Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

rioritățile bibliotecilor școlare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare - Ecaterina Scherlet; Elena Harconiță

37 views

Published on

Prioritățile bibliotecilor școlare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare - Ecaterina Scherlet, director BȘ UPSC; Elena Harconiță, direcor BȘ USARB
Comunicare susținută în cadrul Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 2 noiembrie 2017, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

rioritățile bibliotecilor școlare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare - Ecaterina Scherlet; Elena Harconiță

 1. 1. Biblioteca Ştiinţifică UPSC, centrul metodologic (zona Centru și Sud) Biblioteca Științifică USARB, centrul metodologic (zona Nord) PRIORITĂȚILE BIBLIOTECILOR ȘCOLARE ÎN CONFORMITATE CU NOUL CADRU LEGAL, STRATEGIC ȘI DE REGLEMENTARE FORUMUL MANAGERILOR DIN SISTEMUL NAȚIONAL DE BIBLIOTECI 2 noiembrie 2017 BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA Ecaterina SCHERLET, director BȘ UPSC Elena HARCONUȚĂ, director BȘ USARB
 2. 2. PRIORITATEA I. Consolidarea rolului Bibliotecii şcolare în instituţia de învăţământ Dezvoltarea şi asigurarea accesului la resurse informaţionale Accesul constant al publicului la resurse documentare (tradiţionale şi electronice – patrimoniu cultural, documente internaţionale şi guvernamentale etc.) privind tematicile ODD Lege cu privire la biblioteci, nr.160, 20 iulie 2017 Obiective de Dezvoltare DurabilăObiective de Dezvoltare Durabilă
 3. 3. Dezvoltarea interesului pentru informare, învăţare şi educaţie Lege cu privire la biblioteci, nr.160, 20 iulie 2017 Facilitarea comunicării şi schimbului de opinii/soluţii prin diversificarea gamei serviciilor interactive şi produselor informaţionale, oferite de bibliotecă Formarea culturii informaţiei prin oferirea serviciilor de educaţie formală, nonformală şi informală; în scopul sprijinirii acestora pentru accesarea, evaluarea şi utilizarea etică şi corectă a informaţiei Lege cu privire la biblioteci, nr.160, 20 iulie 2017 Obiective de Dezvoltare Durabilă
 4. 4. PRIORITATEA 2. Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi Îmbunătăţirea educaţiei prin diversificarea resurselor informaţionale, serviciilor şi produselor bibliotecii şcolare Obiective de Dezvoltare Durabilă Crearea și implementarea serviciilor inovative moderne
 5. 5. PRIORITATEA 3. Actualizarea cadrului de reglementare şi normativ cu privire la activitatea bibliotecilor şcolare Elaborarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a fiecărei biblioteci şcolare Actiualuzarea fișelor postului personalului de bibliotecă Lege cu privire la biblioteci, nr.160, 20 iulie 2017
 6. 6. PRIORITATEA 4. Dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii bibliotecilor şcolare Studiul / analiza problemelor privind activitatea bibliotecilor şcolare Elaborarea Repertoriului de produse, servicii, lucrări şi activităţi pentru bibliotecile şi bibliotecarii din reţea Identificarea, promovarea / stimularea inovaţiilor de bibliotecă
 7. 7. Susţinerea procesului de advocacy pentru bibliotecile şcolare Strategia de consolidare şi modernizare a reţelei bibliotecilor publice teritoriale Îndrumarea metodică pe diferite componente ale organizării, funcţionării şi modernizării bibliotecilor şcolare
 8. 8. PRIORITATEA 5. Evaluarea, monitorizarea, analiza activităţii bibliotecilor şcolare Recepţionarea situaţiei statistice în bibliotecile şcolare Elaborarea raportului anual de monitorizare Implementarea standardelor de activitate bibliotecară
 9. 9. PRIORITATEA 6. Dotarea cu echipamente şi tehnologii informaţionale Dotarea cu echipament tehnic şi accesul la reţeua INTERNET Promovarea și asigurarea accesului la resursele educaționale deschise Lege cu privire la biblioteci, nr.160, 20 iulie 2017
 10. 10. PRIORITATEA 7. Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă Cercetarea şi analiza permanentă a necesităţilor de instruire în domeniu Formarea profesională continuă a personalului din bibliotecă şcolară: • în cadrul centrelor de formare continuă • în cadrul centrelor biblioteconomice departamentale Lege cu privire la biblioteci, nr.160, 20 iulie 2017
 11. 11. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor personalului de bibliotecă pentru diseminarea eficientă a informaţiei şi serviciilor cu adevărat utile comunităţii Dezvoltarea competențelor în domeniul advocacy
 12. 12.  MULȚUMESC!!!!

×