Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Heiken/Heikin Ashi 2022.pptx

 1. 07.12.2022 1 Heiken Ashi (HA) Heiken Ashi Robert Gawron, 06.12.2022, Warszawa OSTRZEŻENIE O RYZYKU Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej 79%* rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. *statystyka obliczona na podstawie wyników w ostatnim zakończonym kwartale. Aktualne dane w tym zakresie znajdują się na www.mforex.pl
 2. Agenda 07.12.2022 2 Heiken Ashi (HA) Heiken Ashi. 1. Czym jest Heiken Ashi? 2. Obliczanie i jak używać Heiken Ashi do identyfikowania trendów i siły trendu. 3. Heiken Ashi kontra świece japońskie. 4. Przykład stosowania HA na wykresach.
 3. 07.12.2022 3 Heiken Ashi (HA) Heiken Ashi- charakterystyka. "Heiken Ashi" dosłownie oznacza "średnie bary" w tłumaczeniu z języka japońskiego. Świece Heiken Ashi są w techniką handlową, która istnieje wg szacunków od XVII wieku i została po raz pierwszy wprowadzona przez japońskiego kupca ryżu Munehisa Hommę. Jest to wskaźnik, który jest również metodą wykresów, która wykorzystuje średnie dane cenowe w celu stworzenia lepszego wyczucia obecnego tempa lub kierunku trendu.
 4. 07.12.2022 4 Heiken Ashi (HA) Budowa świec Heiken Ashi (HA): Cena otwarcia HA = (cena otwarcia poprzedniej świecy HA+ cena poprzedniego zamknięcia HA)/2 Cena zamknięcia HA = (cena otwarcia + cena zamknięcia + cena maksymalna + cena minimalna)/4 Cena maksymalna HA = maksimum z trzech cen (otwarcia HA; zamknięcia HA; cena maksymalna z danej świecy) Cena minimalna HA = minimum z trzech cen (otwarcia HA; zamknięcia HA; cena minimalna z danej świecy)
 5. 07.12.2022 5 Heiken Ashi (HA) Heiken Ashi- charakterystyka. Kolory świec Heiken Ashi • Czerwony, kiedy świeca bieżąca zamyka się poniżej otwarcia świecy Heiken Ashi. Świece pokazują spadkowy ruch. • Niebieski, kiedy świeca bieżąca zamyka się powyżej otwarcia świecy Heiken Ashi. Świece pokazują zwyżkowy ruch.
 6. 07.12.2022 6 Heiken Ashi (HA) Heiken Ashi- charakterystyka. Świeczki Heiken Ashi różnią się od zwykłych wykresów świecowych tym, że używają średnich z dwóch okresów (cena otwarcia) oraz średnich z czterech okresów (cena zamknięcia) zamiast zwykłych parametrów maksimum, minimum, otwarcia oraz zamknięcia. Metodologia Heiken Ashi zapewnia bardzo przejrzystą informację o: • kierunku • sile • momentum 平均
 7. 07.12.2022 7 Heiken Ashi (HA) Heiken Ashi vs klasyczne świece japońskie. Porównując świece Heiken Ashi do świec japońskich można zauważyć: • Znacząco różnią się od klasycznych japońskich świec, ponieważ używa się do nich specjalnego obliczenia zaczerpniętego z ruchu poprzedniej świecy; • Są one obliczane na podstawie średniej kroczącej; • Zmieniają kolor zgodnie z tą samą średnią; • W unikalny sposób ukazują otwarcie, zamknięcie świec; • Znacznie wyraźniej przedstawia panujące trendy oraz konsolidację, co jest możliwe dzięki wyeliminowaniu szumów znajdujących się na wykresie cenowym; • Luki cenowe, stosunkowo często mogą powstawać na wykresach świec japońskich całkowicie znikają w technice Heiken Ashi;
 8. 07.12.2022 8 Heiken Ashi (HA) Heiken Ashi- charakterystyka. 平均
 9. 07.12.2022 9 źródło: Opracowanie i tabela na podstawie Valcu D. "Using the Heikin - Ashi Technique” Jaki mamy trend? Zachowanie trendu. Obecny trend. Trend wzrostowy Trend spadkowy Standardowy trend. Zwyżkujące niebieskie świece Zniżkujące czerwone świece Trend postępuje, umacnia się. Zwyżkujące niebieskie świece bez cieni dolnych. Zniżkujące czerwone świece bez cieni górnych Trend osłabia się. Korpusy świec stają się mniejsze (uwaga na dolne cienie) Korpusy świec stają się mniejsze (uwaga na górne cienie) Konsolidacja. Świece o małych korpusach z długimi z cieniami górnymi i dolnymi. Świece o małych korpusach z długimi z cieniami górnymi i dolnymi. Zmiana trendu. Świece o bardzo małych korpusach z długimi cieniami zarówno górnymi i jak i dolnymi Świece o bardzo małych korpusach z długimi cieniami zarówno górnymi i jak i dolnymi
 10. 07.12.2022 10 Heiken Ashi (HA) Trend wzrostowy na wykresie Heiken Ashi Jeśli trend wzrostowy ma „normalny” charakter, wtedy na wykresie widać wzrostowe, niebieskie świece o podobnej wielkości. W przypadku, kiedy trend wzrostowy staje się silniejszy, pojawiają się wzrostowe świece bez dolnych cieni. Brak dolnych cieni oznacza, że byki kontrolują przez cały czas sytuację na danym walorze. Kiedy trend wzrostowy słabnie, na wykresie pojawiają się dolne cienie, oraz świece stają się mniejsze (wraz z nimi korpusy). Oznacza to, że bykom jest coraz trudniej doprowadzić do wzrostu cen. Jednocześnie pojawia się coraz więcej podaży. Interpretacja świec Heiken Ashi.
 11. 07.12.2022 11 Heiken Ashi (HA) Interpretacja świec Heiken Ashi. Trend spadkowy na wykresie Heiken Ashi Jeśli trend spadkowy ma „normalny” charakter, wtedy na wykresie widać spadkowe, czerwone świece o podobnej wielkości. W przypadku, kiedy trend spadkowy staje się silniejszy, pojawiają się spadkowe świece bez górnych cieni. Brak górnych cieni oznacza, że strona podażowa kontroluje przez cały czas sytuację na danym walorze. Kiedy trend spadkowy słabnie, na wykresie pojawiają się górne cienie, oraz świece stają się mniejsze (wraz z nimi korpusy). Oznacza to, że niedźwiedziom jest coraz trudniej doprowadzić do spadku cen. Jednocześnie pojawia się coraz więcej popytu.
 12. 07.12.2022 12 Heiken Ashi (HA) Świece informująca o równowadze sił na rynku, braku decyzji rynku. • Zmiana trendu ze spadkowego na boczny albo wzrostowy następuje w sytuacji znacznego spadku wielkości korpusów z dużymi górnymi oraz dolnymi cieniami. Często takie świeczki pojawiają się w „grupach”, co świadczy o zmianie rozkładu sił rynkowych. W fazie konsolidacji następuje pojawienie się świeczek z górnymi oraz dolnymi cieniami. Oznacza to, że w tym okresie żadna ze stron nie potrafiła zdobyć trwałej przewagi na rynku. • Zmiana trendu, ze wzrostowego na boczny, albo spadkowy, następuje w sytuacji znacznego spadku wielkości korpusów z dużymi górnymi oraz dolnymi cieniami. Często takie świeczki pojawiają się w „grupach”, co świadczy o zmianie rozkładu sił rynkowych. Interpretacja świec Heiken Ashi.
 13. 07.12.2022 13 Heiken Ashi (HA) Interpretacja świec Heiken Ashi. Jeśli długość korpusów świec staje się krótsza –fakt ten jest synonimem słabości trendu. Można zakładać zbliżającą się korektę. • Świece o małych korpusach z dużymi cieniami górnymi mogą stanowić zapowiedź zmiany trendu na spadkowy, podobnie świece o małych korpusach z dużymi cieniami dolnymi zapowiedź zmiany trendu na wzrostowy.
 14. 07.12.2022 14 Heiken Ashi (HA) Zalety:  dostarczają prostą i skuteczną wizualizację notowań na wykresie a więc uproszczenie wyglądu wykresu  są oznaczone kolorami, więc nie ma potrzeby zapamiętywania skomplikowanych wzorów świec, a za pomocą tej metody główne trendy są łatwiejsze do wykrycia i śledzenia, prostota wykorzystania  są mniej podatne na krótkoterminową zmienność, posługując się HA możne czerpać korzyści z płynniejszego wykresu i szansy na lepsze wykrywanie trendów  możliwość wykorzystania do analizy wykresu na dowolnym instrumencie finansowym, jak również na interwale czasowym.  wskaźnik AT dość znany, rozpoznawalny, wbudowany w platformę MT4 rozbudowane wersje wskaźnika można znaleźć w zasobach dostawcy platformy MT4 na stronie www.mql5.com Świece Heiken Ashi – zalety.
 15. 07.12.2022 15 Heiken Ashi (HA) Świece Heiken Ashi –wady. Minusy:  wykres HA może ukrywać dane cenowe i luki cenowe, które mogą wpływać na wyższe ryzyko danej transakcji  brak możliwości wykorzystania bez udziału innych narzędzi
 16. 07.12.2022 16 Heiken Ashi (HA) Heiken Ashi – przykład zastosowania. Potencjalny przykład określenia punktów otwarcia i zamknięcia pozycji: • określenie trendu w wyższej ramie czasowej, • następnie wykorzystanie średnich kroczących do identyfikacji trendu na niższym od wcześniejszego interwale • kolejno na podstawie określonych świec Heiken Ashi, trader określa optymalny poziom wejścia w pozycję >>>> • kolejno prowadzimy transakcje zgodnie z postępującymi świecami wzrostowymi lub spadkowymi zgodnie z wcześniej określonym trendem. • zamknięcie transakcji na podstawie stref/linii S/R (wsparcie /opór).
 17. 07.12.2022 17 Heiken Ashi (HA) Przykład zastosowania Heiken Ashi. Wyższa rama czasowa nad tą na której handlujesz musi być: • w trendzie wzrostowym jeżeli decydujesz się na kupno • lub w trendzie spadkowym jeżeli decydujesz się na sprzedaż. Np.: jeżeli handlujesz na interwale H1 więc wyższy dostępny interwał na platformie to H4 powinien mieć tendencje odpowiednio- przy kupnie –wzrostową, a przy sprzedaży spadkową.
 18. 07.12.2022 18 Heiken Ashi (HA) Przykład zastosowania Heiken Ashi. Odpowiednio dobieramy sobie zestaw 2 lub więcej średnich kroczących. Które będą na informowały o potencjalnym ruch ceny. Średnie te stosujemy na interwale na którym dokonujemy transakcji. np.: 10 i 30 lub 15 lub 45
 19. 07.12.2022 19 Heiken Ashi (HA) Przykład zastosowania Heiken Ashi. Świeca informująca o równowadze sił na rynku, braku decyzji rynku. Świeca HA spadkowa Świeca HA wzrostowa Ostatnią faza jest szukanie świec HA , które będę spełniały warunki potencjalnie mocnego ruchu ceny.
 20. 07.12.2022 20 Heiken Ashi (HA) Przykład zastosowania Heiken Ashi. BUY. Take profit Stop Loss Take profit Take profit
 21. 07.12.2022 21 Heiken Ashi (HA) Przykład zastosowania Heiken Ashi. BUY. Take profit Stop Loss Take profit
 22. 07.12.2022 22 Heiken Ashi (HA) Przykład zastosowania Heiken Ashi. SELL. Take profit Stop Loss Take profit
 23. 07.12.2022 23 Heiken Ashi (HA) Przykład zastosowania Heiken Ashi. SELL. Stop Los Tak Take p
 24. 07.12.2022 24 Heiken Ashi (HA) Bibliografia.
 25. Zastrzeżenie prawne do materiałów edukacyjnych 07.12.2022 Heiken Ashi (HA) 25 Pamiętaj aby zapoznać się ze szczegółowym opisem czynników ryzyka, warunkami świadczenia usług oraz opłatami związanymi z zawieraniem transakcji, które zamieściliśmy w Regulaminie świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC), Pakiecie Informacyjnym MiFID, Taryfie opłat i prowizji OTC, dostępnymi na stronie internetowej www.mforex.pl w sekcji Baza wiedzy, Warunki handlu. Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za Twoje decyzje inwestycyjne. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wycena zakupionych instrumentów OTC może się znacznie zmieniać nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego oparto kwotowanie cen danego instrumentu OTC. W konsekwencji, Twój dochód jak i zainwestowane środki mogą się zwiększyć lub zmniejszyć, a strata może osiągnąć kwotę zainwestowanego kapitału. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji na rynku OTC mogą zmniejszyć się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważ, czy jest on dla Ciebie odpowiedni, mając na uwadze Twoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu, nastawienie do ryzyka oraz sytuację finansową.
 26. 07.12.2022 Heiken Ashi (HA) 26 Zastrzeżenie prawne do materiałów edukacyjnych Materiał został sporządzony przez Biuro maklerskie mBanku, ma charakter edukacyjny i nie stanowi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Materiał sporządzony został w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego materiału, ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Biuro maklerskie mBanku nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki, nazwy) zamieszczone są w niniejszym materiale. Strony te prezentowane są wyłącznie informacyjnie, działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez Biuro maklerskie mBanku. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.
 27. Dziękuje za uwagę Robert Gawron Starszy specjalista ds. sprzedaży robert.gawron@mbank.pl +48 512 181 956 Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 79%* rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. *statystyka obliczona na podstawie wyników w ostatnim zakończonym kwartale. Aktualne dane w tym zakresie znajdują się na www.mforex.pl
Advertisement