Governance In Onderwijs, vs december 2007

1,158 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,158
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Governance In Onderwijs, vs december 2007

 1. 1. governance in het onderwijs reflecties
 2. 2. governance, een postmodern verschijnsel <ul><li>op het breukvlak van oude en nieuwe tijden is bestuurlijk gezag niet meer vanzelfsprekend verbonden met posities, zijn onderlinge verhoudingen geen gegeven meer en is niet meer duidelijk waar organisaties ophouden, noch waar ze beginnen </li></ul><ul><li>dit gaat over </li></ul><ul><ul><li>sturing </li></ul></ul><ul><ul><li>ethiek </li></ul></ul><ul><ul><li>kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>maatschappelijke verantwoording </li></ul></ul>
 3. 3. governance bestaat niet <ul><li>het moet steeds opnieuw gemaakt worden op de grensvlakken van de school met de werelden om haar heen </li></ul><ul><li>het is een “garbage-can” begrip geworden, iedereen stopt er eigen beelden en verwachtingen in </li></ul><ul><li>en “Het Besturingsmodel” ook niet </li></ul><ul><li>ook een garbage-can </li></ul><ul><li>meer ideologie dan zakelijke discussie </li></ul><ul><li>eenvoudig te begrijpen, (soms) moeilijk te aanvaarden </li></ul>
 4. 4. governance op niveaus <ul><li>tegelijkertijd </li></ul><ul><li>beïnvloedt elkaar </li></ul><ul><li>grote verzameling actoren </li></ul><ul><li>uiteindelijk gaat het om het leerproces </li></ul>organizing strategizing instelling leerproces leerpraktijk stelsel politiek bestuur
 5. 5. het governance speelveld <ul><li>evenwicht! </li></ul><ul><li>omringende wereld eist! </li></ul><ul><li>spanningen: </li></ul><ul><ul><li>nevenschikking vs hierarchie </li></ul></ul><ul><ul><li>beleid vs uitvoering </li></ul></ul><ul><ul><li>horizontaal vs verticaal </li></ul></ul><ul><ul><li>taak vs markt </li></ul></ul><ul><li>managen van interfaces </li></ul><ul><li>cultuur......verandering </li></ul>overheid ouders/ leerlingen samenleving beroepsveld/ vervolgonderwijs dienstverlening belangen behartiging regelgeving & financiering resultaten behalen instelling
 6. 6. de instelling en de overheid <ul><li>issues: </li></ul><ul><ul><li>extern toezicht </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>besturingsfilosofie Minister </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ minimale eisen interne governance”! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ proportioneel toezicht” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>verticale verantwoording </li></ul></ul><ul><ul><li>accreditatie, certificering en erkenning </li></ul></ul><ul><ul><li>rijk, gemeente en andere financiers </li></ul></ul><ul><ul><li>is niet meer de enige verantwoordingslijn! </li></ul></ul>overheid ouders/ leerlingen samenleving beroepsveld/ vervolgonderwijs dienstverlening belangen behartiging regelgeving & financiering resultaten behalen instelling
 7. 7. de instelling en de ouders/leerlingen <ul><li>issues: </li></ul><ul><ul><li>consumentisme </li></ul></ul><ul><ul><li>medezeggenschap= participatie </li></ul></ul><ul><ul><li>transparantie nodig </li></ul></ul><ul><ul><li>“ leerling centraal”? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>wat is kwaliteit in de ogen van de leerling? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>excellente dienstverlening! </li></ul></ul>overheid ouders/ leerlingen samenleving beroepsveld/ vervolgonderwijs dienstverlening belangen behartiging regelgeving & financiering resultaten behalen instelling
 8. 8. de instelling en het beroepenveld en het vervolgonderwijs <ul><li>issues: </li></ul><ul><ul><li>doorlopende leerlijnen </li></ul></ul><ul><ul><li>alumni-oordelen </li></ul></ul><ul><ul><li>certificering gediplomeerden </li></ul></ul><ul><ul><li>feedback organiseren </li></ul></ul><ul><ul><li>hier worden de resultaten feitelijk behaald </li></ul></ul>overheid ouders/ leerlingen samenleving beroepsveld/ vervolgonderwijs dienstverlening belangen behartiging regelgeving & financiering resultaten behalen instelling
 9. 9. de instelling en de (lokale) samenleving <ul><li>issues: </li></ul><ul><ul><li>rijke bron van eisen aan de school </li></ul></ul><ul><ul><li>belang lokale netwerken </li></ul></ul><ul><ul><li>stake-holder management </li></ul></ul><ul><ul><li>maakt de school wat uit? </li></ul></ul><ul><ul><li>collega-scholen géén concurrenten, maar mede-verantwoordelijken onderwijs! </li></ul></ul>overheid ouders/ leerlingen samenleving beroepsveld/ vervolgonderwijs dienstverlening belangen behartiging regelgeving & financiering resultaten behalen instelling
 10. 10. de instelling zelf <ul><li>Issues (een greep): </li></ul><ul><ul><li>wendbaarheid! </li></ul></ul><ul><ul><li>op governance richten en inrichten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>omgaan met tegengestelde belangen en conflicten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>intern toezicht regelen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>functiescheiding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kwaliteit RvT/bestuur! </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>medezeggenschap </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>niet meer voorbehouden aan traditionele actoren </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>kwaliteit: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>efficiency </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>effectiviteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>en verder? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>management van professionals: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>sturing effectief? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ethiek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>klokkenluidersregeling? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>waarden transparant en expliciet? </li></ul></ul></ul>overheid ouders/ leerlingen samenleving beroepsveld/ vervolgonderwijs dienstverlening belangen behartiging regelgeving & financiering resultaten behalen instelling
 11. 11. besturingsmodellen op een continuüm Raad van Beheer van executief tot beleidskaders Instructief bestuursmodel Raad v Toezicht en CvB met of zonder richtlijnen van hoogste bestuursorgaan tot toezichthouder
 12. 12. procesgericht organiseren <ul><li>Het onderscheid in processen is belangrijk! </li></ul>service verlenen werven, assessen & begeleiden organiseren van het leren toetsen & kwalificeren besturen onderwijs verzorgen
 13. 13. afbakening van domeinen toezicht beleidsbepaling dagelijkse leiding uitvoering bestuursdomein directiedomein professionals managers bestuurders toezichthouders afstand!?
 14. 14. Thema’s per domein toezicht beleidsbepaling dagelijkse leiding uitvoering bestuursdomein directiedomein professionals managers bestuurders toezichthouders afstand!? <dit> is de maatschappelijke functie van de school; houdt het bestuur zich met de juiste vragen bezig? <dit> is de centrale opgave van de school; heeft de dagelijkse leiding hier aanvaardbare oplossingen voor? <zó> zou je het moeten oplossen; hebben we de medewerkers voldoende toegerust? <dit> ga ik bijdragen; heb ik voldoende hulp gevraagd?
 15. 15. functies op school- en bovenschools niveau <ul><li>het gaat om veel méér dan centraal-decentraal! </li></ul>Projecten uitvoeren PIOFAH uitvoeren Lesgeven Concierge uitvoering Inkoop Organisatie ontwikkeling Shared Services Inbedding in voedingsgebied Personeelsgesprekken beheer Continuïteit Beleidskaders Hoofdstructuur Identiteit en profiel beleid bovenschools school
 16. 16. Hoofdprincipe van besturing <ul><li>je bent óf chauffeur, óf de auto! </li></ul>Bestuurde orgaan Besturend orgaan
 17. 17. Zoek de fout! <ul><li>je bent óf chauffeur, óf de auto! </li></ul>Bestuurde orgaan Besturend orgaan Toezichthoudend orgaan
 18. 18. Zoek de fout! <ul><li>je bent óf chauffeur, óf de auto! </li></ul>Bestuurde orgaan Besturend orgaan Toezichthoudend orgaan
 19. 19. toegepast op meerschoolse instelling Besturend orgaan Juvenaat uitvoering Juvenaat besturing A uitvoering A besturing D uitvoering D besturing C uitvoering C besturing Juvenaat uitvoering Juvenaat besturing B uitvoering B besturing
 20. 20. alt 1 Besturend orgaan A besturing B besturing C besturing D besturing A uitvoering B uitvoering C uitvoering D uitvoering
 21. 21. alt 2 Besturend orgaan A besturing B besturing C besturing D besturing Besturend orgaan A uitvoering B uitvoering C uitvoering D uitvoering
 22. 22. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Rob Rapmund [email_address] www.twynstragudde.nl

×