Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sebyde BV
Presentaties en Workshops Sebyde
Academy
1/6
Sebyde BV ─ info@sebyde.nl ─ www.sebyde.nl Tel: 085 - 2733376
Achtergrond
IT security is méér dan alleen het aankopen ...
2/6
Sebyde BV ─ info@sebyde.nl ─ www.sebyde.nl Tel: 085 - 2733376
De Nederlandse privacywetgeving (Wbp, de Wet Bescherming...
3/6
Sebyde BV ─ info@sebyde.nl ─ www.sebyde.nl Tel: 085 - 2733376
Sebyde Academy presentaties (1-2 uur)
Presentatie over W...
4/6
Sebyde BV ─ info@sebyde.nl ─ www.sebyde.nl Tel: 085 - 2733376
Sebyde Academy korte workshops (3 uur)
Onderstaande mast...
5/6
Sebyde BV ─ info@sebyde.nl ─ www.sebyde.nl Tel: 085 - 2733376
Sebyde Academy workshops (1 dag)
De volgende workshops z...
6/6
Sebyde BV ─ info@sebyde.nl ─ www.sebyde.nl Tel: 085 - 2733376
Meer informatie?
Indien er nadere toelichting nodig is k...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Lean UX + Lean Startup = S2
Next
Upcoming SlideShare
Lean UX + Lean Startup = S2
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Overzicht workshops sebyde academy

Download to read offline

Overzicht presentaties en workshops Sebyde Academy

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Overzicht workshops sebyde academy

  1. 1. Sebyde BV Presentaties en Workshops Sebyde Academy
  2. 2. 1/6 Sebyde BV ─ info@sebyde.nl ─ www.sebyde.nl Tel: 085 - 2733376 Achtergrond IT security is méér dan alleen het aankopen en implementeren van een of meerdere technische security oplossin- gen in het netwerk. Het uitsluitend in gebruik nemen van Firewalls, Access Management- en Intrusion detection systemen is niet genoeg om het risico op cybercriminaliteit te verminderen. Voor een effectieve verlaging van het aantal security incidenten zijn er 3 belangrijke pijlers die alle drie geadresseerd dienen te worden:  Mens: Veilig gedrag van de gebruikers met ICT-middelen en bedrijfsinformatie is een belangrijke factor bij het verlagen van de risico’s.  Organisatie: Security en privacy dienen “embedded” te zijn in de organisatie. Er dient een goede cultuur gecreëerd te worden op het gebied van informatie- en privacybescherming.  Techniek: Er dienen de juiste technische securityoplossingen geïmplementeerd te worden en het effect ervan dient met goede monitoring in de gaten gehouden te worden. Bewust personeel maakt een organisatie weerbaar en verlaagt het aantal security incidenten sterk. Het belang van deze “zachte kant” van de security wordt door bedrijven steeds vaker erkend. Medewerkers die dagelijks gebruik maken van het bedrijfsnetwerk dienen gestimuleerd en gemotiveerd te worden naar veilig gedrag met ICT midde- len en bedrijfsinformatie. Het belang van het beschermen van “de kroonjuwelen” moet door de gehele organisatie duidelijk zijn. Nieuwe Privacywetgeving (Wbp en AVG) De kern van de nieuwe wetgeving is dat het bedrijven dwingt om aantoonbaar inzicht te hebben in de gegevens- verwerkingen met persoonsgegevens en deze te beoordelen op juridische grondslag en privacy risico’s. Hiervan dient een actuele administratie aanwezig te zijn voor de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
  3. 3. 2/6 Sebyde BV ─ info@sebyde.nl ─ www.sebyde.nl Tel: 085 - 2733376 De Nederlandse privacywetgeving (Wbp, de Wet Bescherming Persoonsgegevens) is per 1-1-2016 aangepast. De belangrijkste wijziging is de toevoeging van een meldplicht datalekken voor alle bedrijven en organisaties die per- soonsgegevens verwerken. Tevens is in April 2016 ook de nieuwe Europese privacywetgeving aangenomen in het Europees parlement (AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze is nu in 28 landen van kracht. Per medio 2018 zal deze nieuwe Europese wetgeving door de toezichthouders van alle Europese lidstaten worden gehandhaafd. De eisen die bedrijven hierin worden opgelegd zijn een nóg grotere uitdaging dan de nieuwe Neder- landse wetgeving. (Wbp) Voor de nieuwe wetgeving is het belangrijk om het security- en privacybeleid goed te documenteren en aantoon- baar inzicht te hebben in de gegevensverwerkingen in de organisatie. De toezichthouder (“AP”, de Autoriteit Per- soonsgegevens) gaat de compliance afdwingen met behulp van hoge boetes bij datalekken. Ook hier is het bewuste en veilige gedrag van medewerkers dus een belangrijke factor bij het voorkomen van datalekken. Een weerbare organisatie verlaagt de kans op hoge boetes van de toezichthouder. RI&E Security en RI&E Privacy Om de status van uw ICT-veiligheid en uw waarborg voor privacybescherming in kaart te brengen biedt Sebyde de RI&E Security en de RI&E Privacy aan. Dit zijn scherpe nulmetingen die u veel geld kunnen besparen. Bij een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) worden de meest belangrijke aandachtsgebieden van uw informa- tiebeveiliging en gegevensverwerkingen onder de loep genomen. Pas als u weet wat de risico’s zijn kunt u de juiste maatregelen nemen. U wilt niet onnodig veel beveiligen maar wel uw risico’s beperken en niet in discussie komen met de toezichthouder. Zekerheid van minimale tijdsinvestering voor u en gedegen begeleiding door experts. RI&E Security onderzoek: U voorkomt hiermee grote digitale schade! Met de RI&E Security van Sebyde brengt u feilloos alle risico’s van uw digitale werkvloer in kaart en krijgt u een betrouwbaar beeld over de situatie met betrekking tot uw informatiebeveiliging. RI&E Privacy onderzoek: Weet waar u staat met betrekking tot compliance aan de privacywetgeving! Na het RI&E Privacy onderzoek beschikt u over de benodigde basisadministratie voor de autoriteit en u heeft een betrouwbaar beeld over de situatie met betrekking tot de privacy risico’s van uw gegevensverwerkingen. Sebyde Academy Sebyde Academy biedt diensten aan om mensen bewust te maken van cyber-risico’s en ze te stimuleren en motive- ren naar veilig gedrag met ICT-middelen en bedrijfsinformatie. Met ons modulair opgezette “Digitale Weerbaarheid Programma” bieden we een aantal modules aan die geschikt zijn voor management, medewerkers en ICT. De details van het Sebyde Digitale Weerbaarheid Programma zijn te vinden in een separaat document wat we op uw verzoek graag opsturen. Sebyde Academy heeft de afgelopen 1,5 jaar veel geïnvesteerd in het maken van kwalitatief goede en effectieve workshops. Dit doen we in samenwerking met specialisten die veel ervaring hebben in het educatief verantwoord opbouwen van workshops en trainingen. De evaluatieformulieren die de deelnemers na het volgen van een work- shop invullen zijn daarom ook lovend. Voor het overzicht hieronder is er voor het gemak een scheiding aangebracht tussen de presentaties, de korte workshops (2-3 uur) en de 1-daagse workshops.
  4. 4. 3/6 Sebyde BV ─ info@sebyde.nl ─ www.sebyde.nl Tel: 085 - 2733376 Sebyde Academy presentaties (1-2 uur) Presentatie over WBP – Meldplicht Datalekken Tijdens deze presentatie van 1 uur leggen we uit wat de gevolgen zijn van de veranderingen in de privacywetgeving (WBP) en de meldplicht datalekken. De nieuwe privacywetgeving dwingt bedrijven om zich voor te bereiden en aantoonbaar inzicht te krijgen in de gegevensverwerkingen. De nieuwe wetgeving heeft direct gevolgen voor de aansprakelijkheid en bij non-compliance komt zelfs de goedkeuring van de jaarrekening in het geding. Bedrijven zoeken naar informatie over wat ze moeten doen om de compliance op de privacywetgeving te waarborgen. Aan deze presentatie kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Vergoeding De vergoeding die we voor het organiseren van deze presentatie vragen is 395 Euro voor een groep van maximaal 25 personen. Voor een volle klas betekent dit een investering van minder dan 16 Euro per persoon. Reiskosten worden in rekening gebracht @ 45 cent per gereden kilometer. Presentatie over Cybercriminaliteit Deze presentatie is bedoeld voor iedereen in de organisatie die met ICT-middelen en bedrijfsinformatie werkt. Tijdens deze 2-uur durende (niet-technische!) presentatie nemen we de mensen mee naar de wereld van het Inter- net en de bijbehorende risico’s en gevaren. We vertellen over het gebruik en de groei van het Internet en de ma- nieren/methodes die door cybercriminelen worden gebruikt om achter bedrijfsinformatie te komen. Speciale aandacht voor het gebruik van social media en hoe de gegevens misbruikt kunnen worden via “Big Data Analysis”. Daarna komen de maatregelen aan bod die je kunt nemen en geven we een aantal handvatten mee voor op de eigen werkplek. Deze presentatie is een eye-opener geweest voor velen en laat de mensen nadenken over de informatiebeveiliging, zowel op het werk als thuis. Het is een informele sessie, veel voorbeelden, filmpjes en vaak veel interactie. Vergoeding De vergoeding die we voor het organiseren van deze presentatie vragen is 495 Euro voor een groep van maximaal 25 personen. Voor een volle klas betekent dit een investering van minder dan 20 Euro per persoon. Reiskosten worden in rekening gebracht @ 45 cent per gereden kilometer.
  5. 5. 4/6 Sebyde BV ─ info@sebyde.nl ─ www.sebyde.nl Tel: 085 - 2733376 Sebyde Academy korte workshops (3 uur) Onderstaande masterclasses zijn korte, praktische workshops die een halve dag duren (3 uur). Masterclass “Phishing” Tijdens deze praktische workshop van 3 uur leren we de deelnemers om te gaan met de gevaren en dreigingen van phishing. We leggen uit wat phishing is, hoe het werkt en hoe je phishing technieken (en in het bijzonder phishing emails) kunt herkennen. We laten talloze voorbeelden zien van phishing emails en maken duidelijk wat je moet doen als je een phishing email ontvangt. Vergoeding De vergoeding voor deze masterclass is 295 Euro per persoon. Bij een masterclass “aan huis” brengen we 4 perso- nen in rekening voor een klas van maximaal 12 personen. Voor een volle klas betekent dit een investering van min- der dan 100 Euro per persoon. Reiskosten worden in rekening gebracht @ 45 cent per gereden kilometer. Masterclass “Veilig gebruik van passwords” Tijdens deze praktische workshop van 3 uur maken we de deelnemers bewust van het grote belang van het veilige gebruik van passwords. We vertellen wat een veilig password is en hoe je die kunt maken en onthouden. Indien het bedrijf een password policy heeft, zullen we deze meenemen en uitleggen in het programma. We makende deelnemers duidelijk waarom het niet verstandig is en wat de gevolgen kunnen zijn als je één pass- word gebruikt voor meerdere accounts. Vergoeding De vergoeding voor deze masterclass is 295 Euro per persoon. Bij een masterclass “aan huis” brengen we 4 perso- nen in rekening voor een klas van maximaal 12 personen. Voor een volle klas betekent dit een investering van min- der dan 100 Euro per persoon. Reiskosten worden in rekening gebracht @ 45 cent per gereden kilometer. Op maat gemaakte 3-uur durende Awareness workshop We hebben de mogelijkheid om voor een bedrijf een op maat gemaakte workshop te maken van 3 uur (halve dag). Deze workshop wordt samengesteld na een gesprek met de klant waarin de onderwerpen worden bepaald die tijdens de workshop worden behandeld. Deze onderwerpen kunnen een mix zijn van onderwerpen over security en over privacy. Tevens kunnen dan bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen uit de “Code of Conduct” van het bedrijf in het programma meegenomen worden. Voor deze workshop is een voorbereiding van 2 dagen nodig. Vergoeding Voor de voorbereiding (2 dagen) vragen we een vergoeding van 1.920 Euro. Daarnaast vragen we een vergoeding voor het uitvoeren van de workshop van 295 Euro per persoon. Bij een work- shop “aan huis” brengen we 4 personen in rekening voor een klas van maximaal 12 personen. Voor een volle klas betekent dit een investering van minder dan 100 Euro per persoon. Reiskosten worden in rekening gebracht @ 45 cent per gereden kilometer.
  6. 6. 5/6 Sebyde BV ─ info@sebyde.nl ─ www.sebyde.nl Tel: 085 - 2733376 Sebyde Academy workshops (1 dag) De volgende workshops zijn workshops die een gehele dag (9.30 uur – 16.00 uur) in beslag nemen. Workshop “Privacy en de Meldplicht voor datalekken” Deze workshop van 1 dag is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie betrokken of verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid en de privacy van gegevens. Deze mensen dienen op de hoogte te zijn van de privacywetgeving en de gevolgen van meldplicht datalekken. Dit kan bijvoorbeeld directie zijn, financieel mana- gers, personeelszaken, juridische medewerkers, ICT mensen. Tijdens deze workshop behandelt onze FG (Functionaris Gegevensbescherming) de veranderingen in de WBP en hij legt uit wat de gevolgen zijn van de meldplicht datalekken. Tevens wordt aandacht besteed aan de maatregelen die je kunt nemen om je voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. Wat moet je doen en welke informatie moet je beschikbaar hebben voor de autoriteit in het geval van een incident. Deze workshop heeft momenteel veel belangstelling gezien de ontwikkelingen in de wetgeving. Vergoeding De vergoeding voor deze workshop is 595 Euro per persoon. Bij een training “aan huis” brengen we 4 personen in rekening voor een klas van maximaal 10 personen. Voor een volle klas betekent dit een investering van minder dan 240 Euro per persoon. Reiskosten worden in rekening gebracht @ 45 cent per gereden kilometer. Workshop “Cybercriminaliteit” Deze workshop van 1 dag is geschikt voor iedere medewerker van een organisatie. Het is géén technische security training, er is geen specifieke voorkennis benodigd. De deelnemers worden bewust gemaakt van de risico’s en dreigingen, wat er allemaal beschermd moet worden en wat de waarde is van bedrijfsinformatie. Er wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor cybercriminelen om bij uw kroonjuwelen te komen en wat de gevol- gen kunnen zijn. De verschillende vormen van cybercriminaliteit worden uitgelegd waardoor de deelnemers beter begrijpen wat de risico’s zijn. Uiteraard wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijke maatregelen om het risico op cybercriminali- teit te verlagen. De deelnemers wordt constant gevraagd de informatie te projecteren op hun eigen werksituatie. Dit resulteert in een persoonlijk actieplan aan het eind van de dag. Vergoeding De vergoeding voor deze workshop is 595 Euro per persoon. Bij een workshop “aan huis” brengen we 4 personen in rekening voor een klas van maximaal 10 personen. Voor een volle klas betekent dit een investering van minder dan 240 Euro per persoon. Reiskosten worden in rekening gebracht @ 45 cent per gereden kilometer.
  7. 7. 6/6 Sebyde BV ─ info@sebyde.nl ─ www.sebyde.nl Tel: 085 - 2733376 Meer informatie? Indien er nadere toelichting nodig is kan er altijd contact opgenomen worden via 06-53233269 of via email: rob.koch@sebyde.nl Met vriendelijke groet, Sebyde Academy Rob Koch Contact gegevens Sebyde en Sebyde Academy Sebyde BV Telefoon: 085 - 273 33 76 Email: info@sebyde.nl Website Sebyde BV: www.sebyde.nl Website Sebyde Academy: www.sebydeacademy.nl LinkedIn: www.linkedin.com/company/sebyde-bv Twitter: www.twitter.com/SebydeBV Facebook: www.facebook.com/sebydeBV

Overzicht presentaties en workshops Sebyde Academy

Views

Total views

706

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×