Yer Visie Op De Arbeidsmarkt 2012

4,297 views

Published on

YER Vizier 2012

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,297
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yer Visie Op De Arbeidsmarkt 2012

  1. 1. ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT 01/2012Redactioneel WAR FOR TALENT?Sinds het verschijnen van de vorige Vizier,zomer 2011, is er al weer heel veel gebeurd.Terwijl de economie, naar verwachting kort- EEN KWESTIE VAN SEGMENTEREN OR DRstondig, weer langzaam tot stilstand kwam TRADITIONEEL WORDT IN SEGMENTATIEONDERZOEK GEKEKEN NAAR HARDE ACHTERGRONDKENMERKEN ZOALS LEEFTIJD EN GESLACHT. DO S. DERGELIJKE “HARDE” KENMERKEN STAAN VEELAL OOK CENTRAAL IN HET WERVEN EN SELECTEREN VAN KANDIDATEN VOOR ESheeft YER er heel bewust voor gekozen om EEN VACATURE (O.A. OPLEIDING EN WERKERVARING). ECHTER DOOR DE TOEGENOMEN WELVAART EN INDIVIDUALISERING T E R KO O Tdoor te blijven groeien. Met het aanboren ZIJN DEZE KENMERKEN MINDER VERKLAREND VOOR GEDRAG EN IS HET VAN BELANG OOK TE KIJKEN NAAR DIEPERLIGGENDEvan wel een hele specifieke doelgroep WAARDEN EN DRIJFVEREN (DE MEER “ZACHTE” FACTOREN). DANKZIJ SEGMENTATIEONDERZOEK LANGS DEZE “ZACHTE” LIJNENoverwegend ervaren consultants zijn wij erin ZIJN DE DRIJFVEREN VAN DOELGROEPEN INZICHTELIJKER EN KUNNEN DOELGROEPEN GERICHTER WORDEN AANGESPROKEN.geslaagd om een enorme kwalitatieve impulste geven aan ons perspectief op de toekomst. HET ROER MOET OM opleiding en achtergrond beschikbaar voor het Het zijn spannende economische tijden en veel vacatureaanbod. De zoektocht naar talent in de Drs. Ester Koot werkt sinds 2001 bij Motivaction,Door ons goed te verdiepen in deze doelgroep, ondernemingen en organisaties moeten het roer steeds kleiner wordende beroepsbevolking wordt op dit moment als senior researchmanagerte weten waar zij zitten en wat hen beweegt, omgooien. Voor het werven van nieuw personeel daardoor een “war for talent”. Tevens is het, door commerciële dienstverlening. Ester werkte eerderzijn wij erin geslaagd hen met een uitgekiende is dat onder de huidige ontwikkelingen in de het steeds grotere aanbod van vacaturesites, als onderzoeker bij VNU Media. Bij Motivactionwervingsstrategie te benaderen én als nieuwe economie en arbeidsmarkt niet anders. Om de social media en andere unieke webpagina’s met richt zij zich op arbeidsmarktonderzoek en zij isYER consultant te verwelkomen. gewenste koers te kunnen varen is het immers vacatures, steeds lastiger om te bepalen hoe specialist in het combineren van kwalitatief en van groot belang dat de waarden en normen arbeidsmarktcommunicatie moet worden ingezet kwantitatief onderzoek. Ester heeft bedrijfskundeDat is dan ook de boodschap van deze van nieuwe personeelsleden aansluiten bij de om de juiste kandidaat te bereiken. Online, offline, (marketing management) gestudeerd aan deVizier. Als je weet wie je wilt bereiken en langetermijndoelen van de organisatie. Wat voor welke media en met welke boodschap? En als de Erasmus Universiteit Rotterdam. typen werknemers kan een organisatie het beste juiste kandidaat gevonden is dan is het vervolgenswat de doelgroep beweegt, zul je als vanzelf aannemen om een omslag mogelijk te maken? Om niet eenvoudig om deze kandidaat daadwerkelijksuccesvoller worden in het werven van de juiste kandidaat te vinden, is het zonder enige in beweging te krijgen. Werkzoekenden van nu nuttig en ook onvermijdelijk instrument. In hetnieuw potentieel voor uw organisatie. Het twijfel nuttig om “de werknemer” eerder in het proces hebben namelijk een minder actieve houding WorkLocus-model van Motivaction zijn vijf typendenken in doelgroepen is echter nog lang beter te leren kennen. Welke werknemers zijn te in hun arbeidsmarktgedrag en steeds meer een werknemers geïdentificeerd die ieder hun eigenniet overal een vanzelfsprekendheid. En als onderscheiden en wat zijn hun drijfveren? Hoe kan “kom maar naar mij toe” mentaliteit. Als zich ver- kwaliteiten, behoeften, ambities, competenties ener al in doelgroepen wordt gedacht, blijkt je deze werknemers bereiken en vervolgens ook volgens ook een generatiekloof voordoet tussen werkhouding hebben. Zo kunnen kandidaten voorhet in de praktijk vaak nog best lastig om bewegen? Het segmenteren, het onderscheiden van de werkzoekende en de werkgever, is het extra een vacature niet alleen geselecteerd worden opdeze doelgroepen met de juiste instrumenten doelgroepen medewerkers, is hierin een elemen- lastig om de werkzoekende op de juiste wijze aan basis van opleiding en ervaring, maar spelen ook taire stap. Het maakt het mogelijk om effectiever te spreken. Het realiseren van een goede match de zachtere factoren zoals drijfveren en ambities aleffectief en efficiënt te benaderen. Dat contact de meest geschikte kandidaten via de juiste kanalen tussen de zachte factoren van de organisatie in een vroeg stadium een doorslaggevende rol in demet de doelgroep en de arbeidsmarkt moet te bereiken en te bewegen met de meest passende en de zachte factoren van de werkzoekende selectie (en niet zoals gebruikelijk pas wanneer devooral ook een structureel karakter hebben. tone of voice, met slimme, effectieve en vooral wordt hierdoor steeds belangrijker. Het effectief kandidaat op sollicitatiegesprek komt of soms zelfsAls u met een strategische personeelsplanning stimulerende arbeidsmarktcommunicatie. benaderen van geschikte kandidaten op basis van pas wanneer de kandidaat is aangenomen).inzicht heeft in uw structurele behoefte deze zachte factoren wordt daarom een must. Dataan instroom voor de komende jaren dan ZACHTE FACTOREN ZULLEN SUCCESVOLLE is eenvoudiger gezegd dan gedaan, want waar vindwordt het veel gemakkelijker om daarin RECRUITMENT GAAN DOMINEREN je vervolgens de juiste kandidaten en hoe kun je Door de vergrijzing gaat binnen enkele jaren een ze prikkelen?beslissingen te nemen en, met de juiste grote groep werknemers de arbeidsmarkt verlaten.partners, succesvol te worden. Om met IG! te Tegelijkertijd zijn er te weinig jongeren en tevens Om succesvol te werven is het van belang despreken: u moet meer in hokjes leren denken. te weinig jongeren met de juiste opleidingen, gewenste koers van de organisatie of de businessDenk structureel, laat u niet meeslepen door om die uitstroom te compenseren. Hoewel de unit scherp voor ogen te hebben en op basis daarvanhypes en trends in recruitmentland. werkloosheid momenteel groeit, zijn hierdoor te bepalen welke typen werknemers geschikt zijn. Zie vervolg op pagina 2 >>> in veel gevallen niet de mensen met de juiste Een werknemerssegmentatie is daarbij een zeerIn deze vizier bieden wij u een groot aantalinvalshoeken op het denken in doelgroepen RECRUITMENT MOET MEER O R V ÉRaan. Motivaction, IG! en CAB bieden u DO O NIeen perspectief op kandidaat-segmentatie, IN HOKJES GAAN DENKEN Q UE OONdoelgroepanalyse, respectievelijk verborgenreserves in de arbeidsmarkt van de toekomst.Enkele van onze opdrachtgevers vertellen WIJ ZIJN GENEIGD IN HOKJES TE DENKEN. DAT KAN ZEER NUTTIG EN POSITIEF ZIJN, ZEKER ALS HET GAAT OM ONS VAKGEBIED, WERVINGaan YER consultant Arwen Cornelisse welke EN SELECTIE, RECRUITMENT EN ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE. DAARIN DENKEN WIJ CONTINU IN DOELGROEPEN, ARBEIDSPOTENTIEEL Kdoelgroepen zij succesvol (willen) werven. EN (MOGELIJKE) “VISVIJVERS”. OP DEZE MANIER HANDELEN IS ZEER EFFECTIEF ALS HET GAAT OM WERVING. IMMERS ALS JE HELDEREen aantal van onze consultants staat stil bij EN DUIDELIJK VOOR OGEN HEBT WIE JE ZOEKT, NEEMT DE KANS EVENREDIG SNEL TOE DAT JE DIE PERSOON OOK DAADWERKELIJK VINDT.de doelgroepen zoals YER die zelf in de markt DOELGROEPDENKEN “NIEUWE STIJL” nog wel van deze tijd zijn. Een ad hoc vraag, gericht deze doelgroepen anders -en uiteindelijk ookvoor hoger opgeleiden onderscheidt. HR Een doelgroepdefinitie komt vaak overeen met het op een externe doelgroep en (alleen) gebaseerd succesvoller- worden benaderd.wordt uitgedaagd met de stelling dat zij een functie- en wervingsprofiel van de (toekomstig) op harde, intern geformuleerde doelgroepcriteria.meer actieve bijdrage moet leveren aan het openstaande vacatures bij een organisatie. Met andere woorden, een vraag die voortkomt uit WERVEN EN REORGANISERENvertellen van authentieke en aansprekende Enigszins versimpeld: “Hoogopgeleiden met een een “kortstondige, maar heftige pijn”, namelijk De werkloosheid zal in 2012 snel oplopen, zo is deverhalen over de organisatie. econometrische of financiële studieachtergrond het gebrek aan een functionaris op een bepaalde verwachting van het CPB. Er wordt niet uitgesloten met minimaal 3 jaar werkervaring in het financiële functie. Als deze “pijn” voorzien was dan was dat dit (tijdelijk) wel eens richting de 600.000Heel veel meningen, heel veel invalshoeken, vakgebied en woonachtig in de Randstad”. De medicatie eerder voorhanden geweest. Dan had de werklozen zou kunnen gaan. Tegelijkertijd komen vraag is of soortgelijke formuleringen nog volstaan vraag niet ad hoc hoeven te zijn: er was tijd geweest er nog steeds banen bij (werkgelegenheid) en heeftheel veel uitdagingen, heel veel oplossingen. in een arbeidsmarkt met een toenemend aantal om het huiswerk goed te doen. Een veranderende Nederland veel openstaande en moeilijk invulbareOm met Thom Kuijpers (YER Rotterdam) te specifieke doelgroepen om in te werven. Het gaat arbeidsmarkt vraagt ons om het huishoudboekje vacatures.spreken: observeer vooral en pak slechts mee uit van wat de organisatie nodig heeft (intern) en op orde te hebben, het voorwerk te hebbenwat voor u relevant is. Wij wensen u veel niet van of het aanbod beschikbaar is (extern). De gedaan en in dat opzicht dan ook anders naar het Zie vervolg op pagina 2 >>>succes bij het denken in meer hokjes. vraag is bovendien of soortgelijke formuleringen fenomeen doelgroepen te kijken. Dan kunnen 1
  2. 2. <<< Vervolg van pagina 1 “War for Talent? Een kwestie van segmenteren” VIJF TYPEN WERKNEMERS: 1. Carrièregerichten 2. Maatschappijbewuste ontplooiers 3. Werkers om te leven 4. Onafhankelijke creatieven 5. LoyalenDeze werknemers zijn erg ondernemend Deze werknemers zijn Dit zijn meer uitvoerende werknemers, Deze werknemers Deze werknemers houden van struc-en ambitieus. Ze jagen met name succes leergierig en in veel die goed orders opvolgen, goed kunnen hechten waarde aan tuur. Ze werken graag op vaste werk-en status na en willen de top bereiken. gevallen bewust bezig luisteren en doen wat zij moeten doen. vrijheid en hebben tijden en hechten veel waarde aanSalaris, aanzien en uitdaging zijn belang- met milieu en maat- Deze werknemers zijn minder ambitieus een kritische blik. Ze een vast contract. Zij zijn zekerheids-rijk. Zij hechten ook waarde aan materiële schappij. Voor hen is zelfontplooiing een en zijn materialistisch ingesteld. Ze werken graag in een platte bedrijfscultuur zoekers en nemen nauwelijks risico´s.zaken zoals een auto, laptop en tele- belangrijk doel en ze werken het liefst focussen met name op grote lijnen. en geven dan ook niet om hiërarchie. Deze werknemers houden niet vanfoon van de zaak. Ze werken hard en voor een maatschappelijk verantwoord Ze willen zeker zijn van werk in de toe- Ze zijn creatief en kunnen goed werken veranderingen en vinden privé (vooralzelfstandig, benutten kansen die op hun en internationaal bedrijf. Deze werk- komst. Privé (vooral vrije tijd) is belang- in chaos. Hun werk is hun hobby. De gezin) belangrijk. Ze zijn harde werkersppad komen en durven risico’s te nemen. nemers geven meer om beleving dan om rijk. Volgens hen is onafhankelijke creatieven staan positief en loyaal naar De in hun ogen ideale materiële zaken. Teamwork en de balans de ideale leiding- ten opzichte flex-werken (bijvoorbeeld hun werkgever. leidinggevende heeft een tussen werk en privé is belangrijk voor gevende standvastig zzp’er, parttime, wisselen van baan of duidelijke visie op het de maatschappijbewuste ontplooiers. en integer. functie). Een nieuwe baan geeft weer een bedrijf. nieuwe dynamiek in hun leven. “De baas moet mij vertellen “The sky is the limit” “We are in it together” wat ik moet doen” “Ik hou van chaos” “Oost west, thuis best”RECRUITMENT OP BASIS VAN WORKLOCUS van nieuwe medewerkers met behulp van de werknemerssegmentatie In sommige gevallen zal een team voornamelijk uit één segmentDoor het gebruik van deze typologieën, kandidaat-segmenten, wordt geeft al input voor de inhoud en richting van communicatie aan het bestaan, waarbij de leidinggevende één duidelijke leidingstijl kanhet voor een organisatie veel gemakkelijker om de juiste kandidaten te begin van de wervingsactiviteiten. Zo kan voorkomen worden dat er hanteren. In andere gevallen is er sprake van een zeer divers team enbereiken en te bewegen. Ter illustratie een fictief voorbeeld: Een inter- veel “waste” ontstaat en er sollicitanten worden uitgenodigd die qua is stijlflexibiliteit van de leidinggevende gewenst. Voor leidinggevendennationaal bedrijf waar vanouds veel carrièregerichten en onafhankelijke waardenprofiel niet passen bij de organisatie. is het daarbij ook van belang hun eigen zachte factoren goed voorcreatieven werken, wil sterker inzetten op maatschappelijk verantwoord ogen te hebben, om een eventuele “gap” tussen de leidinggevendeondernemen en verlangt bij het werven van nieuw personeel naar LEIDERSCHAP BEPALEND VOOR BINDING en zijn/haar team te kunnen overbruggen.kandidaten die daar met hart en ziel aan willen bijdragen. De maat- Om het talententekort in de toekomst het hoofd te bieden, is hetschappijbewuste ontplooier sluit goed aan bij deze ambitie. niet alleen belangrijk om op de juiste wijze geschikte kandidaten te Een effectief HR-beleid is ook noodzakelijk wanneer een organisatie bereiken, ook het binden van de huidige werknemers is van belang. de koers wil omgooien. Kennis van de waarden en zachte factoren Omdat dit bedrijf een nieuwe Om werknemers optimaal te kunnen stimuleren, motiveren, boeien en van het huidige personeel dragen bij aan de mogelijkheid om een doelgroep wil aanspreken, binden, zijn effectieve HR-instrumenten nodig. Welke HR-instrumenten passende strategie te ontwikkelen voor de gewenste verandering. moet een passende strategie het meeste effect hebben en duurzame inzetbaarheid verwezenlijken, is Met het juiste beleid en de juiste instrumenten raken de werknemers worden ontwikkeld. De maat- afhankelijk van de drijfveren en werkhouding van de werknemer. niet ontbonden van de organisatie, maar varen ze mee in de nieuwe schappijbewuste ontplooiers koers die de organisatie inslaat. bevinden zich met name in de Ook hiervoor is het segmenteren van werknemers van belang. Een stad, dus daar ligt het poten- organisatie die een hoog percentage carrièregerichten in dienst heeft, HET MENTALITY-MODEL VAN MOTIVACTION: tieel. Volgens deze werknemers heeft veel baat bij het opstellen van targets met daaraan gekoppelde Motivaction International B.V. heeft een segmentatiemodel ontwikkeldzijn vakbladen (bijvoorbeeld de Intermediair) en landelijke dag- bonussen om de werknemers te stimuleren en motiveren. Echter, waarmee vijf typen werknemers op basis van “zachte” kenmerkenbladen (de Volkskrant en Trouw) een goede manier om informatie wanneer een dergelijk instrument wordt ingezet binnen een organisatie (onder andere ambities, behoeften, competenties) onderscheidenover vacatures te vinden. De doelgroep is via deze media goed te met veel loyalen, raken de werknemers gedemotiveerd. Zij hebben worden. Het Mentality-model van Motivaction, een uniek waarden- enbereiken. Om deze groep te prikkelen, is het van belang de leer- en liever zekerheid over het jaarinkomen dat zij zullen ontvangen. leefstijlonderzoek dat een effectieve kijk geeft op doelgroepenindelinggroeimogelijkheden te benadrukken, alsook het maatschappelijke en -benadering, ligt ten grondslag aan het WorkLocus-model. Jaarlijksdoel waar het bedrijf zich voor inzet en de rol van de kandidaat hierin. HR-instrumenten alleen zijn echter niet voldoende. Ook de juiste manier wordt onder 1.250 Nederlanders de Mentality-test afgenomen. AanMogelijkheid tot reizen naar het buitenland is een extra pullfactor. van leidinggeven op dagelijks niveau bindt en boeit werknemers. een grote steekproef onder de beroepsbevolking van Nederland Medewerkers kiezen namelijk, op basis van waarden, heel bewust voor (n=1.359) zijn vervolgens stellingen voorgelegd met betrekking totBij een “traditionele” (functiegerichte) manier van werven is het lastiger organisaties om te gaan werken. Als ze vertrekken heeft dat echter vaak werk. Onderwerpen als loyaliteit, mobiliteit, competenties, kwaliteiten,om gericht te communiceren naar de juiste doelgroep die vooral past qua niet met de organisatie zelf te maken maar met o.a. “slecht” leiderschap. wensen en behoeften stonden centraal. Ook dieperliggende waardenwaardenprofiel. Vaak worden sollicitanten immers uitgenodigd op basis Met behulp van het WorkLocus-model krijgen leidinggevenden inzicht zijn onderzocht. Op basis van de uitkomsten kan een duidelijk onder-van opleiding en/of werkervaring. De affiniteit met maatschappelijke in de drijfveren, ambities en werkhouding van hun teamleden en kunnen scheid worden gemaakt tussen vijf typen werknemers. De test kunt uissues wordt pas echt helder in een sollicitatiegesprek. Het werven zij vervolgens de juiste leidingstijl toepassen om het team te motiveren. online doen: http://xs.motivaction.nl/onderzoek/worklocus <<< Vervolg van pagina 1 “Recruitment moet meer in hokjes gaan denken”Wat we hieruit afleiden is dat er sprake is van een FLEXIBILISERING Als de mate van gewenste flexibiliteit van zowel van onvervuldebehoorlijke mismatch tussen vraag en aanbod In tijden van crisis overheerst de neiging om te de werkgever als de werknemer op elkaar zijn vacatures vanvan arbeid, ook als het gaat om opleidingsniveau, kiezen voor zekerheid en een vast arbeidscontract. afgestemd (bijvoorbeeld in de vorm van het in dienst sleutelposities-richting en specifieke werkervaring. Wat wij Toch blijft de groep flexibelen (uitzendkrachten, nemen van een uitzendkracht, werken in de vorm wordt gevoeld.hier eveneens uit afleiden -en op microniveau bij zzp’ers) groeien. Gewild en ongewild. Het aanbod van detachering of een zzp’er een opdracht geven), Het zorgt ervoororganisaties ook constateren- is dat er steeds meer van arbeid wordt steeds flexibeler, evenals de vraag kan dit ook op het arbeidsvoorwaardelijke vlak effect dat je minder ad hoc gaat werven en je inspanningenorganisaties zijn die reorganiseren (banen schrappen) naar flexibele arbeid door werkgevers. Hierdoor kan hebben. Dat kan een extra interessant gegeven zijn veel meer kan richten op structurele werving. Voor deen tegelijkertijd mensen aantrekken (werven). In dat de kostenstructuur makkelijker meebewegen met voor recruiters om succesvol te kunnen werven. vacature zelf maar ook de te benaderen doelgroepgeval is er duidelijk sprake van “knelpuntvacatures” de conjuncturele bewegingen. Ook de manier moet dus worden vastgesteld of:en “knelpuntdoelgroepen”. We hebben te maken waarop werkgevers en werknemers arbeidsvoor- AD HOC EN STRUCTUREEL • de vraag ad hoc of structureel is;met zogenaamde sleutelposities in een organisatie. waarden en -omstandigheden met elkaar organiseren De vraag naar sommige doelgroepen, ongeacht • hoe deze vraag zich de komende jarenHet wordt daarom, ook voor interne doeleinden, wordt steeds flexibeler. Hybride contractvormen de economische omstandigheid, zal continu groot ontwikkelt;steeds belangrijker om wervingsdoelgroepen in kaart waarbij iemand naast het zzp-schap ook nog zijn. Denk hierbij aan verpleegkundigen, technici, • hoe het aanbod (de doelgroep) zich dete brengen naar de mate van: in deeltijd een vaste baan heeft, komen steeds gespecialiseerde ICT’ers, online marketeers, inkoop- komende jaren ontwikkelt.• knelpuntfunctie of -positie (intern); vaker voor (bij ongeveer 12% van de zzp’ers is dat professionals, etc. Als werkgever en recruiter is het• schaarste, knelpuntvacature of -doelgroep het geval). Maar denk in deze context ook aan de essentieel om de (interne) vraag naar deze doel- DE INVLOED VAN STRATEGISCHE (extern). ontwikkeling van het Nieuwe Werken (interne groepen voor de komende drie jaar inzichtelijk te PERSONEELSPLANNING OP HET VAK EN flexibiliteit). Het is dus interessant om -voordat een hebben. Als een organisatie namelijk inzicht heeft DE POSITIE VAN RECRUITERSMet andere woorden, als we naar doelgroepen organisatie gaat werven- goed in beeld te hebben in haar toekomstige wervingsbehoefte, kan worden Visie, organisatiedoelstellingen, meerjarenplannen.kijken, kijken we naar zowel interne doelstellingen, gebracht welk effect flexibilisering kan hebben op voorkomen dat er te diep wordt gesneden in de Ze dienen te worden vertaald naar cruciale takenals naar de mate van schaarste op de externe arbeids- de interne vraag en de doelgroep waar je op wilt recruitmentafdeling en ook dat het opgebouwde en werkzaamheden die vervuld moeten wordenmarkt. Dit doen we ook als we naar nieuwe trends en gaan focussen. Je wilt namelijk weten of: employer brand door een tijdelijke wervingsdip aan door sleutelpersonen in de organisatie. Zonderontwikkelingen op de arbeidsmarkt kijken. Neem • de vacature tijdelijk of vast is (hebben we te kracht verliest. Je ontkomt dus niet aan strategische dit inzicht, geen duurzaam behoud van personeelde flexibilisering. Wat betekent dat voor de vraag maken met een flexibele schil of een tijdelijke personeelsplanning. Als je nu al kan vaststellen en continuïteit en stabiliteit van de organisatie.van werkgevers en welk arbeidspotentieel staat -strategisch/tactische- opdracht die wellicht dat je van vier verschillende knelpuntfuncties, de Een doorvertaling van deze kernfuncties naardaar tegenover? En is de vraag toch ad hoc of meer flexibel kan worden ingevuld); komende drie jaar elk jaar 35 personen nodig hebt, huidige medewerkers en toekomstige vraag naarstructureel, ook voor wat betreft de flexibele inhuur? • de beoogde doelgroep zich vast dan wel maakt dat direct duidelijk wat het fundament en medewerkers, rekeninghoudend met een voor-En hoe ontwikkelt de doelgroep zich daarin? Sluiten zij flexibel (of een combinatie daarvan) op de de funding van een organisatie moet zijn om succes- speld verloop van personeel, is de essentie vandaarop aan of ontstaat er ook hier een mismatch? arbeidsmarkt aanbiedt. vol te blijven werven. Ongeacht of nu al de “pijn” strategische personeelsplanning.2
  3. 3. Een uitkomst daarvan is een overzichtelijke IDU matrix (instroom – doorstroom – uitstroom) en vooreen werkgever en recruiter houvast als het gaat om investering in personeel. Je weet namelijk wanneerer een grote vraag gaat ontstaan naar de vervulling van bepaalde functies in de organisatie. En je weetook wat het belang is van een tijdige vervulling van deze posities. Maar ook kan je voorspellen of er Externe informatiemogelijkheden zijn voor doorstroom van personeel. Kortom, recruitment betreft niet meer -traditioneel Focus voorgezien- de instroom van personeel, maar ook steeds meer de interne arbeidsmarkt en mobiliteit. recruitmentBovendien kan, bij een goede begeleiding in het hele traject tot en met het exit gesprek, door derecruiter een visitekaartje worden afgegeven bij een medewerker. Hij/zij verlaat met een goed gevoelde organisatie, praat positief in het eigen netwerk over de ervaringen -ook met recruitment- en levert Interne informatieook op die manier een essentiële bijdrage aan het employer brand.Maar wat betekent dat feitelijk voor het vak van een recruiter? Als je weet wat je de komende jaren tewachten staat, hoe kan het werven van personeel dan gerichter en effectiever plaatsvinden? Conclusie? We zien hier een doelgroep die zeer lastig vindbaar en dus ook lastig te werven is. De activiteit is zeer laag en toch verandert men van baan. De groep lijkt ongrijpbaar te zijn, althans, met de traditionele middelen. Met het plaatsen van een vacature sla je de plank volledig mis. Dit is een voorbeeld van een doelgroep die zich zelfbewust op de arbeidsmarkt beweegt. Het persoonlijk benaderen en hunten kan een manier zijn om deze groep in beweging te krijgen. Een overstap zal echter niet zomaar gemaakt worden: de voorkeur gaat immers uit naar zekerheid en een vaste baan. Dat betekent dat de recruiter die deze mensen actief benadert, actief zal moeten investeren in de relatie. Wellicht al maanden of jaren voordat de vraag naar deze kandidaat zichBEREIKEN EN BENADEREN daadwerkelijk manifesteert. En omdat in kaart is gebracht wanneer welke vraag in een organisatie zal ontstaan,De arbeidsmarkt is zeer intransparant, waardoor werkgevers en werknemers elkaar steeds lastiger vinden. kan daar op worden geanticipeerd. Krijgen wij over een jaar te maken met verloop van medewerkers dieEnerzijds zijn kandidaten steeds minder actief (latent zoekend) en anderzijds is het aantal plekken waar je kernfuncties vervullen en blijkt de doelgroep die geworven moet worden ook nog eens lastig te werven dankunt zoeken oneindig groot. Zoeken en gevonden worden is gewoonweg vele malen complexer geworden. gaan we nu alvast beginnen met het benaderen van potentieel; we gaan er een relatie mee aan en we binden enDoelgroepen als ICT’ers of accountants worden inmiddels zoveel benaderd, dat zij ook passiever zijn boeien hen totdat zij klaar zijn om de overstap te maken.geworden op de arbeidsmarkt. Zij worden eerder gevonden dan dat zij actief op zoek zijn naar een baan.Het plaatsen van een vacature op één of meerdere plekken (jobboards, social media, print) en met de KORTOM: RECRUITMENT EXTRA UITDAGEND MET DOELGROEPDENKEN “NIEUWE STIJL”handen over elkaar wachten (post & pray) tot er een reactie komt, zal -zeker voor de moeilijkere vacatures- Gezien de complexiteit van de arbeidsmarkt, de schaarste, mismatches, intransparantie en ook deeen steeds minder effectieve weg blijken te zijn. Het daarnaast actief benaderen en onderhouden van reorganisaties en onvervulbare vacatures bij organisaties, zijn wij gedwongen om anders naar de internecontacten met toekomstig talent zal steeds belangrijker worden in het succesvol bereiken en bewegen van vraag, maar ook anders naar doelgroepen te kijken. Door al deze ontwikkelingen en de toenemende matekandidaten. Verdere professionalisering, automatisering, e-recruitmentsystemen en social media kunnen waarin organisaties gebruikmaken van strategische personeelsplanning kan het dus zijn dat je als recruiterhier een aanzienlijke bijdrage aan leveren. Aan de andere kant zijn er ook doelgroepen die zeer zelfbewust aan de ene kant bezig bent met werven (doelgroepcampagne, uitgave aan werving- en selectiebureaus)hun koers varen op de arbeidsmarkt. Belangrijk is dus om van een doelgroep te weten of zij: en aan de andere kant mee moet denken over reorganisatie, externe mobiliteit, de interne arbeidsmarkt• actief op zoek zijn naar een baan (arbeidsmarktactiviteit); maar ook over het continu bouwen en versterken van het employer brand, jouw visitekaartje. Het kan ook• worden benaderd/gehunt; zijn dat je enerzijds bezig bent om mensen intern op te leiden en vaste contracten aanbiedt en anderzijds een• onlangs van baan zijn gewisseld; flexschil aanlegt en onderhandelt met uitzenders en detacheerders, danwel een eigen marktplaats daarvoor• vertrouwen hebben in hun eigen positie op de arbeidsmarkt. creëert. Allemaal ingegeven door de interne vraag: wat is de planning? Zijn we op zoek naar structureel opvullen van vacatures, vaste medewerkers? Of juist kortdurende arbeidsrelaties? En wat wil de doelgroep zelf? VeelDeze doelgroepinformatie geeft je aanknopingpunten over de wervingshaalbaarheid (de schaarste en/of nieuwe dynamiek en kansen voor ons vakgebied, waarbij kennis en het nieuwe doelgroepdenken onontbeerlijkde mate waarin een doelgroep lastig te vinden en benaderen is) van je doelgroep en hoe je een doelgroep zijn. Samenvattend hebben wij het dan over kennis van de:het beste kunt benaderen. • interne vraag, nu en in de toekomst (in omvang, maar ook in de zin van flexibilisering en de mate waarin het kernfuncties betreft);HET NIEUWE HOKJES DENKEN • wervingshaalbaarheid van de doelgroep, niet alleen bereiken en bewegen maar ook de grootte, deDat brengt ons weer naar doelgroepdenken. Gegeven de beweging naar meer inzichten in kernfuncties is externe vraag, de activiteit van de doelgroep op de arbeidsmarkt en de mate waarin de groep zich bewustde volgende stap doelgroepen op een andere manier in kaart te brengen. We nemen daarvoor als voorbeeld is van haar arbeidsmarktpositie.de doelgroepdefinitie “Hoogopgeleiden met een econometrische of financiële studieachtergrond metminimaal 3 jaar werkervaring in het financiële vakgebied en woonachtig in de Randstad.” Daarvoor vullen Wil je meegaan in de nieuwe dynamiek en recruitment nog meer op de kaart zetten in de organisatie, blijf danwe de volgende gegevens in: vooral in hokjes denken, maar doe dat wel in “nieuwe stijl”. Doelgroepkenmerken Knelfunctie (intern)? Ja, vanuit Strategische Personeelsplanning Schaarste, knelpuntvacature (extern)? Ja, minder aanbod dan vraag Tijdelijk of vast, óf zowel tijdelijk als vast in te vullen, afhankelijk van het beschikbare aanbod? Voorkeur: vast De mate waarin de doelgroep zich vast/flexibel aanbiedt: ad hoc of structureel? Structureel Grootte van de vraag in de komende drie jaar (intern)? Minimaal 5 personen, 1 organisatie Grootte van het aanbod op de arbeidsmarkt (extern)? 20.000 landelijk, 7.200 in Noord- en Zuid-Holland tezamen Actief op zoek zijn naar een baan (arbeidsmarktactiviteit)? Nihil Mate van baanwisselingen? 30% afgelopen jaar Mate van benaderen/hunten? 50% minimaal eens per kwartaal In hoeverre heeft men vertrouwen in de eigen arbeidsmarktpositie? Zeer groot: tweevijfde denkt binnen 2 maanden en tweederde denkt binnen 4 maanden werk te hebben op het huidige niveau. V É R O NIQ U E Véronique Oonk werkt als Manager Marktonderzoek & Arbeidsmarktanalyse bij Intelligence Group, een onderzoeks- OO en adviesbureau dat gespecialiseerd is in het analyseren en beantwoorden van onderzoeksvraagstukken m.b.t. de arbeidsmarkt, arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Intelligence Group voert sinds 2003 het grootste NK en breedste arbeidsmarktonderzoek van Nederland uit: het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO). Het AGO wordt sinds 2003 op continue basis uitgevoerd, hetgeen resulteert in een actueel, betrouwbaar, representatief en onafhankelijk beeld van de beroepsbelevingswerelden, arbeidsmotieven en zoekgedrag van alle Nederlandse arbeidsmarktdoelgroepen, op basis waarvan arbeidsmarktanalyses worden uitgevoerd. Deze analyses betreffen onder meer het bereiken en bewegen van doelgroepen en talent op de arbeidsmarkt, maar ook het in kaart brengen van de wervingshaalbaarheid. Véronique geeft leiding aan het analyseteam met negen specialisten en houdt zich bezig met de ontwikkelingen op het gebied van (onderzoek naar) de arbeidsmarkt en arbeidsmarktcommunicatie. 3
  4. 4. WAAR ZIT DE RUIMTE IN EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT door Jan Dirk Gardenier en Marije NanningaDE KOMENDE JAREN ZAL DE ARBEIDSMARKT KRAPPER WORDEN EN ZAL HET VOOR WERKGEVERS STEEDS LASTIGER WORDEN GESCHIKTE WERKNEMERSTE VINDEN. DE ARBEIDSMARKT WORDT ER BOVENDIEN NIET EENVOUDIGER OP DOOR EEN TOENAME VAN HET AANTAL DEELTIJDBANEN, FLEXIBELECONTRACTEN, ZELFSTANDIGEN EN OOK DOORDAT ER STEEDS MEER VERSCHILLENDE EN NIEUWE DOELGROEPEN OP DE ARBEIDSMARKT BIJ KOMEN. AANDE ONDERKANT VAN DE ARBEIDSMARKT GAAT HET OM MEDEWERKERS DIE NU NOG IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING TERECHT KOMEN MAAR DAAR GEENAANSPRAAK MEER OP KUNNEN MAKEN. MAAR DENK HIER BIJVOORBEELD OOK AAN DE WAJONG-ERS DIE VOOR MEER DAN 50% MIDDELBAAR TOT HOGEROPGELEID ZIJN EN NIET MEER VOOR DEZE REGELING IN AANMERKING ZULLEN KOMEN EN VEELAL OOK GOED GEMOTIVEERD ZIJN OM TE WERKEN. BEPAALDEGROEPEN IN DE SAMENLEVING - VROUWEN, 55-PLUSSERS, NIET-WESTERSE ALLOCHTONEN EN MENSEN MET EEN LAGE OPLEIDING - KENNEN EEN RELATIEFLAGE ARBEIDSPARTICIPATIE. IN TIJDEN VAN KRAPTE ZIT HIER NOG VERBORGEN POTENTIEEL. WEL ZIEN WE BIJ DEZE GROEPEN NU AL, EN DAN MET NAME BIJVROUWEN EN 55-PLUSSERS, EEN STIJGING IN PARTICIPATIE. BIJ NIET WESTERSE ALLOCHTONEN ZIEN WIJ HET OPLEIDINGSNIVEAU STIJGEN. OOK VAN DEZEDOELGROEPEN MOGEN WIJ IN DE TOEKOMST EEN STIJGENDE PARTICIPATIE VERWACHTEN. DALENDE WERKGELEGENHEID, DALENDE PARTICIPATIE In de jaren voor 2008 ging het voorspoedig met de Nederlandse economie. Ontwikkeling en prognose economie en werkzame beroepsbevolking, In 2008, het jaar van de economische crisis, zagen we dat er een einde kwam 2009 tot 2012 aan de stijging van de werkgelegenheid en van 2009 op 2010 zagen we zelfs voor het eerst een daling. Vooral de sectoren bouw, transport en financiële instellingen kregen een klap van de crisis. Ook de werkgelegenheid in de 2% handel en industrie daalde, een trend die al voor 2008 was ingezet overigens. 1% De sector overheid zal door bezuinigingen de komende jaren mogelijk verder inkrimpen. De werkgelegenheid in de zorg, op dit moment de tweede 0% 2009 2010 2011 2012 sector, is van 2008 op 2010 echter sterk toegenomen en zal door de komende -1% vergrijzing in de toekomst verder stijgen. Ook de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening is, ondanks de crisis, toegenomen. -2% Jan Dirk Gardenier (1964) is sinds 2004 directeur -3% Door de dalende werkgelegenheid ontstaat er ruimte op de arbeidsmarkt en van het CAB. Hij is verantwoordelijk voor onder- vanaf 2009 neemt het aantal geregistreerde niet-werkende werkzoekenden -4% zoek en advies op het terrein van onderwijs en bij het UWV WERKbedrijf toe evenals het aantal WW-uitkeringen. Ook de Werkzame beroepsbevolking (15 -74) Economische groei arbeidsmarkt. Hiervoor heeft hij gewerkt als beroepsbevolking en de bruto participatie, het aandeel van de werkloze en directeur en organisatieadviseur bij SDM en werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking (iedereen als programma manager bij de BMC Groep. Hij tussen de 15 en 65 jaar), dalen licht in dat jaar: door de economische crisis heeft theologie gestudeerd in Groningen en bieden minder mensen zich aan op de arbeidsmarkt. • Decemberraming 2011, Centraal Planbureau studeerde bedrijfskunde in Rotterdam.Waar de economie zich in 2010 leek te herstellen, zijn we in het derde kwartaal 55-PLUS: DE GROTE BELOFTE Planbureau (2011) heerst er armoede onder eenvan 2011 opnieuw in een recessie beland. Waar het CPB in september 2011 nog In 2010 is de netto arbeidsparticipatie van 55-plussers nog geen 50%. Hoewel de deel van hen. Steeds meer zzp’ers werken naast huneen groei van de economie voorzag van 1% in 2012, heeft zij die voorspelling participatie van deze groep sterk is gestegen, met ruim 9 procentpunt van 2005 ondernemerschap in loondienst. Deze zogenaamdein haar decemberraming naar beneden bijgesteld; de economie zal in 2012 op 2010, loopt zij nog steeds ver achter bij de groep 25 tot 55 jaar. Mogelijke hybride ondernemers maken 12% uit van het totalemet 0,5% krimpen. De werkzame beroepsbevolking zal niet verder stijgen en oorzaken van de stijging zijn de groep babyboomers die in deze leeftijds- aantal zzp’ers. De Kamer van Koophandel berichtde werkloze beroepsbevolking zal met 90.000 personen toenemen. Toch zal de categorie is terechtgekomen en de verminderde mogelijkheden voor vervroegde in november 2011 dat het deze zzp’ers vooral is tearbeidsmarkt de komende jaren krapper worden en de behoefte aan personeel uittreding. Ook blijkt uit cijfers van CBS dat steeds meer mensen doorwerken doen om enige financiële zekerheid. Zzp’ers zijn dusgroeien door de pensionering van de babyboomers; in 2011 zijn de eersten van na hun 65ste. Binnenkort werken we waarschijnlijk allemaal door tot ons 67ste. mensen die hechten aan vrijheid, zelfstandigheid enhen met pensioen gegaan. De vraag is hoe het is gesteld met de participatie van We mogen dus aannemen dat de participatie van deze groep verder zal stijgen het eigen baas zijn, maar toch ook graag een vormverschillende groepen op de arbeidsmarkt en waar de potentie ligt om aan deze en organisaties doen er goed aan om zich hiervan bewust te zijn. De “vergrijzing” van zekerheid willen hebben en administratieve zakenkrapte het hoofd te kunnen bieden. Van welke groepen kunnen we de komende van een organisatie heeft zo zijn eigen dynamiek namelijk. voor ze geregeld willen zien, zoals een collectievejaren een hogere deelname op de arbeidsmarkt verwachten? verzekering en een pensioenregeling. OPLEIDINGSNIVEAU STIJGTHoewel wij vanaf 2009 een lichte daling zien, is de netto arbeidsparticipatie Opleidingsniveau blijkt een belangrijke factor te zijn voor deelname op de Al met al kunnen we concluderen dat de arbeids--het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking- arbeidsmarkt; de participatie onder hoogopgeleiden ligt veel hoger dan onder markt er de komende jaren voor werkgevers nietvan 2005 op 2010 gestegen van 63,7% naar 67,1%. Vrouwen, 55-plussers, laagopgeleiden. Hier lijkt ook meteen een deel van de verklaring te liggen voor eenvoudiger op wordt doordat er verschillende enmensen met een lage opleiding en niet-westerse allochtonen, en dan met de lage participatie van Turken en Marokkanen; zij zijn over het algemeen lager nieuwe groepen de arbeidsmarkt op komen en doorname Turken en Marokkanen, kennen een relatief lage participatie op de opgeleid dan autochtonen en ook lager opgeleid dan bijvoorbeeld mensen de toenemende flexibilisering. Daar staat tegenoverarbeidsmarkt. Vooral vrouwen en 55-plussers zijn de afgelopen vijf jaar in van Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Het opleidingsniveau van de gehele dat bij een groot aantal doelgroepen verborgengrotere getale op de arbeidsmarkt gekomen en het lijkt er dan ook op dat we beroepsbevolking, ook die van Turken en Marokkanen, vertoont overigens een reserves aanwezig zijn die de komende jaren, metde algemene stijging van de participatie grotendeels op hun conto kunnen stijgende lijn en dit is een zeer gunstige ontwikkeling met het oog op participatie. de verwachte krapte, kunnen worden aangesproken.schrijven. De vraag is echter of we van deze groepen in de toekomst een verdere Helemaal als we in ogenschouw nemen dat er in de toekomst meer vraag zal Hiervoor is het wel noodzakelijk dat organisatiesstijging kunnen verwachten. ontstaan naar werknemers met een hoge opleiding. Overigens zal ook het zicht hebben op deze doelgroepen en wat deze elementaire werk, waar geen opleiding voor nodig is, toenemen. Mensen die hier doelgroepen beweegt in hun arbeidsmarktgedrag. wat opleiding betreft tussenin vallen (tussen ongeschoold en hoger opgeleid) Daar liggen voor organisaties en recruitment de 80% krijgen het naar verwachting moeilijker, omdat routinematig werk meer en meer grootste uitdagingen en kansen. zal worden overgenomen door robots en computers of zal worden geoutsourced. 75% Een groep waar wat betreft opleidingsniveau en dus ook participatie potentie lijkt CAB WAAR STAAT DIT VOOR? 70% te liggen is die van de Wajong-ers. De helft van de nieuwe Wajong-instroom in Het CAB is een onderzoek- en adviesbureau uit 65% 2010 heeft een mbo-opleiding of hoger. Vanaf 2013 zullen door de nieuwe Wet Groningen. Zij heeft ervaring in het verkennen van werken naar vermogen waarschijnlijk meer Wajongers op de arbeidsmarkt komen de arbeidsmarkt en doelgroepen op de arbeids- 60% door een strengere selectie aan de poort. Hier liggen kansen voor de doelgroep markt. In samenwerking met de Rijksuniversiteit 55% zelf maar ook voor werkgevers op zoek naar potentieel in de arbeidsmarkt. Groningen heeft het CAB een regionale discre- pantieanalyse uitgevoerd. Hierin heeft zij gekeken 50% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Naast de toenemende participatie van een aantal groepen op de arbeidsmarkt in hoeverre vraag en aanbod van arbeid in zowel en de verborgen reserves die er nog zijn, nemen we nog een aantal andere trends kwantitatieve als kwalitatieve zin op elkaar aan- Mannen Vrouwen waar op de arbeidsmarkt. Zo is er sprake van een sterke toename van het aantal sluiten. In samenwerking met de Raad voor Werk en• Netto arbeidsparticipatie naar geslacht, 2005 tot 2010 (Bron: CBS) grote deeltijdbanen (20 tot 35 uur per week), het aantal flexibele arbeidskrachten Inkomen (RWI) heeft het CAB tevens een onderzoek en het aantal zelfstandigen zonder personeel. Flexibele arbeid is belangrijk voor uitgevoerd naar het feitelijke gebruik van arbeids-VROUWEN: LEREN BETER MAAR WERKEN MINDER de arbeidsmarkt. Tijdelijke banen bieden werkgevers flexibiliteit en vooral voor marktinformatie. De achtergrond van dit project wasDe participatie van vrouwen loopt in 2010 nog ver achter bij die van mannen; jongeren dienen deze banen vaak als opstap naar een andere baan. De inzet van een bijdrage te leveren aan het innoveren, verbeteren59,7 om 74,4 procent. Volgens het Centraal Planbureau is de participatie van zzp’ers biedt flexibiliteit voor zowel de zzp’er als de opdrachtgever. en afstemmen van beleidsrelevante arbeidsmarkt-Nederlandse vrouwen op de arbeidsmarkt gemiddeld in vergelijking met andere informatie en de toepassing ervan met name opOECD-landen. Wel hebben zij veel vaker dan hun buitenlandse collega’s een part- HYBRIDE ONDERNEMERS regionaal niveau. Doel van het onderzoek was inzichttime dienstverband. Verwacht wordt dat de participatie van vrouwen de komende De zzp’ers vormen een interessante groep op de arbeidsmarkt. Zij zijn de afgelopen te krijgen hoe professionals in hun dagelijkse werkjaren verder zal kunnen stijgen, onder andere omdat de schoolprestaties van jaren sterk in aantal gestegen. Het is bekend dat er door ontslagen gedurende met arbeidsmarktinformatie omgaan en wat hunmeisjes een stuk beter zijn dan die van jongens. Dit hoeft echter niet te betekenen de crisis veel mensen zijn gestart als zzp’er. De stijging van het aantal zzp’ers is ervaringen, wensen en behoeften met betrekking totdat vrouwen ook meer uren gaan werken. Het opleidingsniveau van vrouwen is de echter al ver voor die tijd ingezet, wat volgens het CPB voornamelijk is veroorzaakt arbeidsmarktinformatie zijn (www.cabgroningen.nl).afgelopen jaren gestegen en de kinderopvang is goedkoper geworden. Toch heeft door stimulerend overheidsbeleid. De zzp’ers blijken echter ook een kwetsbaredit er niet toe geleid dat vrouwen meer uren per week zijn gaan werken. groep te zijn. Volgens het armoedesignalement van het Sociaal en Cultureel4
  5. 5. DE ONLINE GENERATIESNS BANK HEEFT DE AFGELOPEN JAREN GROTE VERANDERINGEN DOORGEMAAKT. BANKFILIALEN ZIJN OMGEBOUWD TOT SHOPS EN KLANTEN WORDENNAAR HET INTERNET VERWEZEN OM HUN BANKZAKEN TE REGELEN. SNS BANK WIL EEN TOEGANKELIJKE INTERNETBANK ZIJN. “WE WILLEN GRAAGVOOROPLOPEN”, LEGT SANNE VAN DE LUIJSTER, RECRUITER SNS REAAL, UIT. OVER INNOVATIE, CYBERWORLDS EN DE DAARBIJ BEHORENDE JONGEDOELGROEP: DE ONLINE SPECIALISTEN. Er is veel veranderd bij SNS SOCIAAL “We willen graag vooroplopen” Bank sinds de reclamecam- De SNS probeert zich daarom zo flexibel mogelijk op te stellen als werkgever. pagnes met een zachte G. Het Nieuwe Werken is een feit en elke werknemer beslist naar eigen inzichtSanne: “Een bank is niet het eerste bedrijf waar je aan denkt als je voor een -in overleg met de leidinggevende- wanneer hij of zij aanwezig is op kantoor.carrière in online gaat. Je merkt het onder de kandidaten met een specialistische “Wanneer we meetings hebben, zie je het karakter daarvan ook verschillen vaninternetopleiding die wij zoeken. Maar met wat wij te bieden hebben, proberen een traditioneel overleg. Het gaat echt om een stukje bonding met je collega’s enwij ons onder deze doelgroep te profileren als innovatieve internetbank.” het grootste deel van het overleg wordt dan ook gewijd aan het bijpraten. Ben je op sociaal vlak weer bij, dan gaan we het natuurlijk ook over het werk hebben.”JONG GELEERDSanne is verantwoordelijk voor onder andere de werving Om op dagelijkse basis in contact te blijven metvan het personeel op de internetafdeling van SNS Bank. Kiezen voor een jongere doelgroep je collega’s is er de mogelijkheid om met elkaar te“De opleidingen als Digitale Communicatie of Media is een natuurlijke keuze chatten. “We hebben ons eigen MSN systeem waar-Design en het werken voor online, bestaan nog niet zo bij we snel even een vraag kunnen stellen. Het islang en dat zie je terug in onze kandidaten.” Het kiezen voor een jongere net allemaal wat sneller dan een mailtje sturen. Daarnaast hebben we geendoelgroep is hierin dus geen bewuste keuze, maar een natuurlijke. “We vaste werkplekken en kan je dus overal inloggen. Dat iemand van recruitmentproberen jongeren al vroeg te betrekken bij de SNS. Dit doen we met stages dan bij online marketing zit, is heel normaal.” Sanne van de Luijsterof specialistische traineeships. Wanneer ze net van school komen weten ze zo Recruiter SNS REAALveel van dit vakgebied af, dat ze zeer gewild zijn.” FELPAARS EN CYBERGEEL Op de dagen dat je als werknemer op het hoofdkantoor aanwezig bent, zorgt“Wanneer we medior of senior kandidaten zo snel mogelijk door de hele de aankleding van het hoofdkantoor voor de laatste stap in de distantiatie PROFIEL SNS BANKwerving- en selectieprocedure heen loodsen, merk je dat ze bij het krijgen van van het oude bankenimago. De entree is een grote hal waarin een SNS shop • SNS Bank is onderdeel van SNS REAAL.een aanbieding achter hun oren gaan krabben. Er wordt in de markt veel aan hen operationeel aanwezig is en de paarse muren in het oog springen. Een paar Het doel van SNS REAAL is de favorietegetrokken en wij moeten het dan opnemen tegen andere grotere online bedrijven. sollicitanten zitten op een financiële dienstverlener zijn voor Sommigen kiezen er ook bewust voor om juist hun felgele bank met een druk Tevreden werknemers betekenen particulieren en het MKB in Nederland. expertise als zzp’er aan te bieden. We zouden ze cyberpatroon. tevreden werkgevers • In 1817 werd de eerste Nederlandse Spaarbank graag aannemen, maar juist deze specialisten opgericht, de latere SNS Bank. hebben het voor het zeggen.” Hierdoor moet De kantoorruimtes op de bovengelegen verdiepingen zijn voorzien van wanden • Geldautomaten ook beschikbaar in de Hema SNS Bank als werkgever concurreren met grotere vol planten, roodgekleurde muren, ronde glazen kamers met een rode vloer of bij tankstations. internetbedrijven als telecom- en en dikke witte gordijnen. “Het ontbreekt je hier op kantoor werkelijk aan • SNS Adviseurs komen ook bij de klanten thuis, reisorganisaties en online shops niets, zo moet het vooral leuk blijven om hier te werken. Tevreden werknemers in het weekend of ’s avonds, afhankelijk van als bijvoorbeeld bol.com. betekenen immers tevreden werkgevers”, besluit Sanne. de wens van de klant.WE CAREPFIZER IS ’S WERELDS GROOTSTE INNOVATIEVE FARMACEUT BEKEND VAN ADVIL, CENTRUM VITAMINES, LIPITOR EN VIAGRA. OM DE GROOTSTE TE BLIJVEN,ZOEKT PFIZER ALTIJD EN OVERAL NAAR HET BESTE TALENT. IN GESPREK MET MONIEK FRANSEN, SENIOR DIRECTOR TALENT AQUISITION EUROPE REGION ENVERANTWOORDELIJK VOOR DE EIGEN HEAD HUNTERS: “HET GAAT OM DE JUISTE PERSOON OP DE JUISTE PLEK, ONGEACHT ACHTERGROND OF OPLEIDING.” Op de careersite van Pfizer word je INTERNE HEAD HUNTERS We testen vooral of iemand verwelkomd door de getuigenissen Talent Acquisition Europe Region bestaat uit ongeveer 25 recruiters die bij onze cultuur past van medewerkers uit allerlei achter- allemaal meerdere jaren recruitmentervaring hebben. “Sommige landengronden. Verschillende locaties, verschillende functies en verschillende niveaus hebben gemiddeld minder vacatures openstaan dan anderen, dus clusterengeven dezelfde boodschap af: je kunt bij ons succesvol zijn! wij landen. Voor Nederland, België en Luxemburg werkt één recruiter. Ook hieruit blijkt de gevraagde flexibiliteit van een Pfizer werknemer. Want in hetHOE IS PFIZER IN DE ECHTE WERELD? recruitmentproces zal de recruiter meerdere malen op locatie zijn.”De kantoren van Pfizer in Capelle aan den IJssel en Brussel ademen dezelfdesfeer uit. Een ruime entree, een vitrine met hun eigen medicijnen, een zithoek “Onze Talent Acquisition afdeling neemt een vacature aan en gaat het gespreken veel licht dat door grote ramen naar binnenstroomt. aan in de lijn, vervolgens werkt het net zoals bij elke headDe voertaal is Engels, onderling wordt de eigen taal Iedereen is uniek en we zullen hunter. We stellen een wervingsplan op met wervingskanalengesproken. Ook voorbij de receptie ademt het gebouw daarom niemand uitsluiten en gaan opzoek naar de beste kandidaat. Pfizer is een grotecreativiteit en saamhorigheid uit: grote kleurige muren, naam en trekt ook veel mensen, maar je moet wel bij onzeveel daglicht en iedereen die elkaar groet in de gang. Opvallend is de grote organisatie passen. Dus interviewen de recruiters op basis van STAR en testenhoeveelheid verschillende nationaliteiten en de verscheidenheid aan types we vooral of iemand bij onze cultuur past.”onder de werknemers. Selectie op basis van een bepaalde doelgroep gebeurtbij Pfizer absoluut niet. “Iedereen is uniek en we zullen daarom niemand Talent Acquisition houdt zich naast de instroom ook bezig met de doorstroom. Moniek Fransenuitsluiten op basis van etniciteit, geloof, geslacht, geslachtsvoorkeur en “Hiervoor hebben we een minder uitgebreid traject, want de managers kunnen Senior Director Talent Aquisitionmentale of fysieke handicap. Onze patiënten zijn divers en wij dus ook”, bij elkaar navragen hoe iemand heeft gefunctioneerd. Een eerste screening Europe Regionreageert Moniek. Maar als ze zelf geen voorkeur hebben voor een bepaalde doen we wel en we begeleiden het proces.”doelgroep, waar selecteren ze dan wel op? PROFIEL PFIZER BALANS • Grootste innovatieve farmaceut van de wereld.COMPETENTIES En wanneer je door het gehele traject heen bent en je start bij Pfizer, wat • Hoofdkantoor in Brussel, kantoor in“In feite hebben wij drie functies waar we naar op zoek zijn”, legt Moniek uit. mag je dan verwachten? “Pfizer is een goede werkgever. Je krijgt natuurlijk Nederland: Capelle aan den IJssel.“De Specialist, de Peoplemanager en de Senior Leader. Hiervoor hebben we een realistische financiële beloning en de mogelijkheid om internationaal • Global top 50: World’s Most Attractivedrie functieprofielen op- te werken in een omgeving waar je met veel nationaliteiten in aanraking Employers 2011.gesteld waarbij we kijken Het daadwerkelijk iets voor de mensheid komt. Er wordt rekening gehouden met je work life balance, want je • Global top 100: Green Companies bynaar de capaciteiten en kunnen betekenen mag bijvoorbeeld na de files gaan rijden en voor de files uit weer Newsweek.competenties en niet zo …net zoals bij elke head hunter vertrekken, zolang je alles maar in overleg doet met je leidinggevendezeer naar de opleiding of en je resultaten behaalt. Zo log ik ’s avonds ook voor een aantal uur inwerkervaring.” Op de careersite van Pfizer is deze manier van werken goed en ben ik tussen vijf en acht thuis voor mijn gezin.”te zien. Bij de openstaande functies staat aangegeven wat de rol inhoudt,gevolgd door de eisen in competenties zoals leiderschap, ondernemerschap Maar wat is naast de cultuur, het financiële plaatje en het internationale karakteren communicatief vermogen. Het culturele DNA van Pfizer laat zich typeren de belangrijkste trigger voor nieuwe werknemers? Moniek: “Het daadwerkelijkals proactief, innovatief, met een grote mate van flexibiliteit en een absolute iets voor de mensheid kunnen betekenen. Je maakt hier, bij ons en met ons,can do mentaliteit. echt het verschil en dat doet iets met jou als mens. We care.” 5
  6. 6. DOELGROEPEN VOLGENS YER O R JE R O E O R ELKE K / O R S T E FAJEROEN GIELENS, 33 JAAR, DO ELKE KESNICH, 41 JAAR, DO STEFANO VAN DE SANT, 44 JAAR, DO N N ESGENERAL MANAGER, EINDHOVEN, CONSULTANT INTERIM, AMSTERDAM, MANAGING CONSULTANT SALES, OV G IE N IC H9 JAAR WERKERVARING 10 JAAR WERKERVARING MARKETING EN COMMUNICATIE, AN DE S LENS(5 JAAR WERVING EN SELECTIE) (9 JAAR WERVING EN SELECTIE) DEN HAAG, 19 JAAR WERKERVARING (5 JAAR WERVING EN SELECTIE) Directors Interim Executives A NT• Strategisch, Executive • Specialist, medior/• Senior management (C-level) seniormanagement, change • Managers en Specialisten, Young• Minimaal 7 jaar managementervaring management Executives• P&L verantwoordelijkheid • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring • Vanaf 4de stap, 6 jaar werkervaring• Jaarsalaris vanaf € 100.000 • Minimaal 5 jaar relevante branche ervaring • Tactisch/strategisch• YER Directors • Opdrachten op tactisch/strategisch niveau • Alle functiegebieden • Opdrachten ter vervanging en ondersteuning • Last stop before the top! • Beschikken over een zeer groot eigen netwerk • Jaarsalaris vanaf € 65.000 Ambition never ends! • Uurtarief tussen de € 75 en € 150 • YER Executives • YER Interim SolutionsAmbition never ends! Directors hebben een succesvolle carrière, De doelgroepen die ik bemiddel zijn Gedegen en consequenteeen ambitieuze baan op weg naar de top en zijn hun leeftijdsgenoten Interim Professionals en zelf- die van managers en specialisten De interimmer bestaat marktbenadering2 tot 3 carrièrestappen voor. Deze kandidaten vragen om een andere standige Interim Managers in een willekeurige branche op het slechts ten delebenadering. zijn, letterlijk en figuurlijk, snijvlak van Sales, Marketing of Communicatie in een internationaal zeer mobiele doelgroepen in de Nederlandse arbeidsmarkt. Ondanks georiënteerde werkomgeving. Het persoonlijk kennen van kandidaten is Zij zijn druk met hun de huidige economische omstandigheden neemt het aantal interim de essentie van mijn relatie met deze doelgroep. Dat vereist een gedegen De juiste propositie op het juiste moment werk en carrière, hun managers en professionals ieder jaar toe. Het is echter nog steeds niet en consequente marktbenadering, samen met onze opdrachtgevers. sociale leven en vaak even vanzelfsprekend dat de juiste kandidaat voor een organisatieook maatschappelijk behoorlijk geëngageerd. Deze kandidaten met een specifieke opdracht kan worden Door de jaren heen is mij namelijk duidelijk Meningen vanvragen, net als jongere generaties, ook om meer transparantie. Employer of choice gealloceerd. Dat komt vaak omdat een geworden dat deze kandidaten doorgaans leeftijdgenotenGeen geheimzinnigheid en gedoe zoals met het traditionele “Old interimmer zich pas heel kort voordat niet actief op zoek zijn naar een andere baan,Boys” headhunten. Men staat gewoon open voor de wereld en zijn/haar opdracht afloopt op een nieuwe opdracht gaat oriënteren. maar wel hun ogen en oren openhouden voor interessante, nieuweeen volgende interessante stap en is daar overigens wel net zo Eerst in zijn of haar eigen, veelal omvangrijke en vertrouwde, netwerk uitdagingen. Men lijkt daarbij steeds minder gemotiveerd om n.a.v.kieskeurig in als vroeger. Het luistert op dit niveau dan ook nauw. van opdrachtgevers. In een iets later stadium oriënteert men zich pas een online advertentie actie te ondernemen en ziet op het web doorDe juiste propositie op het juiste moment. Het wordt op waarde meer intensief via social media. In die zin zijn interimmers moeilijk de bomen het bos niet meer. Bij voorkeur grijpt men terug naar een printgeschat bij het maken van een volgende stap. Daar gaat deze te werven voor individuele organisaties. advertentie en nog liever wacht men tot men actief wordt benaderd.doelgroep zeer zorgvuldig mee om. Dit laatste lijkt overigens ook nog enigszins leeftijdsgebonden. Hoe In de praktijk blijkt inderdaad dat organisaties en interimmers jonger de kandidaat des te hoger de verwachting om actief te worden elkaar vaak nog moeilijk weten geïnformeerd over een vacature en niet zelf in beweging te komen. Snel, concreet en persoonlijk ter zake komen Hybride ondernemerschap te vinden. De massaliteit van Wel focust men zich op online Social media als referentiepunt internet werkt niet altijd trans- communities omdat men veelOm deze doelgroep te bereiken en te bewegen moet je ze kunnen parantieverhogend, is al snel onoverzichtelijk en kost tijd. In veel waarde hecht aan meningen van leeftijdgenoten, vakgenoten en oudbenaderen met een persoonlijke en laagdrempelige insteek. Dat kan gevallen sluit de collectiviteit van een marktplaats ook niet goed aan collega’s. Social media is hier optima forma referentiepunt in het eigenin eerste instantie overigens ook met een advertentie in print. De tijd bij de individuele wensen van een kandidaat of de beleving van het (arbeidsmarkt)gedrag. Door als recruiter deel uit te maken van dergelijkeis allang voorbij dat een functie op dit prestatie- en salarisniveau niet vak. Je zou kunnen zeggen dat het DNA van een interimmer niet altijd communities kun je je op informele wijze mengen in een interessantemet naam en toenaam in de krant mocht. Een functie op dit niveau goed aansluit bij de soms wat instrumentele wervingsinspanningen groep mensen en doelgroepen kandidaten. Het contact leggen gaatmag best breed worden uitgezet, zo leert de ervaring. Als je maar wel van een gemiddelde organisatie, als de “ad hoc” interimvraag zich relatief gemakkelijk en er ontstaat relatief snel een vertrouwensband.snel, concreet en persoonlijk ter zake komt. Persoonlijk contact telt, manifesteert. Hierdoor kost het uiteindelijk veel tijd voor zowelop het goede niveau wel te verstaan. Men wil serieus worden genomen organisaties als interim managers om elkaar te vinden. Succesvolle werving is dan ook steeds vaker Men wacht tot menen professioneel worden benaderd. Daarbij constateer ik dat meer een combinatie van arbeidsmarktcommuni- wordt benaderdtraditionele en persoonlijke elementen van het headhunten toch ook Voor het bereiken van de beste interimkandidaat blijkt het eigen catie en arbeidsmarktbenadering. Naast hetnog steeds belangrijk blijven. netwerk en wervingskracht van leggen van digitale contacten en het voeren van veel oriënterende individuele organisaties vaak Snelheid als bepalende constante gesprekken is het nuttig en bovendien ook erg leuk om zo nu en dan bij- In mijn praktijk beperkt. En als dat nu nog geen eenkomsten bij te wonen waar bepaalde doelgroepen elkaar ontmoeten. zie ik dat je probleem is dan wordt het dat op korte termijn zeker. Uit onder- Het is een uitgelezen kans om letterlijk en figuurlijk je visitekaartje af In mijn praktijk zie ik dat je alles alles uit de kast zoek is gebleken dat, als de arbeidsmarkt weer aantrekt, interimmers te geven en relaties te leggen. Door op zo’n moment een professionele uit de kast moet halen moet halen om net als “gewone” kandidaten weer stukken kieskeuriger zullen worden houding aan te nemen, positief kritisch te zijn, serieus, integer, zorgvuldig juist die ene bij het aanvaarden van een opdracht bij een “employer of choice”. en bovenal niet over te komen als cv-schuiver, onderscheid je jezelf tenkandidaat te bereiken en bewegen. Een combinatie van brede Men let met name op de opzichte van andere recruiters en bouw je een relatie met kandidaten Relevantie =exposure in de media, gericht op latent geïnteresseerden, en inhoud van de opdracht, op die meerdere jaren meegaat, soms zelfs een hele carrière. Kennis x Netwerk x Snelheidheadhunten om gericht en direct de juiste kandidaten te identificeren. “company-branding”Daar voegen wij nog wel een belangrijk element aan toe dat steeds voor het CV, reisafstand en het Nieuwe Werken. Organisaties zullen In de selectie van deze kandidatenmeer aan belang wint in deze specifieke markt. De afgelopen 25 jaar zich echt ten opzichte van elkaar moeten gaan onderscheiden om Men komt niet zelf is het van belang om, los van hetheeft YER deze doelgroep vanaf het begin van haar carrière gevolgd de juiste interimmers aan te trekken voor specifieke opdrachten. in beweging achterhalen van de competenties,en bemiddeld. In combinatie met het kandidaten- en opdracht- Daarin speelt bovendien een rol dat de interimmer niet per definitie te analyseren of de drijfveren vangevernetwerk van onze senior consultants zijn wij steeds beter in een zelfstandig ondernemer is. De “interimmer” bestaat slechts ten een potentiële kandidaat overeenkomen met het ambitieniveau van destaat om deze doelgroep snel, 1:1 en discreet te benaderen voor dele. Het is tegenwoordig steeds vanzelfsprekender dat kandidaten organisatie. Managers en specialisten hebben veelal een kernfunctie ineen volgende stap in hun carrière. Het hoeft geen maanden in switchen tussen contractvormen afhankelijk van de opportuniteit, een organisatie en zijn daarmee ook cultuurdragers. Het is van grootbeslag te nemen. Ik durf de stelling aan dat 90% van deze posities de opdrachtgever en de opdracht. Dat sluit overigens goed aan bij belang om goed in te kunnen schatten hoe houding en gedrag van debinnen twee maanden kunnen worden ingevuld. Dat is wel zo de kandidatengroep van YER die, als de carrière vordert, steeds desbetreffende kandidaat aansluiten bij de waarden van de organisatie.duidelijk voor de kandidaat als voor de opdrachtgever. vaker de bereidheid toont om dergelijke keuzes te maken. Interim en vast zijn geen gescheiden werelden meer. Steeds vaker is er sprake De kandidaten die ik spreek hebben over het algemeen meer dan van hybride ondernemerschap aan kandidaatzijde. Dat sluit tevens 10 jaar werkervaring. Zij weten wat het belang is van het delen van goed aan bij onze benadering van informatie en het openstellen Veel persoonlijker kandidaten als “carrièreambassadeur”. van hun netwerk. Wie goed Je moet deze doelgroep echt kan het niet worden Voor ons als intermediair betekent dit doet goed ontmoet! Zij zijn dan persoonlijk kennen dat wij die rol van “employer of choice” als het ware plaatsvervangend ook graag bereid contacten te tot in de finesses moeten beheersen. initiëren met interessante mensen die zij kennen en zijn op die manier naast kandidaat en opdrachtgever vaak ook informant in ons zeer Onze relevantie = Kennis x Netwerk x Snelheid uitgebreide netwerk. Zo maak ik als consultant het verschil voor mijn opdrachtgever en mijn Omdat ik het werk nu iets langer doe komt het regelmatig voor dat ik een interimmer. Daarin gaat het ook om mijn relevantie. Veel persoonlijker beroep kan doen op kandidaten die ik een aantal jaren geleden heb leren kan het bijna niet worden. kennen. Door regelmatig met hen bij te praten over hun eigen carrière denken ze ook sneller aan mij als ze zelf vacaturehouder zijn of mensen in hun omgeving in beweging willen komen. Zo is de cirkel weer rond.6

×