Raport de evaluare a activităţii bibliotecilor publice din raionul Orhei

4,083 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,083
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport de evaluare a activităţii bibliotecilor publice din raionul Orhei

 1. 1. SECŢIA CULTURĂ ORHEI BIBLIOTECA PUBLICĂ RAIONALĂ „A. DONICI” R A P O R T de evaluare a activităţii bibliotecilor publice din raionul Orhei Orhei, 2014
 2. 2. CUPRINS I. II. III. REŢEAUA BIBLIOTECILOR. STAREA EDIFICIILOR………………………… REALIZAREA PRIORITĂŢILOR ANULUI……………………………………… ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA COLECŢIILOR…………………………… 1 1 2 1.Colecţiile bibliotecilor în dinamică………………………………………. 2 2. Achiziţia……………………………………………………………………. 5 3. Dotarea bibliotecilor cu publicaţii periodice…………………………….. 6 4. Clasificare şi catalogare…………………………………………………… 6 5. Verificarea colecţiilor……………………………………………………... 7 IV. UTILIZAREA BIBLIOTECII…………………………………………….…………. 7 1.Utilizarea resurselor info-documentare………………………………….. 7 2.Utilizarea resurselor informaţionale……………………………………… 8 V. DIFUZAREA CULTURALĂ……………………………………………………. 9 1.Promovarea imaginii bibliotecii şi a lecturii…………………………….. 9 2.Lecturile verii………………………………………………………………. 1 3.Festivalul Republican al Cărţii pentru copii ed.a II-a…………………… 0 4.Festivalul Raionall al Cărţii pentru copii ed.a III-a……………………… 1 5.Salonul de carte……………………………………………………………... 0 6.Concursuri literare raionale………………………………………………... 1 0 7.Lansări de carteşi întîlniri cu scriitorii…………………………………… 1 8.Activitatea de memorie şi cunoaştere locală……………………………... 1 9.Servicii speciale…………………………………………………………….. 1 10.Colaborare. Parteneriat…………………………………………………… 2 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 VI. AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE………………………………………….. 1 5 VII. ACTIVITATEA BIBLIOTECONOMICĂ…………………………………………… 1 7 VIII. INSTRUIREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ…………………………. 1 8 1 1. Dezvoltarea profesională continuă IX ACTIVITATEA FINANCIARĂ…………………………………………………….... 8 1 9
 3. 3. X. CONCLUZII………………………………………………………………………….. 2 0 I. REŢEAUA BIBLIOTECILOR. STAREA EDIFICIILOR În anul 2013 bibliotecile publice din reţea au fost orientate spre modernizarea şi transformarea lor în Centre comunitare cu acces liber la diverse informaţii, promovarea imaginii pozitive a bibliotecii în comunitate, susţinerea parteneriatelor cu organizaţiile publice, private, instituţiile de învăţămînt, organizaţii, minorităţile etnice, grupuri sociale. Reţeaua de biblioteci publice, Orhei este constituită din 62 de biblioteci ce include: • B.P.R. „A. Donici”; • 1 filială pentru copii – „I. Creangă”; • 4 filiale în cartierele or. Orhei; • 56 biblioteci publice în mediul rural, din care în s.Izvoare este comasată cu Căminul cultural. Din 62 de edificii administrate şi întreţinute de APL: 23 sunt amplasate în case şi cămine de cultură, 39 - reamenajate. În anul de referinţă au fost reparate: exteriorul BPR”A .Donici în valoare de 10103,4 lei, Bolohani, Ciocîlteni, Pohrebeni, St.Soci, Ciocîlteni, Vatici, (bibliotecile selectate în Programul Novateca) în valoare de - 3500 lei Biblioteca publică Vatici a gazificat localul în valoare totală de - 24060 mii lei inclusiv -17000 mii lei acordaţi de CR,Orhei şi la Biblioteca publică Pohrebeni s-au schimbat geamurile în valoare de 30,0 mii lei. Din 62 de localuri necesită reparaţie curentă: exteriorul bibliotecii publice „Slobozia Doamnei”, Orhei, BC ”I.Creangă (exteriorul şi sala de lectură), Isacova. Transferarea în localuri adecvate pentru activitate: bibliotecile din s. Camencea,Voroteţ, Morozeni, Sirota, Toate bibliotecile sunt conectate la energia electrică. În sezonul rece localurile sunt parţial asigurate cu energie termică din care: 15 conectate la reţelele termice centrale, gaze naturale, 15 dispun de sobe; 32 dispun de reşouri electrice. II. REALIZAREA PRIORITĂŢILOR ANULUI Activităţile şi serviciile bibliotecilor publice au fost orientate spre realizarea Scopului şi obiectivele anului: • Integrarea bibliotecilor publice în Societatea Informaţiei, • Dezvoltarea, diversificarea şi îmbunătăţirea colecţiilor. • Promovarea imaginii bibliotecii şi bibliotecarului în comunitate;
 4. 4. • • • • • • • • • • • Implimentarea Proiectului pilot Novateca. Modernizarea şi dezvoltarea bibliotecilor publice în colaborare cu APL; Dezvoltarea competenţelor bibliotecarilor şi utilizatorilor în utilizarea IT. Promovarea colecţiilor şi atragerea la lectură a membrilor comunităţii; Diversificarea serviciilor acordate utilizatorilor; Valorificarea şi promovarea activităţii de memorie şi cunoaştere locală, culturii comunitare, a personalităţilor notorii orheiene; Cooperarea şi coordonarea activităţii cu bibliotecile instituţiilor de învăţămînt din localitate, Bibliotecile Naţionale din Republica Moldova; Promovarea lecturii de familie ca mijloc de relaţionare între părinţi şi copii; Organizarea programelor culturale cu caracter cultural, educativ, recreere, Gestionarea eficientă a patrimoniului, asigurarea unui management eficient, în scopul valorificării resurselor umane şi financiare. Crearea şi dezvoltarea parteneriatelor în organizarea şi desfăşurarea instruirilor şi animaţiilor culturale. III. ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA COLECŢIILOR Impactul informaţional impune noi tonalităţi şi ritmuri în dezvoltarea colecţiilor bibliotecilor publice. Politica de management a colecţiilor bazată pe anticipare, inovare, tehnologizare, coerentă urmăreşte organizarea şi modelarea unei colecţii pertinente, dezvoltarea unui patrimoniu informativ şi cognitiv adecvat necesităţilor actuale de informare, documentare, lectură a utilizatorilor. Deşi scopul dezvoltării colecţiilor este de a satisface nevoile informaţionale ale tuturor utilizatorilor din comunitatea deservită, acest obiectiv nu este complet realizat din cauza restricţiilor financiare, creşterii preţurilor la producţia editorială, a diversităţii nevoilor informaţionale ale utilizatorilor. 3.1 Colecţiile bibliotecilor în dinamică. Căile prin care s-a realizat dezvoltarea colecţiilor în anul de referinţă au fost: achiziţii din bugetul APL, donaţii, recepţionări de la cititori în schimb la cărţile pierdute. ( Anexa nr. 4). Pe parcursul anului 2013 colecţiile bibliotecilor publice din reţea s-au completat cu 13,0 mii u. m. în valoare de 315.5 mii lei (2,4 % din colecţia totală) cu 5,0 mii u. m.. mai puţin decît în 2012. După criteriul lingvistic 12.4 mii u. m. / 95% din întrări sunt în limba de stat.
 5. 5. Sursele de completare a colecţiilor bibliotecilor publice 160 achiziţii din bugetul APL donaţii 4056 8806 recepţionări de la cititori în schimb la cărţile pierdute Donaţiile au fost o sursă importantă de completare a colecţiilor şi au ameliorat considerabil situaţia procesului de completare a colecţiilor. În anul de referinţă au fost primite donaţii 8.8 mii u. m. în valoare de 95.4 mii lei cea ce prezintă 68% din intrări. (Anexa nr. 4). Graţie Preşedintelui României, Traian Băsescu, care a desfăşurat în parteneriat cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni proiectul cu genericul „Un milion de cărţi pentru Basarabia”, bibliotecile publice din reţea şi-au înnoit colecţiile de cărţi cu 5.8 mii u.m./68 titluri în valoare de 25.5 mii lei. Donaţiile Ministerului Culturii al Republicii Moldova au constituit 1215 u.m./134 titluri în valoare de 37.3 mii lei. Astfel, fiecare bibliotecă publică a primit în medie 20 cărţi, editate în cadrul Programului de susţinere a editării cărţii Naţionale, distribuite prin intermediul Centrului de donaţii al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. Graţie Campaniei Naţionale „Cartea – dar nepreţuit” în susţinerea bibliotecilor publice prin donaţii de carte, bibliotecile publice din comunele Ciocîlteni şi Trebujeni au primit 1177 u.m./457 titluri în valoare de 17.5 mii lei. A continuat acţiunea de colectare a cărţilor „Tu o carte, eu o carte...” care a demarat în anul 2005 la nivel raional. În urma acestui apel bibliotecile publice din comunele Donici, Lopatna, Mălăieşti, Tîrzieni şi-au completat colecţiile cu 620 u.m./180 titluri în valoare de 15.2 mii lei. Au fost recepţionate de la cititori 160 u. m. cărţi în schimb la cele pierdute în valoare de 2.3 mii lei. La finele anului de referinţă, colecţiile bibliotecilor publice din reţea totalizează 531.5 mii u. m. incluzînd diverse categorii de resurse informaţonale: • cărţi 518.8 mii u. m. - 97,6 %; • publicaţii periodice 10.8 mii u. m.- 2,0 %; • documente audiovizuale 1.2 mii u. m. - 0,2 %; • documente electronice 0.4 mii u. m. - 0,08 %; • documente grafice 21 u. m. - 0,0 %; • cărţi tactile 0.2 mii u. m. - 0,04 %;
 6. 6. • 2 u. m. alte doc. Din colecţiile bibliotecilor publice comunale (363.6 mii u. m.) unui locuitor rural îi revin 4 u. m. Colecţia de documente existentă în BPR”A.Donici” şi filialele ei (167.9 mii u. m.) asigură un locuitor urban cu 6,5 u. m. Analiza dinamicii dezvoltării colecţiilor bibliotecilor publice din reţea arată o creştere a volumului colecţiilor cu 0.9 mii u. m. Conform apartenenţei lingvistice fondul bibliotecilor publice din reţea este constituit din: 369.3 mii u. m. 70 % în limba de stat; 160.9 mii u. m. 30 % în limbile minorităţilor naţionale (predomină rusa); 1.2 mii u. m. 0,2% în limbile moderne. Structura lingvistică a colecţiilor 1204 limba de stat 160988 limbile minorităţilor naţionale 369303 limbile moderne Acest indice diferă la bibliotecile publice comunale (săteşti) şi la bibliotecile publice orăşăneşti: ponderea colecţiei de documente în limba de stat din bibliotecile publice comunale a atins 76,4% din fond total (277.7 mii u. m), iar din bibliotecile publice orăşăneşti 55% (91.6 mii u. m.). Structura colecţiilor bibliotecilor publice din reţea dupa conţinut 19374 literatură, filologie 63046 ştiinţe sociale şi politice generalităţi 78260 ştiinţe naturale şi aplicate artă, sport 370815 După conţinut domeniul prioritar îl deţine literatura artistică, filologia – 370.8 mii u. m. 69,7%; după care urmează literatura socială şi politică, generalităţi – 78.3 mii u. m.14,7%; ştiinţe naturale şi aplicate – 63.0 mii u. m. 11,9% ; artă şi sport – 19.4 mii u. m. 3,6 %. 3.2 Achiziţia.
 7. 7. Achiziţionarea cărţilor şi publicaţiilor periodice se efectuiază în mod centralizat pentru BPR „A,Donici” şi 5 filialele orăşăneşti. Bibliotecile publice comunale şi săteşti efectuiază individual achiziţionarea cărţilor şi publicaţiilor periodice, conform mijloacelor financiare acordate de APL. Dar, decizia Ministerului Culturii din anul 2011 de a centraliza achiziţia de carte pentru bibliotecile publice a fost fatală şi s-a răsfrînt simţitor şi în anul 2013. Din acest motiv, şi în anul de referinţă în bugetele locale AP nu au fost stipulate finanţe pentru achiziţii de carte. Dar, totuşi, cîteva biblioteci publice au efectuat achiziţii de carte „croind” din bugetele stipulate pentru achiziţia abonării la publicaţii periodice. În anul de referinţă au fost achiziţionate 3124 u. m. cărţi în valoare de 132.1 mii lei ce prezintă 24 % din întrări ( cu 2457 u. m. mai mult ca în anul 2012). 22 biblioteci publice comunale au achiziţionat 1021 u. m. cărţi / 106 titluri în valoare de 61.6 mii lei – 0,01 cărţi per capita; 0,7 lei per capita; 11 % din întrări (Anexa Nr. 5). BPR „A.Donici” şi filialele orăşăneşti a achiziţionat 2103 u. m. cărţi / 428 titluri în valoare de 70.5 mii lei – 0,08 cărţi per capita; 2,8 lei per capita; 54,5 % din întrări (cu 1766 u. m. mai mult ca în anul 2012). Cea mai mare achiziţie a fost efectuată de biblioteca s. Pelivan: care a procurat 244 u. m. / 45 titluri în valoare de 32.6 mii lei. Cea mai mică achiziţie – de biblioteca s.Zahoreni care a procurat 29 u. m./21 titluri în valoare de 473 lei. Indicele mediu de înnoire a colecţiei de publicaţii a reţelei de biblioteci publice este de 40 de ani. Conform diagramei de mai jos, observăm că cel mai benefic an de dezvoltare a coleciilor prin achiziii a fost anul 2010. Această situaţie a fost determinată de scăderea capacităţii de cumpărare ca urmare a: • creşterii preţurilor la producţia editorială; • bugetul redus sau deloc pentru achiziţie. Achiziţii de carte 2009 - 2013 7247 8000 7000 6000 4425 5000 4000 3000 3124 2662 2000 667 1000 0 2009 2010 2011 2012 2013 3.3. Dotarea bibliotecilor cu publicaţii periodice. În condiţiile dificultăţilor la achiziţia de carte, abonarea publicaţiilor periodice capătă o importanţă deosebită. Publicaţiile periodice vin să suplineacă accesul la informaţia solicitată, deoarece presa reprezintă legatura cea mai directă cu actualitatea, fiind de mare utilitate pentru bibliotecari şi utilizatori.
 8. 8. Colecţia de publicaţii periodice conţine un spectru larg de reviste şi ziare locale, republicane, din Romania, Rusia în valoare de 85.7 mii lei (cu 19 mii lei mai puțin ca în anul precedent) şi constituie 932 u. m., 558 abonamente - cu 42 u. m. mai puțin decăt în anul 2012, reprezintă 7% din întrări. BPR „A,Donici” şi filialele orăşăneşti au fost abonate la 36 titluri publicaţii periodice, 132 abonamente, (cu 14 titluri mai puțin ca în 2012) din care 21 titluri reviste şi 15 titluri ziare în valoare de 26.0 mii lei (5 % din întrări). Bibliotecile publice comunale (săteşti) în medie au fost abonate la 8 titluri publicaţii periodice (426 abonamente), din care 3 titluri reviste şi 5 titluri ziare în valoare de 59.7 mii lei (8 % din întrări). Cea mai valoroasă achiziţie a abonării la publicaţii periodice a fost efectuată de biblioteca publică din comuna Susleni ce a obţinut de la APL 4.5 mii lei pentru 23 titluri publicaţii periodice (8 titluri reviste şi 15 titluri ziare). Nu au avut abonare la publicaţii periodice 4 biblioteci. 3.4 Clasificare şi catalogare Toate documentele intrate în biblioteci, indiferent de sursă, au fost prelucrate biblioteconomic şi înscrise în evidenţa individuală, globală şi contabilă ca bunuri culturale comune. În scopul completării aparatului de referinţă cu informaţii noi s-a continuat procesul de prelucrare biblioteconomică, descriere bibliografică, clasificare, catalogare a publicaţiilor intrate. BPR „A,Donici” a continuat înregistrarea intrărilor în baza de date Q-Series, fişarea şi multiplicarea fişelor pentru cataloagele tradiționale, fişei cărţii în regim automatizat. Paralel continuă şi catalogarea tradiţională pe fişe. Baza de date Q-Seriss este astfel organizată încât oferă utilizatorilor, în minimum de timp, maximum de informaţii privind: autori, titluri, subiecte, edituri, loc/an de apariţie etc. La finele anului de referinţă Catalogul electronic al BPR „A,Donici” conţine total documente înregistrate în baza de date Q-Series – 57804 u. m. / 29907 titluri. Activitatea de prelucrare biblioteconomică a documentelor desfăşurată în sistem automatizat, a constatat în actualizarea catalogului electronic cu 6598 u. m./ 3177 titluri înregistrate din care: • 3655 u.m./ 630 titluri documente curente • 2943 u. m./ 2547 titluri documente retrospective. Pînă în prezent sunt înregistrate în sistem automatizat 37% din colecţiile BPR „A.Donici” şi 5 filiale orăşăneşti, 11 % din colecţiile bibliotecilor publice din reţea. În anul de referinţă, din luna octombrie, BPR „A.Donici”, în scopul îmbunătăţirii serviciilor informaţionale pentru utilizatori, a aderat la sistemul SIBIMOL, devenind membru al Catalogului Naţional Colectiv Partajat. Pe parcursul acestei perioade am reuşit să integrăm în baza de date SIBIMOL 3338 resurse bibliografice din colecţii, obţinînd primul loc în topul bibiotecilorparticipante la SIBIMOL, deschizând în acest mod accesul tuturor doritorlor la sursele de informare din colecţiile bibliotecii publice raionale. 3.5 Verificarea colecţiilor. Verificarea colecţiilor a fost realizată în conformitate cu instrucţiunea „Evidenţa colecţiilor de bibliotecă” aprobată prin ordinul Ministerului Culturii din Republica Moldova. Din cele 18 biblioteci publice din reţea care au planificat verificarea colecţiilor au efectuat verificarea 15 biblioteci (94505 u. m.). Restul n-au finisat verificarea şi şi-au reprogramat terminarea verificării în anul 2014.
 9. 9. Pe parcursul anului în scopul actualizării colecţiilor existente, dezvoltării echilibrate, s-a efectuat evaluarea sistematică a colecţiilor prin casarea documentelor deteriorate fizic, inutile precum şi a celor a căror conţinut este depăşit moral. Astlel, au fost excluse din colecţiile bibliotecilor publice din reţea din diferite motive 12.0 mii u. m. din care 10.3 mii u. m. cărţi, 1.7 mii u.m. publicaţii periodice. 70% din ieşiri le constituie publicaţiile din domeniul beletristicii, urmate de 18% din domeniul social-politic. BPR „A. Donici” a donat publicaţiile triate Penitenciarului din satul Brăneşti şi Spitalului de Psihiatrie Orhei. IV. UTILIZAREA BIBLIOTECII În anul de referinţă bibliotecile publice au furnizat resurse info-documentare pentru a răspunde la necesităţile informaţionale ale utilizatorilor. De resursele infodocumentare şi serviciile bibliotecilor au beneficiat 28,6 mii utilizatori activi din care 15,5 mii utilizatori copii. Bibliotecile au fost vizitate de 311,6 mii ori din care copii de 185,4 mii ori. În medie un utilizator a vizitat biblioteca de 11,0 ori inclusiv copii de 12,0 ori. Pagina WEB a B.P.R. „Donici” a fost accesată de 15,6 mii ori. Numarul total de utilizatori constituie 24,6% din numărul total de populaţie, din care în oraşul Orhei 37%. A crescut numărul de utilizatori cu 2,5 mii, dar a scăzut numărul de vizite cu 77,7 mii în comparaţie cu anul 2012. În ultimii ani se observă o frecventă micşorare a numărului de utilizatori adulţi, dar se măreşte numărul de utilizatori copii, tot odată s-a mărit numărul frecvenţelor în bibliotecile din cadrul Programului Novateca, dar a scăzut numărul de vizite în bibliotecile care nu dispun de calculatoare. Bibliotecile din reţea au funcţionat pentru public 6 din 7 zile, servicii virtuale la B.P.R. „A. Donici” s-au acordat 24 din 24 ore. 4.1 Utilizarea resurselor info-documentare Lectura şi informarea la nivelul comunităţii orheiene s-a realizat prin servicii specifice, compatibile cu exigenţele utilizatorilor. Utilizarea documentelor infodocumentare rămîne prioritar în viaţa cetăţenilor, instrumentul şi mijlocul de formare şi modelare a conştiinţei, de dezvoltare profesională, personală şi spirituală. De către utilizatorii bibliotecilor publice din reţea au fost consultate – 477,7 mii documente din care de către copii 300,6 mii documente . În medie un utilizator în an a consultat 17,3 documente, inclusiv un copil 19,4 documente. A scăzut numărul de documente consultate pe reţea, inclusiv la BPR”A.Donici” (reparaţia localului din luna mai-noiembrie, lipsa achiziţiilor de publicaţii), dar e îmbucurător faptul că a crescut numărul documentelor consultate în bibliotecile din Programul pilot Novateca. În anul de referinţă cele mai solicitate domenii au fost: • Literatura română, critica literară, istoria literaturii - 24 % • Dreptul- 2,6 % • Pedagogie, educaţie- 12,5% • Medicină – 5,6% • Beletristică- 33,9% • Alte domenii -21,4%
 10. 10. • Şi în anul de referinţă cele mai solicitate domenii au fost pedagogia, medicina din motivul că ponderea o ocupă elevii Colegiilor de medicină şi pedagogie din localitate. Unele domenii precum ştiinţe naturale, agricultura, tehnica, filozofia, psihologia sunt reprezentate slab în colecţiile bibliotecilor din mediul rural, deşi interesul, în deosebi al elevilor, pedagogilor rămîne constant. Motivaţia şi necesităţile de lectură diferă în funcţie de categoriile socio-profesionale ale utilizatorilor. În medie colecţiile bibiliotecilor în anul 2013 au circulat de 1,1 ori, inclusiv la B.P.R. „A. Donici” şi filialele orăşeneşti de 1. 1 ori. În toate bibliotecile din reţea utilizatorii au acces la fondul de publicaţii: • mediul urban – 86 % • mediul rural -100 % 4.2 Utilizarea resurselor informaţionale BPR”A.Donici” a acordat asistenţă informaţională utilizatorilor cu ajutorul bazelor de date al B.P.R. „A. Donici” care au fost completate pe parcursul anului „Totul despre Orhei”, „Moldlex”, Catalogul electronic al Bibliotecii, Internetul, cataloagele tradiţionale. Cu ajutorul lor au fost îndeplinite mai mult de 3500 referinţe bibliografice din care 350 prin telefon, e-mail, 155 prin intermediul serviciului de referinţă electronic „Întreabă bibliotecarul”. Cele mai solicitate referinţe au fost: pedagogie, medicină, educaţie, de adresă, cum să-ţi elaborezi un CV etc. Au fost elaborate „Buletinul informaţional trimestrial”, publicaţii noi intrate în colecţiile B.P.R. „A. Donici”. S-a editat bibliografia „Bibliotecile publice din raionul Orhei în presă”, s-a început elaborarea bibliografiei „Raionul Orhei în presă”. La primirea publicaţiilor noi s-au organizat Zile de informare, iar bibliotecile din mediul urban au elaborat liste biobliografice ale personalităţilor notorii din comunitate „Tamara Ciobanu privighetoarea Moldovei” „Paul Goma - un soljeniţân român”, liste bibliografice despre istoria comunităţilor: „Orhei – oraş din paradis „Satul meu” „Legenda satului”etc. Majoritatea programelor culturale au fost însoţite de reviste bibliografice, expoziţii de documente desfăşurate. Bibliotecile, care dispun de calculatoare au făcut prezentări: în power point, au utilizat CDurile tematice în cadrul desfăşurării programelor culturale: ora poveştilor, Zilele Mihai Eminescu,” au utilizat internetul prezentînd temele: „Iubeşte-ţi plaiul”, „Protejarea Apei”,”Călătorie în UE,”Călătorie prin muzeele lumii” etc. V. DIFUZAREA CULTURALĂ Programele şi activităţile culturale au fost consacrate celor mai importante evenimente şi inspirate de obiectivele şi priorităţile anului. B.P.R.”A. Donici” a fost catalizatorul organizării şi desfăşurării programelor şi evenimentelor culturale. O componentă importantă a activităţii bibliotecilor o constituie activităţile culturale, educative şi informaţionale, organizate pentru diferite categorii de utilizatori. În decursul anului au fost organizate 5000 programe de lectură, culturale, cognitive şi de divertisment la care au participat utilizatori de diferite vîrste. 5.1 Promovarea imaginii bibliotecii publice şi a lecturii
 11. 11. B.P.R.”A. Donici” şi e bibliotecile din raion au organizat în lunile februarie şi septembrie „Zilele uşilor deschise” în scopul: • atragerea noilor utilizatori; • promovarea serviciilor oferite de biblioteci”; • informarea utilizatorilor prin intermediul activităţilor culturale. În cadrul Zilelor uşilor deschise au fost organizate: expoziţii de publicaţii, excursii prin bibliotecă, au audiat reviste bibliografice, prezentări în power point. În B.P.R.”A. Donici” organizat mai multe activităţi de comemorare şi omagiere a scriitorilor naţionali şi orheieni: • Zilele Mihai Eminescu; • Zilele Alexandru Donici; • Zilele Ion Creanga; • Zilele Grigore Vieru; • Zilele Paul Goma • Zilele Mihail Garaz • Zilele Gheorghe Bossi-Dumeneanu B.P.R.”A. Donici”, Ciocîlteni, Trebujeni, Bolohan, Vatici au organizat „Zilele bibliotecii” care au inclus ciclu de activităţi culturale: • expoziţii de publicaţii; • medalioane literare; • lansări de carte; • concursuri literare; • întîlniri cu personalităţi notorii din comunitate. În colaborare cu Consiliul Raional, Organele de drept din localitate şi Asociaţia „Acces-info” din Republica Moldova, tradiţional se organizează „Zilele dreptului de a şti” sub genericul ”Cunoaşte-ţi drepturile”,”Şi tu ai drepturi””Ai dreptul să ştii”. În cadrul „Zilelor dreptului de a şti” au fost organizate: mese rotunde, dezbateri publice cu elevii de la licee, colegii, panou de afisaj, expoziţii de publicaţii, sau elaborat pliante, ghiduri. 5.2 Lecturile verii -2013 ”Cartea nu are vacanţă”ediţia a V-a Bibliotecile publice care acordă servicii de bibliotecă copiilor au participăt activ la realizarea Proiectului raional „Lecturile verii 2012” cu genericul „Cartea nu are vacanţă”, ediţia a 5-a. Pe parcurs au fost organizate diverse programe culturale cu participarea copiilor. Sau organizat concursuri literare, ore de lectură, ora poveştilor, concursuri de desene, confecţionarea de origame, croşetări, vizionări de filme şi jocuri pe calculator, mese rotunde, cu participarea personalitălor notorii din localitate.În incinta Bibliotecii pentru copii s-a organizat tabăra de lectură şi agrement, care a fost frecventată mai mult de copiii străzii. Biblioteca publică din s. Ivancea a acordat servicii de lectură copiilor de la Tabăra de odihnă „Mioriţa” amplasată în pădurea Ivancea. În colaborare cu educatorii au organizat recital de versuri ale poeţilor romăni cît şi de creaţii proprii cu genericul „O ţară, o casă, un neam”. În ultima joi a lunii, bibliotecarii Bibliotecii pentru copii”I.Creangă” au vizitat copiii de la Casa-internat, Orhei, organizînd diverse jocuri literare, ora poveştilor, ora poeziei, oră de desen cu participarea copiilor cu abilităţi mintale.
 12. 12. . Activităţile din cadrul Proiectului contribue benefic la promovarea lecturii, imaginii bibliotecii cît şi atragerea la lectură a mai mulţi copii, îndeosebi copiii străzii, bunici, casnice cît şi formarea unui parteneriat durabil. 5.3 Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii „Cartea-dar nepreţuit”,ed. a III -a În cadrul Festivalul Republican al Cărţii şi Lecturii cu genericul „Cartea –dar nepreţuit” au fost organizate, expoziţii, serate literare, victorine, concurs de desene etc. În cadrul FNC biblioteca publică din Ciocîlteni în colaborare cu Liceul din localitate şi APL au organizat o întîlnire de suflet cu scriitorii Ianoş Ţurcanu, Vasile Căpăţină, poeţii orheieni Vasile Cocarcea şi Gheorghe Maxian, care au vorbit despre rolul şi imăportanţa Cărţii şi Lecturii în viaţa cotidiană. În final oaspeţii ghidaţi de dna Vera Osoianu, colaboratoarea BN din RM au înmînat o donaţie impunătoare de carte necesară publicului utilizator din Ciocîlteni. B.P.R. „A. Donici” în colaborare cu bibliotecile din reţea au organizat concursul raional de desene „ Şi tu eşti un Guguţă”, la care au participat utilizatorii bibliotecilor din cl. II-IV. Participanţii au fost menţionaţi cu diplome şi cadouri-cărţi valoroase pentru vîrsta lor. 5.4. Festivalul Raional al Cărţii şi Lecturii pentru copii ed. VIII-a Organizarea şi desfăşurarea Festivalului Raional al Cărţii şi lecturii pentru copii ed. VIII - cu genericul ”Fii prieten cu cartea”, care a avut ca scop popularizarea creaţiei scriitorilor pentru copii din Romănia, promovarea cărţii şi a lecturii, dezvoltarea creativităţii la copii. La Festival au participat utilizatorii - elevii din clasele IV- IX de la liceele şi gimnaziile din raion şi oraş. Programul Festivalului s-a centrat pe 3 aspecte: de promovare a valorilor literare, de prezentare literară, artistică şi de cuprindere a Orheiului pe harta festivalului de carte şi lectură. În cadrul Festivalului a avut loc: - Atelierul profesional ”Biblioteca-lăcaş prietenos copiilor” cu participarea: bibliotecarilor bibliotecilor publice şi instituţiilor de învăţămînt, elevi, studenţi, diferite categorii de utilizatori. S-a pus în discuţie problemele reale cu care se confruntă bibliotecile publice, servicii noi de bibliotecă, despre bibliotecă şi bibliotecarul modern, impactul activităţii bibliotecilor din Programul Novateca asupra comunităţilor cît şi: - lipsa de publicaţii pentru toate vîrstele; - cultivarea gustului lecturii; - căile şi soluţiile de atragere la bibliotecă a utilizatorilor. - Conferinţa literară „Nu vă îndrăgostiţi primăvara”, autor N.Dabija, carte inclusă în Campania Republicană „ Copii Moldovei citesc o carte”, a fost cu adevărat o întîlnire spirituală cu elevii claselor-IX.-X. Copii au demonstrat că se trag la lectură, au fost critici literari cu afirmaţii şi deducţii proprii, s-au pus în situaţia Eroilor, împreună au găsit răspuns la întrebările, care au apărut citind cartea. Biblioteca a acordat participanţilor mici premii băneşti şi diplome. Primii 4 participanţi, cei mai activi au participat la Conferinţa Republicană organizată de BNC ”I.Creangă”. - „Concursul cel mai bun cititor” o fost organizat cu participarea copiilor liceelor din oraş şi raion clasele II-IV, concursul a cuprins un şir de întrebări ce ţine de domeniul bibliotecii şi de lectura cărţilor de vîrsta lor. 5.5. Salonul – Concurs raional de Creaţie literară a tinerilor condeieri „Pe o ramură de grai” - ed. a V-a.
 13. 13. În cadrul Zilelor Bibliotecarului şi Zilei Internaţionale a Cărţii şi a Dreptului de autor în zilele 18-27 aprilie, deja al cincilea an BPR în parteneriat cu Asociaţia oamenilor de artă din Orhei, Secţia Cultură organizează Salonul Concurs de creaţie literară. De data aceasta au participat tinerii condeieri cu vîrsta între 10-35 ani, care a avut scop depistarea şi stimularea tinerelor talente; promovarea noilor valori ale ţinutului orheian în domeniul literaturii. La Concurs au fost prezentate mai mult de 100 de lucrări ale tinerilor debutanţi şi elevi ai instituţiilor de învăţămînt din oraş şi raion. Totalurile Concursului a fost organizat conform Compartimentelor: ”Cartea cognitivştiinţifică”, ”Cea mai bună creaţie a anului aprilie 2012-aprilie 2013”, ”Poezie, cîntec, eseu”, ”Cea mai reuşită prezentare grafică”, ”Cele mai originale publicaţii în domeniul bibliologiei (biobibliografii, ghiduri, set de materiale promoţionale)”, ”Pentru debut”, ”Menţiuni pentru participare”. În temeiul Regulamentului participanţii la concurs au fost menţionaţi cu diplome şi premii băneşti în valoare totală de 8250 lei. 5.6 Concursuri literare raionale În colaborare cu bibliotecarii bibliotecilor publice din retea, Direcţia de Educaţie a fost organizat concursul raional” La izvoarele înţelepciunii” consacrat creaţiei scriitorului francez Jules Verne. Concursul a fost organizat în scopul promovarii lecturii şi familiarizării elevilor cu viaţa, creaţia şi activitatea sciitorului. Obiectivele concursului au fost:  stimularea procesului de comunicare;  readucerea lecturii ca ocupaţie prioritara;  consolidarea relaţiei bibliotecar-copil. Concursul a fost un eveniment cultural care a avut amploare în promovare a cărţii pentru copii la nivel local. În cadrul concursului elevii sau bucurat de libertatea opiniei, lucru de sinestătător, creativitate. În cadrul Zilei Mondiale a Poeziei B.P.R. "A. Donici" a organizat Concursul Raional al declamatorilor cu genericul "Tu, tainică, curată, poezie". La concurs au participat elevii liceilor, colegiilor din oraş, copii au reuşit prin versurile proprii, ale poeţilor dragi să trăiască clipe şi emoţii, să aducă publicului din toata creaţia lor cîte puţin; versuri cu caracter social, poetic, despre viaţă, dragoste, patriotism. În cadrul Sărbătorii Naţionale prilejuită de Ziua Naţională ”Limba noastră cea Romănă”, BPR”A.Donici” a organizat recitalul de versuri cu genericul ”O Casă, O Limbă, un Grai”, la care au participat utilizatorii bibliotecilor publice din reţea cl.VIII-X. Elevii şi-au citit versurile proprii, dar şi ale scriitorilor: A.Mateevici, Gr.Vieru, D.Matcovschi, poeţilor orheieni.etc. Din 50 de participanţi au fost selectaţi 10 declamatori, care au participat cu recital de versuri la Sărbătoarea raională din 31 August, cu genericul ”O altă limbă mai frumoasă nu-i”, organizată în parteneriat cu CRC ”A.Suruceanu”, Orhei. Participanţii au fost menţionaţi cu cadouri-cărţi. În parteneriat cu gimnaziile, liceele din raion BPR”A.Donici” a organizat Concursul raional” Topul cititorilor” ediţia a 5-a pentru utilizatorii cl 5-8. În cadrul activităţii s-au organizat diverse probe la care copii au dat dovadă că într-adevăr sunt cei mai buni şi iubesc să lectureze. Luînd în consideraţie că Concursul s-a organizat în preajma Sărbătorilor de iarnă, toţi participanţii au fost menţionaţi cu cadori-dulciuri şi diplome. În anul de referinţă s-au desfăşurat diverse programe culturale: - „Filmul de joi” în parteneriat cu Asociaţia Creştină ”Sergiu Aga”; „ Tineretul poate scimba lumea”, ”O sută de întrebări pentru...” cu participarea preşedintelui raionului, primarului de Orhei, specialiştii Direcţiei de Educaţie organizat cu Centrul de tineret, Orhei;
 14. 14. - „Flash mobu-l ”Hai, la lectură” organizat pe bdl. M. Eminescu, la care au parti cipat trecătorii: copii, adulţi, funcţionari al CR şi Primărie. - „Sănătatea e o comoară” cu participarea membrilor Asociaţiei Obşteşti ” Demnitate”,Orhei. Serate, medalioane, literar-muzicale cu prilejul jubileelor scriitorilor, personalităţilor notorii. 5.7 Lansări de carte şi întîlniri cu scriitorii Promovarea cărţii şi a lecturii, este unul dintre obiectivele strategice ale B.P.R. "A. Donici"şi ale bibliotecilor publice din reţea. Un adevarat triumf al Campaniei de lectură "Copii Moldovei citesc o carte " a fost lansarea cărţii „Nu vă îndrăgostiţi primăvara”, autor N.Dabija, care a fost organizată de B.P.R. "A. Donici" în colaborare cu Direcţia de Educaţie. Au participat la lansarea carţii un public diferenţiat: bibliotecari, profesori, elevi, liceeni, studenţi. Pe parcursul anului copiii orheieni au citit cartea, iar cei mai activi au participat la Conferinţa Raională, organizată în cadrul Festivalului Raional al Cărţii şi Lecturii Conferinţa Literară „Nu vă îndrăgostiţi primăvara”, N. Dabija a fost o întîlnire spirituală cu publicul. Copiii au demonstrat că sunt cărţi bune şi scriitori care pot scrie pentru ei. Ei au fost critici literari cu afirmaţii şi deducţii proprii. Cei mai activi au fost menţionaţi cu diplome şi premii băneşti. Iar 4 elevi au participat la Conferinţa Republicană organizată de Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă”. În luna februarie în colaborare cu Biblioteca publică s. Berezlogi, BPR ”A.Donici” a organizat lansarea cărţii ”Antologia de poezie romănă în versiune spaniolă”, cu participarea poetei Hîncu Maria, originară din s. Berezlogi. La lansare au fost prezenţi elevi de la Liceul Teoretic „O.Ghibu, profesorii, unde şi-a făcut studiile cît şi foştii colegi, consăteni, inclusiv vicepreşedintele raionului A.Globa, care i-a fost sponsor la pima culegere de versuri, astfel menţionănd, că Maria prin versurile sale traduse în limba spaniolă a dus imaginea s. Berezlogi în toate ţările care vorbesc spaniola. La BPR”A.Donici” a fost ca oaspete de onoare şi Nina Slutu-Soroceanu, care a prezentat cartea preferată utilizatorilor bibliotecii, ”Cu rădăcinile în vănt”. La lansare au participat cei mai activi utilizatori, elevii colegiilor de medicină şi pedagogic. Autoarea a donat bibliotecii 15 ex. de carte. La solicitarea utilizatorilor copii din raion s-a organizat întîlnire cu scriitorul, poetul, Omul Cărţii şi Marele prieten al bibliotecilor, Iulian Filip. Copiii au citit versuri, dedicaţii, au prezentat înscenări ale poeziilor preferate, au mîncat plăcinţele cu mărar, colţunaşi au cîntat şi dansat cu scriitorul . Bibliotecile care acordă servicii pentru copii au organizat concursul de desene din "Opera lui Ion Creangă", "Sărbătorile de Paşti", confecţionarea jucăriilor tradiţionale sărbătorilor de Paşti, recital de poezie "O mama, dulce mamă", elevii au recitat poezii din creatia proprie. Biblioteca pentru copii ”I.Creangă” a organizat şedinţe cu copiii în cadrul atelierului de mîini dibace ”Dibăcie, fantezie” la care participă copii pasionaţi de arta croşetării, împletitului în andrele, biser etc., astfel sunt atraşi mai mult copii din familii vulnerabile. Şedinţele se organizează în colaborare cu Casa de creaţie pentru copii, părinţi. 5.8 Activitatea de memorie şi cunoaştere locală. În scopul cunoaşterii plaiului orheian, personalităţilor orheiene şi a diseminării informaţiei, Secţia Cultură şi B.P.R. "A. Donici" şi-au asumat un rol activ în afirmarea tradiţiilor şi valorilor orheiene. În anul de referinţă a fost organizat concursul raional cu genericul "Baştina” la care au participat - 11 biblioteci publice. Astfel, s- au organizat, readus la baştină personalităţile notorii din
 15. 15. comunitate, au fost prezentate lansări de carte, expoziţii de documente, programe culturale, în colaborare cu Casele şi Căminele de cultură, Administraţia Publică Locală, instituţiile de învăţămînt. Bibliotecarii activi au fost menţionaţi cu diplome şi cadouri de preţ (ceainice electrice). Cu prilejul Hramului or.Orhei Sf.Dumitru, BPR”A.Donici” a organizat conferinţa „Orhei-mîndrie şi speranţă” cu participarea colaboritorilor Muzeului raional de istorie şi etnografie. Biblioteca s.Podgoreni a organizat o întîlnire de suflet cu consăteanul şi doctorul habilitat în biologie, Ştefan Topală, readus la baştină cu contribuţia bibliotecarei şi APL. În final biblioteca a primit în dar cărţi de o mare valoare în domeniul dat pentru locuitorii satului. La acest compartiment foarte activă a fost biblioteca s. Cucuruzeni, care în fiecare an participă la acest concurs. De data aceasta a organizat o serată literar- muzicală ”Satul meu cu oameni dragi”, la care au participat veteranii celui de-al doilea război mondial, inclusiv oamenii de onoare a satului Dvornic Vasilii Stepan, şi Furmuzache Liuba. Biblioteca din s. Bulăeşti în colaborare cu editura „A MIC” Tipografia „Baştina Radog”, omul de afaceri Alexandru Rusu, BN pentru copii ”I.Creangă” au organizat în memoriam, lansarea albumului ”Alexandrina Rus în documente, imagini, amintiri”,care s-a născut şi şi-a petrecut copilăria la baştina Bulăeşti, a fost redactor şef şi au finanţat împreună cu soţul revista pentru copii ”A MIC”. Bibliotecarii au participat activ la desfăşurarea programelor culturale în cadrul Concursului raional, organizat de Secţia Cultură „Duminica la noi în sat”, fiind responsabile de organizarea expoziţiilor de documente din istoria localităţii, de copturi, croşetări, lucrări ale meşterlor populari etc. În cadrul Concursului, bibliotecarii au elaborat bibliografia localităţii, biobibliografii ale personalităţilor locale, legenda satului. Cele mai bune biobibliografii şi bibliografii au fost menţionate cu diplome. B.P.R. "A. Donici" continua completarea bazei de date "Totul despre Orhei", s-a lucrat intens la elaborarea bibliografiei „Raionul Orhei în presă". 5.9 Servicii speciale Şi în anul de referinţă bibliotecile „Slobozia Doamnei”, Selişte şi Ciocîlteni au desfăşurat diverse programe în deservirea utilizatorilor romi prin intermediul Centrului de Integrare a romilor în societate, Orhei. Copii romi sunt unii din cei mai activi la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor culturale, participă la concursurile raionale, fiind menţionaţi cu diplome cadouri, premii băneşti. Zilnic utilizează internetul, corespondează cu rudele plecate peste hotare, cu semenii lor. Din anii 2004 la Biblioteca publică orăşenească „Nordic” activează sala de lectură pentru persoane nevăzătoare, care are misiunea de a acorda servicii la domiciliu pentru nevăzători de către un bibliotecar, care şi el are probleme de vedere. Biblioteca dispune de publicaţii în Brail, reviste speciale de la Biblioteca Republicană şi Studioul de înregistrări sonore al Societăţii Orbilor din R.M., în temeiul Contractului de colaborare prin intermediul interbibliotecar s-au împrumutat 3601 ex. casete audio, care au fost împrumutate utilizatorilor la domiciliu. Astfel, utilizatorii au consultat 3050 casete şi cărţi în Brail. Biblioteca publică „Nordic” în ultimii ani s-a transformat în Centru de integrare a persoanelor cu handicap de vedere. În colaborare cu Societatea Orbilor, filiala Orhei permanent organizează diverse acţiuni culturale, mese rotunde, întîlniri cu personalităţi orheiene. B.P.R. „A. Donici” de mai mulţi ani colaborează cu Penitenciarul din s. Brăneşti, oferindu-le publicaţii, care au fost triate din colecţiile B.P.R. „A. Donici. Biblioteca publică sătească din Brăneşti a acordat servicii personalului care activează la penitenciar. La Biblioteca pentru copii „I. Creangă” se acordă o deosebită atenţie copiilor străzii şi celor care se află în dificultate (fără părinţi).
 16. 16. În anul curent au fost acordate servicii de lectură copiilor de la casa-internat, în colaborare cu educatorii au organizat ore literare, concursuri de desen., ora poveştilor. În ajunul Sărbătorilor de iarnă bibliotecarii au fost în vizită la copiii de la Casa internat dăruindu-le dulciuri şi cărţi. Biblioteca publică comunală Zorile, Susleni în colaborare cu Centrul comunitar (azil pentru bătrîni), a organizat diverse acţiuni culturale. Biblioteca pentru ei a devenit o a doua casă, fiind îndrumaţi de bibliotecar cu o mare pasiune de lectură. 5.10. Colaborare. Parteneriat În anul de referinţă B.P.R. „A. Donici” a găzduit Conferinţa Zonală cu genericul „Probleme şi tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor publice”, organizată în colaborare cu Ministerul Culturii, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Fundaţia, Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Publice, la care au participat 80 bibliotecari din 8 raioane din zona de centru a Moldovei. Tradiţional, B.P.R. „A. Donici” şi bibliotecile publice colaborează cu instituţiile de învătămînt şi preşcolare, Muzeul de Istorie şi Etnografie Orhei, Casa-Muzeu „Alexandru Donici”, Asociaţia Obştească ”Demnitate”, Asociaţia Creştună ”S.Aga”, CI ”Speranţa”, Zorile, care contribuie în mod deosebit la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor culturale: concursurilor, lansărilor de carte, festivaluri, omagierea personalităţilor orheiene, întîlniri de suflet cu persoanele de vîrsta a 3-a în satele Ciocîlteni, Cucuruzeni, Zorile, Clubul femeilor tinere din satul Trebujeni, azilurile de bătrîni din satul Susleni şi Zorile, Casele şi Căminele culturale, Centrul de tineret, Orhei., Centrul de integrare a persoanelor aflate în dificultate”Speranţa” din s. Zorile. O filă aparte se înscrie în istoria BPR”A.Donici” participarea la „Tîrgul de idei inovaţionale în bibliotecile publice din Republica Moldova”, organizat de Novateca, ABRM, Ministerul Culturii din Republica Moldova cu expoziţia „BPR ”A.Donici”- partener durabil”. La expoziţie au fost prezentate: banerul cu imagini din activitatea BPR”A.Donici” în colaborare cu partenerii săi, materiale promoţionale: căni, pungi, semne de carte, pliante, faţă de masă cu logotipul genericului expoziţiei. Bibliotecile publice din s. Bolohan, Ciocîlteni, Vatici, Zorile, Peresecina, Fedoreuca, la rîndul lor au participat cu expoziţii promovînd serviciile noi acordate utilizatorilor. Participarea bibliotecilor la Tîrg se datorează contribuţiei finaciare a Consiliului raional cît şi a primăriilor. VI. AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE Din 62 de biblioteci 32 sunt dotate cu calculatoare, inclusiv în mediul rural 26 de biblioteci; - 24 biblioteci dispun de reţea internet; - sunt dotate cu 90 de calculatoare din care în mediul rural 43 calculatoare; - donaţii - 29 calculatoare,inclusiv în mediul rural 19 calculatoare; - 77 calculatoare sunt conectate la reţeaua internet din care în mediul rural 31 calculatoare; - utilizatorii au acces la 65 de calculatoare conectate la internet, din care în mediul rural 31 calculatoare; - bibliotecile dispun de 27 imprimante pentru utilizatori. Graţie Programului Novateca, bibliotecile din raionul Orhei au fost selectate şi incluse în Programul pilot. Astfel, B.P.R. „A. Donici” în luna martie în parteneriat cu CR, Secţia Cultură, Novateca a organizat inaugurarea CRF, la care a participat Prima Doamnă a Republicii Moldova, directorul Novatecii Evan Tracz, funcţionari, primari, bibliotecari din raionul Orhei şi Teleneşti, Rezina.
 17. 17. Bibliotecile publice: Bolohan, Ciocîlteni, St.Soci, Pohrebeni, Vatici au fost dotate cu a cîte 3 calculatoare, imprimante, camere WEB în valoare totală de 160522 mii lei, iar primăriile au asigurat conecţiunea Internet, reparaţii curente conform cerinţelor Memorandum-ului cu Novateca. În cadrul hramului or.Orhei Sf.Dumitru, politicianul Vlad Filat, vizitînd BPR ”A.Donici”, a donat 10 calculatoare şi imprimantă în valoare de 48600 lei, astfel BPR”A.Donici” şi-a înnoit reţeaua de calculatoare, iar 8 calculatoare scoase din gestiunea contabilă au fost transferate cu titlu gratuit bibliotecilor din mediul rural. Consider că, BPR”A.Donici” est una din cele mai dotate biblioteci publice din Republica Moldova, fiind dotată cu 35 calculatoare noi inclusiv 2 servere, toate sunt conectate la cea mai operativă reţea internet (StarNet, Orhei), din Republica Moldova, din care utilizatorii bibliotecii au acces la 22 de calculatoare, inclusiv 2 OPAC-uri, 13 calculatoare pentru personal. Cele 5 filiale orăşeneşti sunt dotate cu 12 calculatoare din care 11 sunt conectate la internet, dispun de imprimante. BPR”A.Donici” lunar şi-a administrat pagina Web care a fost accesată de 15600 ori, şi-a deschis şi administrat contul pe facebook. În luna iunie bibliotecile publice din Peresecina şi Fedoreuca au participat la concursul de granturi Novateca „Servicii de dezvoltare comunitară”, fiind susţinute financiar cu cîte 1500 dolari SUA fiecare, fiind dotate cu tehnologii moderne, aparate digitale foto, alte cheltuieli pentru implimentarea Proiectelor cu succes. Astfel, biblioteca s.Peresecina în parteneriat cu Centrul de medicină din localitate au organizat ”Clubul femeilor însărcinate”, iar biblioteca s. Fedoreuca servicii pentru meşterii de artă rustică avîndu-i ca parteneri pe Centrul de meşteşuguri populare ”Art Rustic”, Clişova Nouă. În luna septembrie BPR”A.Donici” a fost gazda Evenimentului de lansare a serviciului de plată Online M-pay. La eveniment au fost prezenţi Prim Ministrul Republicii Moldova Iurie Leancă, Guvernatorul Băncii Naţionale D.Drăguţanu, Preşedintele raionului Orhei, directori şi reprezentanţi ai Băncilor din Republica Moldova, oameni de afaceri, funcţionari, primari, cetăţeni din comunitate. Evenimentul a subliniat încă o dată, rolul şi importanţa Bibliotecii Publice în comunitate, că biblioteca publică este cel mai durabil partener în implimentarea Programului Naţional Moldova Digitală 2020. În incinta Sălii de lectură, al doilea an utilizatorii au posibilităţi mai mari de utilizare a Internetului, avînd la dispoziţie 10 calculatoare, cît şi colecţiei pusă în acces liber, iar oficiul Împrumut la Domiciliu a fost dotat cu un calculator, conectat la reţeaua Internet, astfel utilizatorii în deosebi pensionarii au posibilităţi să acceseze OPAC-ul şi internet-ul în oficiu. În anul de referinţă 2 persoane au fost instruite de Programul Novateca în vederea susţinerii cursului de Însuşire a calculatorului, Servicii noi de bibliotecă . Formatorii CRF, la rîndul lor au organizat instruirea bibliotecarilor din raioanele Orhei şi Teleneşti, care au fost selectate în Programul pilot Novateca. Pe parcursul anului s-au organizat:11 traininguri în domeniul IT: 70 utilizatori ai BPR”A.Donici”, 20 de pensionari, 10 femei însărcinate din s. Peresecina, 2 traininguri în s. Bolohan şi Fedoreuca,11 asistenţi comunitari, Orhei, 10 bibliotecari din reţea care dispun de calculatoare şi acces la internet. În cadrul instruirii pensionarilor, BPR”A.Donici” a fost vizitată de Viceministrul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Telecomunicaţiilor din Republica Moldova dl.Vitalie Tarlev, care le-a înmînat Certificatele. Succesul CRF, Orhei se datorează parteneriatului cu: AO ”Demnitate”, Orhei, Direcţia de protecţie a muncii şi familiei, Orhei, primarilor, bibliotecarilor din s. Peresecina, Bolohan,Ciocîlteni, asigurţnd cheltuielile de transport, pauze de cafea . VII. ACTIVITATEA BIBLIOTECONOMICĂ
 18. 18. Activitatea biblioteconomică a avut ca scop observarea,evaluarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale în raport cu standartele care se impun la nivelul domeniului ,atît în mediul de lucru intern cît şi pentru bibliotecile din mediul rural. În anul de referinţă BPR”A.Donici” şi-a continuat activitatea pe direcţiile:  cercetarea bibliografică;  cercetarea biblioteconomică;  asistenţă metodologică şi de specialitate;  instruirea specialiştiliştilor. Produsele editoriale ale B.P.R. „A. Donici” sau digitizat:  Dicţionar bibliografic „Personalităţi orheiene în domeniul culturii, artei şi literaturii”;  Biobibliografia “Mihail Garaz – o viaţă sub semnul diagonalei “  Biobibliografia „Dumitru Matcovschi”;  Biobibliografia “Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504)” ;  Bibliografia “Cărţi cu autograf” ;  Bibliografia “Mănăstirea Curchi  Bibliografia”Bibliotecile publice din raionul Orhei în presă” Numărul utilizatorilor care utilizează tehnologiile informaţionale a crescut, demonstrînd, că biblioteca răspunde cerinţelor Societăţii Informaţionaleşi a Cunoaşterii. S-a editat bibliografia „Bibliotecile publice din raionul Orhei în presă”, continuă activitatea la elaborarea bibliografiei ”Oraşul Orhei în presă”. BPR „A. Donici” a orientat bibliotecile publice din reţea la organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul Concursului raional „Baştina”, scopul fiind identificarea şi colectarea informaţiei, conservarea documentelor de cunoaştere locală, promovarea personalităţilor notorii din localitate, Concursuri raionale, recitaluri de versuri FNC, Festivalul raional al Cărţii şi lecturii pentru copii, acordînd asistenţă metodologică bibliotecilor din reţea. S-au elaborat pliante, programe, avize, în ziarele „Plaiul Orheian” şi „Cuvîntul”, ”Opinia liberă”. Despre acţiunile culturale, s-au publicat informaţii în ziarele locale, republicane, s-au reflectat informaţii la televiziunea republicană, locală, radio – Moldova. În scopul măsurării satisfacţiei utilizatorilor, bibliotecile au utilizat Boxa de sugestii (la B.P.R. „A. Donici”), „Caiet de sugestii” (la bibliotecile publice comunale), sondaje, chestionări, care au contribuit la evaluarea activităţii serviciilor, rolul bibliotecii, bibliotecarilor în comunitate. Succesul bibliotecilor din reţea se datorează colaborării cu APL, instituţiile de învăţămînt, ONGuri, Consorţiile „SIBIMOL”, „Q-Series”, eIFL Direct Moldova. VIII. INSTRUIREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ În anii de referinţă în reţea au activat: 104 angajaţi din care 85 bibliotecari (în echivalent norme întregi – 74,5). Din ei 31 au studii superioare, inclusiv 17 de specialitate şi 54 cu studii medii, inclusiv 22 de specialitate, ceea ce constituie -46% din numărul total de specialişti. Serviciile de bibliotecă din s. Izvoare le îndeplineşte şefa Căminului cultural din motivul comasării din anul 1998. Pe 0,75 normă au activat – 2 bibliotecari; 0,5 normă - 15 bibliotecari. Deţin grad de calificare – 30 bibliotecari, inclusiv 14 în mediul rural. Din lipsa specialiştilor tineri cu studii de specialitate în domeniu continuă să activeze -19 bibliotecari pensionari, În scopul stimulării pesonalului în cadrul Zilei bibliotecarului s-a organizat concursul raional „Vocaţie şi entuziasm” la care au participat 20 de bibliotecari, fiind menţionaţi cu diplome şi premii băneşti.
 19. 19. În anul de referinţă 4 persoane noi angajate, fără studii în domeniu în bibliotecile din mediul rural, au participat la cursuri de iniţiere în cadrul Şcolii Tînărului bibliotecar, care activează la BPR”A.Donici” mai mult de 12 ani. 8.1 Dezvoltarea profesională continuă În scopul gestionării calitative a informaţiei şi răspunderii operative la cererile informaţionale ale utilizatorilor, bibliotecarii orheieni au avut obiectivul „O oră de instruire în fiecare zi”. Şi-au confirmat /atribuit gradul de calificare 5 bibliotecari. Bibliotecarii din reţea au participat la lucrările Şcolii de vară -2013, organizată cu formatorii B.P.R. „A. Donici”. B.P.R. „A. Donici” a găzduit Conferinţa Zonală cu genericul „Probleme şi tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor publice”, organizată cu participarea formatorilor Bibliotecii Naţionale din Republica Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii „I. Creangă ” la care au participat 80 de bibliotecari din mai mult de 8 raioane din zona de Centru a Republicii Moldova. BPR”A.Donici” a găzduit Conferinţa cascadă cu genericul ”Împreună suntem mai puternici” organizată în parteneriat cu ABRM la care au participat membrii Biroului ABRM cît şi a filialelor din zona de centru a Republicii Moldova . Formatorii BPR”A.Donici” şi bibliotecarii celor 5 biblioteci publice, selectate pentru reţeaua pilot a Programului Novateca, împreună cu primarii au participat la Conferinţa de orientare a celor 56 de biblioteci publice din Republica Moldova, la care a participat şi Margareta Timofte, Prima Doamnă a Republicii Moldova. BPR”A.Donici” a contribuit pe parcursul anului, ca 6 specialişti (2 formatori, şefa secţiei metodologice, directorul, şefa bibliotecii publice Bolohan, Zorile) să participe la trainingurile organizate de Programul Novateca. Şefa bibliotecii publice Bolohan, a participat în cadrul Programului de Liderism Novateca fiind urmată de o vizită de studiu şi documentare în bibliotecile publice din Letonia. Mai mult de 25 de bibliotecari din reţea au participat la conferinţele, dezbaterile organizate de Novateca, ABRM în cadrul” Tîrgului de idei inovaţionale în bibliotecile publice din Republica Moldova.” Bibliotecarii din reţea au participat la Zilele metodice, seminare tematice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. „Evaluarea activităţii bibliotecilor publice din reţea pe anul 2012”; „Bibliotecarul ca vector de imagine în comunitate”; ”Advocacy” „Biblioteca- spaţiu comunitar al informării şi comunicării”; „ Bibliotecarul ca vector de imagine” „Viitorul aparţine bibliotecilor în schimbare”. Formatorii B.P.R.”A. Donici” continuă activitatea de instruire pe Module: Catalogare, Indexare, Tehnologii informaţionale, Relaţii cu publicul, Managementul bibliotecilor publice. Specialiştii B.P.R. „A.Donici” au particitat la Anul Bibliologic – 2012, directorul a participat cu comunicarea „Biblioteca publică şi e-Guvernarea” la Conferinţa Anuală a Directorilor, specialiştii au mai participat la Conferinţa ABRM, Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, Atelierele profesionale organizate de Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu”.
 20. 20. Directorul BPR”A.Donici” în cadrul Zilei profesionale a Bibliotecarului a fost menţionată de Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova cu premiul ”Galex”. B.P.R. „A. Donici” a primit gratis publicaţiile „Magazin Bibliologic”, „BiblioPolis”, „Axis Libri” editată de Biblioteca Judeteana „V.A. Urechia” din Galaţi, România, care contribuie nemijlocit la autoinstruirea continuă a bibliotecarilor din reţea. IX. ACTIVITATEA FINANCIARĂ Alocaţiile bugetare de 3616,3 mii lei nici pe departe nu a satisfăcut necesităţile bibliotecilor publice din reţea. Astfel, 12 biblioteci au completat Formulare de participare la Programul pilot Novateca, fiind selectate doar 5 biblioteci din mediul rural. Bibliotecile au fost dotate cu calculatoare, imprimante, căşti, camere web în valoare totală de 160522,25 mii lei .BPR”A.Donici” a primit de la politicianul Vlad Filat donaţie 10 calculatoare, imprimantă în valoare de 48600 mii lei. Bibliotecile din reţea au primit donaţii de carte în valoare de 95,4 mii lei Alocaţiile bugetare, mijloace extrabugetare la BPR”A.Donici”, sponsorizări al bibliotecilor constituie 3958,7 mii lei, cheltuite astfel: - cheltuieli de personal-1548, 6mii lei - cheltuieli pentru achiziţii de publicaţii şi abonare-217,8 mii lei inclusiv donaţii în sumă de 95,4 mii lei - cheltuieli pentru automatizare, internet-355,4 mii lei, inclusiv venit din sponsorizări - 342,7 mii lei - cheltuieli pentru reparaţii -1102,8 mii lei - cheltuieli pentru bunuri şi servicii, alte necesităţi - 734,1 mii lei Din an în an APL alocă tot mai puţine mijloace financiare pentru achiziţia de carte, abonare la ediţii periodice. În medie în anul 2013 per/capita s-au cheltuit 1,9 lei . S-au alocat 0 lei la capitolul –instruire profesională. X. CONCLUZII - Reuşite: Nu s-a lichidat, comasat nici o bibliotecă publică; Selectarea raionului Orhei în Programul-pilot Novateca; Bibliotecile Peresecina şi Fedoreuca au fost selectate de Novateca pentru imlimentarea „Proiectelor de dezvoltare comunitară; Bibliotecarul din s.Bolohan a fost selectat de Programul Liderism, Novateca efectuănd vizită de studiu şi documentare în bibliotecile din Letonia; S-au organizat mai multe programe culturale în scopul promovării personalităţilor notorii orheiene, bibliotecii şi bibliotecarului în comunitate; Reducerea la minim a fluctuaţiei de cadre. la BPR”A.Donici”. Probleme: Lipsa specialiştilor tineri cu studii de specialitate în domeniu; Alocaţii bugetare de către APL după principiul „restant” pentru:
 21. 21. - achiziţia de carte şi abonarea la ediţii periodice; dotarea cu calculatoare şi conecţiune Internet; reparaţii curente; aprovizionare în sezonul rece cu lemne şi cărbun;. Număr mic-50% de biblioteci informatizate; Documentele de reglementare în domeniu –învechite cu mulţi ani în urmă. Este necesar procurarea unui Bibliobus pentru a acorda servicii de lectură şi internet localităţilor din mediul rural şi cartierelor orăşeneşti, care nu dispun de biblioteci publice/filiale. Elaborat: Lidia Sitaru, director BPR „A. Donici” Anexă Dezvoltarea colecţiilor bibliotecilor publice
 22. 22. N d/r I Raion Total intrări: 13022 u.m., 630 titluri în valoare de 315.5 mii lei din care: 12018 u.m. cărţi 932 u.m. publicaţii periodice 72 u.m. doc. electronice 12374 u.m. / 95% în limba de stat BPR “A.Donici” şi filialele ei 3857 u.m., 630 titluri în valoare de 115.5 mii lei din care: 3655 u.m. cărţi 202 u.m. publicaţii periodice 3589 u.m. / 93 % în limba de stat Biliotecile publice comunale (săteşti) 9165 u.m. în valoare de 200 mii lei din care: 8363 u.m. cărţi 730 u.m. publicaţii periodice 72 u.m. doc. electronice 8785 u.m. / 96 % în limba de stat din care: a. Achiziţii de documente din bugetul APL 3124 u.m. în valoare de 132.1 mii lei 428 titluri din care: 3107 ex. cărţi; 17 doc. electronice 2103 u.m. în valoare de 70.5 mii lei 428 titluri 24 % din întrări 1021 u.m. în valoare de 61.6 mii lei 106titluri din care: 1004 ex. cărţi 17 doc. electronice 54,5 % din întrări 11 % din întrări b. Achiziţionarea publicaţiilor periodice din bugetul APL 932 u.m. publicaţii periodice în valoare de 85.7 mii lei. 558 abonamente 36 titluri din care: 21 titluri reviste 15 titluri ziare 202 u.m. publicaţii periodice în valoare de 26.0 mii lei 132 abonamente 36 titluri din care: 21 titluri reviste 15 titluri ziare 7 % din întrări 730 u.m. publicaţii periodice în valoare de 59.7 mii lei. 426 abonamente 8 titluri din care: 3 titluri reviste 5 titluri ziare 5 % din întrări 8 % din întrări 1751 u.m. în valoare de 121.3 mii lei Donaţie de la Ministerul Culturii al Rep. Moldova 2305 u.m. în valoare de 96.5 mii lei (3,8 lei per capita) 464 titluri (0,02 lei per capita) 114 titluri 31 % din întrări c. 4056 u.m. în valoare de 217.8 mii lei (1,9 lei per capita) 464 titluri Total achiziţii: 60 % din întrări 19 % din întrări 1215 u.m. / 134 titluri în valoare de 37.3 mii lei 441 u.m. / 134 titluri în valoare de 14.1 mii lei 774 u.m. 23 titluri în valoare de 23.2 mii lei
 23. 23. Anexă ACHIZIŢII de documente din bugetul Administraţiei Publice Locale
 24. 24. Nr. Localitatea / Biblioteca 1 Orhei. BPR „A. Donici” 2 Orhei. Biblioteca publică orăşănească pentru copii „I. Creangă” 3 Orhei. Biblioteca publică orăşănească „Bucuria” 4 Orhei. Biblioteca publică orăşănească „Lupoaica” 5 Orhei. Biblioteca publică orăşănească „Nordic” 6 Orhei. Biblioteca publică orăşănească „Slobozia-Doamnei” Total achiziţii de documente p-u biblioteci publice orăşăneşti 1 Biblioteca publică comunală Ghetlova 2 Biblioteca publică sătească Hulboaca 3 Biblioteca publică comunală Ivancea 4 Biblioteca publică comunală Mălăieşti 5 Biblioteca publică sătească Tîrzieni 6 Biblioteca publică comunală Mitoc 7 Biblioteca publică comunală Neculăieuca 8 Biblioteca publică comunală Pelivan 9 Biblioteca publică comunală Podgoreni 10 Biblioteca publică comunală Pohorniceni 11 Biblioteca publică comunală Puţuntei 12 Biblioteca publică sătească Vîprova 13 Biblioteca publică sătească Dîşcova 14 Biblioteca publică sătească Lucaşeuca 15 Biblioteca publică comunală Step Soci 16 Biblioteca publică comunală Susleni 17 Biblioteca publică comunală Trebujeni 18 Biblioteca publică comunală Vatici 19 Biblioteca publică sătească Tabăra 21 Biblioteca publică comunală Vîşcăuţi 22 Biblioteca publică comunală Zahoreni Total : achiziţii de documente p-u biblioteci publice comunale (săteşti) Total reţea: Ex. 263 820 titluri 220 312 Suma (lei) 14885,78 25256,52 153 139 5300,52 166 130 4871,53 342 359 203 158 10481,75 9663,13 2103 428 70459,23 114 65 35 14 8 112 32 244 45 36 34 35 36 12 34 68 9 25 9 25 29 1021 26 53 35 14 8 106 32 45 26 36 34 34 35 12 34 63 9 25 9 25 21 106 2500 1517 700 546 232 3907 1696 32640 2000 1200 1235 1515 1250 1400 916 4000 1000 840 1070 1000 473 61637 3124 428 132096,23

×