Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Priorități privind elaboraea cadrului de reglementare și normativ în baza prevedrilor legii cu privire la biblioteci - Ludmila Corghenci

91 views

Published on

Priorități privind elaborarea cadrului de reglementare și normativ în baza prevedrilor legii cu privire la biblioteci - Ludmila Corghenci, șed Centru BNRM
Prezentare susținută în cadrul Atelierului „Proiectele Anului Biblioteconomic 2018: strategii, direcții prioritare de activitate”, 1 noiembrie 2017, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Priorități privind elaboraea cadrului de reglementare și normativ în baza prevedrilor legii cu privire la biblioteci - Ludmila Corghenci

  1. 1. PRIORITĂȚI PRIVIND ELABORAREA CADRULUI DE REGLEMENTARE ȘI NORMATIV ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII CU PRIVIRE LA BIBLIOTECI Ludmila CORGHENCI, șef Centru BNRM 1 noiembrie 2017, Chișinău Forumul Managerilor din SNB
  2. 2. Implementarea Legii cu privire la Biblioteci – prioritate strategică • Noua Lege intră în vigoare în februarie, 2019 • E necesar un set de instrumente/documente care vor asigura implementarea prevederilor Legii • Care documente, și în deosebi a cui este responsabilitatea elaborării acestora? • Important! Respectarea principiului transparenței profesionale, discuții publice pe marginea proiectelor de documente • Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și ȘI, a BNRM, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării – o listă de documente de reglementare și normative
  3. 3. Documente de reglementare și normative Titlu document Prevedere a art. din Lege Resp. Termen elaborare 1. Regulamentul–cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice teritoriale Art. 10 CBN BNRM 2017 2. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecii publice teritoriale Art. 10 CBT 2018 3. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor din instituțiile de învățământ (univ., de colegii, școlare) Art. 11 CBN CBI 2017 4. Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii din instituția de învățământ Art. 11 CBD 2018
  4. 4. Documente de reglementare și normative Titlu document Prevedere a art. din Lege Resp. Termen elaborare 5. Regulamentul–cadru de organizare și funcționare a Serviciului Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul CBT Art. 10, alin. 6 CBN BNRM 2017 6. Regulament de organizare și funcționare a Serviciului Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul CBT Art. 10, alin. 6 CBT 2018 7. Regulamentul cu privire la înregistrarea bibliotecilor Art. 13 CBN BNRM 2018 8. Regulamentul cu privire la evaluarea bibliotecilor Art. 13 CBN BNRM 2018 9. Codul Deontologic al Bibliotecarului Art. 18, alin. 2 CBN ABRM 2017
  5. 5. Documente de reglementare și normative Titlu document Prevedere a art. din Lege Resp. Termen elaborare 10. Regulamentul cu privire la serviciile de bază, oferite de către biblioteca publică Art. 20, Alin.1 CBN BNRM 2017 11. Regulamentul cu privire la prestarea Serviciilor cu plată în biblioteci Art. 21, alin. 2 CBN BNRM 2017 12. Normativele de personal pentru bibliotecile publice Art. 22, alin 2 CBN BNRM 2017 13. Regulamentul cu privire la organizarea concursului de selectare a personalului de conducere al bibliotecii Art. 23 CBN BNRM 2018 14. Regulamentul sistemului de formare profesională continuă a bibliotecarilor din Republica Moldova Art. 27 CBN BNRM 2017
  6. 6. Documente de reglementare și normative Titlu document Prevedere a art. din Lege Resp. Termen elaborare 15. Regulamentul de gestionare a colecţiilor Art. 34, alin. 2 CBN BNRM 2018 16. Regulamentul cu privire la expertizarea documentelor pasibile de export Art. 36, alin. 1 CBN BNRM 2018 17. Regulamentul-cadru de ordine interioară a bibliotecii publice teritoriale Art. 10 CBN BNRM 2018
  7. 7. Elaborarea ghidului ”Biblioteca puternică: documente în sprijinul implementării Legii cu privire la Biblioteci” Scopul ghidului: cumularea/concentrarea/contabilizarea tuturor documentelor; economisirea timpului profesional al bibliotecarilor și al fondatorilor; favorizarea/sprijinirea implementării prevederilor Legii cu privire la Biblioteci • Responsabilitatea BNRM • Termen: trim. 4, 2018
  8. 8. Vă mulțumesc pentru atenția acordată! lcorghenci@bnrm.md

×