Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Matematikk på mellomtrinnet <ul><ul><li>Kurs for lærere i Randaberg kommune </li></ul></ul><ul><ul><li>Fredag 21. septembe...
Program <ul><li>Intro </li></ul><ul><li>Diagnostisk </li></ul><ul><li>Problemløsning </li></ul><ul><li>Datarom </li></ul><...
Litt om meg selv <ul><li>32 år </li></ul><ul><li>Gift </li></ul><ul><li>To barn </li></ul><ul><li>Doktorgrad </li></ul><ul...
Strategi for dagen <ul><li>Notater </li></ul><ul><li>Praksis + teori </li></ul><ul><li>«Lære å fiske» </li></ul><ul><li>Mo...
Da setter vi i gang!
Hva er matematikk?
Hva er kunnskap?
Kunnskap <ul><li>For læreren </li></ul><ul><li>For eleven </li></ul><ul><li>Hva trenger vi? </li></ul><ul><li>Kunnskap – k...
Oppfatninger <ul><li>Hva? </li></ul><ul><li>Hvilke? </li></ul><ul><li>Hvilken betydning? </li></ul>
«Matematikk er vanskelig!»
Hvorfor er matematikk vanskelig?
Hvorfor gjør elever feil?
DIAGNOSTISK
I praksis <ul><ul><li>Vi går i grupper! </li></ul></ul>
Spørsmål <ul><li>Hva ville elevene svart? </li></ul><ul><li>Vanlige feilsvar? </li></ul><ul><li>Hvorfor? </li></ul><ul><li...
PAUSE
Eksempler <ul><li>Hva ville elevene svart? </li></ul><ul><li>Vanlige feilsvar? </li></ul>
Oppgave 5 (tall) <ul><li>Hva betyr sifferet 7 i 0,573? </li></ul>
Oppgave 5 (tall) <ul><li>Forklaring </li></ul><ul><ul><li>Lesemåte «null komma fem hundre og syttitre» </li></ul></ul><ul>...
Oppgave 12 (tall) <ul><li>Fire tideler er det samme som ... hundredeler </li></ul>
Oppgave 12 (tall) <ul><li>Forklaring </li></ul><ul><ul><li>Vet at 4 tideler = 40 hundredeler </li></ul></ul><ul><ul><li>Sv...
Oppgave 15 (tall) <ul><li>Sett ring rundt det største tallet </li></ul>
Oppgave 15 (tall) <ul><li>Forklaring </li></ul><ul><ul><li>Det største tallet har flest desimaler </li></ul></ul><ul><ul><...
Spørsmål 22 (tall) <ul><li>Skriv de to neste tallene </li></ul>
Oppgave 1a (tallregning) <ul><li>Skriv svaret </li></ul>
Oppgave 3b (tallregning) <ul><li>Skriv svarene </li></ul>
Oppgave 3b (tallregning) <ul><li>Forklaring </li></ul><ul><ul><li>Par av heltall (0,3 og 0,30) </li></ul></ul><ul><ul><li>...
Spørsmål 9a (tallregning) <ul><li>Legg til 0,1 og skriv svaret </li></ul>
Spørsmål 12a <ul><li>Prisen for 1 kg pærer er 12 kr. Hva koster 2,6 kg? </li></ul>
Spørsmål eller kommentarer?
Matematisk kompetanse <ul><li>Faktakunnskaper </li></ul><ul><li>Ferdigheter </li></ul><ul><li>Begrepsstrukturer </li></ul>...
Diagnostisk <ul><li>Hva er det? </li></ul><ul><li>Diagnostisk undervisning </li></ul><ul><li>Diagnostiske prøver </li></u...
Sentrale momenter <ul><li>Misoppfatninger </li></ul><ul><li>Delvise begrep </li></ul><ul><li>Fokus på feilsvar </li></ul>
Misoppfatninger <ul><li>Overgeneraliseringer </li></ul><ul><li>Epistemologiske hindringer </li></ul>
Delvise begrep <ul><li>Ufullstendig </li></ul><ul><li>Mangelfulle erfaringer </li></ul><ul><li>Eks. divisjon = dele større...
Feilsvar <ul><li>Tilfeldige </li></ul><ul><ul><li>konsentrasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>slurv </li></ul></ul><ul><ul><l...
NB! Misoppfatninger og delvise begrep er trolig ikke mulig å unngå!
De er naturlige deler av begrepsutviklingen.
Diagnostisk oppgave? <ul><li>Eksempel </li></ul>
Feilsvar – eksempel I løpet av en time hadde vi gått 2,5 km da vi hadde gått 2 timer var vi på toppen da hadde vi gått b...
Diagnostisk oppgave? Sett en ring rundt det største tallet: 4,7 4,73 4,9235
Diagnostisk oppgave? Sett en ring rundt det største tallet: 4,7 4,73 4,9235 NEI!
Diagnostisk oppgave? Sett en ring rundt det største tallet: 4,09 4,7 4,008
Diagnostisk oppgave? Sett en ring rundt det største tallet: 4,09 4,7 4,008 JA
Diagnostisk undervisning <ul><li>Identifisere misoppfatninger og delvise begrep </li></ul><ul><li>Tilrettelegge undervisni...
Prøvemateriell <ul><li>Tall </li></ul><ul><li>Tallregning </li></ul><ul><li>Funksjoner </li></ul><ul><li>Algebra </li></ul...
Veiledningshefter <ul><li>Emnene over </li></ul><ul><li>Introduksjon til diagnostisk undervisning </li></ul><ul><li>Matema...
PAUSE
PROBLEMLØSNING
Problemløsning – metode <ul><li>Venstre side: </li></ul><ul><ul><li>utregninger </li></ul></ul><ul><li>Høyre side: </li>...
Sitter du fast? BRA!!!
Lær av det!
Tips <ul><li>Spesialtilfelle </li></ul><ul><li>Generaliser </li></ul><ul><li>Hypotese </li></ul><ul><li>(Over)bevis deg se...
Først en liten nøtt til oppvarming!
Problemløsning 3x3 kube Hvor mange enhetskuber ser du?
Flest mulig? Færrest mulig?
Et litt større problem:
Sum av påfølgende tall <ul><li>Ta for deg summer av påfølgende tall (positive heltall) </li></ul><ul><li>Hvilke tall (summ...
Sitter du fast? <ul><li>Bra! Lær av det! </li></ul><ul><li>Forsøk noen eksempler </li></ul><ul><li>Se etter mønster </li><...
Trenger vi alltid å finne en endelig løsning?
Kan vi tilpasse problemet? <ul><li>Svake elever? </li></ul><ul><li>Flinke elever? </li></ul><ul><li>Avgrense antall påfølg...
Vi prøver en til!
Fire påfølgende tall Hva slags tall får vi når vi adderer 1 til produktet av fire påfølgende tall?
Fire sirkler <ul><li>Del sirkelen i fire kongruente deler </li></ul><ul><li>På fire forskjellige måter! </li></ul>
Hva er «forskjellige måter»?
Få elevene til å definere!
Flere problemer <ul><ul><li>Hvis vi får tid... </li></ul></ul>
LUNSJPAUSE
Problemløsning <ul><li>Hva sier Kunnskapsløftet? </li></ul><ul><li>Balanse mellom problemløsning og ferdighetstrening </li...
«Opplæringen veksler mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening.»
Ferdighetstrening <ul><li>Lærere kan masse! </li></ul><ul><li>Interessant?! </li></ul><ul><li>Spennende?! </li></ul><ul><l...
Problem?
Hva er et problem? <ul><li>Ingen metode eller oppskrift </li></ul><ul><li>Fokus på prosess, ikke løsning </li></ul><ul><li...
Hvorfor problemløsning? <ul><li>Fokus på </li></ul><ul><ul><li>prosessen </li></ul></ul><ul><ul><li>ideer/kreativitet </li...
Hvordan? <ul><li>Forstå </li></ul><ul><li>Planlegge – gjøre </li></ul><ul><li>Se tilbake </li></ul><ul><li>Utvide – gener...
Eks. <ul><li>Summer av påfølgende tall </li></ul><ul><li>Forstå – sum, påfølgende </li></ul><ul><li>Planlegge/gjøre – tes...
Tilpasse problemer <ul><li>Mange muligheter for </li></ul><ul><ul><li>variasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>utforsking </li...
Eks. Summen av to påfølgende tall er odde.
Eks. Summen av to påfølgende tall er odde.
Eks. Summen av to påfølgende tall er odde.
Eks. Summen av to påfølgende tall er odde.
Hva skal/kan læreren gjøre? Hva gjør læreren?
Før <ul><li>Enkel versjon av problemet </li></ul><ul><li>Brainstorm </li></ul><ul><li>Overslag </li></ul><ul><li>Forstår a...
Underveis <ul><li>Lytt aktivt </li></ul><ul><li>Hint og forslag </li></ul><ul><li>Oppmuntre til utprøving </li></ul><ul><l...
Etterpå <ul><li>Diskusjon </li></ul><ul><li>Engasjement </li></ul><ul><li>Ulike løsningsmåter </li></ul><ul><li>Identifise...
Eksempel Undervisning i Japan
Undervisningsstruktur <ul><li>Presentere problemet </li></ul><ul><ul><li>Enkel versjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Avansert...
Vi går over i datarommet! PAUSE
DATA-WORKSHOP
Kunnskapsløftet Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel , utforsking, visua...
Vi ser på <ul><li>Spill </li></ul><ul><li>Utforsking </li></ul><ul><li>Visualisering </li></ul><ul><li>Publisering </li></ul>
Spill i matematikk <ul><li>Noen eksempler </li></ul><ul><ul><li>Regneregn </li></ul></ul><ul><ul><li>Mastermind </li></ul>...
Utforsking <ul><li>Utforsking i regneark </li></ul><ul><li>Praktisk </li></ul>
Visualisering <ul><li>Graph </li></ul><ul><li>GeoGebra </li></ul>
Publisering <ul><li>Wikispaces </li></ul><ul><li>Blogger </li></ul><ul><li>andre tips </li></ul>
OPPSUMMERING
Oppsummering <ul><li>Av meg </li></ul><ul><li>Spørsmål/kommentarer </li></ul><ul><li>Wikien </li></ul><ul><li>Veien videre...
Takk for i dag!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kurs Randaberg

1,782 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kurs Randaberg

 1. 1. Matematikk på mellomtrinnet <ul><ul><li>Kurs for lærere i Randaberg kommune </li></ul></ul><ul><ul><li>Fredag 21. september 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Reidar Mosvold </li></ul></ul>
 2. 2. Program <ul><li>Intro </li></ul><ul><li>Diagnostisk </li></ul><ul><li>Problemløsning </li></ul><ul><li>Datarom </li></ul><ul><li>Oppsummering </li></ul>
 3. 3. Litt om meg selv <ul><li>32 år </li></ul><ul><li>Gift </li></ul><ul><li>To barn </li></ul><ul><li>Doktorgrad </li></ul><ul><li>Tidligere TFN </li></ul><ul><li>UiS </li></ul>
 4. 4. Strategi for dagen <ul><li>Notater </li></ul><ul><li>Praksis + teori </li></ul><ul><li>«Lære å fiske» </li></ul><ul><li>Motivere </li></ul><ul><li>Tilrettelegge </li></ul><ul><ul><li>Videre utvikling </li></ul></ul>
 5. 5. Da setter vi i gang!
 6. 6. Hva er matematikk?
 7. 7. Hva er kunnskap?
 8. 8. Kunnskap <ul><li>For læreren </li></ul><ul><li>For eleven </li></ul><ul><li>Hva trenger vi? </li></ul><ul><li>Kunnskap – kontekst </li></ul>
 9. 9. Oppfatninger <ul><li>Hva? </li></ul><ul><li>Hvilke? </li></ul><ul><li>Hvilken betydning? </li></ul>
 10. 10. «Matematikk er vanskelig!»
 11. 11. Hvorfor er matematikk vanskelig?
 12. 12. Hvorfor gjør elever feil?
 13. 13. DIAGNOSTISK
 14. 14. I praksis <ul><ul><li>Vi går i grupper! </li></ul></ul>
 15. 15. Spørsmål <ul><li>Hva ville elevene svart? </li></ul><ul><li>Vanlige feilsvar? </li></ul><ul><li>Hvorfor? </li></ul><ul><li>Hva kan vi gjøre? </li></ul>
 16. 16. PAUSE
 17. 17. Eksempler <ul><li>Hva ville elevene svart? </li></ul><ul><li>Vanlige feilsvar? </li></ul>
 18. 18. Oppgave 5 (tall) <ul><li>Hva betyr sifferet 7 i 0,573? </li></ul>
 19. 19. Oppgave 5 (tall) <ul><li>Forklaring </li></ul><ul><ul><li>Lesemåte «null komma fem hundre og syttitre» </li></ul></ul><ul><ul><li>Desimaltall som par av hele tall </li></ul></ul><ul><ul><li>5 står ikke for 500 </li></ul></ul><ul><ul><li>7 står ikke for 70 </li></ul></ul>
 20. 20. Oppgave 12 (tall) <ul><li>Fire tideler er det samme som ... hundredeler </li></ul>
 21. 21. Oppgave 12 (tall) <ul><li>Forklaring </li></ul><ul><ul><li>Vet at 4 tideler = 40 hundredeler </li></ul></ul><ul><ul><li>Svarer på noe annet enn det oppgaven spør etter </li></ul></ul><ul><ul><li>Mange tror det er like mange! </li></ul></ul>
 22. 22. Oppgave 15 (tall) <ul><li>Sett ring rundt det største tallet </li></ul>
 23. 23. Oppgave 15 (tall) <ul><li>Forklaring </li></ul><ul><ul><li>Det største tallet har flest desimaler </li></ul></ul><ul><ul><li>Desimaltall som par av heltall </li></ul></ul>
 24. 24. Spørsmål 22 (tall) <ul><li>Skriv de to neste tallene </li></ul>
 25. 25. Oppgave 1a (tallregning) <ul><li>Skriv svaret </li></ul>
 26. 26. Oppgave 3b (tallregning) <ul><li>Skriv svarene </li></ul>
 27. 27. Oppgave 3b (tallregning) <ul><li>Forklaring </li></ul><ul><ul><li>Par av heltall (0,3 og 0,30) </li></ul></ul><ul><ul><li>Multiplikasjon gjør større (30) </li></ul></ul>
 28. 28. Spørsmål 9a (tallregning) <ul><li>Legg til 0,1 og skriv svaret </li></ul>
 29. 29. Spørsmål 12a <ul><li>Prisen for 1 kg pærer er 12 kr. Hva koster 2,6 kg? </li></ul>
 30. 30. Spørsmål eller kommentarer?
 31. 31. Matematisk kompetanse <ul><li>Faktakunnskaper </li></ul><ul><li>Ferdigheter </li></ul><ul><li>Begrepsstrukturer </li></ul><ul><li>Generelle strategier </li></ul><ul><li>Holdninger </li></ul>
 32. 32. Diagnostisk <ul><li>Hva er det? </li></ul><ul><li>Diagnostisk undervisning </li></ul><ul><li>Diagnostiske prøver </li></ul><ul><li>Diagnostiske oppgaver </li></ul>
 33. 33. Sentrale momenter <ul><li>Misoppfatninger </li></ul><ul><li>Delvise begrep </li></ul><ul><li>Fokus på feilsvar </li></ul>
 34. 34. Misoppfatninger <ul><li>Overgeneraliseringer </li></ul><ul><li>Epistemologiske hindringer </li></ul>
 35. 35. Delvise begrep <ul><li>Ufullstendig </li></ul><ul><li>Mangelfulle erfaringer </li></ul><ul><li>Eks. divisjon = dele større tall i mindre enheter </li></ul>
 36. 36. Feilsvar <ul><li>Tilfeldige </li></ul><ul><ul><li>konsentrasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>slurv </li></ul></ul><ul><ul><li>skrivefeil </li></ul></ul><ul><li>Ikke tilfeldige </li></ul><ul><ul><li>misoppfatninger </li></ul></ul><ul><ul><li>ufullstendige begrep </li></ul></ul>
 37. 37. NB! Misoppfatninger og delvise begrep er trolig ikke mulig å unngå!
 38. 38. De er naturlige deler av begrepsutviklingen.
 39. 39. Diagnostisk oppgave? <ul><li>Eksempel </li></ul>
 40. 40. Feilsvar – eksempel I løpet av en time hadde vi gått 2,5 km da vi hadde gått 2 timer var vi på toppen da hadde vi gått bare oppover. Nå gikk vi 2 km på bare slette. Etter en stund begynte nedstigningen fra toppen etter 2 timer var vi nede igjen og da var vi slitne. Slik endte fotturen!
 41. 41. Diagnostisk oppgave? Sett en ring rundt det største tallet: 4,7 4,73 4,9235
 42. 42. Diagnostisk oppgave? Sett en ring rundt det største tallet: 4,7 4,73 4,9235 NEI!
 43. 43. Diagnostisk oppgave? Sett en ring rundt det største tallet: 4,09 4,7 4,008
 44. 44. Diagnostisk oppgave? Sett en ring rundt det største tallet: 4,09 4,7 4,008 JA
 45. 45. Diagnostisk undervisning <ul><li>Identifisere misoppfatninger og delvise begrep </li></ul><ul><li>Tilrettelegge undervisninga – kognitiv konflikt </li></ul><ul><li>Diskusjon og refleksjon for å løse den kognitive konflikten </li></ul><ul><li>Bruke det nye/utvida begrepet i andre sammenhenger </li></ul>
 46. 46. Prøvemateriell <ul><li>Tall </li></ul><ul><li>Tallregning </li></ul><ul><li>Funksjoner </li></ul><ul><li>Algebra </li></ul><ul><li>Måling og enheter </li></ul><ul><li>Geometri </li></ul>
 47. 47. Veiledningshefter <ul><li>Emnene over </li></ul><ul><li>Introduksjon til diagnostisk undervisning </li></ul><ul><li>Matematikk på småskoletrinnet </li></ul><ul><li>Tanker om matematikk hos elever og lærere </li></ul>
 48. 48. PAUSE
 49. 49. PROBLEMLØSNING
 50. 50. Problemløsning – metode <ul><li>Venstre side: </li></ul><ul><ul><li>utregninger </li></ul></ul><ul><li>Høyre side: </li></ul><ul><ul><li>tanker </li></ul></ul><ul><ul><li>refleksjoner </li></ul></ul>
 51. 51. Sitter du fast? BRA!!!
 52. 52. Lær av det!
 53. 53. Tips <ul><li>Spesialtilfelle </li></ul><ul><li>Generaliser </li></ul><ul><li>Hypotese </li></ul><ul><li>(Over)bevis deg selv/andre </li></ul>
 54. 54. Først en liten nøtt til oppvarming!
 55. 55. Problemløsning 3x3 kube Hvor mange enhetskuber ser du?
 56. 56. Flest mulig? Færrest mulig?
 57. 57. Et litt større problem:
 58. 58. Sum av påfølgende tall <ul><li>Ta for deg summer av påfølgende tall (positive heltall) </li></ul><ul><li>Hvilke tall (summer) kan du aldri få? </li></ul>
 59. 59. Sitter du fast? <ul><li>Bra! Lær av det! </li></ul><ul><li>Forsøk noen eksempler </li></ul><ul><li>Se etter mønster </li></ul><ul><li>Fremgangsmåter som ikke fungerte? </li></ul><ul><li>Delvise løsninger? </li></ul>
 60. 60. Trenger vi alltid å finne en endelig løsning?
 61. 61. Kan vi tilpasse problemet? <ul><li>Svake elever? </li></ul><ul><li>Flinke elever? </li></ul><ul><li>Avgrense antall påfølgende? </li></ul><ul><li>Positive/negative tall? </li></ul>
 62. 62. Vi prøver en til!
 63. 63. Fire påfølgende tall Hva slags tall får vi når vi adderer 1 til produktet av fire påfølgende tall?
 64. 64. Fire sirkler <ul><li>Del sirkelen i fire kongruente deler </li></ul><ul><li>På fire forskjellige måter! </li></ul>
 65. 65. Hva er «forskjellige måter»?
 66. 66. Få elevene til å definere!
 67. 67. Flere problemer <ul><ul><li>Hvis vi får tid... </li></ul></ul>
 68. 68. LUNSJPAUSE
 69. 69. Problemløsning <ul><li>Hva sier Kunnskapsløftet? </li></ul><ul><li>Balanse mellom problemløsning og ferdighetstrening </li></ul>
 70. 70. «Opplæringen veksler mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening.»
 71. 71. Ferdighetstrening <ul><li>Lærere kan masse! </li></ul><ul><li>Interessant?! </li></ul><ul><li>Spennende?! </li></ul><ul><li>Ideer: http://www.skoleipraksis.no (f.eks. Regneverksted) </li></ul>
 72. 72. Problem?
 73. 73. Hva er et problem? <ul><li>Ingen metode eller oppskrift </li></ul><ul><li>Fokus på prosess, ikke løsning </li></ul><ul><li>Utfordring – ingen algoritme! </li></ul>
 74. 74. Hvorfor problemløsning? <ul><li>Fokus på </li></ul><ul><ul><li>prosessen </li></ul></ul><ul><ul><li>ideer/kreativitet </li></ul></ul><ul><ul><li>argumentasjon </li></ul></ul><ul><li>Bygger på egne ferdigheter </li></ul><ul><li>Variasjonsmuligheter </li></ul><ul><li>Engasjerende </li></ul><ul><li>Gøy! </li></ul>
 75. 75. Hvordan? <ul><li>Forstå </li></ul><ul><li>Planlegge – gjøre </li></ul><ul><li>Se tilbake </li></ul><ul><li>Utvide – generalisere </li></ul>
 76. 76. Eks. <ul><li>Summer av påfølgende tall </li></ul><ul><li>Forstå – sum, påfølgende </li></ul><ul><li>Planlegge/gjøre – teste spesialtilfeller </li></ul><ul><li>Se tilbake – fungerte det? </li></ul><ul><li>Utvide/generalisere </li></ul>
 77. 77. Tilpasse problemer <ul><li>Mange muligheter for </li></ul><ul><ul><li>variasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>utforsking </li></ul></ul><ul><li>F.eks. ved å legge trykket på ulikt sted! </li></ul>
 78. 78. Eks. Summen av to påfølgende tall er odde.
 79. 79. Eks. Summen av to påfølgende tall er odde.
 80. 80. Eks. Summen av to påfølgende tall er odde.
 81. 81. Eks. Summen av to påfølgende tall er odde.
 82. 82. Hva skal/kan læreren gjøre? Hva gjør læreren?
 83. 83. Før <ul><li>Enkel versjon av problemet </li></ul><ul><li>Brainstorm </li></ul><ul><li>Overslag </li></ul><ul><li>Forstår alle problemet? </li></ul><ul><li>Vær tydelig på hva som forventes! </li></ul>
 84. 84. Underveis <ul><li>Lytt aktivt </li></ul><ul><li>Hint og forslag </li></ul><ul><li>Oppmuntre til utprøving </li></ul><ul><li>Utvid/generaliser </li></ul><ul><li>Flere løsningsmåter </li></ul>
 85. 85. Etterpå <ul><li>Diskusjon </li></ul><ul><li>Engasjement </li></ul><ul><li>Ulike løsningsmåter </li></ul><ul><li>Identifiser: </li></ul><ul><ul><li>regler </li></ul></ul><ul><ul><li>hypoteser </li></ul></ul><ul><ul><li>fremtidige problemer </li></ul></ul>
 86. 86. Eksempel Undervisning i Japan
 87. 87. Undervisningsstruktur <ul><li>Presentere problemet </li></ul><ul><ul><li>Enkel versjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Avansert versjon </li></ul></ul><ul><li>Utprøving </li></ul><ul><li>Individuell jobbing </li></ul><ul><li>Par/grupper </li></ul><ul><li>Hel klasse </li></ul><ul><ul><li>eksempler/diskusjon </li></ul></ul>
 88. 88. Vi går over i datarommet! PAUSE
 89. 89. DATA-WORKSHOP
 90. 90. Kunnskapsløftet Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel , utforsking, visualisering og publisering. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat.
 91. 91. Vi ser på <ul><li>Spill </li></ul><ul><li>Utforsking </li></ul><ul><li>Visualisering </li></ul><ul><li>Publisering </li></ul>
 92. 92. Spill i matematikk <ul><li>Noen eksempler </li></ul><ul><ul><li>Regneregn </li></ul></ul><ul><ul><li>Mastermind </li></ul></ul><ul><ul><li>Sudoku </li></ul></ul><ul><li>Se wikien! </li></ul>
 93. 93. Utforsking <ul><li>Utforsking i regneark </li></ul><ul><li>Praktisk </li></ul>
 94. 94. Visualisering <ul><li>Graph </li></ul><ul><li>GeoGebra </li></ul>
 95. 95. Publisering <ul><li>Wikispaces </li></ul><ul><li>Blogger </li></ul><ul><li>andre tips </li></ul>
 96. 96. OPPSUMMERING
 97. 97. Oppsummering <ul><li>Av meg </li></ul><ul><li>Spørsmål/kommentarer </li></ul><ul><li>Wikien </li></ul><ul><li>Veien videre </li></ul>
 98. 98. Takk for i dag!

×