Phía sau n n ngo i giao pháo h m t i Bi n ĐôngTrung Qu c đã b cáo bu c có ít nh t b n l n trong năm nay qu y r i tàu c a c...
v c   bi n   đư c   cho   là  giàu   tài   nguyên    và   khí    đ t  này.M t th a thu n h ...
Hai bài xã lu n trên truy n thông nhà nư c c a Trung Qu c trong tháng 6 và tháng 7/2011 tuyên b r ng"n u Vi t Nam mu n b t...
Nh ng tuy n đư ng bi n quan tr ng   Bi n ĐôngTranh ch p trên Bi n Đông ngày càng tr   nên ph c t p sau khi vi c kh o...
H i quân PhilippinesTuy nhiên, h u h t các s c trong năm 2011 liên quan đ n các l c lư ng t ch c theo mô hình phòngv b bi ...
V n đ   chính đ i v i B c Kinh là Malaixia và Vi t                  àNam đã quy t đ nh tuyên b quy n c...
Brunây, Malaixia, Philíppin và Vi t Nam có thiên hư ng ng h vùng lãnh h i 12 h i lý tuân th theoUNCLOS nhưng Trung Qu c có...
Tàu thăm dò khổng lồ của Trung Quốc vào Biển Đông              Tàu thăm dò d u khí kh ng l c a Trung Qu cCon...
Việc Trung Quốc liên tiếp đưa giàn khoan dầu khổng lồ Ocean Oil 981 và tàu Dầu khí Hảidương 201 ra Biển Đông được tiến hàn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tinh hinh bien dong

838 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
838
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
77
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tinh hinh bien dong

 1. 1. Phía sau n n ngo i giao pháo h m t i Bi n ĐôngTrung Qu c đã b cáo bu c có ít nh t b n l n trong năm nay qu y r i tàu c a các qu c gia khác trongvùng bi n tranh ch p, trong đó B c Kinh đã qu y r i các ho t đ ng c a c Vi t Nam và Philíppin qu nđ o Trư ng Sa đang tranh ch p. Các cu c di n t p quân s trong khu v c đã gia tăng m nh, cùng v iđó là các cu c kh u chi n gi a các bên, các cu c bi u tình c a công chúng và các cu c t n công m ngtheo ki u ăn mi ng tr mi ng.Các đ i th c a Trung Qu c th m chí còn v n đ ng hành lang đ ngh đ i tên “South China Sea”. T iVi t Nam, hi n có ki n ngh đ i tên thành Bi n Đông Nam Á; còn Philíppin, ngư i phát ngôn c a quânđ i nư c này đã đ ngh đ i tên thành Bi n Tây Philíppin.Trung Qu c tuyên b ch quy n g n như toàn b Bi n Đông, trong đó có c qu n đ o Trư ng Sa vàHoàng Sa. Các nư c Vi t Nam, Philíppin, Đài Loan, Malaixia và Brunây cũng tuyên b ch quy n m tph n ho c toàn b đ i v i hai qu n đ o này. Các tuy n đư ng hàng h i quan tr ng cũng ch y qua khu
 2. 2. v c bi n đư c cho là giàu tài nguyên và khí đ t này.M t th a thu n h i tháng 7/2011 gi a Trung Qu c và ASEAN tuyên b hư ng t i s h p tác trên Bi nĐông là m t bư c đi quan tr ng sau 9 năm gián đo n. Tuy nhiên, nó chưa th làm d u đư c các tranhch p. M cũng h t s c quan ng i v tham v ng h i quân c a Trung Qu c.Căng th ng đã tăng d n t năm 2005, sau quãng th i gian tương đ i yên tĩnh cu i nh ng năm 1990.Trong tháng 3/2011, Manila đã phàn nàn r ng tàu tu n tra h i quân Trung Qu c đã qu y r i m t tàu thămdò d u khí c a Philíppin g n Bãi C rong (Reed Bank), bãi đá ng m l n nh t trong qu n đ o Trư ng Sa,mà Manila nói n m trong khu đ c quy n kinh t 200 h i lý c a mình.Trong tháng Năm, Vi t Nam ph n đ i khi Trung Qu c đ t phao và xây các tr đá g n Iroquois Reef AmyDouglas Bank. Trong tháng Sáu, m t tàu chi n Trung Qu c b n vào ba tàu đánh cá Philíppin g nJackson Atoll.B c Kinh đã ch trích vi c Manila xây d ng căn c cho quân đ i trên đ o Flat (Flat Island) (Philíppin g ilà Patag và Trung Qu c g i là Feixin). Trong bài di n văn cu i tháng 7, T ng th ng Philíppin BenignoAquino nói: "Chúng ta không mu n gia tăng căng th ng v i b t c ai, nhưng chúng ta c n ph i cho thgi i bi t chúng ta đã s n sàng đ b o v nh ng gì thu c v chúng ta". Tàu Bình Minh 02 c a VN b c t cáp thăm dòCũng đã có m t s căng th ng nghiêm tr ng gi a Trung Qu c v i Vi t Nam. Trong tháng 5/2011 và m tl n n a vào tháng 6/2011, Hà N i tuyên b r ng các cáp thăm dò c a tàu kh o sát Vi t Nam đã b c tđ sâu 30 mét dư i m t nư c, sau khi các tàu này đ i m t v i các tàu đánh cá c a Trung Qu c. V ph nmình, Trung Qu c cáo bu c Vi t Nam vi ph m nghiêm tr ng ch quy n c a mình khi đưa các tàu h iquân ra đ "đu i m t cách b t h p pháp" các tàu thuy n đánh cá trong s ki n tháng Sáu, g n VanguardBank (bãi Tư chính) thu c qu n đ o Trư ng Sa.
 3. 3. Hai bài xã lu n trên truy n thông nhà nư c c a Trung Qu c trong tháng 6 và tháng 7/2011 tuyên b r ng"n u Vi t Nam mu n b t đ u m t cu c chi n tranh, Trung Qu c có đ s t tin đ phá h y các tàu chi nxâm lư c c a Vi t Nam", và r ng "không nên đánh giá th p quy t tâm b o v ch quy n lãnh th c aTrung Qu c".Trong tháng 6/2011, Trung Qu c đã t ch c cu c di n t p ch ng tàu ng m ngoài khơi đ o H i Nam, m ttrong sáu cu c di n t p l n do H i quân Trung Qu c t ch c trong tháng đó, trong khi M t ch c cáccu c t p tr n h i quân chung v i Vi t Nam và Philíppin.Li Jinming, giáo sư t i Trung tâm Nghiên c u Đông Nam Á thu c Trư ng Đ i h c H Môn nói v i t"Th i báo Tài chính" r ng: "Các tàu tu n tra duyên h i và ngư nghi p c a chúng tôi th c t đã tăngcư ng các ho t đ ng tu n tra Bi n Đông th i gian g n đây khi căng th ng t i khu v c này m t l n n al i gia tăng".Nh ng lý do gia tăng căng th ngT m quan tr ng chi n lư c ngày càng tăng c a Bi n Đông, đ c bi t đ i v i B c Kinh, là m t trong nh nglý do cho s gia tăng căng th ng g n đây. Là trung tâm s n xu t hàng hóa quan tr ng nh t c a th gi i,Trung Qu c hi n ph thu c vào ngu n nguyên li u nh p kh u, đ c bi t là ngu n cung c p năng lư ng vàqu ng s t, đ có th duy trì m c tăng trư ng kinh t c a mình.Ngư i tiêu dùng Trung Qu c cũng đã b t đ u đòi h i nhi u lương th c và các s n ph m khác mà TrungQu c không th cung c p. Vì v y, các tuy n đư ng bi n, đ c bi t là thông qua Bi n Đông, đã tr nênngày càng quan tr ng trong tư duy c a B c Kinh.Đ ng th i, nhu c u năng lư ng ngày càng tăng c a Trung Qu c đã đ y giá d u và khí t nhiên lên. Tìnhtr ng thi u d u l a đang hi n rõ đã khi n cho các ngu n nguyên li u m i ti m tàng có giá tr hơn bao gih t.Vì v y, vi c đ m b o ch quy n trên Bi n Đông và các ti m năng vùng bi n này (bao g m c cá và h is n khác) đã tr thành m c tiêu chính sách đ i ngo i ch ch t c a các qu c gia trong khu v c.
 4. 4. Nh ng tuy n đư ng bi n quan tr ng Bi n ĐôngTranh ch p trên Bi n Đông ngày càng tr nên ph c t p sau khi vi c kh o sát ba bên t i m t khu v cthăm dò chung t m th i gi a Trung Qu c, Vi t Nam và Philíppin ng ng l i năm 2008 do s ch tríchm nh m t i Philíppin, nơi mà vi c h p tác ba bên đư c coi là vi ph m ch quy n qu c gia. Các k t qukh o sát không đư c công b và m i qu c gia sau đó ti p t c thăm dò đơn phương. Nh ng s vi c g nđây cho th y Philíppin và Vi t Nam quy t tâm ti p t c kh o sát (và, có l , cu i cùng là khai thác) d u khí Bi n Đông.T p đoàn Năng lư ng Talisman c a Canađa, đ i tác c a T ng Công ty D u khí Vi t Nam thu c s h unhà nư c, đã công b ý đ nh khoan thăm dò, có th là trong năm t i, trong khi T p đoàn ExxonMobil lênk ho ch thăm dò m t gi ng d u ngoài khơi b bi n Vi t Nam trong năm 2011. M t s nhà báo TrungQu c đã ví Bi n Đông là "V nh Ba Tư th 2", và cho r ng khu v c này có th ch a hơn 50 t t n d u thôvà hơn 20 nghìn t mét kh i khí đ t t nhiên. Tuy nhiên, khi các cu c kh o sát chưa k t thúc thì khôngth bi t tr lư ng chính th c là bao nhiêu.Trong khi tăng trư ng kinh t Đông Á đã làm gia tăng vi c c nh tranh các ngu n l c, nó cũng mang l im ts gia tăng hi n đ i hóa quân s đáng k trong khu v c. Ngân sách qu c phòng c a Trung Qu cbình quân luôn m c 2 con s trong su t 30 năm qua.Nh ng qu c gia khác cùng có tuyên b ch quy n trong vùng Bi n Đông cũng đang c g ng nâng c pth c l c h i quân c a h . Vi t Nam đ t mua hai tàu khu tr c nh l p Gepard và đã đ t mua 6 tàu ng ml p Kilo. Đài Loan đã mua 4 tàu tu n dương l p Keelung trong 2005-2006, có s c m nh g p ba l n sov i các tàu chi n trư c đây c a nư c này. Đ u năm nay, Brunây đã nh n hai tàu tu n tra duyên h i m ivà đang ti p t c đ t chi c th 3. Malaixia đã mua 2 tàu ng m đ u tiên k t năm 2009.
 5. 5. H i quân PhilippinesTuy nhiên, h u h t các s c trong năm 2011 liên quan đ n các l c lư ng t ch c theo mô hình phòngv b bi n ch không liên quan t i h i quân. Trung Qu c đã và đang n l c không ng ng phát tri n cácl c lư ng dân quân trên bi n, đ c bi t là Cơ quan Giám sát bi n Trung Qu c (CMS) thu c C c Qu n lýH i dương Nhà nư c.Sun Shuxian, Phó Giám đ c CMS, cho bi t cơ quan này tăng s lư ng tàu lên 36 chi c trong 5 năm t ivà tuy n d ng thêm kho ng 1.000 nhân viên h tr và th y th đoàn. CMS, cùng v i B Tư l nh Th c thiLu t Th y s n và C c An toàn Hàng h i, đã tăng cư ng d u n c a mình trên Bi n Đông thông qua vi ctăng cư ng tu n tra thư ng xuyên.Nh ng tuyên b ch quy n gây tranh cãiM t nhân t khác khi n các nư c trong khu v c th c thi m t quan đi m c ng r n hơn v v n đ Bi nĐông là h n chót tháng 5/2009 đ đăng ký tuyên b m r ng th m l c đ a vư t ra ngoài vùng đ c quy nkinh t 200 h i lý theo quy đ nh c a Công ư c Liên H p qu c v Lu t Bi n (UNCLOS) năm 1982.Đ k p m c th i h n đó, Malaixia và Vi t Nam đã đ trình m t tuyên b chung; Vi t Nam sau đó đ trìnhm t tuyên b riêng; Philíppin thông qua m t đ o lu t v đư ng cơ b n m i đ h tr cho vi c đ trìnhtuyên b m t ph n; và Brunây đ trình "thông tin ban đ u".
 6. 6. V n đ chính đ i v i B c Kinh là Malaixia và Vi t àNam đã quy t đ nh tuyên b quy n ch quy n đ i v icác ngu n tài nguyên c a Bi n Đông d a trên tuyênb ch quy n l c đ a tính t b bi n c a h , khôngph i t các hòn đ o mà các nư c n tuyên b ch nàyquy n.Nguyên t c này, n u đư c thông qua b i t t c cácbên tranh ch p, s làm suy y u đáng k tuyên b chquy n c a Trung Qu c, v n không d a trên vi c mr ng th m l c đ a.Tuy nhiên, v n còn khó khăn đ nh n đ nh m t cáchchính xác v nh ng yêu sách c a Trung Qu c b im t văn b n khác mà nư c này đ trình ph n đ i cđ trình c a Philíppin và đ trình đơn phương c a ìnhVi t Nam.N i dung đ trình c a Trung Qu c tuy b r ng B c tuyênKinh có ch quy n không th tranh c đ i v i các cãiqu n đ o Bi n Đông và vùng bi n lân c n - ám chvùng lãnh h i 12 h i lý xung quanh các đ o Bi nĐông. Phân chia các vùng nư c, vùng bi n theo v UNCLOS 1982Tuy nhiên, trong ph n ph l c, Trung Qu c đã đ trình chính th c l n đ u tiên b n đ "đư ng chín đo n" "đhay còn g i là "hình ch U". B n đ này, l n đ u tiên đư c xu t b n Trung Qu c vào năm 1948 và vđư c các quan ch c nư c này cho r ng có cơ s ày l ch s , rõ ràng cho th y quy n ch quy n c a B cKinh đ i v i 90% Bi n Đông mà kh à không đ c p t i gi i h n vùng lãnh h i 12 h i lý theo quy đ nh c aUNCLOS.Như v y, nh ng tuyên b ch quy n đ trình y ban ranh gi i th m l c đ a c a Liên h p qu c (CLCS) ênnăm 2009 đã cho th y rõ căn b nh nan y c a xung đ t, b n ch t quy mô l n và đ y tham v ng trong thatuyên b c a Trung Qu c cho th y s ph c t p trong gi i quy t tranh ch p. Hơn n a, các đ trình lênCLCS trong năm 2009 không có m t tuyên b rõ ràng nào liên quan đ n ch quy n đ i v i các đ o mBi n Đông, mà ch t p trung vào các tuyên b th m l c đ a.V i vi c Trung Qu c, Đài Loan, Vi t Nam, Brunây, Malaixia và Philíppin đ u tuyên b ch quy n v i cácđ o ho c các đ a hình đ c trưng khác trên Bi n Đông (Trung Qu c, Đài Loan và Vi t Nam đòi ch quy n ngt t c ), thì rõ ràng vi c t tìm gi i pháp cho xung đ t ch là à mò kim đáy b .Th m chí k c khi xung đ t trong các tuy b ch quy n v i đ o và các đ a hình đ c trưng đư c gi i tuyênquy t thì cách th c tính vùng lãnh h i t ùng các đ o này s t o ra m t lĩnh v c gây tranh cãi nhi u hơn: c
 7. 7. Brunây, Malaixia, Philíppin và Vi t Nam có thiên hư ng ng h vùng lãnh h i 12 h i lý tuân th theoUNCLOS nhưng Trung Qu c có th mu n m t s đ o có vùng đ c quy n kinh t 200 h i lý.V is ph c t p c a tranh ch p, có l không ng c nhiên r ng các th a thu n đa phương tìm m t gi ipháp thư ng v a dài lê thê và v a mang tính ch t c c b . Ph i m t hơn 1 th p k thì ASEAN và TrungQu c m i th ng nh t và ký Tuyên b v cách ng x c a các bên t i Bi n Đông năm 2002 k t khi nóđư c thai nghén và đ c p; và cũng m t 9 năm m i đ t đư c th a thu n h i tháng 7/2011 v các bư cđi đ th c hi n ti n trình này.Theo hư ng d n này thì các y ban s đư c thành l p đ giám sát ti n trình hư ng t i m t B Quy t c ng x có tính ràng bu c v m t chính tr và thúc đ y h p tác trên các lĩnh v c như nghiên c u, an toànhàng h i và t i ph m đa qu c gia.Th nhưng, h h a h n r t ít v vi c gi i quy t tranh ch p. H không đưa ra đư c m t th i h n chót haym t l ch trình đ nh t trí v B Quy t c ng x , và t i nay cũng không có tuyên b nào v cách th c gi iquy t các tranh ch p lãnh th .Th c t là Trung Qu c liên t c tuyên b mu n đàm phán song phương v i các bên tuyên b ch quy n(tr Đài Loan), trong khi các qu c gia ASEAN mu n có m t môi trư ng đa phương thông qua Di n đànKhu v c ASEAN đ kh a l p s khác bi t gi a các bên.
 8. 8. Tàu thăm dò khổng lồ của Trung Quốc vào Biển Đông Tàu thăm dò d u khí kh ng l c a Trung Qu cCon tàu mang tên Dầu khí Hải dương 201 là một phần kế hoạch của Trung Quốc trong việc mởrộng thăm dò và sản xuất năng lượng xa bờ, China Daily cho hay. Sự kiện con tàu này ra khơitiếp nối việc giàn khoan dầu khổng lồ tự chế đầu tiên mang tên Ocean Oil 981 của Trung Quốcbắt đầu hoạt động tuần trước.Dầu khí Hải dương 201 có trị giá 2,8 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 442 triệu USD). Nó có thể đặtnhững ống thăm dò ở độ sâu khoảng 3.000 m và mang được 380 người trong mỗi chuyến rakhơi. Tàu dài 200 m và rộng 40 m, được trang bị hệ thống định vị động lực DP-3, cần trục khổnglồ với chiều cao tương đương tòa nhà 45 tầng. Con tàu này có thể di chuyển liên tục suốt 12.000hải lý.Tuy nhiên, theo ông Xiao Long - tổng giám đốc dự án tàu Dầu khí Hải dương của Công ty Dầukhí Hải dương Trung Quốc (CNOOC), con tàu này trước tiên sẽ tiến hành một tháng thử nghiệmtại các vùng biển nông. Nó sẽ đặt một đường ống dài khoảng 1.500 m để thử nghiệm. Vị trí đặtđường ống là mỏ khí thiên nhiên Lệ Loan 3-1 cách Hong Kong khoảng 350 km về phía đôngnam, tức là cách không xa vị trí của giàn khoan dầu khổng lồ Ocean Oil 981 ở lô Lệ Loan 6-1-1.Tàu Dầu khí Hải dương 201 bắt đầu được đóng vào tháng 9/2009. Nó được coi là một phần củađội tàu nước sâu thuộc CNOOC. Toàn bộ đội tàu này được cho là sẽ tiêu tốn của CNOOC tổngsố tiền lên tới 11,5 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ USD).
 9. 9. Việc Trung Quốc liên tiếp đưa giàn khoan dầu khổng lồ Ocean Oil 981 và tàu Dầu khí Hảidương 201 ra Biển Đông được tiến hành trong bối cảnh Bắc Kinh và Manila có tranh chấp chủquyền bãi đá Scarborough/Hoàng Nham. Hai bên cùng tuyên bố chủ quyền với bãi đá này vàkhông có dấu hiệu nhượng bộ.

×