Gnist Telemark nyhetsbrev nr 3 2013

184 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gnist Telemark nyhetsbrev nr 3 2013

  1. 1. GNIST Telemark: Postadresse: Porsgrunn kommune, postboks 128, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Storgt. 153, PorsgrunnGNIST-prosjektleder Robert Lien Pettersen, Mobil: 48 16 50 13, E-post: robert.lien.pettersen@porsgrunn.kommune.noNYHETSBREV nr. 2/2013To utviklingsveilederei Telemark fra 2014Fra og med januar 2014 vil to utviklingsveiledere støtteTelemarks skoleeiere og skoleledere med å utvikleungdomstrinnet.Utviklingsveiledere skal være kommunale stillinger og benyttesfor å styrke kapasiteten til å drive utviklingsarbeid ikommunene og på skolene. De enkelte skoleeierne velger selvom de vil motta støtte og veiledning fra utviklingsveileder. Vilegger opp til totalt 50 utviklingsveiledere i fulle stillinger ikommunene, på landsbasis. Fylkesmannen skal i samarbeidmed skoleeierne bli enige om lokalisering avutviklingsveilederne og hvordan stillingene fordeles påkommunene i hvert fylke. Tilknytningen bør ivareta mulighetenfor nettverkssamarbeid med skoleeiere og skoleledere iregionen. I noen tilfeller vil det også være naturlig medsamarbeid på tvers av fylkesgrenser. Prosjektledere GNIST har isamarbeid med Fylkesmannen ansvar for å stimulere til, og åidentifisere samarbeidsstrukturene.Utviklingsveiledere skal•være kommunale stillinger som skal styrke kapasiteten ikommunene og bistå skolene•tilby støtte og veiledning til skoleeiere og skoleledere•ha kompetanse i tråd med beskrivelsen under•delta på egne samlinger som del av kompetanseutvikling i regiav Utdanningsdirektoratet•delta på samlinger knyttet til kompetanseutvikling forskoleeiere og skoleledereLes mer om utviklingsveiledere her:Tokke kommune og HiT- samarbeidet har startetTil høsten starter Tokke kommuneopp med den skolebasertekompetanseutviklingen, ogkommunens skoleledere er alleredegodt i gang med planleggingen ogsamarbeidet med tilbyder;Høgskolen i Telemark.Planen og innholdet, hvorklasseledelse erhovedsatsingsområdet, er nøyepasset inn i kommunens helhetligeskoleutviklingsplan. I begynnelsenav juni skal begge delta på Udirsoppstartssamling i Bergen fortilbydere og kommuner.Støtte til ressurslærereTokke og alle de andrekommunene i landet får nå tildeltøremerkede midler til å frikjøperessurslærere i forbindelse medden skolebasertekompetanseutviklingen.Ressurslærerne skal støtte lærerne iarbeidet med klasseledelse, og i ågjøre opplæringen i regning, lesingog skriving mer praktisk, variert ogrelevant. Ressurslærerne erkommunale stillinger skoleeiernekan benytte for å styrke kapasitetenpå skolene.Porsgrunn kommune venterPorsgrunn kommune søkte om å få bli med i oppstarten avden skolebaserte kompetanseutviklingen høsten 2013.Grunnet blant annet et større utviklingsarbeid i samarbeidmed Thomas Nordahl, har kommunen valgt å takke nei til detildelte plassene for sine fem ungdomsskoler. I praksis betyrdette at kommunen kan søke om oppstart ved en senereanledning, på lik linje med de andre kommunene i Telemark.

×