Up bài

499 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Up bài

  1. 1. Theo bác CTBVN nói thì nếu trường hợp cọc chuyển vị đầu cọc mà lớn thì lại trái ngược với ý của bác BrianNg ở trên, bác ấy bảo là chuyển vị ngang không ảnh hưởng nhiều. Để trả lời câu hỏi của các bác e sẽ chứng minh để đi đến kết luận theo cách sau: Ta mô hình hoá cọc liên kết với đất nền bắng các lò xo, hơi khác với cáchngàm giả định của admin. Ta chia cọc thành các đoạn nhỏ, với mỗi đoạn có chiềudài nhỏ hơn 2m. Độ cứng theo phương ngang, đứng và mũi cọc (Kxi Kyi, Kzivµ Kmz) x¸c ®Þnh theo biÓu thøc sau: .D K xi li c xi 2 .D K yi li c yi 2 .D K zi li c zi 2 .D K mz li cmz 2 Trong ®ã: li: ChiÒu dµi ®o¹n cäc thø i; cxi, cyi,czi: HÖ sè nÒn theo ph-¬ng ngang vµ ph-¬ng®øng, phô thuéc vµo tÝnh chÊt c¬ lý cña nÒn ®Êt cña c¸clíp ®Êt mµ cäc xuyªn qua; cmz: HÖ sè nÒn theo ph-¬ng ®øng t¹i mòi cäc, phôthuéc vµo tÝnh chÊt c¬ lý cña nÒn ®Êt t¹i mòi cäc. Cách xách định các hệ số nền được xác định theo tiêu chuẩn API và DnVthông qua mèi liªn hÖ gi÷a øng suÊt vµ biÕn d¹ng cña nÒn®Êt thÓ hiÖn bëi c¸c ®-êng cong P - y vµ t - z,cái này giốngcủa bác BrianNg đã đề cập ở trên, e không nói thêm nữa. Nếu chuyển vị đầu cọc mà lớn thì độ cứng theo phương ngang quá nhỏ, ta cầnđiều chỉnh độ cứng này. Theo cách xác định độ cứng ở trên thì nó phụ thuộc vào: +/ D: đường kính cọc, cần tăng đường kính cọc.
  2. 2. +/ Hệ số nền: Cái này nó phụ thuộc vào tính chất cơ lý của nền đất, nếu đất yếuta cần tăng chiều dài cọc. sẽ có bài toán lựa chọn giữa tăng D và l. H×nh 1: M« h×nh lµm viÖc ®ång thêi cäc và nÒn.Cách thứ 2 để chứng minh: Như bác CTBVN có đặt vấn đề, nếu chuyển vị đầu cọc có lớn thì ta nên xửlý như nào, thì e muốn đề cập đến môn Động Lực Học Công Trình, môn này eđược PGS.TS Phan Ý Thuận dạy. Phương trình động lực học của hệ Jacket như sau: M  + C x + K x = F(t) x  (1)
  3. 3. Trong đó: M - khối lượng của hệ; C - hệ số cản tuyến tính của hệ; K - độ cứng củakết cấu; x - chuyển vị của kết cấu; F(t) - tải trọng động tác dụng lên kết cấu. Giả sử tải trọng động là hàm điều hoà: F(t) = Fo cos t (2)thì phương trình dao động (1) có nghiệm: x (t) = xo cos ( t - ) (3)trong đó biên độ dao động xo và pha ban đầu được xác định theo biểu thức: Fo xo = (4) 2 2 2 2 (K M ) C C = tan-1 2 K MVới x(t) là chuyển vị đầu cọc.Theo trên thì nếu chuyển vị đầu cọc mà lớn, tức xo lớn. Để giảm chuyển vị thì taphải giảm xo. Theo (4) thì ta thấy để giảm xo thì cần điều chỉnh các yếu tố sau:+/ Fo là ngoại lực( sóng, gió, dòng chảy,..) thì chúng ta không thể điều chỉnh được.+/ M là khối lượng của hệ: cần giảm( Nếu khối lượng của hệ có ảnh hưởng thì chỉdo phần thượng tầng là chủ yếu, thượng tầng mà lớn thì khi hệ chịu tải trọngngang, thượng tầng sẽ gây ra chuyển vị lớn).
  4. 4. +/ C là hệ số cản tuyến tính của hệ: cần tăng,cái này thì do kích thước công trình,nếu lớn quá thì sẽ chịu ảnh hưởng của sóng, gió, dòng chảy, nên không nên điềuchỉnh cái này.+/ K là độ cứng của kết cấu: cần tăng, thì cần tăng đường kính với bề dày cọc.Với 2 cách chứng minh ở trên, không biết có đúng không, mong các tiền bối chỉgiáo thêm.

×