Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

план 2016 2017н.р. (2)

308 views

Published on

план 2016 2017н.р. (2)

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

план 2016 2017н.р. (2)

 1. 1. Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації «Затверджую» «Погоджено» Схвалено Начальник відділу Ректор ПОІППО радою РМК освіти, сім’ї, молоді ім. М.В.Остроградського протокол №1 та спорту Решетилівської РДА ________В.Г.Зінченко ___________В.В.Зелюк 25 серпня 2016 року 25 серпня 2016 року 23 серпня 2016 року План роботи районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації на 2016-2017 навчальний рік
 2. 2. Решетилівка 2016 План роботи районного методичного кабінету Решетилівського відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту на 2016-2017 навчальний рік / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, Решетилівський відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту. – Решетилівка: РМК, 2016. - 66 с. План затверджено на засіданні ради РМК, протокол № 1 від 23 серпня 2016 р. План оформлено – Костогриз А. М. У Плані висвітлено основні завдання та заходи РМК на 2016-2017 навчальний рік. План направлено: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Навчальні заклади району План знаходиться на сайті РМК : http://rmk-resh.at.ua/ 2
 3. 3. ЗМІСТ ВСТУП 5 І. ОРГАНІЗАЦІЙНО - КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 10 1. Структура науково-методичної роботи району 10 2. Наради при завідуючому районного методичного кабінету 11 3. Засідання науково-методичної ради 13 4. Засідання колегії, відділу, апаратні наради 14 5. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників 15 6. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України 16 ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 17 1. Державні програми 17 2. Регіональні програми 18 3. Контроль за виконанням законодавчих та нормативно-правових документів 19 ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ РАЙОННОГО РІВНЯ 22 IV. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 23 1. Форма організації науково-методичної роботи 23 2. Школи фахового зростання майстерності, педагогічні студії, школи молодого керівника, школа молодого вчителя, передовий педагогічний досвід 29 3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 31 4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів з фахової майстерності педагогічних працівників 33 5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 34 6. Науково-методичний супровід виховної роботи 40 7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти 41 8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 42 9. Науково-методичний супровід позашкільної освіти 43 10. Науково-методичний супровід діяльності психологічної служби району 44 V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 46 1. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників району 46 2. Методичне забезпечення навчального процесу 48 VI. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 49 1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 49 2. Формування інноваційного освітнього простору в районі: розробка та впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної діяльності 49 3. Експерно-аналітична діяльність. Апробація підручників та навчальних посібників 49 4. Координація дослідно-експериментальної роботи 50 5. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність 50 VІІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РАЙОНУ 51 VIІІ. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ 53 IХ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 59 Х. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РАЙОНУ 60 3
 4. 4. ХІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 62 1. Видавнича діяльність 62 2. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду району 62 3. Виставкова діяльність 63 ХІІ. ДОДАТКИ Додаток 1. Напрямки діяльності методистів РМК 64 Додаток 2. Закріплення працівників РМК за навчальними закладами 65 ВСТУП Шановні освітяни! Діяльність Решетилівського районного методичного кабінету є важливою складовою у створенні умов для підвищення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, самореалізації кожної особистості, забезпечення 4
 5. 5. розвитку освітньої галузі у напрямку її відповідності сучасним інформаційно- комунікаційним технологіям та реаліям часу. Методичний кабінет розглядає науково-методичну роботу в навчальних закладах району як цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого- педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку. Загалом система науково-методичної роботи в районі спрямовується на формування професійно-педагогічної культури педагогів, неперервного оновлення та збагачення їхніх знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. У системі, яка забезпечує науково-методичний супровід дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Решетилівського району, сприяє розвитку педагогічної майстерності вчителів, функціонує 53 навчальних заклади, діяльність яких координується методичним кабінетом, і основним завданням яких є підвищення фахової майстерності педагогів шляхом ефективного застосування сучасних форм і методів навчання дорослих, систем комп’ютерного навчання та інформаційної мережевої взаємодії. Районний методичний кабінет, як структурний підрозділ відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про районний методичний кабінет, (затвердженого наказом відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації №17 від 18.01.2013 р.), іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського, відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації, Комплексною програмою розвитку освіти Решетилівського району на 2011-2015 рр, а також річними планами Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського, відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації, районного методичного кабінету. Векторами роботи методичного кабінету визначено науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організацію удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників закладів освіти. А також забезпечення динамічного професійного розвитку педагогічних працівників у межах взаємодіючої структури: самоосвіта – науково-методична робота загальноосвітнього навчального закладу – районний методичний кабінет–Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Вся методична робота спрямовується на реалізацію районної проблеми «Формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу через безперервне підвищення професійної компетентності педагогічних працівників». Методичною службою району успішно проводиться робота щодо моніторингу соціального запиту на освітні послуги, перспективного й поточного планування підвищення кваліфікації з урахуванням нового Типового положення 5
 6. 6. про атестацію педагогічних працівників, нормативних документів галузі освіти, освітніх стандартів, державних програм, змін у навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів. У міжкурсовий період до науково-методичної роботи залучаються всі педагогічні працівники, упроваджуються нові форми навчання більш практичного спрямування (тренінги, семінари, творчі майстерні, вебінари, майстер-класи, педагогічні студії, творчі зустрічі та поїздки). Структура методичної роботи в районі передбачає діяльність 22 районних предметних методичних комісій (об’єднань), 8 постійно діючих семінарів, творчих майстерень вчителів, школи молодого бібліотекаря, психолого-педагогічних семінарів, школи молодого вчителя початкових класів, школи молодого вихователя, школи медіаосвіти, консультпунктів для новопризначених керівників навчальних закладів, заступників директорів з виховної роботи, шкільних бібілотекарів. Значна увага у створенні ефективної системи методичної роботи приділяється управлінню процесами формування творчої особистості вчителя, його педагогічної компетентності. З цією метою упродовж навчального року проводяться індивідуальні консультації для педагогічних працівників, керівників закладів освіти щодо планування діяльності, організації науково-методичної роботи, здійснення контрольно-аналітичної діяльності, ведення ділової, шкільної документації, проведення міжкурсових заходів тощо. Результати методичної роботи виявляються у підвищенні рівня фахової майстерності педагогів, готовності до запровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес. Матеріали про Решетилівський ясла-садок «Ромашка» занесені в VІ загально-національний проект «Флагмани освіти і науки України» (листопад 2015р.), навчальний заклад отримав відзнаку «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України», Сертифікат учасника Міжнародного форуму «Науковці та освітяни України в ім’я утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства». Решетилівська ЗОШ І ступеня за результатами роботи у жовтні 2015 року виборола перемогу у номінації «Школа –лідер» у Міжнародному проекті eTwinning Plus. Калениківська ЗОШ І-ІІІ ступенів стала кращою лелечою школою в Україні за результатами роботи по освітній програмі "Лелека" у 2015 році та отримала Диплом від Фонду "Ciconia" і ціний подарунок. Заслуговує на увагу міжнародна діяльність навчальних закладів. Решетилівська ЗОШ І ступеня, Плосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Потічанська ЗОШ І-ІІ ступенів зареєстровані в мережі eTwinning і активно беруть участь в реалізації спільних проектів з іншими європейськими школами. Вчителі Решетилівської ЗОШ І ступеня стали учасниками семінару по міжнародній STEM програмі Junior FLL.,( м.Київ, грудень, 2015р.), підсумкової конференції eTwinning Plus , (грудень, 2015р., м.Київ), тренінгу eTwinning Plus Practical Session -2015 (жовтень, 2015р.), (не)конференції для шкільних педагогів міні- EdCamp Дніпропетровськ - Gender EdCamp Dnipro ( лютий, 2016р.), проекту Еtwinning. (Cultural heritage of different countries). Культурна спадщина різних країн. (Our similarities and our differences) Наші відмінності та подібності., (лютий, 6
 7. 7. 2016 р.), Другої національної (не)конференції для шкільних педагогів ED CAMP UKRAINE 2016. (м.Харків, квітень, 2016 р.). Взяли активну участь у проведенні Всесвітнього Дня Гідності ( листопад, 2015р.). Учитель англійської мови Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хриплива Т.О. є активним учасником програм Британської Ради із навчання та професійного розвитку педагогів. Плосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів налагоджує партнерство зі школою Ґміни Неханово (пол. Gmina Niechanowo), що належить до Ґнезненського повіту Великопольського воєводства ( Польща). В рамках проекту «Ми діти твої, Україно!», започаткованого минулого року районним методичним кабінетом відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації та відомим меценатом, заслуженим працівником сільського господарства України Леонідом Непийпою, у березні 2016 року делегація району в складі 8 учнів та 2 працівників РМК побувала у польському місті Краків. Учні начальних закладів району відвідали «Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie» – багатопрофільний навчальний заклад, загальноосвітню гімназію (Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Myślenicach), університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві, який у рейтингу вищих навчальних закладів тижневика WPROST зайняв 5 місце серед недержавних ВНЗ у Польщі. Директор Потічанської ЗОШ І-ІІ ступенів Платко І.В. налагодила партнерські стосунки з Культурним центром "Ґете-Інститут" ( м.Київ), стала учасником семінарів, які проводилися центром: «KIKUS-методика. Майстрування та експерименти на уроках німецької мови» ( лютий, 2016р.), «Schritte International та сучасні додаткові матеріали на занятті німецької мови, рівні А1, В1» (березень, 2016р.) та «Робота з актуальними відеокліпами з Німеччини на уроках німецької мови» ( квітень 2016р.). Продовженням співпраці стала зустріч з мовним асистентом з культурного центру Федеративної Республіки Німеччина (м.Полтава) Валентином Яндтом під час роботи шкільного мовного табору. Результатом плідної праці педагогів району є системна робота з обдарованою молоддю. Турбота про обдаровану і талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток - один із пріоритетних напрямків політики нашої держави і нашого району в тому числі. У цьому навчальному році переможцями обласних олімпіад визнано 16 учнів із 9 предметів, з них 2 дипломи – ІІ ступеня, 14 дипломів – ІІІ ступеня. У ІХ обласній олімпіаді «Пролісок», яка проводилася на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка, переможцями стали 4 учні та присуджено 2 загальнокомандне місце. У Всесвітньому конкурсі з написання есе за творчістю Роберта Бернза учасником та переможцем (3 місце) третій рік поспіль стає учень Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст. Курінний Микола ( учитель Хриплива Т.О.). На обласному етапі ХVІ Міжнародного конкурсу української мови ім.Петра Яцика учениця 3 класу Решетилівської ЗОШ І ступеня Волікова Ірина ( учитель Колодяжна І.В.) зайняла ІІ місце. Рашевська Марія, учениця 7 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.академіка В.О.Пащенка, зайняла ІІІ місце на ХІ обласному конкурсі юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні» та обласному конкурсі читців «Тарасовими шляхами» ( учитель Куцевол С.Б.). 7
 8. 8. На ХV Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості з теми «Гуртуймося, Братове –Українці! Лиш через терни шлях веде до змін» у номінації «Література» Коба Діана, учениця 11 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. академіка В.О.Пащенка отримала 2 місце ( учитель Куцевол С.Б.). І місце здобули екологічна агітбригада «Астрагал» Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. в зональному етапі обласного конкурсу екологічних бригад та Бабич Аліна, член екологічного гуртка БДЮТ, в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край- моя земля» (керівник Смірнова В.М.). Екологічний гурток «Зелене світло», керівник Савченко Л.Б., отримав диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати». Вихованці Решетилівського районного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (керівник Купенко І.А.,) здобули 2-е місце в І(обласному) турі Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» за 2015 рік (звіт про похід «Долиною Псла та Говтви /дослідження антропогенного впливу/). Гурток «Історичне краєзнавство» Решетилівського районного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, що діє при Решетилівькій ЗОШ І-ІІ ступенів (керівник Войтович Л.І.) став переможцем 33-го обласного зльоту юних краєзнавців та активістів музеїв при закладах освіти. Народний вокальний колектив «Валентина» (керівник Ілієва Л.М.), нагороджений дипломом І ступеня обласного конкурсу-огляду учнівської художньої самодіяльності «Веселка – 2016», колектив барабанщиків «Ритм» (керівник Бірюкова С.І.)– дипломом ІІ ступеня. Оркестрова група народного художнього гурту «Рідні наспіви» Калениківської ЗОШ І-ІІІ ст. отримала диплом ІІ ступеня в обласному конкурсі виконавської майстерності гри на народних інструментах «Веселкові акорди» (м. Гадяч) ( керівник Комлева В.А.) Сипало Світлана, вихованка шахового гуртка БДЮТ, (керівник Невмержицький М.І.) завоювала І місце на чемпіонаті області (серед дівчат до 14 років). Юні спортсмени ДЮСШ, яка працює лише третій рік, отримали на обласних та всеукраїнських змаганнях чимало перемог. У місті Дніпродзержинську на Всеукраїнському турнірі з боксу пам’яті Дядченко О.О. вихованець ДЮСШ Чучко Ростислав зайняв 1 місце. На Чемпіонаті України серед юніорів IV рангу по спортивному орієнтуванню в естафеті Коп’як О. зайняв 2 місце, а на довгій дистанції призером став Валенко В. (3 місце.) У місті Кременчуці на Чемпіонаті області з боксу всі три учасники зайняли призові місця: Тугай Дмитро- 1 місце, Воронянський Андрій -2 місце, Лещенко Назар - 3 місце. В обласній Спартакіаді серед молоді вибороли призові місця Тугай Дмитро ( 1 місце) та Воронянський Андрій (2 місце). З метою стимулювання пошукової, творчої роботи учнів загальноосвітніх навчальних закладів методичним кабінетом продовжено роботу щодо вручення районної іменної премії «Гордість краю», премій обдарованим учням від Почесних громадян Решетилівщини, людей з активною життєвою позицією, громадських організацій. Цьогоріч лауреатами премії стали 6 учнів із 4 навчальних закладів ( Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 учні), Решетилівської 8
 9. 9. гімназії імені І.Л.Олійника ( 2 учні), Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені академіка В.О.Пащенка, М’якеньківської ЗОШ І-ІІ ступенів ( по 1 учню)). Методичним кабінетом продовжено роботу по впровадженню у навчально- виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційних технологій. З листопада 2014 року діє проект «ІКТ у кожну школу», фінансування якого здійснюється ТОВ АФГ «Еліта». Здійснюється підтримка функціонування районних освітніх веб-сайтів, блогів та віртуальних спільнот як складової веб-простору району з наданням технічної та організаційно-методичної підтримки. Ведеться робота щодо наповнення та адміністрування веб-ресурсів: 5 предметних веб-сайтів, блогів вчителів. У березні 2016 року сайт «Математична освіта Решетилівщини «плюс» (http://reshetylivka-osvita.edu.poltava.ua/) став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Кращий персональний сайт», за результатами Інтернет-порталу рейтингу освітніх закладів України, ( м.Київ). З вересня 2015 року почали діяти сайти учителів фізики, іноземної мови. З лютого 2016 року - сайт Решетилівського районного молодіжного громадського об'єднання "ШТОРМ" (http://shtorm3.webnode.com.ua) Активізовано діяльність щодо розбудови сайту РМК, який функціонує третій рік : http://rmk-resh.at.ua/. Це допомагає поширювати серед педагогічного загалу матеріали, використані під час проведення семінарів, тренінгів, а також видавничу продукцію методичного кабінету через відповідні розділи сайту. Протягом навчального року працівниками РМК створено 79 статей у розділі «Новини». Статистика перегляду сайту протягом року досягла 67 тис. відвідувань. Позитивні моменти та результативність в роботі районної методичної служби свідчать про ефективність діяльності методичного кабінету. Вона полягає передусім у правильному плануванні мети, завдань змісту та моделі методичної роботи. Система методичної роботи, яка склалась в районі, забезпечує необхідний рівень функціонування і розвитку системи освіти району. Раціональна організація роботи методичної служби дає змогу намітити перспективи для подальшого розвитку. За результатами аналізу участі педагогів у методичній роботі спостерігається значне підвищення активності педагогів району у масових, групових та індивідуальних формах роботи. У більшості педагогів сформовані основні групи педагогічних компетентностей. Значна частина з них оволоділа навичками застосування сучасних технологій. У той же час проблемними залишаються питання: • самоосвітньої діяльності керівних та педагогічних кадрів; • видавнича діяльність закладів освіти епізодична; • участь та результативність педагогічних працівників у конкурсах професійної майстерності; • налагодження міжнародної співпраці; • робота учнівського самоврядування; • організація дистанційного навчання. Крім того, є ряд питань, які необхідно тримати на контролі та працювати над оновленням підходів до їх реалізації. Методичним кабінетам освітніх закладів потрібно переглянути проблемні питання, які дійсно адаптовані до проблем відповідного освітнього середовища, працювати над змістовим та інформаційним 9
 10. 10. поповненням. Продовжити ведення систематичного аналізу відповідності структури діяльності методичної служби обраній науково-методичній проблемі навчального закладу. Включатися в експериментальну роботу, зважаючи на потреби конкретного закладу, впроваджувати поглиблене вивчення та профільне навчання, враховуючи запити учнів. Зорієнтувати педагогічні колективи на методичну діяльність як на систему. Тому методична служба в 2016-2017н.р. продовжуватиме працювати над оновленням форм і методів роботи, спрямуванням науково-методичної діяльності в напрямку постійного зв’язку з досягненнями педагогічної науки, культивуванням інтеграційних процесів з інститутами післядипломної освіти, навчальними закладами в умовах нової особистісно зорієнтованої гуманістичної парадигми освіти. З повагою, завідувачка РМК Алла Костогриз І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 1. СТРУКТУРА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ РАЙОНУ 10 Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА Рада РМКРада РМК Навчальні заклади району Навчальні заклади району ПМПКПМПК Районний методичний кабінет Районний методичний кабінет Районні предметні методичні комісії (об’єднання) Постійно діючі семінари Творчі групи Семінари-практикуми Творчі майстерні вчителів «Школа молодого бібліотекаря» Психолого-педагогічні семінари «Школа молодого вихователя» «Школа молодого вчителя початкових класів» «Школа медіаосвіти» Районні предметні методичні комісії (об’єднання) Постійно діючі семінари Творчі групи Семінари-практикуми Творчі майстерні вчителів «Школа молодого бібліотекаря» Психолого-педагогічні семінари «Школа молодого вихователя» «Школа молодого вчителя початкових класів» «Школа медіаосвіти» Базові та опорні навчальні заклади Базові та опорні навчальні заклади Експеримента- льний майданчик ( регіональний рівень) Експеримента- льний майданчик ( регіональний рівень)
 11. 11. 2. Наради при завідуючій РМК № п/п Термін проведе ння Теми засідань Відповідальний 1. серпень 1.Про основні напрямки роботи районного методичного кабінету та структуру науково-методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2016- 2017 н.р. Костогриз А.М. 2. Про організований початок нового навчального року. 3.Про забезпечення підручниками учнів 4-х, 7-х та 8-х класів. Голуб Л.Г. 2. вересень 1.Про організацію психолого - педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах та на індивідуальній формі навчання в 2016 - 2017 н. р. Пащенко В. М. 2.Про організацію відзначення Дня працівників освіти на виконання Указу Президента України «Про день працівників освіти» від 11.08.1994 р. Бережна С.М. 3.Аналіз стану забезпечення підручниками учнів 1-11 класів району на 2016-2017 н.р. Голуб Л.Г. 4. Про організацію та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016-2017 н.р. Глушко О.О. 3 3. жовтень 1. Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН. Глушко О.О. 11 Консультпункт для молодих керівниківКонсультпункт для молодих керівників
 12. 12. 2. Про підготовку до Всеукраїнського конкурсу «Учитель року- 2017». Костогриз А.М., методисти 3.Про роботу веб-сайту РМК та освітніх веб-сайтів району Косолап А.В. 4. листопад 1.Про атестацію педагогічних працівників та керівників навчальних закладів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників Моцар Л.М., Бережна С.М. 2. Про організаційно-методичний супровід учнівського самоврядування в районі Сутула Т.К. 3.Про методичний супровід роботи учителя з підготовки учнів до ЗНО-2017 Глушко О.О. 5. грудень 1. Про організацію роботи соціальних педагогівДНЗ, ЗНЗ з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах Пащенко В. М. 2.Про підготовку пропозицій до плану роботи відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА. Костогриз А.М., методисти 6. січень 5 1.Про підсумки курсового підвищення педпрацівників ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ у 2016 році та організацію у 2017 році. Глушко О.О. Моцар Л.М. 2.Про виконання плану роботи методичного кабінету у І півріччі та завдання на ІІ півріччя. Костогриз А.М., методисти 3.Про підготовку до проведення районної науково- методичної конференції по підсумках роботи над методичною проблемою Костогриз А.М., методисти 7. лютий 1.Про результати участі у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016-2017 н.р. та І-ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН. Глушко О.О. 2.Про підготовку та проведення березневого засідання районної атестаційної комісії Бережна С.М. 3.Аналіз результативності участі учнів ЗНЗ району у мовно- літературних конкурсах Голуб Л.Г. 8. березень 1.Про підготовку до проведення районного свята по вшануванню учнівських досягнень «Майбутнє твориться сьогодні-2017» Глушко О.О. 2.Про наявність та дієвість блогів методистів та педагогічних працівників району Методисти 9. квітень 1.Про результати атестації ДНЗ. Моцар Л.М. 2. Про вивчення стану організації та забезпечення психологічного супроводу випускників при підготовці до ЗНО Пащенко В. М. 10. травень 1. Про роботу педагогічних студій як форми активізації творчого потенціалу та створення умов для фахового зростання працівників РМК Костогриз А.М. 2.Про підсумки роботи психологічної служби та РПМПК за 2016 - 2017 н. р. Пащенко В. М. 11. червень 1.Про підсумки роботи районного методичного кабінету у Костогриз А.М., 12
 13. 13. 2016-2017 н.р. методисти 2.Про шляхи поліпшення діяльності РМК та вироблення рекомендацій до проекту плану роботи на 2017-2018 н.р. Костогриз А.М., методисти 3.Засідання ради РМК № засі дан ня Термін проведення Питання для розгляду Відповідальний 1. серпень 1.Про схвалення плану роботи районного методичного кабінету на 2016-2017 н.р. Костогриз А.М. 2.Про затвердження структури методичної роботи з педагогічними кадрами району 2. листопад 1. Про підсумки проведення «Року англійської мови» у загальноосвітніх навчальних закладах району Глушко О.О. 2. Про завершення експериментальної роботи в Решетилівській гімназії ім. І. Л. Олійника з теми “Науково – методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області на 2013-2016 роки» Пащенко В. М. 3. лютий 1.Про результативність методичної роботи у формуванні професійної компетентності педагогічних працівників Решетилівського ясла-садка “Ромашка”. Крамар І.Б. 2.Про вивчення стану викладання хімії в навчальних закладах району. Бережна С.М. 3.Про експертну оцінку методичних розробок вчителів, що претендують на звання «вчитель-методист» Костогриз А.М., методисти 4. квітень 1.Про вивчення стану викладання інформатики ( 2-11 класи) в навчальних закладах району. Сутула Т.К., Костогриз А.М. 2.Про вивчення стану викладання фізкультури ( 5-11 класи) в навчальних закладах району. Бережна С.М. 3. .Про підсумки реалізації районної проблеми «Формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу через безперервне підвищення професійної компетентності педагогічних працівників». Костогриз А.М. 5. червень 1.Про вивчення стану викладання іноземної мови у ЗНЗ району Глушко О.О. 2.Про підсумки роботи районного методичного кабінету у 2016-2017 н.р. та вироблення рекомендацій до проекту плану роботи на 2017-2018 н.р. Костогриз А.М., методисти РМК 3.Про результати діагностичного анкетування педагогів району щодо визначення нової методичної проблеми. Пащенко В.М., Костогриз А.М. 13
 14. 14. 4.Засідання колегії відділу, апаратні наради Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1.1.Питання на засідання колегії відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації: 1. Про забезпечення виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , «Про загальну середню освіту» , «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших нормативно-правових документів в частині створення необхідних санітарно- гігієнічних умов у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах та медико-санітарного обслуговування дошкільників, школярів. Листопад Моцар Л.М. Галанська Ю.Б. 1.2.Питання на апаратні наради при начальнику відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації: Про підсумки літнього оздоровлення дітей та підготовку дошкільних навчальних закладів району до нового 2016-2017 навчального року вересень Моцар Л.М. Про організацію відзначення Дня працівників освіти у 2016 році на виконання Указу Президента України «Про День працівників освіти» від 11.08.1994 року вересень Бережна С.М. Про організацію проведення ІІ(районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 навчальному році. жовтень Глушко О.О. Про організацію атестації педпрацівників у 2016-2017 н.р жовтень Бережна С.М. Аналіз стану забезпечення підручниками учнів 1-11 класів району на 2016-2017 н.р. жовтень Голуб Л.Г. Про виконання Закону України “Про дошкільну освіту” в частині забезпечення доступу до суспільного дошкільного виховання в ДНЗ району листопад Моцар Л.М. Про підсумки ЗНО-2016 та особливості проведення ЗНО-2017 листопад Глушко О.О. Аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників району станом на 01.10.2016 року листопад Бережна С.М. При хід виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки лютий Сутула Т.К. Виконання Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів ( наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234) квітень Моцар Л.М. 14
 15. 15. 5. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників № п/п Прізвище, ім’я, по батькові, посада працівників Форма (курси, семінари, стажування) Місце проходження підвищення кваліфікації Термін 1. 1 Пащенко Вікторія Миколаївна, методист РМК курси методистів РМК та керівників МО психологічної служби м.Київ, Університет менеджменту освіти НАПН (ЦІППО) 2017 2. Сутула Тетяна Костянтинівна, методист РМК курси методистів з виховної роботи “Психолого- педагогічне проектування виховної роботи з використанням сучасних інформаційно -комунікаційних технологій” м.Київ, Університет менеджменту освіти НАПН (ЦІППО) 2017 3. Павлинський Григорій Якович, директор Малобакайської ЗОШ І-ІІІ ст. курси директорів ЗНЗ: “Управління конкурентноспроможністю освітнього закладу” м.Київ, Університет менеджменту освіти НАПН (ЦІППО) 2017 6.Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України № п/п Захід Термін Місце проведення Категорія Відповіда льні 1. Співпраця з ПОІППО імені М.В. Остроградського ( за планом ПОІППО) Протягом року ПОІППО Педагогічні працівники Костогриз А.М., методисти 2. Виконання спільних заходів з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Протягом року Навчальні заклади Діти з сімей учасників АТО,потерпі лі від насилля в сім’ї, молодь Сутула Т.К. Пащенко В.М. 3. Виконання спільних заходів з районною дитячою школою мистецтв (за окремим планом) Протягом року Учні ЗНЗ, вчителі музичного мистецтва Сутула Т.К. 4. Виконання спільних заходів з реалізації циклів медичних і гігієнічних знань «Разом до здоров`я» Протягом року Загальноосві тні навчальні заклади, ЦРЛ,ПМСД Учителі- предметники, класні керівники, Галанська Ю.Б. 15
 16. 16. медичні працівники ЗНЗ,ПМСД, лікарі- лектори 5. Виконання плану спільних заходів з Центром зайнятості, Решетилівським художнім професійним ліцеєм ДНЗ «Решетилівський ПАЛ імені І.Г. Боровенського» районної Програми професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей у 2015-2016 навчальному році Протягом року Навчальні заклади Класні керівники, спеціалісти Центру зайнятості сідання Галанська Ю.Б. 6. Співпраця з ОЦЕВум Протягом року ОЦЕВум Керівник літературної студії «Лілея» та її вихованці Голуб Л.Г. 7. Гадяцьке училище культури ім.І.П.Котляревського Квітень Протягом року Малобакайсь ка ЗОШ І-ІІІ ст. Гадяцьке училище культури Учні, учителі Шкільні бібліотекарі Голуб Л.Г. 8. Співпраця з районною дитячою школою мистецтв (за окремим планом) Протягом року ЦКД «Оберіг» Учні,учителі Голуб Л.Г. 9. Творча співпраця з районною бібліотекою для дітей (проведення спільних заходів) Протягом року Районна бібліотека для дітей,ЗНЗ району Учні, учителі, шкільні бібліотекарі Голуб Л.Г. 10. Виконання заходів позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (за планом роботи) Протягом року Навчальні заклади Педагогічні працівники. Обдаровані учні Глушко О.О. 11. Виконання заходів Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (за планом роботи) Протягом року Навчальні заклади Педагогічні працівники, учні 11 класів Глушко О.О. 12 Співпраця з Решетилівським районним військовим комісаріатом Протягом року ЗНЗ відділ Педагогічні працівники, учні ЗНЗ Глушко О.О. Пащенко В. М. 16
 17. 17. ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 1. Державні програми Назва документу Термін виконання Коли і яким документом затверджена Відповідаль ний за виконання Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді Щорічно Указ Президента України №5802015 від 13.10.2015 Сутула Т,К. Концепція національно- патріотичного виховання дітей та молоді. Щорічно Наказ МОН № 61 від 16.062015 Сутула Т.К. Основні орієнтири виховання учнів 1- 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України . Щорічно Наказ МОН № 1243 від 31.10 2011 р. Сутула Т.К. Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” Щорічно Голуб Л.Г. 2. Регіональні програми Назва документу Термін виконання Коли і яким документом затверджена Відповідаль ний за виконання Комплексна програма розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки (зі змінами) Щорічно до 01.08 20.12. Рішення Полтавської обласної ради третьої сесії шостого скликання від 01.02.11р. Методисти РМК Районна комплексна програма розвитку освіти Решетилівського району на 2011-2015роки(зі змінами) Щорічно до 15.01. Рішення Решетилівської районної ради п’ятої сесії шостого скликання від 28.04 2011р. Методисти РМК Обласна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки Щорічно Рішення колегії Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. Протокол № 23 від 27.05.2015р. Сутула Т.К. Програма правової освіти населення області на 2016-2020 роки Щорічно Рішення Полтавської обласної ради сьомої Сутула Т.К. 17
 18. 18. сесії сьомого скликання від 29.04.16р. Обласна цільова Програма протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки 01.02 01.07 щорічно Рішення Полтавської обласної ради одинадцятої сесії шостого скликання від 23.05.12р. Сутула Т.К. Про Полтавську обласну премію імені А.С.Макаренка Щорічно Рішення обласної ради одинадцятої сесії 5-го скликання від 08.11.07 Бережна С.М. Про Решетилівську районну педагогічну премію імені академіка В.О.Пащенка Щорічно Рішення Решетилівської районної ради двадцять дев’ятої сесії 5-го скликання від 20.05.2010 Бережна С.М. Районна програма зайнятості населення на 2013-2017 роки Щоквартал ьно Рішення Решетилівської районної ради ради 21 сесії 6 скликання від 22.05.2013 року №265-21-VІ Галанська Ю.Б. Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2015-2019 роки Щорічно Рішення Решетилівської районної ради ради 33 сесії 6 скликання від 19.11.2014 року №462- 33-5 Галанська Ю.Б. Полтавська обласна премія імені Леоніда Бразова Щорічно Полтавська обласна рада, 2006 Бережна С.М. Про Полтавську обласну премію імені С.А.Ковпака Щорічно до 30.12. Рішення обласної ради двадцять четвертої сесії п’ятого скликання від 26.02.10 р. Глушко О.О. 18
 19. 19. Програма розвитку та удосконалення організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах Решетилівського району на 2016 рік 2016 рік Рішення №37-3-VII Решетилівської районної ради сьомого скликання,3 позачергова сесія від 22.01.2016року Галанська Ю.Б. Районна Програма допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді на 2015-2020 роки Щорічно Рішення №594-41-VI Решетилівської районної ради шостого скликання, сорок перша позачергова сесія від 21.10.2015року Глушко О.О Сутула Т.К.. 3.Контроль за виконанням законодавчих та нормативно-правових документів Назва документу Термін виконання Коли і яким документом затверджена Відповідаль ний за виконання Обласні заходи щодо реалізації в 2011-2016 роках державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності до 15 числа щокварталь но Розпорядження Голови державної адміністрації від 30.11.2011 р.№ 469 Моцар Л.М. Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Щорічно До 15.04.01.10 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2004 №226 Моцар Л.М. Про порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18- річного віку щорічно до 01.01. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 №823 Моцар Л.М. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку Щорічно згідно визначених термінів Постанова КМУ від 12.04.2000р. №646 Галанська Ю.Б. Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Щорічно до 01.10. Постанова КМУ від 08.12.2009 №1318 Галанська Ю.Б. Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» Щорічно до 15.09., 15.11,15.03 Постанова КМУ від 19.06.2002р. №856 Галанська Ю.Б. «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» Щорічно Постанова КМУ від 22.11.2004р. №1591 Галанська Ю.Б. Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку Щорічно до15.09., 20.12.,01.05 Наказ МОН України від 22.12.2009р. №1175 Галанська Ю.Б. Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах Щорічно Спільний наказ МОЗ і МОН України від 01.06.2005 №242/329 Галанська Ю.Б. Щодо невідкладних заходів з організації Щорічно, Спільний наказ МОЗ Галанська 19
 20. 20. харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» протягом навчального року І МОН України від15.08.06р. №620/563 Ю.Б. Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Щорічно до 01.10. Спільний наказ МОЗ і МОН України від 01.11.2010р. №1098/1849/167 Галанська Ю.Б. Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю щорічно до 01.09. Наказ МОН України від 23.03.2005 №178 Моцар Л.М. Про виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти України Щорічно до 01.11. 11.06.2001 Моцар Л.М Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів щорічно до 01.05 наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234 Моцар Л.М. Інстуктивно- методичні матеріали «Створення безпечних умов організації навчально- виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» Щорічно, До 01.10. Лист МОН України від 18.07.2013 №1/9- 503 Галанська Ю.Б. Про посилення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей у навчальних закладах Полтавської області Щорічно, до 20.10., 20.04. Спільний наказ ГУОЗ,ДОН, Полтавської обласної СЕС Галанська Ю.Б. План заходів щодо покращення стану організації харчування дітей у закладах освіти області на 2015-2016 роки Щорічно згідно визначених термінів Лист ДОН від 14.05.2015 №933/02- 03-38 Галанська Ю.Б. Виконання розпорядження голови облдержадміністрації “ Про план заходів щодо зміцнення моральності та утверження здорового способу життя” Щоквартал ьно № 214 від 01.07.2008 Сутула Т.К. Виконання Постанови Верховної Ради України “Про вшанування геров АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді” Щорічно №4156 від 27.052015 Сутула Т.К. Про затвердження плану заходів щодо виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України Щорічно Наказ Головного управління освіти Полтавської облдержадміністраці ї від 16.03.2012 №134 Сутула Т.К. 20
 21. 21. Про виконання закону України “Про внесення деяких змін до закону про освіту щодо організації інклюзивного навчання”. Щорічно Відомості Верховної Ради,2014 №30 ст.1011 Пащенко В.М.. Виконання наказу МОН України “Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)” Щорічно Наказ МОН України від 28.01.2014 року Пащенко В.М. Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Щорічно Лист МОНМСУ від 12.05.2012р. №1/9 384 Пащенко В.М. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами Щорічно Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013р.№607 Пащенко В.М. Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання Щорічно Лист МОНМСУ від 26.07.2012 р. №1/9 529 Пащенко В.М. Порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками Щорічно Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012р.№1427 Голуб Л.Г. Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» Щорічно Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.12.2013р. № 1686 Голуб Л.Г. Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек Щорічно Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014р. № 931 Голуб Л.Г. Про затвердження Плану заходів на виконання Указу Президента України “Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні” 2016 Наказ Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації №442 від 17.12.2015 Глушко О.О. Про проведення зовнішнього незалежного го оцІнювання у Полтавській області 2016-2017 Розпорядження голови обласної державної адміністрації Глушко О.О. Про виконання плану заходів щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року Щорічно Наказ МОН №405 від 08.04.2016 р., наказ ПОІППО №195, від 01.06.2016 Пащенко В. М. 21
 22. 22. ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ РАЙОННОГО РІВНЯ № п/п Захід Термін проведен- ня Місце проведення Категорія учасників Відповідальний 1. V районний форум батьківської та педагогічної громадськості Жовтень Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника Батьки та педагогічні працівники району Сутула Т.К. 2. Районна педагогічна конференція серпень РБК Педагогічні працівники району Методисти РМК 3./ Районне свято до Дня працівників освіти вересень- жовтень РБК Працівники освіти району Методисти РМК 4. Районна науково- методична конференція березень РБК Педагогічні працівники району Методисти РМК 5. (Не) конференція формату EdCamp з теми : «Формування мотивації до розвитку та готовності брати відповідальність за майбутнє початкової освіти». жовтень Решетилівська ЗОШ І ступеня Вчителі початкових класів Костогриз А.М. ІV. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ/ 1. Форми організації науково-методичної роботи № п/п Захід Термін виконан ня Місце проведення Категорія учасників Відповідальн ий Семінари 1. Семінар”Впровадження інноваційних технологій в діяльність ГПД” вересень Відділ освіти вихователі ГПД Галанська Ю.Б. 2. Семінар “Шкільне наукове товариство учнів як засіб формування креативного науково- дослідницького соціуму в освітньому закладі” вересень відділ освіти заступники директорів НВР, керівники наукових робіт Глушко О.О. 3. Семінар-практикум “Нетрадиційні уроки з основ здоров’я ” жовтень Калениківська ЗОШ І-ІІІ ст. вчителі основ здоров’я Галанська Ю.Б. 22
 23. 23. 4. Психолого-педагогічний семінар для вихователів ДНЗ ”Формування професійної компетентності сучасного вихователя” жовтень березень Шевченківський ДНЗ Решетилівський НВК ЗОШ І ст.- д/с вихователі ДНЗ Пащенко В.М. 5. Семінар-практикум вихователів ДНЗ з ІКТ листопад квітень Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст. вихователі ДНЗ Моцар Л.М. 6. Методичне об’єднання вихователів ДНЗ серпень грудень березень Решетилівський ясла-садок “Ромашка” Жовтневий дитячий садок”Барвінок” Друголиманськи й ясла-садок “Оленка” вихователі груп садового віку ДНЗ Моцар Л.М. 7. Семінар-тренінг “Корекція мовлення дітей молодшого віку” грудень Решетилівський ясла-садок “Ромашка” вихователі груп дітей молодшого віку Моцар Л.М. 8. Семінар для директорів новостворених НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ясла- садок» вересень відділ освіти директори НВК «ЗОШ І-ІІ ст.- ясла- садок» Моцар Л.М. 9. Медико-педагогічний семінар лютий Решетилівська гімназія імені І.Л. Олійника Медпрацівники ЗНЗ, заступники директорів з виховної роботи Галанська Ю.Б. 10. Семінар ”Формуємо здоров’язбережувальну компетентність” січень відділ освіти Директори ЗНЗ Галанська Ю.Б. 11. Семінар “ Підвищення ефективності виховного процесу шляхом модернізації методичної роботи” листопад, березень Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст. Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.академіка В.О.Пащенка Заступники директорів з виховної роботи та керівники ШМО класних керівників Сутула Т.К. 12. Спільне засідання методичних комісій учителів математики, фізики, інформатики (за планом методичних комісій) серпень Решетилівська гімназія ім. І.Л. Олійника учителі математики, фізики, інформатики Сутула Т.К. 13. Семінар “Нормативні вимоги до організації харування в ЗНЗ” жовтень Відділ освіти Директори ЗНЗ Галанська Ю.Б. 14. Семінар «Управління процесом підвищення професійної компетенції вчителя як умова зростання педагогічної листопад, лютий відділ освіти Директори ЗНЗ Костогриз А.М. 23
 24. 24. майстерності» 15. Постійно діючий семінар «Системний підхід до побудови оптимальної моделі внутрішньошкільної методичної роботи в школі» листопад лютий квітень червень відділ освіти заступники директорів ЗНЗ з навчально- виховної роботи Костогриз А.М 16. Засідання методичної комісії учителів математики (за планом методичної комісії) січень, березень Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника Учителі математики Сутула Т.К. 17. Засідання методичної комісії учителів фізики (за планом методичної комісії) січень, березень Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника Учителі фізики Сутула Т.К. 18. Засідання методичної комісії учителів інформатики (за планом методичної комісії) січень, березень Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника Учителі інформатики Сутула Т.К. 19. Засідання методичної комісії учителів музичного мистецтва та художньої культури (за планом методичної комісії) серпень січень, березень Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника Учителі музичного мистецтва та художньої культури Сутула Т.К. 20. Засідання методичної комісії учителів історії та правознавства (за планом методичної комісії) серпень жовтень, березень Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника м.Батурин Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Учителі історії та правознавства Бережна С.М. 21. Засідання методичної комісії вчителів географії та економіки (за планом методичної комісії) серпень вересень, березень (за планом методичної комісії) Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника м. Горішні Плавні Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Учителі географії та економіки Бережна С.М. 22. Засідання методичної комісії вчителів хімії серпень жовтень Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Відділ освіти, Учителі хімії Бережна С.М. 24
 25. 25. березень (за планом методичної комісії) сім’ї, молоді та спорту Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 23. Засідання методичної комісії вчителів фізичної культури ( за планом методичної комісії) серпень листопад березень (за планом методичної комісії) Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Учителі фізичної культури Бережна С.М. 24. Засідання районного методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів січень Решетилівська гімназія ім. І. Л. Олійника відділ освіти практичні психологи, соціальні педагоги Пащенко В. М.березень 25. Семінар практикум “Шляхи реалізації інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами в ДНЗ та ЗНЗ району” грудень, квітень відділ освіти педагоги, батьки Пащенко В. М. 26. Семінар-практикум “Орієнтація учителя у широкому спектрі сучасних інноваційних технологій, ідей та напрямів” жовтень, березень відділ освіти учителі образотворчого мистецтва Голуб Л.Г. 27. Семінар-практикум “Шкільна бібліотека в контексті навчально- виховного процесу сьогодення” листопад, лютий відділ освіти, Лобачівська ЗОШ І-ІІ ст. Шкільні бібліотекарі Голуб Л.Г. 28. Засідання РПМК учителів української мови та літератури серпень, січень, березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника Кукобівська ЗОШ І-ІІ ступенів учителі української мови та літератури Голуб Л.Г. 29. Засідання РПМК учителів трудового навчання (технічні види праці), технологій та креслення серпень, січень, березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника Піщанська ЗОШ І-ІІІ ст.ім.Л.М.Дудки учителі трудового навчання (технічні види праці),технологій та креслення Голуб Л.Г. 29. Засідання РПМК учителів трудового навчання (обслуговуючі види праці), технологій серпень, січень, березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника учителі трудового навчання (обслуговуючі види праці), технологій Голуб Л.Г. 25
 26. 26. 30. Засідання районних методичних комісій вчителів іноземної мови ( за планом РПМК) Серпень Січень Березень Решетилівська гімназія ім І.Л.Олійника Вчителі іноземної мови ЗНЗ району Глушко О.О. 31. Засідання районних методичних комісій вчителів “Захисту Вітчизни” (за планом РПМК) Серпень Лютий Решетилівська гімназія ім І.Л.Олійника Вчителі предмета “Захист Вітчизни” Глушко О.О. 32. Засідання районних методичних комісій вчителів зарубіжної літератруи та російської мови ( за планом РПМК) Серпень Січень Березень Решетилівська гімназія ім І.Л.Олійника Вчителі зарубіжної літератури та російської мови ЗНЗ району Глушко О.О. 33. Засідання методичних комісій вчителів початкових класів (за планами методичних комісій) Листопад- січень, березень Решетилівська ЗОШ І ступеня Вчителі початкових класів Костогриз А.М. 34. Семінар з елементами тренінгу « Музично- естетичне виховання дошкільників» листопад я/с «Ромашка» Музичні керівники ДНЗ Моцар Л.М. Інструктивно-методичні наради 1. Організація навчально- виховного процесу та робота над вдосконаленням професійної компетентності педагогів ДНЗ у 2016-2017 навчальному році серпень листопад квітень червень відділ освіти завідуючі та методисти ДНЗ, директори НВК Моцар Л.М. 2. Основні аспекти діяльності психологічної служби в 2016 - 2017 н. р. серпень Решетилівський я. с. “Ромашка” практичні психологи, соціальні педагоги Пащенко В. М. 3. «Підсумки діяльності психологічної служби за 2016-2017н.р.» червень відділ освіти практичні психологи, соціальні педагоги Пащенко В. М. 4. Організація навчально- виховного процесу у 2016-2017 навчальному році «.Особливості планування роботи класних керівників» вересень відділ освіти Заступники директорів з виховної роботи,керівник и ШМО класних керівників Сутула Т.К. 5. Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2016-2017 серпень Решетилівська ЗОШ І ступеня Учителі початкових класів шкіл району Костогриз А.М. 26
 27. 27. навчальному році 6. Особливості організації внутрішкільної методичної роботи у 2016- 2017 навчальному році вересень Відділ освіти Заступники директорів шкіл з навчально- виховної роботи Костогриз А.М. Інші заходи 1 Круглий стіл “Педагогіка успіху” Березень Відділ освіти Вчителі основ здоров’я Галанська Ю.Б. 2 Тренінг “Формування громадянських компетентностей” Листопад Відділ освіти Заступники директорів з виховної роботи,керівник и ШМО класних керівників Сутула Т.К. 3 Тренінг ІКТ “Хмарні сервіси в освіті” Жовтень Вебінар Для вчителів- блогерів фізико- математичних дисциплін Сутула Т.К. 4 Засідання робочої групи з питання організації навчальних циклів з формування здорового способу життя “Разом до здоров’я” вересень 2016 року травень 2017 року відділ освіти ПМСДЦРЛ Члени робочої групи відділу освіти ПМСД/ЦРЛ Галанська Ю.Б. Пащенко В.М. 5 Творчий звіт педагогічних працівників ДНЗ, які атестуються лютий Решетилівський ясла-садок “Ромашка” вихователі, які атестуються Моцар Л.М. 6 Панорама педагогічної творчості за підсумками роботи над районною методичною проблемою “Забезпечення умов для рівного доступу до якісної дошкільної освіти через різні форми її здобуття та вдосконалення професійної компетентності педагогів” квітень Жовтневий дитячий садок “Барвінок” педагогічні працівники ДНЗ Моцар Л.М. 7 Творча поїздка у с.Диканьку жовтень березень с.Диканька Шкільні бібліотекарі, учителі образотворчого мистецтва Голуб Л.Г. 8 Творча зустріч з професором кафедри філософії та економіки освіти Неживим О.І. та професором кафедри української мови та літератури ПНПУ ім.В.Г.Короленка серпень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника Учителі української мови та літератури Голуб Л.Г. 27
 28. 28. Неживою Л.Л. 9 Творча поїздка по вивченню використання декоративно- прикладного мистецтва в роботі з дітьми дошкільного віку вересень с. Опішня педагогічні працівники ДНЗ Моцар Л.М. 10 Засідання Зональної школи новаторства жовтень Решетилівська ЗОШ І ступеня Учасники школи Костогриз А.М. 2. Школи фахового зростання майстерності, педагогічні студії, школи молодого керівника, школа молодого вчителя, творчі майстерні учителів, передовий педагогічний досвід Школа фахового зростання для учителів-учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017»: № з/п Захід Терміни виконан ня Місце проведення Категорія учасників Виконавці 1./ Школа фахового зростання учителів-учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» вересень РМК Педагогічні працівники Методисти РМК Педагогічні студії для працівників РМК № з/п Дата проведення Тема Відповідаль ний 1. вересень Здоров’язберігаючі технології на робочому місці Бережна С.М. 2. жовтень Аналітична діяльність методиста Глушко О.О. 3. листопад Офіційно-діловий стиль мовлення. Мовні норми. Голуб Л.Г. 4. грудень Стилі педагогічного спілкування Моцар Л.М. 5. лютий Продуктивний стиль педагогічного спілкування Сутула Т.К. 6. березень Психологія успіху Пащенко В. М. 7. квітень Актуальність діагностичного супроводу професійної діяльності педагога Галанська Ю.Б 8. травень Підсумкове заняття Костогриз А.М. Консультпункт молодого керівника № п/п Захід Термін проведення Місце проведення Відповідаль ний 1 Консультпункт молодого заступника директора з виховної роботи Протягом року Відділ освіти Сутула Т.К. 2 Консультпункт новопризначених керівників ДНЗ та НВК «ЗОШ І-ІІ ст.- Протягом року Відділ освіти Моцар Л.М. 28

×