Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Kommunen som varumärke
Kommunen som varumärke
Loading in …3
×
1 of 12

Due diligence @ Civilekonomerna 29 maj 2015

1

Share

Download to read offline

A short talk on my book Due diligence - besiktning av företag for the Swedish association Civilekonomerna on the 29th of May 2015.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Due diligence @ Civilekonomerna 29 maj 2015

 1. 1. DUE DILIGENCE besiktning av företag ROBERT SEVENIUS Civilekonomerna, Stockholm 29 maj 2015
 2. 2. Affärer på 2000-talet • Osäkerhet • Information Bild: Länsstyrelsen på Gotland © Robert Sevenius 2015
 3. 3. Due diligence • Skälig aktsamhet • Flexibel norm • Rimligt förväntat handlande • Metod för att skaffa sig kunskap • Exculpera sig från ansvar Bild: Wikipedia Commons © Robert Sevenius 2015
 4. 4. Företagsbesiktning: en metod • Används vid företagsförvärv och andra strategiska transaktioner • Fyller framförallt två syften: o Beslutsunderlag o Förhandlingsstöd • Utvecklas kontinuerligt och spänner över många områden © Robert Sevenius 2015
 5. 5. Aktörerna i företagsbesiktning © Robert Sevenius 2015
 6. 6. Finansiell företagsbesiktning 1. Förbereda projektet 2. Samla in information 3. Analysera informationen 4. Avrapportera 5. Implementera och verkställa © Robert Sevenius 2015
 7. 7. Praktikfall: Profilgruppen • Profilgruppen förvärvar 18% av tyska PWG för € 1,7 miljoner 2006 • KPMG anlitas för finansiell besiktning • Undersökte inte ett dotterbolag i USA som var en finansiell belastning • Profilgruppen tvingades sälja aktierna för € 1 och stämde KPMG • KPMG hade en ansvarsbegräsning om 2 x arvode men dömdes betala SEK 8 milj (19 x arvode) Bild: Profilgruppen © Robert Sevenius 2015
 8. 8. Tips vid finansiell besiktning • Ge akt på säljaren • ”Förväxla inte fakta med verklighet” • Det som göms ett enskilt år kan dyka mellan räkenskapsåren • ”Follow the money” • Fånga upp revisorns korrespondens och arbetspapper • Prata med andra besiktningsgrupper, särskilt juristerna • Koppla upp mot högra hjärnhalvan © Robert Sevenius 2015
 9. 9. Implementera besiktningen © Robert Sevenius 2015
 10. 10. Juridisk betydelse & reglering 17 § 3 st KöpL 20 § 2 st KöpL © Robert Sevenius 2015
 11. 11. Budskap • Ordnad process för information & risk • Lagarbete snarare än ”specialism” • Engagemang gör arbetet kreativt & spännande © Robert Sevenius 2015
 12. 12. ROBERT SEVENIUS robert.sevenius@arkios.se 0733 - 82 95 11 www.sevenius.se skype: robseven

×