Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PThU Masterclass Gemeenteontwikkeling

515 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PThU Masterclass Gemeenteontwikkeling

 1. 1. Robin Effing<br />Saxion / Universiteit Twente<br />Social Media<br />Gemeenteontwikkeling met Social Media<br />PThU 9 augustus 2011<br />
 2. 2. Albrecht Dürer<br />“Elkedag kwamenzetrouw en eensgezindsamen in de tempel, <br />brakenhet brood bijelkaarthuis en gebruiktenhunmaaltijden in eengeest van eenvoud en volvreugde.”<br />(Handelingen 2,46)<br />
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6. Programma<br />1. Inleiding en kennismaking<br />2. Introductie Social Media<br /> Pauze<br />3. Gemeenteontwikkeling met Social Media<br />4. Stellingen<br /> Afsluiting<br />
 7. 7. Programma<br />1. Inleiding en kennismaking<br />2. Introductie Social Media<br /> Pauze<br />3. Gemeenteontwikkeling met Social Media<br />4. Stellingen<br /> Afsluiting<br />
 8. 8. Even voorstellen<br />
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11. Ik heb heel <br />veel vrienden…<br />
 12. 12. …op facebook<br />
 13. 13. Contents<br />INTRODUCTION<br />IMPACT<br />WHAT IS?<br />MODEL<br />
 14. 14. Contents<br />INTRODUCTION<br />IMPACT<br />WHAT IS?<br />MODEL<br />
 15. 15. “People have reallygottencomfortablenotonlysharing more information and different kinds, but more openlyandwith more people.”<br />Mark Zuckerberg<br />
 16. 16. “People have reallygottencomfortablenotonlysharing more information and different kinds, but more openlyandwith more people.”<br />Mark Zuckerberg<br />Profile of interests<br />
 17. 17. “People have reallygottencomfortablenotonlysharing more information and different kinds, but more openlyandwith more people.”<br />Mark Zuckerberg<br />Connect with friends<br />
 18. 18. “People have reallygottencomfortablenotonlysharing more information and different kinds, but more openlyandwith more people.”<br />Mark Zuckerberg<br />Post updates <br />and share media<br />
 19. 19. “People have reallygottencomfortablenotonlysharing<br />more informationanddifferent kinds, <br />but more openlyandwithmore people.”<br />Mark Zuckerberg<br />
 20. 20. “The web is more a social creation than a technical one. <br />I designed it for a social effect <br />–to help people work together – and not as a technical toy.”<br />(Tim Berners‐Lee, 1999)<br />
 21. 21. such as<br />
 22. 22.
 23. 23. Now, a basic explaination<br />
 24. 24. Contents<br />INTRODUCTION<br />IMPACT<br />WHAT IS?<br />MODEL<br />
 25. 25. POLL<br />
 26. 26. > 9.000.000 users<br />
 27. 27. POLL<br />
 28. 28. > 600.000.000 users<br />
 29. 29. People are watching <br />2 billion videos <br />a day<br />
 30. 30. http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/ <br />
 31. 31. Media Impact<br />
 32. 32. Media Impact<br />
 33. 33. Media Impact<br />
 34. 34. Media Impact<br />
 35. 35. Political Impact<br />
 36. 36. Society andPolitical Impact<br />
 37. 37. Society andPolitical Impact<br />
 38. 38. Society andPolitical Impact<br />
 39. 39. Society andPolitical Impact<br />
 40. 40. Society andPolitical Impact<br />
 41. 41. Society andPolitical Impact<br />
 42. 42. Lieveschat, ikmoet nu langnaarGerdaluisteren. Mijngedachtendwalenafnaarjou. Liefs en dikkekus, Pieter<br />Society andPolitical Impact<br />
 43. 43. Youth Impact<br />
 44. 44. Primary Activity:SOCIAL GAMES<br />
 45. 45. ON AVERAGE:<br />2 HOURS INTERNET A DAY:<br />80% SOCIAL NETWORK<br />
 46. 46. Contents<br />INTRODUCTION<br />IMPACT<br />WHAT IS?<br />MODEL<br />
 47. 47. Wat is het?<br />
 48. 48. source: theconversationprism.com<br />
 49. 49.
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52.
 53. 53. Most Important Category of Social Media<br />
 54. 54. Social Media<br />Web 2.0<br />Opkomst van<br />Social Media<br />
 55. 55. user participation<br />time<br />Participatie van de gebruiker<br />
 56. 56. Social Media<br />user participation<br />Web 2.0<br />World Wide Web<br />time<br />World Wide Web<br />
 57. 57. 1997<br />Social Media<br />user participation<br />Web 2.0<br />World Wide Web<br />time<br />World Wide Web<br />
 58. 58. Social Media<br />Social Media<br />user participation<br />Social Media<br />Web 2.0<br />Web 2.0<br />World Wide Web<br />time<br />Web 2.0<br />
 59. 59. Social Media<br />Social Media<br />user participation<br />Social Media<br />Web 2.0<br />Web 2.0<br />World Wide Web<br />time<br />Web 2.0<br />1997<br />
 60. 60. Social Media<br />user participation<br />Web 2.0<br />World Wide Web<br />time<br />Social Media<br />
 61. 61. Social Media<br />user participation<br />Web 2.0<br />World Wide Web<br />time<br />Social Media<br />2011<br />
 62. 62.
 63. 63. SOCIAL NETWORKS<br />
 64. 64. Milgram<br />
 65. 65. Granovetter<br />
 66. 66. Granovetter<br />
 67. 67.
 68. 68. Programma<br />1. Inleiding en kennismaking<br />2. Introductie Social Media<br />Pauze<br />3. Gemeenteontwikkeling met Social Media<br />4. Stellingen<br /> Afsluiting<br />
 69. 69. Programma<br />1. Inleiding en kennismaking<br />2. Introductie Social Media<br /> Pauze<br />3. Gemeenteontwikkeling met Social Media<br />4. Stellingen<br /> Afsluiting<br />
 70. 70. SOCIAL<br />
 71. 71. Opdracht<br />Wat is Sociaal?<br />Wat is de kerk<br />(gemeente)?<br />
 72. 72.
 73. 73. Afnemende<br />participatie<br />
 74. 74. Afnemende<br />Saamhorigheid<br />
 75. 75. probleemstelling<br />
 76. 76.
 77. 77. Onze digitale samenleving<br />
 78. 78. “Twitter is volgensmijeensneller en gemakkelijker medium om met mensentediscussiëren over geloofszaken en over alleswattemakenheeft met leven, liefde of geluk, dat in mijnogengeloof is.” <br />(Emeritus PastoorWiel Janssen) <br />
 79. 79. 42% van social media gebruikersis ouderdan 50 jaar(Pew research)<br />
 80. 80. Geen vervanging<br />
 81. 81. Tijd voor verandering<br />
 82. 82. terug naar de bron en betekenis<br />
 83. 83. nieuwe communities<br />
 84. 84.
 85. 85. nieuwe ontmoetingen<br />
 86. 86. nieuwe saamhorigheid<br />
 87. 87. nieuwe saamhorigheid<br />
 88. 88. Plechelmus<br />Case<br />
 89. 89. Koersbepaling<br />
 90. 90. Motievenomnieuwe, sociale media in tezettenzijnondermeer:<br />
 91. 91. Bevorderingvan betrokkenheidvan participatievan parochianen.<br />
 92. 92. Anticiperenop de steeds groterwordendeafstandtussenparochianen,<br />locatieraden, pastoraatsgroepen, bestuur en pastoresteam.<br />
 93. 93. Inspelenop de toegenomenschaalgroottein de parochie.<br />
 94. 94. Het verkleinen van de (digitale) kloof met jongereparochianen.<br />
 95. 95. Uitkomstkoersbepaling:<br /> - Strategie<br />- Richting<br />- Watwel, watniet<br />- Prioriteit<br />- Serie van experimenten<br />
 96. 96.
 97. 97. Lesprogrammabetrokkenen:<br />1. Theorielessociale media introductie<br />2. Theorielescommuniceren in parochies<br />3. Theorieles internet en kerk<br />4. Theorieleskerkopbouw met sociale media<br />5. Praktijklessocialenetwerk sites<br />6. Praktijkles (video) bloggen en podcasts<br />7. Praktijklessociale media<br />8. BrainstormsessiekerkopbouwH.Plechelmus<br />9. Terugkomsessie over ervaringen met sociale media<br />
 98. 98. Programma<br />1. Inleiding en kennismaking<br />2. Introductie Social Media<br /> Pauze<br />3. Gemeenteontwikkeling met Social Media<br />4. Stellingen<br /> Afsluiting<br />
 99. 99. Stelling 1<br />Social Media zijn een verarming van sociale contacten<br />
 100. 100. Stelling 2<br />Een kerkgemeenschap moet zich niet inlaten met ‘virtuele vriendschappen’<br />
 101. 101. Stelling 3<br />Jezus zou Twitter gebruiken om zijn boodschap nu te verkondigen<br />
 102. 102. Stelling 4<br />Het gaat prima met de kerk, we hoeven niet te veranderen<br />
 103. 103. Stelling 5<br />Social Media zijn uitstekende hulpmiddelen, geen doel op zich<br />
 104. 104. “Zie, ikgaietsnieuwsverrichten, <br />nu ontkiemt het <br />– heb je het nognietgemerkt?” <br />(Jesaja 43,19) <br />
 105. 105. Vragen?<br />
 106. 106. Afsluiting<br />@robineffing<br />robin@socialpower.nl<br />

×