Iteron | Vrednotenje IT storitev - IT Service costing

1,136 views

Published on

Interni IT oddelki v večjih organizacijah morajo nenehno dokazovati svojo konkurenčnost v primerjavi s ponudbo IT storitev na trgu. Z vzpostavitvijo sistema vrednotenja IT storitev lahko IT oddelki pridobijo orodje, ki poveča transparentnost IT stroškov. Doseže se pravičnejša delitev IT stroškov po poslovnih enotah podjetja.

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,136
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iteron | Vrednotenje IT storitev - IT Service costing

 1. 1. Vrednotenje IT storitev (IT Service Costing)
 2. 2. Zrelostne faze pri upravljanju IT financ Ni merjenja uporabe IT storitev. IT proračun ni alociran po PE. Poročanje: Vsi IT stroški so vodeni na stroškovnem mestu informatike. Omejena poročila po zgolj po stroškovnem mestu rezerviranem za IT. Omogočena primerjava med realizacijo in planom IT proračuna. Planiranje zgolj na nivoju celotnega proračuna. Osnovne meritve uporabe IT storitev so vpeljane. IT proračun alociran po PE po metodi alokacij. Ni vzpostavljen katalog storitev in model internega obračuna storitev. Poročanje: Vsi IT stroški so vodeni na stroškovnem mestu informatike in po enostavnem ključu alocirani na ostale PE. Osnovna poročila po PE v podjetju, ki vključujejo tudi alocirane IT stroške. Planiranje IT proračuna po PE ni podprto. Napredne meritve uporabe IT storitev so vpeljane. IT proračun po stroškovnih postavkah alociran na IT storitve. PE se IT storitve obračuna po dogovorjenem ključu in na osnovi SLA dogovora o zakupu storitev. Poročanje: Vsi IT stroški so vodeni na stroškovnem mestu informatike in po naprednih ključih alocirani na ostale PE. Napredna poročila po PE v podjetju, ki vključujejo tudi alocirane IT stroške. Planiranje IT proračuna po PE je podprto. Zelo napredne meritve uporabe IT storitev so vpeljane – utility computing. Online monitoring doseganja SLA. Vpeljano interno fakturiranje po dejanski porabi IT storitev iz kataloga storitev. Vpeljan Asset Management, beleženje opravljenih delovnih ur po storitvah in napredni service desk. Vzpostavljene SLA pogodbe. Poročanje: PE se IT storitve zaračunana osnovi podatkov meritev in podatkov o doseganju ravni storitev. Planiranje IT proračuna je razbito po storitvah, ki jih je PE naročila. Zelo napredne meritve uporabe IT storitev so vpeljane – utility computing in cene se določajo na tržnem principu. Vpeljano interno fakturiranje po tržnih cenah z omogočeno primerjavo po modelu dejanske uporabe IT storitev iz kataloga storitev. Razlike med tržno in dejansko ceno bremenijo IT oddelek. Vpeljan Asset Management, beleženje opravljenih delovnih ur po storitvah in napredni service desk. Vzpostavljene SLA pogodbe. Poročanje: PE se IT storitve zaračunana osnovi dogovorjenih tržnih cen. V poročilu je vidna primerjava med tržno in dejansko ceno. Planiranje IT proračuna je razbito po storitvah, ki jih je PE naročila. 1 2 3 4 5
 3. 3. Metodologija uvajanja modela vrednotenja IT storitev <ul><li>Izbor načina implementacije </li></ul><ul><li>Definiranje kataloga storitev in produktov </li></ul><ul><li>Definiranje stroškovnih kategorij </li></ul><ul><li>Določitev kriterijev alociranja stroškov po storitvah/aktivnostih </li></ul><ul><li>Določitev kriterijev merjenja uporabe storitev in alociranja stroškov na poslovne enote </li></ul><ul><li>Obračun storitev - test </li></ul>
 4. 4. Izbor načina implementacije <ul><li>Brez alociranja </li></ul><ul><li>ves IT proračun se obravnava kot overhead za podjetje </li></ul><ul><li>Fiksno alociranje stroškov </li></ul><ul><li>strošek na enoto, zaposlenega, FTE, ipd. </li></ul><ul><li>Direktna obremenitev + alociranje overhead-a </li></ul><ul><li>Stroški, ki jih je možno dodeliti porabniku se dodeli direktno, preostanek pa kot overhead </li></ul><ul><li>Plačilo po storitvah </li></ul><ul><li>Npr. cena na PC, zajeti vsi stroški ne glede na uporabo </li></ul><ul><li>Plačilo po storitvah glede na izbrano raven storitve </li></ul><ul><ul><li>Npr. cena na PC za podporo 24/7 </li></ul></ul><ul><li>Plačilo po uporabi (Utility Computing) </li></ul><ul><li>Npr. CPU, GB, omrežna prepustnost, proces, čas uporabe </li></ul><ul><li>Model internega ponudnika storitev </li></ul><ul><li>Obračun po tržnih cenah (če profit potem interno, drugače outsourcing) </li></ul><ul><li>Kombinirani </li></ul><ul><ul><ul><li>Vključuje več zgoraj naštetih metod </li></ul></ul></ul>1
 5. 5. Definiranje kataloga storitev in produktov <ul><li>Enostaven in razumljiv za uporabnike IT storitev </li></ul><ul><li>Odvisen od ravni storitve </li></ul><ul><li>Enostavna hierarhija storitev in produktov – ne več kot 3 nivoji </li></ul><ul><li>Cena storitve se določi na osnovi vrednotenja stroškov in letnega dogovora s končnimi uporabniki storitev </li></ul>31.12.9999 4.1.2009 prodajno mesto 20.000,00 € Fiksni Blagajna POS Trgovinsko poslovanje 31.12.9999 3.1.2009 uporabnik 360,00 € Variabilni SAP FI SAP ERP SAP sistem 31.12.9999 2.1.2009 uporabnik 400,00 € Variabilni SAP HR SAP ERP SAP sistem 31.12.9999 1.1.2009 kos 90,00 € Variabilni VIP delovno okolje Infrastruktura Delovno mesto Veljavnost Datum vpeljave Enota Cena na enoto na mesec Tip obračunske postavke Storitev Skupina storitev SLA 2
 6. 6. Stroškovne kategorije, ki določajo TCO <ul><li>Amortizacija začetne investicije </li></ul><ul><li>Amortizacija strojne opreme </li></ul><ul><li>Licenčnine in vdrževalnine </li></ul><ul><li>Delovna sila </li></ul><ul><li>Dobavitelji storitev </li></ul><ul><li>Ostali stroški (npr. lokacija) </li></ul><ul><li>Overhead (npr. računovodstvo, nabava, kadri) </li></ul>3
 7. 7. Določitev kriterijev alociranja stroškov po aktivnostih – nekaj primerov <ul><li>Amortizacija (po številu kosov, po razredih, ...) </li></ul><ul><li>Delovna sila (FTE po strokovnih profilih) </li></ul><ul><li>Stroški dobaviteljev (delež angažmaja zunanjega izvajalca po storitvah, enak delež) </li></ul><ul><li>Licenčnine in vdrževalnine (št. kosov, po namenu) </li></ul><ul><li>Ostali stroški (po uporabi, namenu, kosih, lokacijah) </li></ul><ul><li>Overhead (št. zaposlenih, FTE) </li></ul>4
 8. 8. Alociranje stroškovnih kategorij po aktivnostih Amortizacija Licenčnine in vdrževanje IT stroški Delovna sila Dobavitelji storitev Ostali stroški Overhead Storitev 1 Storitev 2 Katalog storitev / aktivnosti Storitev 3 Fiksni del Variabilni del 60% 40% 100% 80% 20% 4
 9. 9. Alociranje uporabe IT storitev po poslovnih enotah Storitev 1 Storitev 2 Katalog storitev / aktivnosti Storitev 3 Fiksni del Variabilni del Storitev 1 Storitev 2 Poslovna enota B Storitev 3 Fiksni del Variabilni del Storitev 1 Storitev 2 Poslovna enota A Storitev 3 Fiksni del Variabilni del Fiksni del Variabilni del Fiksni del Variabilni del 100% 100% 60% 40% Cena storitve se določi letno, obračun se izvaja periodično (mesečno). Ugotavlja se odmike med plansko in dejansko ceno. 5
 10. 10. Projekti v teku in alokacije stroškov <ul><li>Na stroškovnem objektu se zbirajo vsi stroški, ki nastajajo med projektom. </li></ul><ul><li>Odločitev: Koga bremenijo? </li></ul><ul><ul><li>IT oddelek, dokler ni rezultat projekta predan v uporabo </li></ul></ul><ul><ul><li>Stroški projekta se mesečno alocirajo/delijo po ključu na poslovne enote </li></ul></ul>5
 11. 11. Skupna IT sredstva <ul><li>Določiti pravila delitve stroška skupnih sredstev po kategorijah stroškov </li></ul><ul><ul><li>Npr. več PE uporablja isti tiskalnik, računalnik, ipd. </li></ul></ul><ul><ul><li>Enako velja za strežniško in komunikacijsko opremo, ki je v uporabi za več storitev (npr. virtualni strežnik) </li></ul></ul><ul><li>Skupna sredstva bremenijo posebno stroškovno mesto glede na storitev oz. aktivnost in se po ključu razporedijo po PE glede na uporabo storitve </li></ul>5
 12. 12. Ločitev stroškov za lastni IT IT proračun Stroški lastnega IT Samo nesporni del IT proračuna se preko stroškov storitev alocira na PE Amortizacija, delovna sila, dobavitelji storitev, licenčnine, drugi stroški, overhead 5
 13. 13. Model vrednotenja IT storitev Amortizacija Licenčnine in vdrževanje IT stroški Delovna sila Dobavitelji storitev Ostali stroški Overhead Storitev 1 Storitev 2 Poslovna enota B Storitev 3 Interni obračun in alociranje stroškov po PE 60% 40% 100% 30% 70% Storitev 1 Storitev 2 Lastni IT Storitev 3 Alociranje stroškov po stroškovnih kategorijah na aktivnosti - storitve Storitev 1 Storitev 2 Katalog storitev / aktivnosti Storitev 3 Storitev 1 Storitev 2 Poslovna enota A Dogovorjeni plan uporabe storitev Število uporabnikov Uporaba osnovnih sredstev Število opravljenih ur, FTE Število poslovnih enot Doseganje ravni storitve po SLA Vhodni podatki Kriteriji alociranja stroškov po storitvah/aktivnostih Vhodni podatki Finančno računvodski sistem, kontroling Vhodni podatki
 14. 14. Kaj pomeni vpeljava internega obračuna IT storitev v praksi <ul><li>Letno planiranje IT proračuna postane kompleksnejše (planiranje po storitvah in internih kupcih) </li></ul><ul><li>Posledično višji stroški IT overheada zaradi vodenja dodatnih evidenc (Asset Mng, Delovni nalogi, Service Desk ticketing, ipd.) </li></ul>
 15. 15. Prednosti vpeljave vrednotenja IT storitev <ul><li>Identifikacija IT storitev, ki imajo poslovno vrednost za profitne enote družbe </li></ul><ul><li>Pravična razdelitev IT proračuna po uporabnikih in dejanski uporabi IT storitev </li></ul><ul><li>Večja transparentnost in upravljanje IT stroškov </li></ul><ul><li>Omejitev prekomerne porabe IT virov </li></ul><ul><li>Analiza konkurenčnosti internega IT v primerjavi z zunanjimi ponudniki trgu </li></ul><ul><li>Dvig produktivnosti </li></ul>
 16. 16. Iteron kontakt <ul><li>http://www.iteron.si </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Tel. 040 803-915 </li></ul>

×