br />
 16. 16. Vragen aan CBG<br />“Onlangs ben ik op een website gestuit die zich niet houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Op de website … is een doopregister te downloaden met gegevens tot 1962 waarin gevoelige privé informatie is opgenomen van nog levende personen, onder wie mijn moeder. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit soort informatie op het internet gepubliceerd wordt. Wat kunt u hiertegen doen?”<br />
 17. 17. Vragen aan CBG<br />‘Ik kan toch niet iedereen gaan vragen of hij wel op mijn website wil? Dan wordt mijn stamboom een gatenkaas.’<br />
 18. 18. Verantwoording op website<br />‘Van verscheidene personen op deze website zijn allerlei gegevens elders op internet te vinden. Er is dan weinig reden die gegevens hier weg te laten.’<br />
 19. 19. Verantwoording op website<br />‘Van levenden die instemmen met vermelding in dit document, worden zoveel gegevens opgenomen als zij zelf willen. Uiteraard kan niet gedaan worden alsof iemand in het geheel niet bestaat. Minstens worden dus summiere gegevens (in de paragraaf van hun ouders) opgenomen.’<br />
 20. 20. Verantwoording op website<br />‘Van verscheidene personen op deze website zijn allerlei gegevens elders op internet te vinden. Er is dan weinig reden die gegevens hier weg te laten.’<br />
 21. 21. Verantwoording op website<br />‘I.v.m. privacy mogen de gegevens van nog levende personen niet openbaar gemaakt worden zonder hun toestemming, maar mogen deze wel in besloten groep getoond worden. Wanneer u ook deze gegevens wilt zien dient u zich aan te melden, waarna u na goedkeuring toegang kunt krijgen tot alle gegevens.’<br />
 22. 22. Verantwoording op website<br />‘Zoals elke andere Nederlander houd ik me graag aan de wet en daarom plaats ik deze disclaimer. De op deze site aangeboden persoonsgegevens zijn bedoeld voor mensen die genealogisch onderzoek doen. De gegevens mogen alleen worden gebruikt voor huishoudelijke of persoonlijke doeleinden. Bij ander gebruik is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze site bevat geen informatie die een aantasting kan zijn voor de persoonlijke levenssfeer. Alle gegevens komen uit openbare bestanden of zijn afkomstig van familieleden. Indien u in het bestand voorkomt en u wilt dit liever niet, dan zal ik uw verzoek om uit het bestand gehaald te worden respecteren en uw gegevens maskeren. Om de boom in stand te houden zal dan een wit blokje verschijnen.’<br />
 23. 23. Verantwoording op website: juist<br />‘Deze website respecteert de privacy van mensen. Levende personen zijn alleen vermeld met hun toestemming. Heeft u alsnog bezwaar tegen vermelding dan zal ik u verwijderen. Eventuele onjuistheden zal ik op uw verzoek corrigeren.’<br />
 24. 24. Dank voor uw aandacht<br />rob.vandrie@cbg.nl<br />

×