Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop kwaliteitsmodellen en keurmerken voor OER

439 views

Published on

Presentatie tijdens de SURFAcademy workshop Kwaliteitsmodellen en keurmerken voor open leermateriaal. Utrecht, 20-6-2018

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Workshop kwaliteitsmodellen en keurmerken voor OER

 1. 1. Kwaliteitsmodellen en keurmerken voor OER Workshop SURFacademy - 20-6-2018 Linda le Grand Kirsten Veelo Robert Schuwer
 2. 2. Agenda •Kwaliteitsmodellen 101 •Ervaringen •Keurmerken •Aan de slag! 2
 3. 3. Kwaliteitsmodellen 101
 4. 4. Wat is kwaliteit van open leermaterialen? •Breed begrip •Fitness for use (Juran, 1951) •Conformance to requirements (Crosby, 1979) •Contextafhankelijk •Deel van kwaliteitszorgsysteem van instelling 4
 5. 5. Waarom nadenken over kwaliteit open leermaterialen? •Vertrouwen -Hindernis voor delen en hergebruik •Handvat voor docent 5
 6. 6. Vragen 1. Waar kan ik open leermaterialen vinden? 2. Hoe kan ik bepalen of het open leermateriaal dat ik vind mag worden hergebruikt op de wijze die ik voor ogen heb? 3. Hoe moet ik zoeken naar open leermateriaal om dat materiaal te vinden dat het beste past bij mijn situatie? 4. Hoe kan ik snel bepalen of het leermateriaal dat ik vind past bij mijn situatie? 5. Hoe kan ik snel bepalen of het leermateriaal dat ik vind van voldoende kwaliteit is? 6
 7. 7. Kwaliteitsmodel •Criteria in 3 categorieën -Voor leermaterialen -Voor digitale leermaterialen -Voor open (digitale) leermaterialen •Per criterium -Eén of meer eisen •Per eis (optioneel) -Normering voor onderscheid voldoende/onvoldoende 7
 8. 8. Voorbeeld 1 •Categorie: Leermateriaal •Criterium: Toegankelijkheid •Eis: Voertaal van leermateriaal •Normering: Engels of Nederlands 8
 9. 9. Voorbeeld 2 •Categorie: Leermateriaal •Criterium: Vakinhoudelijke kwaliteit •Eis: Inhoud is actueel •Normering: - 9
 10. 10. Voorbeeld 3 •Categorie: Open leermateriaal •Criterium: Toegankelijkheid •Eis: Het materiaal bevat een open licentie •Normering: Ja 10
 11. 11. Voorbeelden van criteria •Vakinhoudelijke kwaliteit •Didactische kwaliteit •Toegankelijkheid -Taal, gebruikte technologie, vindbaarheid, duurzaamheid, open licentie •Vormgeving 11
 12. 12. Criterium en eis •Criterium dient om structuur in de lijst van eisen aan te brengen •Onderscheid tussen criterium en eis is niet altijd duidelijk •Praktijk: wanneer criterium niet direct duidelijk is, maar de eis wel, formuleer dan de eis zonder criterium (of creëer criterium “overig”) 12
 13. 13. Hoe kom je tot een kwaliteitsmodel? 1. Inventariseer of er voor het vakgebied eisen aan leermateriaal bestaan 2. Bepaal de criteria van leermateriaal waaraan eisen moeten worden gesteld 3. Formuleer per criterium de eisen en per eis de drempelwaarde 4. Bepaal per eis de zwaarte van die eis 13
 14. 14. Proces 14
 15. 15. Organisatie •Projectgroep •Context: lokaal of (inter)nationaal •Belang van de community van betrokkenen 15
 16. 16. Startpunt: minimaal generiek kwaliteitsmodel 16 (Schuwer, 2013)
 17. 17. Ervaringen
 18. 18. Boegbeeldproject hbo verpleegkunde •Proces •Resultaat -Zie hier •Functioneren in de praktijk -Eisen lastig te interpreteren -Eisen te streng •Zie verder https://hbo-vpk.blogspot.nl 18
 19. 19. ESoE/HR/Wikiwijs •Studenten maken open digitaal leermateriaal •Kwaliteitseisen aangepast aan opleidingsdoel •‘Beloning’ community 19
 20. 20. Ervaringen Wikiwijs •Gemeenschappelijkheid •Rol doelgroep (‘anoniem’/passief – actief) •Open – gesloten karakter •Totstandkoming collectie materiaal •Toepassing kwaliteitsmodel •Beoordelaars •Visie op delen •Metadata 20 Vooral VO, daarnaast PO, MBO, SO (HO)
 21. 21. Succesfactoren •Actieve community •‘Passende’ kwaliteit (bruikbaarheid) •Vertrouwen in kwaliteitsbewaking •Vindbaarheid •Interne trekker(s) •Tijdige overdracht 21
 22. 22. Alternatieve aanpakken •KlasCement: redactieraad •MERLOT -~20 Editorial Boards, ieder met peer reviewers -Gestructureerd proces -Reviews worden gepubliceerd - Voorbeeld - Review template -Niet alle materialen hebben een peer review •Zie https://www.merlot.org/ 22
 23. 23. 23 Keurmerken
 24. 24. Keurmerk •Kwaliteitsstempel in Wikiwijs •Op basis van zelf te definiëren criteria •Te gebruiken als zoekargument •Te koppelen aan startpagina
 25. 25. Keurmerkgroepleden •Keurmerkgroepleden kennen keurmerk toe •Vullen eventueel metadata aan •Beoordelen materiaal met sterren en tekst •Geven eventuele verbetersuggesties aan Keurmerk -beheer
 26. 26. Mouseover op ‘HBO Verpleegkunde’ geeft een korte uitleg van het keurmerk Aan het groene icoon is te zien dat een keurmerk is toegekend. Mouseover laat zien om welk keurmerk het gaat Klikken op ‘HBO Verpleegkunde’ toont het kwaliteitsmodel
 27. 27. Klikken op ‘HBO Verpleegkunde’ toont het kwaliteitsmodel
 28. 28. Zoeken op keurmerk Keurmerk kan indien gewenst uiteindelijk het criterium voor een startpagina worden. gericht zoeken op keurmerk in Wikiwijs
 29. 29. SURF infrastructuur voor open leermaterialen
 30. 30. http://preview.surfcatalog.nl/#/
 31. 31. Dank u! Vragen? r.schuwer@fontys.nll.legrand@kennisnet.nlkirsten.veelo@surfnet.nl
 32. 32. Colofon References • Crosby, P. B. (1979). Quality is free: the art of making quality certain. McGraw-Hill, New York. • Juran, J. (1951). Juran’s Quality Control Handbook. McGraw-Hill, New York. • Schuwer, R. (2013). Kwaliteit van open leermaterialen. SURF, Utrecht. https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2013/rapport- kwaliteit-van-open-leermaterialen-07-11-2013.pdf Afbeeldingen • Pocketwatch. CC0 BRRT https://pixabay.com/en/watch-pocket-watch-time-clock-684840/ • Open Lion. CC-BY Hester Jelgerhuis • Russian doll. CC0 PublicDomainPictures https://pixabay.com/en/doll-russian-russia-moscow-game-314345/

×