Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.

649 views

Published on

Efectele proiectelor internaționale asupra bibliotecilor academice și Ziua Națională de Sensibilizare privind Bibliotecile

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.

 1. 1. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017 EFECTELE PROIECTELOR INTERNAŢIONALE ASUPRA BIBLIOTECILOR ACADEMICE ŞI ZIUA NAŢIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECILE Elena HARCONIŢA, director, Biblioteca Ştiinţifică USARB Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director, Biblioteca Ştiinţifică AAPM SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 2. 2. PARTICIPAREA ÎN PROIECTE - MODALITATE DE A OBŢINE COMPETITIVITATE  Societatea de astăzi se caracterizează prin intensitatea utilizării proiectelor în orice domenii, inclusiv în domeniul biblioteconomic.  Proiectele sunt orientate spre atingerea obiectivelor propuse, fiind caracterizate prin dinamism şi complexitate.  Orice Proiect, inclusiv cele finanţate de Uniunea Europeană urmăresc sprijinirea politicilor finanţatorilor în atingerea obiectivelor.  Prin implementarea oricărui Proiect se dorește dezvoltarea regiunilor și atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă.  Proiectele reprezintă o modalitate de supravieţuire a organizaţiilor.  Proiectele generează efecte asupra organizațiilor care le implemen- tează, asupra factorilor interesați. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 3. 3. Dezvoltarea domeniului Eficientizarea integrării în procesele de instruire şi cercetare ştiinţifică Performanţa resurselor umane Sporirea rentabilităţii instituţionale Consolidarea şi modernizarea bibliotecilor Intensitatea utilizării resurselor informaţionale, a serviciilor şi produselor EFECTELE PROIECTELOR ECONOMICE SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 4. 4. Efecte asupra competitivităţii profesionale Dezvoltarea unor noi relaţii cu utilizatorii Creşterea numărului de utilizatori Diversificarea serviciilor Creşterea gradului de acces la noi servicii modernizate Siguranţa informaţională a comunităţii academice Asigurarea accesului persoanelor cu disabiltăţi Implicaţii majore în educaţia de calitate SOCIALE SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 5. 5. Orice Proiect generează efecte pozitive atât în perioada de implementare cât şi mulţi ani după implementare Proiectele bibliotecilor academice derulate în R. Moldova începând cu cele susţinute de Fundaţia SOROS, Programul TEMPUS, ERASMUS +, Parteneriatul Moldovei cu Norvegia şi România au investit în infrastructură, efectele cărora sunt şi vor rămâne benefice pentru mulţi ani înainte DURABILITATE SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 6. 6. • ABUB SOROS 1998 - informatizarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB: softul TinLib (mai multe versiuni). • Extinderea accesului la informaţie (2001) a deschis pentru prima dată în universitatea bălţeană accesul la Internet şi achiziţia abonamentului la baza de date Legislaţia Moldovei; • Mai multe Proiecte de dezvoltare a colecţiilor pe domeniul administraţiei publice, economie, multimedia ş.a. Fundaţia SOROS a investit în BŞ USARB circa $ 70 mii PROIECTE SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 7. 7. CONSORŢIUL REM: 2001 – prezent (http://lib.ase.md/eifl/) PARTICIPARE Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova - Electronic Resources for Moldova) - proiect de colaborare interbibliotecară. Iniţiat cu susţinerea Fundaţiei SOROS , Consorţiul REM activează pe lângă Aso- ciaţia Bibliotecarilor din Republica Mo- dova fiind coordonat de BŞ ASEM şi este membru al Consorțiului internațional EIFL (Electronic Information for Libraries) la care participă 42 de țări. EFECTE Scopurile Consorţiului - asigurarea în condiţii optime a ac- cesului utilizatorilor la resursele infor- maţionale locale şi internaţionale în format electronic; - reducerea cheltuielilor financiare, materiale, umane pentru abonarea şi utilizarea în comun a bazelor de date destinate utilizatorilor de informaţii; - organizarea simpozioanelor, conferin- ţelor şi a seminarelor privind proble- mele actuale ale consumului informa- ţional în mediul electronic. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 8. 8. • Efecte • acces la resurse informaţionale tipărite - 6 589 unităţi materiale, în limbile română, engleză, franceză, germană, rusă, în valoare de 158 471 lei, ori 7 546 Euro • Acces la bazele de date ale ONU, Băncii Mondiale, NATO, EU Book Shop • Seminarii, conferinţe, lecţii publice, mese rotunde cu participarea reprezentanţilor acestor organizaţii internaţionale. 2001 - Centrul de Informare şi Documentare al ONU 2003 - Colecţia Institutului Goethe – Filiala Bucureşti 2008 - Biblioteca Depozitară Regională a Băncii Mondiale 2010 - Punct de Infomare NATO 2011 - Centrul de Informare al Uniunii Europene 2016 - Centrul de Infomare al României PROIECTE DE INVESTIŢII USARB – PRIMELE DECENII ALE SEC. XXI-LEA SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 9. 9. Proiectul de parteneriat dintre R.Moldova şi Germania – Universitatea din Landshut, DAAD şi Compania Draxelmaier a îmbogăţit (anii 2012 – 2017) colecţiile BŞ USARB cu 1 125 unităţi materiale pe domeniile managementul construcţiei de automobile, inginerie, lingvistică în limbile română, engleză şi germană, în valoare de 432 087 lei, circa 21 604 Euro.SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 10. 10. Proiectul MISISQ Servicii Informaţionale Moderne pentru Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor ((01/12/2013 - 30/11/2016), în parteneriat 7 universităţi din R.Moldova cu instituţii similare din Lituania, Letonia, Ungaria, România • Achiziţia unuia dintre cele mai performante softuri integrate de bibliotecă ALEPH şi instruirea bibliotecarilor în vederea utilizării acestuia. • Crearea şi mentenanţa unei infrastructuri informaţionale academice comune - catalogul partajat pe platforma ExLibris Primo, fiind integrate 7 Repozitorii intituţionale şi bazele de date abonate. • Dotarea fiecărei biblioteci cu licenţe (29 - USARB) şi etichete - barcode pentru înregistrarea numai la Bălţi a 142 857 de noi documente. • Dezvoltarea Repozitoriilor instituţionale şi creşterea vizibilităţii cercetărilor la nivel naţional şi mondial. Efecte majore economice şi sociale prin crearea unor livrabile de calitate pentru mediul academic şi nu numai din R. Moldova şi cercetătorii din afara ţării SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 11. 11. Participarea la procesul de e-learning Promovarea culturii informaţiei – componentă inerentă a utilizatorului secolului XXI-lea în corespundere cu Planul-cadru pentru studii superioare, aprobat prin Ordinul ME nr. 1045 din 29 octombrie 2015 şi hotărârea Senatului USARB din 22 iunie 2016, proces-verbal nr. 17 Vizite de documentare în bibliotecile din ţările europene – partenere Lituania, Letonia, Ungaria, România. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 12. 12. PROIECTUL MODERNIZAREA SERVICIILOR BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE DIN R. MOLDOVA Finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România (aprilie 2016 - noiembrie 2019). Efecte imediate • dezvoltarea competenţelor profesionale ale biblioteca- rilor prin desfăşurarea instruirilor în ateliere, work- shopuri, şcoli de vară în România, întâlnirilor anuale de Proiect cu impact pozitiv asupra modernizării activităţii celor 18 biblioteci universitare. Efecte economice • remarcăm cu gratitudine achiziţia de laptop / PC pentru fiecare Bibliotecă. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 13. 13. ERASMUS+ CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION PROJECT (CBNE) Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services (LNSS) proiect nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 14. 14. Partenerii Proiectului LNSS Parteneri din UE Institutul de Tehnologii din Limerick – Irlanda Universitatea Transilvania, Braşov – România Universitatea din Creta – Grecia Pyramida Group – Germania Parteneri din Europa de Est Academia de Administrare Publică din Armenia (PAARA) - coordonator Universitatea de Stat de Limbi și Științe Sociale Brusov, Erevan, Armenia Universitatea de Stat din Goris, Armenia Academia de Administrare Publică din Republica Moldova Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Belarus Universitatea de Stat din Belarus Universitatea Tehnologică de Stat din Brest, Belarus Universitatea de Stat „Yanka Kupala” din Grodno, Belarus Parteneri asociaţi: Consorţiul Bibliotecilor electronice din Armenia Consorţiul REM - Resurse electronice pentru Moldova Biblioteca Națională din Belarus SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 15. 15. SCOPUL PROIECTULUI Consolidarea și modernizarea bibliotecilor, ridicarea nivelului competențelor și abilităților personalului de bibliotecă în Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea unor biblioteci inovatoare - partener inerent pentru educație, cercetare și învățarea pe tot parcursul vieții. Elaborarea strategiei de dezvoltare a personalului de bibliotecă axată pe îmbunătățirea calității şi performanței bibliotecilor în corespundere cu standardele internaţionale în domeniu, astfel încât să se îmbunătățească calitatea serviciilor de bibliotecă și de învățământ superior în general, să sporească relevanța acestora pentru piața forței de muncă în societate. Eficientizarea structurii de guvernare bibliotecare prin crearea potenţialului inovaţional. Elaborarea planurilor strategice şi a politicilor bibliotecare. Crearea Serviciiului de suport în Reţea din ţările Parteneriatului Estic pentru promovarea şi utilizarea rezultatelor proiectului la nivel internaţional şi naţional, schimbul de cunoştinţe, bune practici, posibilităţi de instruire şi abilităţi speciale.SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 16. 16. OBIECTIVELESPECIFICE Elaborarea referatelor privind necesităţile de instruire şi creare a sistemului de evaluare a abilităţilor profesionale ale bibliotecarilor. Crearea cursului inovaţional axat pe instruirea modulară a cadrelor bibliotecare Elaborarea iniţiativelor orientate spre asigurarea accesului la colecţiile şi serviciile bibliotecare pentru persoanele cu necesităţi speciale. Editarea volumului cu conţinuturile Modulelor de instruire şi eficientizarea activităţii bibliotecilor Actualizarea cadrului de reglementare şi a politicilor bibliotecare în corespundere cu standardele internaţionale. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 17. 17. PACHETUL DE LUCRU NR.1 Analiza nevoilor de formare a bibliotecarilor. Reiterarea necesităţilor digitale ale utilizatorilor. Aprecierea calităţii şi eficienţei serviciilor electronice şi a altor oportunităţi pentru utilizatori la etapa primară de implementare a Proiectului. Iniţierea procesului de planificare strategică a Consorţiului bibliotecilor participante în Proiect. PACHETUL DE LUCRU NR.2 Instruirea în domeniul terminologiei profesionale în Limba Engleză. Participare la elaborarea Programului de instruire cu 8 module în corespundere cu standardele de credite internaţionale – ECTS Modulul 1. Biblioteci şi terminologie de bibliotecă. Modulul 2. Marketing pentru bibliotecari. Modulul 3. Managementul în biblioteci. Modulul 4. Cultura Informaţiei. Modulul 5. Servicii inovative on-line pentru bibliotecile secolului 21. Modulul 6. Biblioteca electronică. Modulul 7. Acces la Biblioteci pentru utilizatorii cu nevoi speciale. Modulul 8. Politica de dezvoltare a colecţiilor de bibliotecă. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 18. 18. • Asigurarea calităţii diverselor Rapoarte. • Participarea la video-conferinţele on-line cu partenerii europeni. • Şedinţele instituţionale şi naţionale privind managemenul Proiectului. • Auditul financiar. • Elaborarea şi prezentarea rapoartelor de evaluare a managementului Proiectului. PACHETUL DE LUCRU NR. 3 PLANUL DE CALITATE SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 19. 19. Difuzare Prezentarea publică a Proiectului în mediul bibliotecar instituţional. Informarea comunităţii academice despre obiectivele şi beneficiile Proiectului: în cadrul şedinţelor Senatului, Consiliului administrativ, şedinţelor de catedre. Informarea comunităţii profesionale despre Proiect: ABRM, CBN, CBI, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Culturii. Stabilirea, de comun acord cu ABRM, a Zilei de sensibilizare Naţională privind bibliotecile - 27 aprilie 2017. Exploatare Organizarea şi promovarea conferinţelor, colloquilor, seminariilor şi atelerielor de instruire cu bibiotecarii şi utilizatorii. Zilele Accesului Deschis, Zilele Informării, Zilele Educaţiei Deschise, inclusiv cu bibliotecarii şcolari, de colegiu şi şcoli profesionale din raioanele de nord ale Republicii Moldova (studenţi mai bine de 1 000; bibliotecari şcolari – peste 1 000). PACHETUL DE LUCRU NR. 4 SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 20. 20. Coordonarea instituţională a Proiectului. Rapoarte. Relaţionare cu factorii decidenţi Şedinţe de lucru cu membrii echipei, cu grupurile de lucru Participare la realizarea planului de management Studierea pieţii şi achiziţia echipamentului tehnic conform specificaţiilor Proiectului PACHETUL DE LUCRU NR. 5 GESTIONARE SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 21. 21. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 22. 22. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 23. 23. CULTURA INFORMAŢIEI  Actualizarea Curriculumului şi Fişei unităţii de curs la disciplina Bazele Culturii Informaţiei.  Ajustarea conţinutului modulelor cursului Bazele Culturii Informaţiei în conformitate cu standardele internaţionale şi punerea în aplicarea a tehnologiilor moderne de gestionare a informaţieI în baza materialelor însuşite în cadrul Trainingului ESP.  Instruirea bibliotecarilor-formatori privind modelele de căutare, selectare, localizare, utilizare şi evaluare a informaţiei.  Practici de gestionare a referințelor biblio- grafice cu aplicarea softurilor personale EndNote, Mendeley, Zotero. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 24. 24. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 25. 25. OPEN ACCES ÎN BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB  Conţinuturile ştiinţifice ale lucrărilor cadrelor didactice şi bibliotecrilor USARB au devenit cunoscute în lume prin adoptarea Politicii instituţionale a Universitaţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi privind Accesul Deschis (2015) şi înregistrarea în ROARMAP.  Repozitoriul instituţional Open Recearch Archive - ORA USARB fiind inegrat în Registrele internaţionale ROAR, DuraSpace, DOAR.  Participarea la MARATONULUI NAȚIONAL, lansat în anul 2016 de BŞ ASEM în cadrul Săptămânii Open Access, a adus echipei din Bălţi titlul de învingător, sporind considerabil numărul de documente plasate în acces deschis, astăzi - peste 2087 înregistrări.  În bibliotecile şi platformele deschise : Open Library, Calameo, ISSUU, SCRIBD, USARB se regăseşte cu 1476 documente, accesate de 162 831ori. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIO LOGIC 2016 29 martie 2017
 26. 26. BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ USARB ÎN ZENODO SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 27. 27. Ensuring Open Access Policy Ensuring Open Access in the USARB by developing Institutional Repozitory ORA USARB (Open Research Archive), its registration. ROARMAP https://roarmap.eprints.org and ROAR (Registry of Open Access Repositories) http://ar.eprints.org ORA USARB - http://libruniv.usarb.md:8080/js pui Practical Guide A Practical Guide ,, Bibliographic Rules for presenting bibliographic references and citations of information resources was updated and placed on the Library website - Researcher column, and in Digital Library http://tinread.usb.md:8888/tinre ad/fulltext/bsu/reguli_referinte.p df, ORA USARB - http://libruniv.usarb.md:8080/js pui Elaboration promotional materials about Project Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services (LNSS) and new implemented : poster and flyers Development of bibliometric services to support the assessment research using Google Scholar and Publish or Perish software MODERN SERVICES SERVICII MODERNIZATE SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 28. 28. Echipament tehnic achiziţionat din Proiectul Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) project „Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services (LNSS), proiect nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP SIMPOZIO NUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 29. 29. DEZVOLTAREA CURRICULUM-ULUI PENTRU BIBLIOTECARI, LIMERICK, INSTITUTUL DE TEHNOLOGII DIN IRLANDA 22 august -2 septembrie 2016  Participarea, împreună cu reprezentanţii a 9 instituţii de învăţământ superior - membrii Consorţiului LNSS, bibliotecari şi cadre didactice din Armenia, Belarus şi Moldova din cadrul programului European Erasmus+, susţinut de formatorii internaţionali.  Gerard Cullen, manager de proiect, Pyramid Group, Germania, Jerald Cavanagh, Director al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick şi Padraig Kirby, Director-adjunct al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick, Irlanda, Angela Repanovici, doctor, prof. univ de la Universitatea din Transilvania, România şi Manolis Koukourakis, Director al Bibliotecii Universității din Creta, Grecia; Monika Bukowska, asistent IT, biblioteca Institutului Tehnologic din Limerick, Quynh Nguyen, Pyramid Grup, Germania. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 30. 30. IMPLICAŢII ÎN REALIZAREA OBIECTIVELOR TRAININGULUI DIN LIMERICK, IRLANDA  Participare la elaborarea Proiectului Strategiei de marketing: National Awareness Day  Analiza SWOT a bibliotecii universitare  Analiza SWOT a National Awareness Day SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 31. 31. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 32. 32. CONTENT Objective Target Group Activities Marketing Marketing Mix SWOT Analysis of APAM and USARB OBJECTIVE The objective of the National Awareness Day is to promote library services for Lifelong Learning in education and society involving the participation primary, secondary and higher educational institutions on an agreed day This includes active student participation of Universities, National and Public Libraries, Associate Partners, Student Unions, Teacher Unions with the support of Education Ministries and NGO’s SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 33. 33. •21st Century Libraries of Moldova conference- duplex APA- USARB- April 23rd, 2017- 2018; •Librarians contribution for E-learning- video conference; •Information Literacy – The foundation of your success and professionalism. Training for school librarians •Professional skills of 3rd Millennium Librarian: round table with participation of key-speaker from the libraries of developed countries; •School and university libraries sustaining quality education: study and publishing of specialized magazine and mass media. Synthesis – Ministry of Education and Ministry of Culture; •Discussions with central and public authorities regarding the issues that libraries encounter; •Involving the librarian community on organization and promotion of the NAD. Dialog with the Association of Librarians’ president and Librarian League. •Involving the Student Senates, Students League and graduates of RM universities in support and of libraries and the NAD. ACTIVITIES SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 34. 34. Volunteer recruitment SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017 Pupils Students Library users
 35. 35. CONTESTS  The contest of the best photography on users of the library. Art contest on the book characters or screening;  The contest of the essays about literature, books, library, Internet; SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017 COSPLAY
 36. 36. Campaign of collection of books for children with disabilities and orphans SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017 PROMOTION OF YOUNG TALENTS. BOOK LAUNCH
 37. 37. BOOK GALLERY SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 38. 38. MARKETING Ad Campaign Flyers, posters, banners, TV/radio publicity, SN SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017 MARKETING MIX. MASS MEDIA
 39. 39. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 40. 40. PROMOVARE. VIZIBILITATE  Plasarea pe site-ul USARB şi a Bibliotecii Ştiinţifice a logoului, care deschide pagina spre conţinutul proiectului „Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services”.  Postarea informaţiei despre Proiect pe site-ul Ministerului Educaţiei http://www.edu.gov.md/ro/content/activitatea- bibliotecilor-din-invatamint-0  ABRM, CBN, Consiliul Bibliotecilor din Învăţămînt  Pe reţelele sociale, în paginile revistelor Confluenţe bibliologice, Bibliouniversitas, Magazin bibliologic;  Elaborarea materialelor promoţionale privind proiectul: poster, flyer. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 41. 41. Diseminarea Proiectului în presă şi on-line: 14 articole în revistele: Bibliouniversitas @ ABRM.md, Dunărea de Jos, România, SlideShare, Materialele Colloquia Professorum SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 42. 42. REŢELE SOCIALE Facebook ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES TRAINING CURRICULUM COMMUNIQUE https://www.facebook.com/543442855760138/photos/o.1195110590510564/87 3445986093155/?type=3 Dissemination meeting on the implementation of national and international project in Scientific Library USARB https://www.facebook.com/543442855760138/photos/o.1195110590510564/87 3977779373309/?type=3&theater Lansarea Proiectului ERASMUS+ https://www.facebook.com/pg/Biblioteca- %C5%9Etiin%C5%A3ific%C4%83-a-Universit%C4%83%C5%A3ii-de-Stat- Alecu-Russo-din-B%C4%83l%C5%A3i- 543442855760138/photos/?tab=album&album_id=796846890419732 Trainingul ESP English for Specific Purposes Google+ ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES TRAINING CURRICULUM COMMUNIQUE https://plus.google.com/photos/117658938762803799557/albums/6318986377 222582049 Dissemination meeting on the implementation of national and international project in Scientific Library USARB https://plus.google.com/photos/117658938762803799557/albums/6320403455 397421345 Twitter Trainingul ESP English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri specifice- https://twitter.com/BSU_Alecu_Russo/status/71 8016946407604224 Lansarea Proiectului ERASMUS + https://twitter.com/BSU_Alecu_Russo/status/71 3312667696500736 Flickr https://www.flickr.com/photos/bsu_balti/album s/72157666758904021 https://www.flickr.com/photos/bsu_balti/album s/72157663955794624 Pinterest Proiectul LNSS, Programul ERASMUS https://www.pinterest.com/bsubalti/proiectul- lnss-programul-erasmus%2B On Facebook and Twiter page, Armenia http://paara.am/en/lnss-project, https://plus.google.com/u/0/1176589387628037 99557 http://www.facebook.com/LNSSArmenia/ https://twitter.com/LNSSArmenia SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 43. 43. EFECTE IMEDIATE • Consolidarea rolului Bibliotecii academice ca unic furnizor de infomaţii credibile şi în calitate de partener al procesului de instruire, cercetare şi învăţare pe parcursul întregii vieţi. • Dezvoltarea colecţiilor de resurse informaţionale pe diverse suporturi. • Digitizarea şi livrarea electronică a documentelor. • Diversificarea serviciilor electronice şi a produselor bibliotecare • Competenţe şi abilităţi noi pentru bibliotecari, modificări de structură organizaţională a Bibliotecii, managementul personalului, inclusiv formarea profesională continuă, modificări în activitatea de marketing, parteneriate naţionale şi internaţionale, cunoaşterea bunelor practici. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 44. 44. Proiectele internaţionale Bibliotecarii au acces direct la realitatea europeană, cultura celor mai reprezentative biblioteci, dezvoltându-şi sentimentul de aşpartenenţă la valorile europene Cunoştinţele, abilităţile, competenţele dobândite de către participanți în domeniul lor de formare vor contribui la creșterea vizibilității și prestigiului bibliotecilor Consolidează calea spre cooperarea internațională în domeniul formării profesionale Oportunitatea de a face schimb de experiență privind conținutul și metodele de formare, internaţionalizare SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 45. 45. Relevanţa Rezultatul final al unui proiect trebuie să fie neapărat reprezentat de o schimbare cu efecte pozitive Un proiect trebuie să fie orientat spre satisfacerea unor nevoi reale ale beneficiarilor SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017
 46. 46. SIMPOZIONUL NAŢIONAL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 29 martie 2017

×