Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - Pintilei Elena, director general BNRM

53 views

Published on

Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - Pintilei Elena, director general BNRM
Comunicare susținută în cadrul Conferinței Internaționale „Dezvoltarea cooperării bibliotecilor europene în spațiul virtual”, 1 noiembrie 2017, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - Pintilei Elena, director general BNRM

 1. 1. Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Elena Pintilei, Director General BNRM
 2. 2.  TINREAD Opac peste 600.000 înregistrări  Catalogul Colectiv SIBIMOL: 166455 - resurse integrate, inclusiv 15734 - resurse create de bibliotecile publice din ţară  Catalogul colectiv este vizitat anual de peste cca 90 mii de vizitatori din diferite țări ale lumii
 3. 3.  Monitorizarea și dirijarea procesului de integrare a resurselor bibliografice din colecțiile bibliotecilor-paricipante în SIBIMOL; Acordarea asistenței de specialitate tuturor bibliotecarilor din bibliotecile-participante în vederea utilizării formatului UNIMARC și integrării resurselor din colecții în baza de date SIBIMOL;  Verificarea și redactarea înregistrărilor bibliografice şi de autoritate, intrate din cataloagele locale ale bibliotecilor- participante la SIBIMOL și ajustarea lor la standardele internaționale;  Administrarea și actualizarea site-ului SIBIMOL;  Elaborarea și prezentarea trimestrială a Dinamicii evoluției SIBIMOL.
 4. 4.  Prioritară în activitatea Bibliotecii este valorificarea posibilităţilor oferite de instrumentele Web 2.0 în comunicarea atât cu bibliotecile din Sistemul Național de Biblioteci, cât şi cu colegii din străinatate.  Prin intermediul site-ului bibliotecii bnrm.md , blogurilor de specialitate, paginilor de pe rețelele sociale, BNRM ține la curent cu tot ce se întâmplă nou şi important în lumea bibliotecară, oglindind noutăţile, evenimentele, ştirile de nivel local, naţional şi internaţional.
 5. 5.  Blogul de biblioteconomie şi ştiinţa informării  (www.clubbib.wordpress.com)  Blogul Tinerilor Bibliotecari  (www.bnrm.wordpress.com)  Din pasiunile bibliografului …  (http://cercetaribibliografice.blogspot.com)  Colecție de arte și hărți  (http://arteharti.wordpress.com)  Carte veche și rară  (https://carterara.wordpress.com)  Bibliotecile publice din Republica Moldova (https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/)  Literaturile lumii  (http://libermundi.livejournal.com/)  Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare  (http://cpescmdt.blogspot.md/  Audiovideoteca  (http://audiovideoteca.wordpress.com/)
 6. 6.  Creat în scopul difuzării conţinuturilor şi a informaţiei de specialitate, conţine:  Experienţe practice de calitate;  Publicaţii în domeniu;  Posibilităţi de grant;  Articole. Traduceri. .
 7. 7. Centrul are drept scop: • modernizarea și transferul în formatul on-line a procesului tehnologic de colectare/raportare a datelor statistice privind activitatea bibliotecilor publice, • Implementarea sistemului on-line de colectare/raportare a datelor statistice
 8. 8. Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)  Nota definitorie a Centrului Pro-European este crearea unui sistem informaţional care să asigure utilizatorii nu doar cu informaţii, dar şi să le ofere o comunicare interactivă.  Centrul menține 3 bloguri care sunt interconectate prin intermediul unei pagini comune de pornire cu rol de hartă de navigare cu descrierea fiecărui compartiment (blog) şi cu posibilitatea vizualizării ultimelor actualizări ale acestora: 1. Surse informaţionale europene: Baze de date (http://cpescmd.blogspot.com/). 2. Dosare tematice „Moldova proeuropeană” (http://cpescmd2.blogspot.com/). 3. Documente şi comunicare (http://cpescmdlib.blogspot.com/).
 9. 9. Centrul Pro-European de servicii si comunicare este unic in felul sau deoarece acopera nu doar segmentul privind Uniunea Europeana, dar si cel al Consiliului Europei, astfel promovand sinergia si cooperarea acestor organisme europene care impartasesc aceleasi idei, valori si principii, contribuind deopotriva la construirea comuna a unei Europe democratice.
 10. 10. • Lărgirea accesului la resursele documentare / informaţionale ale ONU ( format tradiţional şi electronic) • Trecere în revistă a publicaţiilor electronice şi a bazelor de date accesibile pe site-ul ONU în Moldova www.un.md • Asistenţă informaţională la cerere • Organizarea întâlnirilor, conferinţelor, seminarelor şi altor acţiuni publice şi promoţionale • Activităţi ştiinţifico-informaţionale (reuniuni, prezentări şi lansări de publicaţii, lecţii publice, prezentări ale experţilor ONU, etc. ) • Cooperări şi schimb de experienţă cu centre similare din ţară şi străinătate. • Important! Evenimentele desfăşurate în cadrul Centrului de informare ONU sunt filmate plasate pe blogul Centrului, cu posibilitate de arhivare
 11. 11.  Biblioteca Națională a Republicii Moldova oferă acces la 12 baze de date, majoritatea reprezentând resurse ştiinţifice full-text:
 12. 12.  Serviciul de Referinţe prin e-mail reprezintă un serviciu virtual de referinţă, la funcţionarea căruia contribuie toate secţiile BNRM.  Serviciul permite utilizatorilor aflaţi la distanţă să acceseze serviciile de referinţe prin intermediul poştei electronice, prin completarea prealabilă a unui formular web.  Aceste referinţe sunt oferite prin rubrica „Întreabă bibliotecarul” din cadrul situl bnrm.md la adresainfo@bnrm.md și la adresa secţiei Asistenţă bibliografică bibasist@bnrm.md.
 13. 13.  Biblioteca Naţională participă la o reţea internaţională de schimb de publicaţii, care are ca obiectiv dezvoltarea colecţiilor de carte străină şi promovarea culturii naţionale.
 14. 14.  La finele anului 2016, Biblioteca Națională Digitală „Moldavica” conținea cca 5,3 mii documente, din care:  Cărți – 874;  Publicații seriale – 4276;  Cărți poștale – 65;  Ex-librisuri – 61;  Documente de muzică tipărită – 8;  Hărți – 4. Proiecte: „Reading Europe: European culture through the book” („Cultura europeană prin prisma cărţii”) „Colecții de Sud și Europa de Est în EUROPEANA” (CSEEE)
 15. 15. Vă mulţumesc!

×